logo

Pre tých Rusov, ktorí chcú emigrovať z Ruskej federácie a zostať na trvalý pobyt v Japonsku, vznikajú veľa otázok o možnostiach prisťahovalectva a podmienkach na získanie víz. Krajina stúpajúceho slnka priťahuje vysoký hospodársky rozvoj a bezpečnosť. Hľadá ľudí, pre ktorých je dôležité kvalitné vzdelanie, osobný rast a obchodný úspech.

Spôsoby prisťahovalectva

Japonsko je uzavretá krajina s prísnou imigračnou politikou. Návštevníci cudzincov sú opatrní, takže nie je ľahké získať povolenie na pobyt. Aké legitímne spôsoby, ako pomôcť zostať v krajine vychádzajúceho slnka?

Existujú tri oficiálne možnosti:

 1. manželstvo s japonským alebo presťahovanie sa k príbuzným žijúcim v Japonsku;
 2. oficiálne zamestnanie v miestnej spoločnosti pre špecialistov rôznych úrovní;
 3. štúdium v ​​japonskej jazykovej škole alebo na miestnej univerzite.

Každá z metód má svoje vlastné špecifiká a je sprevádzaná určitými obmedzeniami.

Reunion manželstva a rodiny

Jednou z možností začatia nového života v Japonsku je vziať si občana tejto krajiny. Ženaté deti sa automaticky stávajú občanmi krajiny vychádzajúceho slnka.

Mala by okamžite vylúčiť možnosť fiktívneho manželstva. Na základe národných tradícií sa Japonci extrémne negatívne vzťahujú na manželskú úniu založenú na materiálnom výpočte a prospech. Špeciálne služby starostlivo kontrolovať históriu datovania, analyzovať podrobnosti života v Japonsku. Podozrenia z nečestnosti manželstva sú dôvodom pre okamžité vyhostenie zahraničného manžela. Miestne právo chráni Japoncov pred fiktívnymi zväzmi.

Pri uzatváraní manželstva s Japoncom je dôležité vedieť o možnom postupe pri rozvode. V Japonsku existuje zjednodušený postup pre rozvod - "rozvod po vzájomnom súhlase". Cudzinci, ktorí vedia málo japonských, sa môžu stať obeťami machinácií. Rozvod vykonaný bez osobnej prítomnosti neposkytuje právo predĺžiť pobytové vízum a niekedy obmedzuje možnosť stretnúť sa s deťmi spoločnými. Smrť manžela môže byť tiež dôvodom na deportáciu z krajiny.

Ďalším spôsobom, ako ísť do Japonska, je zjednotiť sa s blízkym príbuzným, ktorý v tejto krajine žije natrvalo.

Varovanie! Blízko sú matka, otec, babička, starý otec a bratia a sestry. Je dôležité, aby boli najmenej päť rokov starí japonskí občania.

umiestnenia

Najbežnejšou možnosťou prisťahovalectva do Japonska je legálne zamestnanie. Japonské zákony zakazujú používanie nekvalifikovanej práce cudzincov. Krajina má záujem o vysoko vzdelaných zahraničných špecialistov s rozsiahlymi skúsenosťami. Najvyhľadávanejšie oblasti sú IT, špičkové technológie a výučba. Ak chcete získať dlhodobé vízum, cudzinec potrebuje formálnu zmluvu so zamestnávateľom.

Získanie vzdelania

Japonské vzdelávanie sa považuje za jednu z najvyšších kvalít na svete. Štúdium na jazykovú školu alebo na japonskej univerzite vás oprávňuje na jednoročné vízum. Môžete ju rozšíriť počas celého trvania školenia. Po ukončení štúdia môžete získať stáž a získať formálnu prácu v Japonsku s možnosťou trvalého pobytu v krajine.

Ako žiť v Japonsku na trvalý pobyt

Postup získania vízového pobytu na trvalý pobyt v Japonsku je dlhý proces. Cudzinci, ktorí sa rozhodnú premiestniť do Japonska trvalý pobyt, musia prejsť niekoľkými fázami:

 • Získanie osvedčenia o oprávnenosti na určenie štatútu žiadateľa o víza v Japonsku. Tento doklad musí byť vystavený v Japonsku ručiteľom žiadateľa.
 • Požiadajte o pobyt v Japonsku po dobu dlhšiu ako 90 dní. Vykonajte to a zbierajte potrebné dokumenty.
 • Získanie statusu rezidenta v súlade s účelom pobytu v Japonsku. Žiadajte o povolenie na pobyt.
 • Získajte trvalé vízum na trvalý pobyt.

Pre tých, ktorí chcú zostať v krajine vychádzajúceho slnka pre trvalý pobyt, existujú určité podmienky:

 1. na území krajiny musíte žiť ako dočasný rezident najmenej po dobu 5 rokov, mať formálnu prácu a nezbavovať sa platenia daní.
 2. byť právoplatnou osobou, nemá záznam o trestnom čine a trestný čin;
 3. potvrdiť znalosť japončiny (prejsť jazykovú skúšku);
 4. finančne podporujú alebo potvrdzujú sponzorstvo v osobe blízkych príbuzných žijúcich v Japonsku;
 5. neohrozujú národnú bezpečnosť krajiny.

Varovanie! Je zakázané, aby ľudia s predchádzajúcim odsudzovaním viac ako 12 mesiacov, s problémami s drogami a deportovanými z krajiny do Japonska.

Aké dokumenty sú potrebné

Ak chcete získať vízum na pobyt v Japonsku dlhšie ako 90 dní, musíte poskytnúť nasledujúci súbor dokumentov:

 • Formulár žiadosti o vízum v 2 kópiách (správne vyplnený v angličtine a podpísaný);
 • Dve fotografie 4,5 až 4,5 cm;
 • Cudzí pas. Zadajte kópiu stránky s fotografiou a osobnými údajmi.
 • Vnútorný pas. Kopírovanie stránok s fotografiami a registráciou;
 • Osvedčenie o oprávnenosti. Navyše urobte notársku kópiu.

Čas na posúdenie dokladov na vízum je 4 dni. Ak chcete objasniť informácie poskytnuté žiadateľom, konzulárna sekcia môže vyžadovať ďalšie doklady alebo pozvať na osobnú schôdzu.

Po príchode do Japonska sa musí cudzinec, ktorý sa rozhodol zostať v krajine dlhšie ako 90 dní, zaregistrovať v miestnej samospráve. Občanom inej krajiny s bydliskom v krajine vychádzajúceho slnka sa udeľuje štatút rezidenta, pričom sa zohľadňuje účel ich pobytu v krajine.

Na získanie povolenia na trvalý pobyt eizuken musí cudzinec v Japonsku predložiť nasledujúce dokumenty:

 1. aplikácie;
 2. fotografie;
 3. Vysvetlenie, ktoré udáva dôvod zmeny vášho stavu;
 4. Záručný list od ručiteľa (japonský alebo cudzinec v štatúte trvalého pobytu).
 5. Pomoc obce:
 • z práce;
 • z banky;
 • o registrácii;
 • o zaplatení daní na 3 roky;

Je dôležité, aby všetky poskytnuté informácie boli spoľahlivé, pretože dokumenty sú v rôznych prípadoch starostlivo kontrolované.

Kde sa uchádzať

Dokumenty na získanie dlhodobého víza sa vydávajú na konzulárnej sekcii Veľvyslanectva Japonska. Tieto dokumenty zbierajú obaja ruskí občania a občania iných štátov, napríklad Ukrajinci nachádzajúci sa na území Ruskej federácie. Cudzinci navyše predložia doklady, ktoré udeľujú právo byť na území Ruskej federácie.

Na získanie trvalého víza cudzinec podá žiadosť imigračnej kancelárii v regióne Japonska, kde žije.

Prisťahovalecké náklady

Rusí občania a občania CIS, legálne umiestnení v Rusku, nemusia platiť za vydanie dlhodobých víz do Japonska.

Varovanie! V Japonsku v prípade kladného rozhodnutia o získaní víza na pobyt na trvalý pobyt bude žiadateľ musieť zaplatiť 8 000 jenov.

Výhody a nevýhody emigrácie do Japonska

Pre tých, ktorí uvažujú o presťahovaní do krajiny vychádzajúceho slnka, je dôležité rozumne posúdiť výhody a nevýhody takéhoto rozhodnutia.

Život v krajine vychádzajúceho slnka má nepopierateľné výhody:

 1. Japonsko sa vyznačuje ekonomickou stabilitou a pomerne vysokým indexom ľudského rozvoja.
 2. Mimoriadne nízka miera kriminality prináša život v tejto krajine čo najbezpečnejšie.
 3. • Pre ľudí s vysokou kvalifikáciou je zaručené miesto v prestížnych medzinárodných spoločnostiach a dobre platená práca. Vždy existujú vyhliadky na kariérny a osobný rast.
 4. Čisté ulice, vysoká úroveň služieb, žiadne dopravné zápchy - realita moderných japonských miest. Miestni obyvatelia sa vyznačujú citlivosťou a vrodenou zdvorilosťou.

Pre osobu, ktorá sa rozhodla presťahovať sa do tejto krajiny, je dôležité zohľadniť nevýhody:

 • Zachováva sa pozorný postoj voči cudzincovi, ktorý pozná japončinu.
 • V Japonsku domy nie sú vykurované centrálne. V zimných mesiacoch sa obyvatelia ohrievajú s použitím ohrievačov.
 • Drahé nájomné bývanie, účty za zvýhodnené ceny, vysoké ceny produktov - obratná strana vysokej životnej úrovne.

Pohyb trvalo do krajiny vychádzajúceho slnka je viacstupňový proces. Osoba s trvalým pobytom má v Japonsku širšie práva, než má iba prechodný pobyt. Preto je dôležité pristupovať k dodržiavaniu nevyhnutných podmienok s najvyššou vážnosťou.

Prisťahovalectvo do Japonska

Avšak pre tých, ktorí chcú žiť v Japonsku, skutočnosť, že táto krajina nepodporuje prisťahovalcov, bude zatieniť. Japonsko je považované za jednu z najuzavretých krajín prisťahovalcov. Existujú pomerne ťažké zákony a pravidlá pre návštevu cudzincov, ako aj systém vážnych sankcií za pobyt nelegálne v krajine. Ak by bol cudzinec deportovaný z dôvodu nelegálneho pobytu v Japonsku, zakázal by sa vstúpiť do krajiny až 10 rokov.

Ale túžba žiť v krajine vychádzajúceho slnka z tohto nezmizne. Väčšina sa ešte chce presťahovať do Japonska na trvalý pobyt. Ako ísť do Japonska s minimálnym rizikom a bez problémov v budúcnosti? Odpoveď na túto otázku môže mať niekoľko možností.

Nekvalifikovaná práca

Jednou z najobľúbenejších želaní všetkých, ktorí chcú ísť do rozvinutej krajiny, je začať si nájsť prácu. A samozrejme najpopulárnejším z prisťahovalcov je nekvalifikovaná práca. Záujmy japonskej vlády sú však radikálne v rozpore s prianím prisťahovalcov. Je to nekvalifikovaná práca, ktorú japonské úrady nevítali.

Oficiálne iba dva typy cudzincov môžu získať nekvalifikovanú prácu: študenti a praktikanti. Zásahy vlády sa však často obchádzajú. Najmä majitelia malých podnikov v Japonsku. Podnikatelia si nemôžu dovoliť prenajať svojich krajanov, pretože práve oni, dokonca aj v nekvalifikovaných pracovných miestach, kladú vysoké nároky na pracovné podmienky, čo nemožno povedať o prisťahovalcoch z ekonomicky slabších krajín. Preto vlastníci malých podnikov priťahujú prisťahovalcov k nelegálnej práci.

Vyššie vzdelávanie v Japonsku

Jednou z vynikajúcich možností, ako sa presťahovať do Japonska na trvalé bydlisko, je získať vzdelanie nasledované stážou a zamestnaním. Dobre platenú prácu v tomto prípade je však príjemná a očakávaná, ale skôr dlhodobá perspektíva.

Študenti a stážisti nesmú oficiálne pracovať viac ako 4 hodiny denne. Áno, a vzdelávací systém v Japonsku je dosť ťažký a vyžaduje si vážny návrat do vzdelávacieho procesu.

Vysoko kvalifikovaní špecialisti

Napriek prísnej politike imigračnej služby Japonska vláda stále prejavuje záujem o pracovný personál medzi cudzincami. Toto platí pre vysokokvalifikovaných špecialistov, ktorí majú nielen ukončenie vysokoškolského vzdelávania v solídnej vzdelávacej inštitúcii a pôsobivé pracovné skúsenosti, ale aj plynule hovoria po anglicky a prinajmenšom na japonskej konverzačnej úrovni.

Pre kvalifikovaných odborníkov, ktorí prišli žiť a pracovať v Japonsku, vláda krajiny vyvíja špeciálne programy. Zahŕňajú:

 1. Pokračovanie v odbornej príprave a zlepšovanie profesionálnych zručností
 2. Profesionálna rekvalifikácia podľa požiadaviek.
 3. Zlepšenie riadiacich zručností.
 4. Získanie podnikateľských zručností z kurzu.

Japonsko zostáva najviac otvorené pre kvalifikovaných odborníkov a susedné krajiny, ako sú Čína, Vietnam, Thajsko, Filipíny a Indonézia. Veľkú úlohu tu zohráva podobnosť jazykov a mentality charakteristická pre obyvateľov východných krajín.

Registrácia manželstva

Registrácia manželstva s cieľom získať možnosť presťahovať sa do Japonska na trvalý pobyt je najrizikovejším podnikom. Imigrácia do Japonska týmto spôsobom nie je veľmi populárna. Faktom je, že na rozdiel od väčšiny ostatných krajín japonskí ľudia neuznávajú uzavretie fiktívnych manželstiev. Tu sa to zistí útočné a nízke. Japonci vždy tradície ctili a sú považovaní za jeden z najpravdepodobnejších národov.

Preto orgány v doslovnom zmysle slova chránia svojich občanov pred uzavretím fiktívnych zväzov. Na tieto účely boli pred mnohými rokmi vytvorené špeciálne služby, ktoré kontrolujú každé nové manželstvo uzavreté s cudzincom. Často sa objavujú nové rodiny, a ak sa odhalia známky falošného manželstva, manželka sa okamžite deportuje z Japonska.

Stojí za zmienku, že v niektorých prípadoch je falošné manželstvo stále možné. Existujú rôzne datovania služby, ktoré ponúkajú dievčatá a chlapci nadviazať kontakt s občanmi Japonska. Ale s takýmto známym musíte pochopiť, že Japonci ani nehádajú o fiktívnosti vzťahov. Preto táto možnosť získavania japonského občianstva nie je pre všetkých.

Kto môže žiť v Japonsku?

Emigrácia do Japonska z Ruska je ťažká, ale celkom reálna. Aby ste sa mohli bez problémov pohybovať, musíte samozrejme robiť všetko oficiálne. Tento proces bude pre žiadateľa menej prínosný, ale zníži riziko deportácie a počas pobytu a práce v Japonsku zaručí pokoj.

Okrem toho vám oficiálne zamestnanie pomôže znížiť čas strávený na registráciu všetkých potrebných dokladov, pretože zamestnávateľ bude konať ako váš ručiteľ, zariadi všetky potrebné doklady z jeho strany, s najväčšou pravdepodobnosťou bude platiť za ich zasielanie av niektorých prípadoch dokonca znáša aj náklady na získanie pracovného víza a let.

Okrem toho zamestnávateľ pripraví všetky potrebné dokumenty čo najskôr. Uzavretá zmluva, ktorá sa uskutoční ešte pred získaním víza, zaručí stabilný plat a transparentné podmienky. Vo väčšine prípadov nemôže byť zmluva ukončená pred uplynutím doby platnosti. V opačnom prípade je poškodenej strane vyplatená peňažná kompenzácia. Preto pri plnení vašich povinností vyplývajúcich zo zmluvy môžete byť istí, že váš pobyt v Japonsku nezastaví náhle.

Ako rýchlo získať vízum?

Existuje niekoľko hlavných typov víz, z ktorých jeden môže ísť žiť a pracovať v Japonsku:

 1. Pracovné víza. Musí to byť pre každého kvalifikovaného pracujúceho cudzinca, ktorý si želá nájsť si prácu legálne.
 2. Všeobecné víza. Tento typ vydávajú všetci študenti a praktikanti. To sa tiež niekedy nazýva študentské vízum. Dokument môže byť vydaný na obdobie 3 mesiacov alebo 1 rok. V druhom prípade môže byť vízum predĺžené na neobmedzené obdobie, ak návštevník pokračuje v štúdiu alebo je oficiálne zamestnaný.
 3. Označené víza. Vydáva sa pre príbuzných, najmä pre manžela / manželku alebo manželku alebo deti obyvateľov Japonska.
 4. Diplomatické vízum vydávajú diplomati, ktorí sa nachádzajú v krajine.
 5. Oficiálne vízum musí získať každý úradník.

Ukážka japonských víz

Udeľovanie víz do Japonska je pomerne zložité z dvoch dôvodov:

 1. Tí, ktorí chcú ísť do Japonska na trvalý pobyt alebo prácu, musia mať ručiteľa so sídlom v krajine. Ručiteľ musí mať štatút buď japonského občana, alebo v prípade cudzinca štatút trvalého alebo osobitného rezidenta. Garantom môže byť právnická osoba, napríklad zamestnávateľská organizácia alebo cestovná kancelária. Bez ručiteľa je nemožné získať japonské vízum.
 2. Japonsko je veľmi byrokratická krajina. A preto bude potrebné značne potiť pri zhromažďovaní všetkých potrebných dokladov a dokumentov na získanie víz, inak sa môžu vyskytnúť ťažkosti v budúcnosti vrátane deportácie.

Prisťahovalectvo do Japonska s vízami si vyžaduje veľký balík dokumentov. Žiadateľ musí poskytnúť tie doklady, ktoré poslal ručiteľ, ako aj ich kópie. Z jeho strany je potrebné mať pas s dostatočnou dobou platnosti, 2 4,5 × 4,5 fotky, 2 vyplnené dotazníky v angličtine. Zoznam tam nekončí. Kontaktom na veľvyslanectvo Japonska bude každému žiadateľovi poskytnuté podobné pokyny a odporúčania na získanie víza rýchlo a môžu sa vyžadovať dodatočné dokumenty.

Príkladom vyplnenia formulára na získanie víza do Japonska

Keď žiadateľ predloží všetky potrebné doklady na vízové ​​oddelenie veľvyslanectva Japonska, výbor ich vezme na posúdenie. A včas budete informovaní o rozhodnutí o získaní alebo zamietnutí víza.

Vzorový formulár žiadosti o vízum si môžete stiahnuť tu.

Kto má zakázané vstupovať do Japonska?

Než začnete obťažovať zbierať všetky doklady na získanie víza, musíte zistiť, či môžete prekročiť hranicu Japonska. Legislatíva krajiny je pomerne prísna voči zahraničným návštevníkom, a preto existuje niekoľko kategórií žiadateľov, ktorých prisťahovalectvo do Japonska je zakázané.

Patria medzi ne:

 1. Bývalí odsúdení. To sa nevzťahuje na porušovateľov zákona, ktorých termín bol menej ako jeden rok.
 2. Porušovatelia zákona o drogách. Japonsko má prísnu protidrogovú politiku, a preto je vstup do krajiny odsúdený za držanie, prepravu alebo distribúciu omamných látok zakázaný.
 3. Deportovaní cudzinci. Vo väčšine prípadov ide o prisťahovalcov, ktorí boli deportovaní pred menej ako jedným rokom. Všetky situácie sa však posudzujú jednotlivo. Takže niektorí cudzinci sa nemôžu vrátiť na územie krajiny až 10 rokov po deportácii.

Vo všetkých ostatných prípadoch sa môžete presťahovať do Japonska a žiť a pracovať. Samozrejme, prechod na túto krajinu nemožno nazvať najjednoduchším, pretože mnohé iné štáty presadzujú menej prísnu prisťahovaleckú politiku, a to aj voči prisťahovalcom z Ruska. Životná úroveň obyvateľov Japonska si však stojí za to, aby napätie a príprava všetkých potrebných dokumentov. Pretože, aby sme žili v takejto rozvinutej a prosperujúcej krajine, len jeden "chcel".

Ako ísť do Japonska na trvalý pobyt v roku 2018

Medzi krajinami ázijsko-tichomorského regiónu zaujíma Japonsko osobitné miesto. Už niekoľko desaťročí je tento štát uznávaným technologickým vodcom, bez toho, aby stratil svoju národnú identitu. Ak vezmeme tiež do úvahy, že v krajine vychádzajúceho slnka je veľmi vysoká životná úroveň, je jasné, prečo niektorí naši spoluobčania čoraz viac premýšľajú o tom, ako sa do Japonska presťahovať z Ruska. Je pravda, že stojí za zmienku, že tu nie je len jedna túžba. Na rozdiel od niektorých iných krajín japonské právo nezaťažuje príliv prisťahovalcov.

Výhody života v Japonsku

Dôvody, prečo sa ľudia chcú presťahovať do inej krajiny, môžu byť odlišné. Spravidla je to kvôli tomu, že osoba chce zlepšiť kvalitu života alebo poskytnúť sľubnú budúcnosť svojim deťom. Niektorí sú nútení emigrovať do Japonska z osobných dôvodov - uzavrieť rodinné vzťahy s občanom tejto krajiny. V každom prípade, bez ohľadu na dôvody, ktoré prinútili osobu kontaktovať japonský konzulát, je potrebné uvedomiť si, že presťahovanie do krajiny stúpajúceho slnka má pre cudzinca niekoľko objektívnych výhod. Najmä pokiaľ ide o občanov Ruska a iných krajín SNŠ.

Najvýznamnejším prínosom je vysoká úroveň vývoja v Japonsku. To platí nielen o výške platov, ale aj o kvalite lekárskej starostlivosti, bezpečnosti a mnohých ďalších faktoroch, ktoré určujú pohodlie pri živote. Navyše, Európan v tejto krajine má určité výhody oproti Japoncom. Napríklad plynulosť v ruštine a angličtine poskytuje ďalšie pracovné príležitosti.

Niektorí budú určite zaujímať skutočnosť, že Japonsko má pomerne teplé podnebie. Ťažké zimné mrazy obchádza väčšinu územia tejto krajiny. Jedinou výnimkou je severný ostrov Hokkaido, kde v januári až februári teplota zriedka klesne na -15 až -20 ° C.

V rovnakom čase by mali byť v lete pripravené na ohrev až do + 30 ° С a vyššie. Vzhľadom na to, že júlové teplo je vždy sprevádzané vysokou vlhkosťou, nie každý sa môže páčiť toto počasie.

Aké sú nevýhody

Vzhľadom na to, či sa presťahovať do Japonska, je potrebné venovať pozornosť nielen zjavným výhodám, ale aj nevýhodám. Po prvé, postup prisťahovalectva do Japonska je oveľa komplikovanejší ako v krajinách EÚ. Vydanie alebo rozšírenie pracovného víza neznamená, že po skončení svojej činnosti môže cudzinec získať povolenie na pobyt. Iba vysokokvalifikovaní odborníci s vysokoškolským vzdelaním a pracovnými skúsenosťami v tejto oblasti sa môžu spoľahnúť na tento stav.

Po druhé, treba zvážiť významné rozdiely v mentality medzi Japoncami a Rusmi. Európa medzi miestnymi obyvateľmi bude vždy "čierna ovca". A ak v Tokiu, vzhľadom na značný počet zahraničných turistov, to nie je cítiť tak silno, potom v provinciách bude veľmi ťažké asimilovať medzi miestnymi obyvateľmi z Ruska.

Po tretie, na rozdiel od európskych jazykov s latinskou abecedou, Japonsko používa systém hieroglyfov. Bez predchádzajúceho učenia sa miestneho jazyka nemôže cudzinec ani čítať označenie v obchode. Japonci sú v Ázii jedným z najťažších.

Imigračná politika krajiny

Rovnako ako v prevažnej väčšine ostatných krajín musí mať ruský občan na to, aby mohol ísť do Japonska. Najčastejšie sa v tomto zmysle používajú príbuzné väzby (zlúčenie rodiny, presťahovanie sa domov k manžela alebo manželke). Prisťahovalectvo môže byť tiež uľahčené investovaním do japonskej firmy alebo nákupom drahých nehnuteľností v tejto krajine.

Najťažšie získať povolenie na pobyt budú tí cudzinci, ktorí nemajú požadované odborné schopnosti alebo vzdelanie. Imigračná politika Japonska je pre nekvalifikovaných a nekvalifikovaných pracovníkov, ktorí prišli do krajiny na pracovné vízum, mimoriadne vyberavý a chcú zostať tu.

Postup na získanie povolenia na pobyt a trvalého pobytu

Ak sa chcete presťahovať do Japonska, musíte získať vstupné vízum do tejto krajiny. Konzulárne úrady nachádzajúce sa v Rusku sa nezúčastňujú na vydávaní povolenia na pobyt, sú to výsadné práva imigračného oddelenia ministerstva spravodlivosti Japonska. Maximálne, ktoré môže ruský, ktorý môže podať žiadosť na japonské diplomatické zastúpenie, je dlhodobé vízum. Tento dokument môže mať nasledujúcu kategóriu:

 • pracovné víza;
 • vzdelávacie (študent);
 • vízum manželky / manžela;
 • guest;
 • obchodné víza.

Cestovné, tranzitné a iné krátkodobé víza by sa nemali brať do úvahy. Byť v Japonsku s krátkou návštevou nemôže byť dôvodom na podanie žiadosti o získanie povolenia na pobyt. Pre úspešné prisťahovalectvo bude žiadateľ o povolenie na pobyt musieť žiť v Japonsku legálne aspoň jeden rok. Najčastejšie sa vydá povolenie na pobyt po 2-3 rokoch po opakovanom predĺžení pracovného víza.

Aplikácia víza

Prvá vec, ktorú potrebujete na presťahovanie do Japonska, je získať povolenie na vstup. Potom, keď už ste priamo v Tokiu alebo v inom meste tejto krajiny, bude potrebné stavať na súčasnom právnom štatúte.

Vízum do Ruska v roku 2018 sa vydáva na konzulátoch nachádzajúcich sa:

 • v Moskve;
 • v Petrohrade;
 • v Chabarovsku;
 • vo Vladivostoku;
 • v Južno-Kurilsku.

Pozri tiež:

Pred kontaktovaním diplomatickej misie musí občan pripraviť balík potrebných dokumentov. Zahŕňa:

 • cestovný pas, ktorého platnosť je o 2-3 mesiace dlhšia než uplynutie požadovaného víza;
 • dokumentácia (pozvanie, pracovná zmluva, osvedčenie o zápise do študentov, zmluva o výcviku, osvedčenie o registrácii manželstva s japonským občanom atď.);
 • vyplnený formulár žiadosti (formulár je k dispozícii na stiahnutie na oficiálnej webovej stránke japonského veľvyslanectva);
 • dva obrázky 4,5 až 4,5 cm;
 • fotokópiu strán vnútorného pasu s fotografiou, údaje majiteľa a adresa registrácie.

Okrem týchto dokladov môže konzulát v závislosti od kategórie víz a účelu návštevy v Japonsku požiadať o dodatočné osvedčenia alebo osvedčenia: diplom, splnomocnenie atď. Aby sa predišlo problémom, odporúča sa vopred objasniť zoznam dokumentov navštívením osobitnej časti webovej stránky japonského veľvyslanectva.

Na rozdiel od mnohých iných diplomatických misií, pri žiadosti o víza do Japonska, konzulárny poplatok nie je účtovaný. Toto ustanovenie sa uplatňuje bez ohľadu na typ požadovaného vízového dokladu.

Skontrolujte výsledky

Žiadosťou o dlhodobé vízum do Japonska má občan právo očakávať relatívne rýchlu reakciu. Podľa interných pravidiel veľvyslanectva tejto krajiny by posúdenie predloženej žiadosti a sprievodnej dokumentácie malo byť dokončené do 4 pracovných dní. Pri prijímaní dokladov bude občan informovaný o dátume, kedy môže vyzdvihnúť pas s otvoreným vízom a originály predtým predložených dokladov.

Podľa výsledkov posúdenia predloženej žiadosti konzul môže prijať jedno z troch rozhodnutí:

 • o uspokojovaní žiadosti o vízum;
 • o vrátení žiadosti z dôvodu nesprávneho vykonania alebo neúplného súboru dokumentov (opakované predkladanie je povolené);
 • o zamietnutí víza.

Migračná známka

Povolenie na vstup do Japonska je vo forme nálepky s holografiou a inými bezpečnostnými prvkami. Vízum je vložené na prvej prázdnej strane pasu. Informácie sú vytlačené v angličtine.

Pri prijímaní hraničnej kontroly na letisku alebo prístavisku bude cudzinecký pas označený migračnou pečiatkou potvrdzujúcou prekročenie hranice. Rovnaký postup sa vykonáva pri opustení Japonska.

Spôsoby získania povolenia na pobyt

Existuje len jedna možnosť, ako získať povolenie na pobyt v Japonsku. Cudzinec, ktorý je už v tejto krajine na pracovnom alebo "rodinnom" víz sa musí obrátiť na imigračnú službu miestnej prefektúry. Okrem použitia zavedeného formulára, ktorého forma môže byť získaná priamo na požiadanie, bude občan povinný poskytnúť množstvo dokumentov. V závislosti od právneho postavenia potenciálneho prisťahovalca môže tento zoznam zahŕňať:

 • osvedčenie o zamestnaní;
 • sobášny list s japonským občanom;
 • výpis z účtu;
 • osvedčenie o registrácii;
 • vyhlásenie potvrdzujúce vlastníctvo nehnuteľností v Japonsku.

Je dôležité pochopiť, že pri absencii trvalého zamestnania alebo iného právneho zdroja príjmu, ktorý vám umožňuje udržať životnú úroveň na úrovni prijateľnej pre Japonsko, nemali by ste sa spoliehať na uspokojenie predloženej žiadosti o povolenie na pobyt. Vzhľadom na to, že existuje veľa ľudí, ktorí sa chcú presťahovať do tejto krajiny, miestne orgány pre migráciu sú pri posudzovaní žiadostí o povolenie na pobyt mimoriadne selektívne.

Oficiálne zamestnanie v krajine

Ak chýba manžel alebo blízky príbuzný s japonským štátnym občianstvom, aby ste úspešne získali povolenie na pobyt, musíte predložiť doklad o práci. Za týmto účelom bude musieť zamestnávateľ vydať úradné potvrdenie o aktuálnej pozícii zahraničného zamestnanca s uvedením dátumu zamestnania a výšky platu. Dokument musí byť opečiatkovaný, podpísaný riaditeľom a podrobnosti o firme.

Osvedčenie o zamestnaní sa môže použiť na získanie povolenia na pobyt len ​​vtedy, ak hovoríme o vysokokvalifikovanom zamestnancovi s vyšším vzdelaním. Ak hovoríme o nízko platených fyzických prácach, takáto práca pre cudzincov v Japonsku nie je základom na získanie povolenia na pobyt. Takýmto občanom sa obyčajne jednoducho rozšíria pracovné víza na budúci rok.

štúdium

Štúdium v ​​Japonsku nie je dôvodom na získanie povolenia na pobyt, aj keď zahraničný študent vstúpi na miestnu univerzitu alebo vysokú školu. Štúdium na univerzite alebo v jazykovom kurze kratšom ako jeden rok tiež neznamená vydávanie povolenia na pobyt. Za týmto účelom sa cudzincovi vydá študentské vízum, ktorého platnosť zodpovedá trvaniu štúdia s ďalším koridorom 1-2 mesiacov na vstup a výstup. Povolenie na vstup na študentov vysokých škôl sa každoročne predlžuje na základe osvedčenia potvrdzujúceho pokračovanie štúdia v novom akademickom roku.

Pri manželstve

Predpokladá sa, že najjednoduchším spôsobom, ako sa presťahovať do krajiny vychádzajúceho slnka, je oženiť sa s japonskou ženou. Na jednej strane to je. Ak je oficiálne vydané osvedčenie o registrácii manželstva, víz sa vydáva bez akýchkoľvek problémov. Ak však chcete získať povolenie na trvalý pobyt, budete musieť žiť v Japonsku najmenej 3 roky, pričom každoročne obnovíte svoje povolenie na vstup.

Podobné opatrenia boli zavedené miestnymi orgánmi, aby sa zabránilo fiktívnym manželstvám. Súčasne budú zamestnanci migračnej služby z času na čas chodiť a pozrieť na novomanželov, aby zistili, či sú skutočne v rodinných vzťahoch. Ak sa do troch rokov zistí, že manželstvo sa nerozpadlo a nie je fiktívne, povolenie na pobyt sa vydá manželovi.

Ak chcete, môžete obísť postup na získanie povolenia na pobyt. Manžel (manželka) občana (občana) Japonska má právo okamžite požiadať o cestovný pas v tejto krajine. Existujú len dve požiadavky: trvá 3 roky, kým je manželka japonskej ženy (japončiny) a žije v Japonsku najmenej jeden rok.

Zodpovednosť za fiktívne spojenie

Manželstvo uzavreté len na účel prechodu na trvalý pobyt a nie na vytvorenie rodiny je formálne prirovnané k podvodu. Po zistení, že manželia, z ktorých jeden je cudzinec a druhý je japonský, sú v skutočnosti slobodní, inšpektor migračných služieb oznámi vyšším úradom. Potom sa na základe zhromaždených dôkazov od obidvoch "manželov" vyskytne písomné vysvetlenie. V zásade je prípad postúpený súdu, ktorý rozhoduje o zmene právneho postavenia pobytu cudzinca.

Ak súd preukáže, že občan inej krajiny vstúpil do falošného manželstva, aby sa presťahoval do Japonska, bude zbavený povolenia na pobyt a deportovaný. Súčasné zrušenie manželstva medzi manželmi nie je dôvodom na deportáciu jedného z nich. Cudzinec si vyhradzuje právo dočasného pobytu v Japonsku až do uplynutia platnosti povolenia na pobyt. Potom bude musieť opustiť krajinu alebo požiadať o obnovenie povolenia na pobyt, pričom poskytne iné právne dôvody (s trvalým platením, nehnuteľnosťou alebo bankovým účtom, štúdium na japonskej univerzite atď.).

Vzhľadom na to, ako ísť do Japonska na trvalý pobyt, stojí za zváženie, že je oveľa ťažšie získať občianstvo tejto krajiny ako vo väčšine ostatných štátov. Najprv musíte žiť po dobu 1-2 rokov v krajine a predĺžiť dlhodobé vízum. Ak je všetko v poriadku s prácou alebo iným právnym základom, môžete požiadať o povolenie na pobyt. Ako vyplýva zo skúseností mnohých Rusov, ktorí sa presťahovali do Japonska, pozitívne rozhodnutie o udelení povolenia na pobyt možno očakávať až po 3 rokoch pobytu v krajine.

Potom budete musieť žiť ďalších 5 rokov v Japonsku, ktorí majú povolenie na pobyt. A až potom, po približne 8-10 rokoch, ktoré uplynuli od tohto kroku, môže cudzinec požiadať o občianstvo.

Japonský pas sa nevydá automaticky, ale po rozhovore so zástupcom orgánu pre migráciu. Ak sa cudzinec počas rokov pobytu nenaučil miestny jazyk, nezískal trvalé zamestnanie, alebo ho žiadali od orgánov činných v trestnom konaní, nemal by sa spoliehať na občianstvo.

Stanovené požiadavky

Postup prechodu do Japonska na trvalý pobyt z Ruska v roku 2018 nebol podrobený žiadnym zmenám. Najprv musíte vydať dlhodobé vízum, ktoré poskytuje možnosť prechodného pobytu. Potom, po príchode do Japonska, musíte sa postarať o získanie štatútu, ktorý dáva právo na vydanie povolenia na pobyt. Môže to byť:

 • pracovať v japonskej spoločnosti alebo vyučovať na univerzite;
 • zlúčenie rodiny (presťahovanie sa do vlasti manžela alebo blízkych príbuzných);
 • významné investície do japonskej ekonomiky;
 • ktorá patrí do rodiny cudzinca, ktorý už dostal povolenie na pobyt;
 • štatút utečenca.

Cudzí štátni príslušníci môžu počítať s získaním občianstva, ak:

 • legálne býval v Japonsku najmenej 10 rokov a nemal žiadne sťažnosti od orgánov činných v trestnom konaní a daňových orgánov;
 • mať trvalé zamestnanie, podnikanie alebo iný legálny spôsob zarábania;
 • nepredstavujú hrozbu pre národnú bezpečnosť Japonska;
 • prispel špeciálne k vede, kultúre, športu alebo iným oblastiam činnosti japonskej spoločnosti.

Charakteristiky deportácie zahraničných občanov

V Japonsku je veľmi nízka kriminalita. V neposlednom rade je to vďaka skutočnosti, že miestna legislatíva je extrémne prísne spojená s cudzincami, ktorí majú problémy s orgánmi činnými v trestnom konaní. Pri najmenšom podozrení zo spáchania nezákonnej činnosti páchateľa bez ďalšieho zdržania sú deportovaní. Najčastejšími dôvodmi vyhostenia sú:

 • porušenie podmienok pobytu v Japonsku;
 • zapojenie do činností, ktoré nezodpovedajú kategórii víz;
 • nadobudnutie účinnosti súdneho príkazu, podľa ktorého musí byť cudzinec deportovaný;
 • podozrenie z trestnej činnosti (obchodovanie s drogami, prostitúcia, pasárom atď.);
 • Cudzinecké akcie môžu predstavovať potenciálnu bezpečnostnú hrozbu pre krajinu.

Predĺženie pobytu

Rovnako ako vstupné povolenie má povolenie na pobyt obmedzené trvanie. Obvykle sa vydáva na 3 alebo 5 rokov. Ak chcete rozšíriť povolenie na pobyt, zahraničný občan by mal kontaktovať službu migrácie miestneho oddelenia spravodlivosti. Nájdite polohu tejto inštitúcie a kontaktné čísla môžete nájsť na stránke prefektúry v mieste bydliska.

Pred kontaktovaním služby migrácie je potrebné dbať na dostupnosť všetkých dokumentov potrebných na obnovenie povolenia na pobyt. Toto je obzvlášť dôležité, ak sa zmenil právny štatút, na základe ktorého bol predtým vydaný povolenie na pobyt.

Ako sa stať občanom Japonska

Napriek tomu, že pas japonského občana poskytuje svojim majiteľom značné výhody vrátane bezvízového vstupu do väčšiny krajín sveta, nemali by sme zabudnúť na negatívne aspekty. Pred vstupom do občianstva v krajine vychádzajúceho slnka sa cudzinec musí vzdať svojho predchádzajúceho občianstva. Preto, ak chcete navštíviť príbuzných, bývalý ruský bude musieť požiadať o vízum na konzuláte Ruskej federácie.

Japonské občianstvo je ťažké získať, aj keď existujú dostatočné dôvody. Najťažšie je zložiť skúšku na znalosti japonského jazyka. Okrem toho musia všetci cudzinci v tejto krajine stráviť nejaký čas, než požiadajú o zmenu cestovného pasu. Toto obdobie sa môže líšiť od 1 roka (pre manžela) až po 8-10 rokov (pre všetky ostatné).

Ako sa do Japonska presťahovať na trvalý pobyt?

Pohyb, zmena krajiny s cieľom nájsť trvalé miesto pobytu je ťažké rozhodnutie, ktoré je dôsledkom veľa myslenia. V dôsledku toho je perspektívne prisťahovalectvo do Japonska najlepším riešením pre tých, ktorí sa usilujú o rozvoj, hľadanie zaujímavých, najdôležitejších, sľubných aktivít, aplikácie vedomostí a zručností. Vek nezáleží na tom, pretože sa rozhodol urobiť taký závažný krok, stanovil ciele, na ktoré sa usiluje - dosiahnuť podnikateľský úspech, získať prestížne vedomosti alebo rozširovať svoje obzory.

Pohľad na horu Fuji

Krajina špičkových technológií je populárna medzi ľuďmi, ktorí sa rozhodli prisťahovať. Pre nich nie je žiadny problém, že štát nepriaznivo zvýhodňuje návštevníkov - tu zákony, existujúce pravidlá týkajúce sa imigrantov patria medzi najťažšie na svete. Nelegálny pobyt je potrestaný nie menej prísne - vstup sa uzatvára 10 rokov. Preto, aby sme mohli bez problémov odísť, získať trvalé bydlisko v Japonsku a dodržiavať existujúce zákony, boli vyvinuté viaceré metódy.

Zamestnanosť: nekvalifikovaný personál

Hlavným účelom tohto opatrenia, ktorý motivuje veľa ľudí, je možnosť zamestnať sa v špecializáciách súvisiacich s technológiami, rýchlym kariérnym rastom a podporou ich podnikania. Ľudia sa musia usadiť, získať finančné prostriedky, ktoré potrebujú na prenájom alebo kúpiť si vlastné bývanie, takže prisťahovalci sú ochotní prevziať nekvalifikovanú prácu.

Tu treba brať do úvahy - Japonci majú negatívny postoj voči cudzincom, ktorí sa zaoberajú nekvalifikovanou prácou. Oficiálne môžu byť na takýchto pozíciách zamestnaní len študenti alebo stážisti, ak pochádzajú z iných krajín. Prijímanie zahraničných pracovníkov sa vykonáva medzi podnikateľmi.

Štúdium, vedomosti: univerzity

Mnohí sa snažia ísť do Japonska, aby získali vysokoškolský diplom, ktorý váži na celom svete. Premiestnenie vám umožní získať to, dá šancu na konci univerzity absolvovať stáž, formálne usadiť sa a zaujímať významnú pozíciu.

Je dôležité pochopiť, že vysoký post, rovnako ako slušná mzda, je vzdialený pohľad. Dôvodom je zvláštnosť vzdelávacieho systému - štúdium trvá takmer nepretržite a študent môže pracovať maximálne 4 hodiny.

Špecializované zamestnanie

Môžete žiť v Japonsku neustále, môžete mať reálnu šancu získať prestížnu prácu, existujúce zákony, zákazy a obmedzenia nie sú prekážkou.

Japonsko má jednu z najnižších mier nezamestnanosti. Štatistika ministerstva vnútra komunikácia

Musia byť splnené tieto podmienky:

 • Majú vyššie vzdelanie (diplom, titul, titul prestížnej univerzity).
 • Poznať cudzí jazyk (výhoda pre angličtinu).
 • Mať skúsenosti v špecializácii. Priorita - veľké spoločnosti.

Štát, zastúpený komisiou pre posúdenie informácií predložených na papieri, poskytuje návštevníkom právo využívať špeciálne programy zahŕňajúce pokračovanie špecializačného vzdelávania, zdokonaľovanie ich odborných zručností, získanie ďalších vedomostí týkajúcich sa oblasti podnikania, personálneho manažmentu a výroby.

Svadba - cesta k právnemu trvalému pobytu

Keď premýšľame o tom, ako sa presťahovať do Japonska na trvalý pobyt, niektorí zvažujú možnosť mať rodinu s občanom tohto štátu. Je dôležité pochopiť - falošné manželstvo je sotva možné. Obyvatelia, vedená silou tradície, vzdelanie, postoje, vyvíjajúci sa po stáročia, odopretá možnosť spojenectvo medzi ľuďmi, postavený na zjavné výpočtu, prospechu, s ohľadom na ich ponižujúce, urážlivé pre seba osobne, pretože nájsť muža - dobrodruh bude veľmi ťažké.

Tradičná japonská svadba

Úrady účelne vydávajú osobitné zákony a chránia občanov od týchto zväzov. Existujú špeciálne služby, ktoré až do posledného detailu skúmajú históriu datovania, súčasný spoločný život v Japonsku s rodinou so zahraničným manželom. Porušenia označené službami budú hlavným dôvodom okamžitej deportácie. Uzavretie fiktívneho manželského zväzku ľuďmi je možné len prostredníctvom osobitnej datacej služby - metóda je nezákonná a preto je vhodná pre obmedzený počet ľudí, ktorí snívajú o pobyte v zahraničí.

Možnosti pohybu: prisťahovalectvo z Ruska a Ukrajiny

Emigrácia do Japonska je zložitý proces, ktorý si vyžaduje špeciálne vedomosti, veľké množstvo voľného času. Aby sme sa mohli bezpečne presťahovať napríklad z Ruska, bude potrebné zabezpečiť všetky doklady požadované súčasnou legislatívou. Najlepšie je robiť všetko oficiálne, odmietať služby pochybných organizácií - takéto rozhodnutie zníži pravdepodobnosť deportácie.

Zákonný zamestnávateľ veľmi často platí za let, stará sa o všetky dokumenty vrátane pracovného víza. Zmluva je zárukou spoľahlivosti spolupráce, dodatočnej ochrany proti vyhosteniu z krajiny. Zmluva je platná až do jej uplynutia, pretože zamestnanec je plne chránený. Ak musíte ukončiť pracovnoprávny vzťah s cudzincom - dostane náhradu.

Je potrebné preskúmať všetky výhody a nevýhody. Nákup vlastného bývania pre komisiu, ktorá posúdi žiadosť, bude teda pozitívnou kvalitou žiadateľa, ako aj prítomnosťou pozvania na prácu / štúdium. Človek by mal byť pripravený na ponaučený postoj Japoncov voči cudzincom - takéto správanie sa vysvetľuje mimoriadnou mentalitou.

Pre prisťahovalcov je platová úroveň 1,5 tisíc dolárov. Populárne povolania, v ktorých sú prijatí zahraniční špecialisti:

 • Výučba cudzieho jazyka a histórie.
 • Vedecké, testovacie, výskumné práce.
 • Rozvoj nových technológií.

Životná úroveň Japoncov je pomerne vysoká. Avšak, náklady na domáce plán - nákup potravín, platba za ubytovanie, zábavu sú tiež skvelé.

Aplikácia víza

Buďte si vedomí - existuje niekoľko typov:

 • Práca - sa vyžaduje pri registrácii, platí pre každého cudzinca, ktorý má určitú pozíciu mimo krajiny.
 • Generál alebo študent. Vypracuje sa tak, aby žiadateľ mohol nadobudnúť vedomosti alebo absolvovať stáž. Platnosť je od 3 mesiacov do 1 roka. V prípade, že cudzinec pokračuje v štúdiu po uplynutí 12 mesiacov alebo je oficiálne vysporiadaný, predĺženie je neurčité.
 • To je potrebné pre pobyt na území štátu manželského (-y) manžela, detí rezidenta.
 • Diplomatické - sú vyhotovené štátnymi zamestnancami. Povinné pre ostatných úradníkov, ktorí plánujú nájsť aktívnu prácu.
 • Oficiálne víza - získajte úradníkov. Ak je to mimoriadne ťažké, budete musieť zohľadniť mnohé nuansy.

Vyzerá to ako japonské vízum

Vlastnosti dizajnu

Prisťahovalectvo do Japonska začína tým, že žiadateľ musí úradom preukázať svoju dôveryhodnosť. Musí zostaviť celý balík dokumentárnych dôkazov o tomto, okrem toho musí byť osoba pripravená na potvrdenie tejto skutočnosti - ručiteľa. Dôležité je, že musí byť občanom alebo trvalým obyvateľom Japonska. Garantom môže byť aj osoba s právnym postavením - zamestnávateľ, vzdelávacia inštitúcia, cestovná kancelária. Neexistuje žiadny ručiteľ - neexistuje žiadne vízum - zákon o vstupe, ktorý sa nedá obísť použitím čestných metód.

Balík umožňujúci vstup

Japonské prisťahovalectvo je nemožné bez zhromažďovania, ako aj ďalšie ustanovenie na posúdenie osobitného balíka pozostávajúceho z osvedčení, žiadostí a dotazníkov príslušnými orgánmi. Žiadateľ musí vyplniť dodatočné kópie zaslané ručiteľom z japonskej strany. Tiež je potrebné urobiť ich kópie. Zahraničný pas musí byť dostatočný na dlhodobý pobyt v zahraničí. Dotazníky sú vyplnené navyše - používa sa angličtina - je potrebné pamätať. Chyby, nepresnosti spôsobia opätovné vyplnenie všetkých dokumentov. Balík obsahuje 2 fotky.

Ďalším krokom je veľvyslanectvo krajiny. Bude vydané príručka pre rýchle vízum, niektoré ďalšie informácie, papier, poznámku.

Webová stránka japonského veľvyslanectva v Rusku www.ru.emb-japan.go.jp

Po vyplnení papiera bude predložená na posúdenie osobitnou komisiou. Prijme konečné rozhodnutie o udelení práva na získanie štatútu trvalého pobytu. Štatistiky ukazujú, že v roku 2016 sa zvýšil počet ľudí, ktorí sa chcú presťahovať z Ukrajiny.

Uzavretý vstup

Obmedzenie alebo úplný zákaz, vrátane návštev na území, práce a pobytu, platí pre určité kategórie cudzincov. Preto pred zberom dotazníkov, formulárov a fotografií je dôležité zistiť, či existuje zákaz cez hranice. Zákony krajiny sú veľmi kruté pre tých, ktorí majú nejaké porušenia. Odmietnutie bude nasledovať, ak:

 • Bývalí odsúdení chcú prekročiť hranicu.
 • Osoby podozrivé alebo potrestané za držbu, distribúciu drog.
 • Doteraz deportované osoby.

Najčastejšia pozornosť sa venuje cudzincom deportovaným pred menej ako 12 mesiacmi. Zváženie všetkých situácií prebieha individuálne, takže niekto môže vstúpiť do styku a niekomu bude odopreté právo vykonať akúkoľvek návštevu počas 10 rokov po deportácii.

Ako prejsť na trvalý pobyt v Japonsku

Pre mnohých mladých ľudí zostáva záhadou, ako sa presťahovať do úžasného Japonska na trvalý pobyt. Je to spôsobené tým, že vláda nepodporuje prisťahovalectvo a samotná krajina sa považuje za jednu z najuzavretých v našom svete.

Japonci majú najvyššiu očakávanú dĺžku života, vysoké príjmy a najlepšie zo všetkých, aby zabezpečili pohodlnú životnú úroveň.

Emigrácia do Japonska z Ruska bude dosť komplikovaná, ale ak je to potrebné a možnosti, dokonca aj taká uzavretá komunita je pripravená prijať emigranta.

Emigrovať na zvýšenie životnej úrovne, nové príležitosti a sľubnú budúcnosť, možno niekoľkými spôsobmi. Závažnosť zákona a pravidiel pre cudzinca sa môže na prvý pohľad zdá byť veľmi náročná, ale na ne si môžete zvyknúť.

Podľa štatistík sa ukázalo, že manželstvá medzi našimi krajanmi a zástupcami japonskej komunity sú veľmi bežné.

Pôda vychádzajúceho slnka je drsná pre cudzincov, ktorí porušujú zákon o pobyte, ktorý okamžite prechádza deportáciou so zákazom vstupu na obdobie maximálne 10 rokov.

 • Tendencia k uzatvoreniu sa postupne znižuje, štát zjednodušil vydávanie víz na úvodné návštevy s občanmi Ruskej federácie, čo sa páči, počet odmietnutí je oveľa menší a získanie víz sa stalo nielen skutočným, ale aj výrazne lacnejšie ako v predchádzajúcich rokoch.

Spôsoby prisťahovalectva

Na prechod k životu v Japonsku môžete pomocou niekoľkých metód, ktoré budú úradne povolené zostať na jeho území, rovnako ako práca.

Patria medzi ne:

 1. Vzdelávanie na univerzitách a jazykových školách;
 2. Znovuzjednotenie manželstva a rodiny;
 3. Vráťte sa do historickej vlasti podľa japonských koreňov;
 4. Prítomnosť dlhodobej pracovnej zmluvy.

Najčastejšie z nich je - získanie zamestnania, manželstvo so zástupcom, spájanie s rodinou a štúdium v ​​krajine.

Každá z týchto metód emigrácie predstavuje odlišnú špecifickosť získania povolenia, balíky predložených dokladov sú doplnené v závislosti od zvolenej cesty.

Reunion manželstva a rodiny

Premiestnenie do manželstva v Japonsku umožňuje zahraničnému občanovi získať povolenie na pobyt.

Za týmto účelom budete musieť najskôr požiadať o vízum a po uplynutí trojročného obdobia - povolenie na pobyt.

Rovnako ako ostatné krajiny sveta, novomanželia budú musieť byť testovaní na fiktívnosť. Zahŕňa návštevu inšpektora, prehľad priateľov a známych. Overenie rodinného života, spoločného majetku a domácností.

Japonci sú skromní ľudia, rozvody sa pre nich často nevyskytujú, zákony, manželstvá s rozpadnutými cudzincami - majú nepriaznivé dôsledky, ak nemáte čas na vydanie povolenia na pobyt. Ak uplynulo menej ako 3 roky a manželstvo sa rozpadlo, musíte sa vrátiť do svojej vlasti alebo nájsť iný spôsob, ako zostať v krajine.

Pri pokuse o klamanie štátu bude zahraničný občan vyslaný z krajiny a bude zakázaný vstup na 10 rokov a japonskému štátnemu príslušníkovi bude uložený pokutový a administratívny trest.

rodina

Pre program sú oprávnení iba blízki príbuzní:

Ak má cudzinec povolenie najmenej 5 rokov, jeho príbuzní môžu požiadať o povolenie na základe príbuzenstva. Vo všetkých ostatných prípadoch - vízum.

 • Ak už je občianstvo dokončené alebo vaše etnické korene žiadate o program, potom musíte predložiť dôkaz o príbuzenstve, zdokumentované.

umiestnenia

Dostanete povolenie na pobyt na základe pracovnej zmluvy, je to možné len vtedy, ak ste vysoko profesionálny špecialista, máte záujem o spoločnosť a ste pripravení na prechod. Dôležité je, že musíte dokonale poznať angličtinu a aspoň niektoré zo základov japončiny.

So všetkým svojim tajomstvom sa krajina zaujíma o špecialistov zo zahraničia a ruskí pracovníci na základe zmluvy už nie sú novinkami.

Spočiatku dostanete vízum s právom na prácu a po uplynutí tohto obdobia, ak sa zmluva predlžuje o dlhšiu dobu, môžete požiadať o trvalý pobyt.

Veľkým plusom bude, že začnete učiť jazyk, navštevovať kurzy a pokúšať sa získať čo najviac integrácie. Japonci s úctou rešpektujú Európanov, ktorí dokážu študovať svoj jazyk, chápu zložitosť toho, ako ťažko je to pre cudzinca a všetkým, čo sa pokúšajú podporiť.

Najvyhľadávanejšie povolania sú:

 • učitelia cudzích jazykov;
 • Výskumní pracovníci;
 • IT špecialistov.

Na prilákanie zahraničných expertov sú programy:

 1. Školenie a zdokonaľovanie odborných zručností;
 2. Rekvalifikácia špecialistov pre viacerých zástupcov veľkých spoločností;
 3. Zlepšenie manažérskych zručností a získavanie nových;
 4. Podnikateľský postup so špecifickosťou.

Získanie vzdelania

Rusi študenti často odchádzajú na štúdium. Existuje skutočne oveľa viac Rusov, čo uľahčuje a uľahčuje usadiť sa v novom prostredí.

Štúdium na univerzite alebo v jazykovej škole umožňuje požiadať o dlhodobé vízum s pracovným povolením, čo je obrovský prínos.

 • Študent môže získať prácu, čo výrazne odrádza náklady na kurzy alebo školné na univerzite, ale na to potrebujete poznať základy japončiny a byť schopní vysvetliť.

Japonské vzdelanie, je považovaný za jeden z najlepších na svete, odborníci s diplomom sú vysoko cenené kdekoľvek na svete. Zjednodušuje proces a dostupnosť stáží v rôznych spoločnostiach, kde môžete a hľadáte miesto do budúcnosti, to si vyžaduje veľa práce, ale všetky náklady budú v budúcnosti splatené.

Ako žiť v Japonsku na trvalý pobyt

Ak chcete prejsť na trvalé miesto pobytu v Japonsku, musíte mať najprv vízum, ktoré sa hodí pre konkrétny prípad a umožní vám pokračovať v zvolenom procese pohybu.

Môžete zanechať vízum:

 1. Pracovné povolenie vízum;
 2. Generál, je študentom najčastejšie. Jej termín je predĺžený na obdobie štúdia a tiež vám umožňuje získať prácu na nekvalifikovanej práci.
 3. Toto sa poskytuje pre manželov, ako aj pre deti podané v Japonsku.
 4. Diplomatický typ.
 5. Oficiálne. Pre zástupcov, čašníci cestujú úradníkmi.
 6. Travel.

Aj cudzinec musí mať ručiteľa - čo mu umožní zaobchádzať s pevnejšou istotou, musí byť predložený Japonsku alebo osobe žijúcej na trvalý pobyt podľa úradného dokladu. Takýmto ručiteľom môže byť zamestnávateľ, firma, vzdelávacia inštitúcia, jazyková škola.

Aké dokumenty sú potrebné

Ak chcete získať, musíte poskytnúť dokumenty, ktoré zodpovedajú spôsobu získania víza:

 • Osvedčenie o zápise;
 • Pracovná zmluva;
 • Odporúčania ručiteľa;
 • Profil druhov v angličtine, fotky;
 • Pas a jeho kópie;
 • Potvrdenie finančnej nezávislosti. Inšpektor má právo požiadať o ďalšie doklady a tiež požiadať o podrobný plán činnosti: ako dlho budete pracovať, či chcete zostať, kde budete žiť.

Odporúčam kontaktovať veľvyslanectvo krajiny v Moskve, kde pri vysvetľovaní situácie bude každému cudzincovi individuálne doručený zoznam dokumentov s odporúčaniami o registrácii.

Po zozbieraní balíka dokumentov a odoslaní na veľvyslanectvo konzul bude posudzovať Vašu žiadosť, trvá to nie viac ako týždeň, aby sa zvážili ne-turistické víza. Je dôležité, aby boli všetky dokumenty platné, ako aj zbierané v poradí odporúčanom veľvyslanectvom.

Kde sa uchádzať

Príspevky sa posielajú na zastupiteľstvo krajiny v Moskve, na konzulárny úrad. Na získanie povolenia dlhšieho typu je potrebné požiadať úrad pre migráciu priamo na území Japonska podľa oblasti bydliska.

 • Na zastupiteľskom oddelení pracujú veľmi povinní špecialisti a pred zozbieraním všetkých potrebných vecí sa odporúča dohodnúť si schôdzku, kde budú podrobne vysvetľovať, čo potrebujete urobiť a aké doklady zbierať.

Často japonské žiadosti o dokumenty, ktoré nesúvisia s našim povolením, napríklad sobášny list rodičov alebo ich povolenie na premiestnenie, súhlas rodinných príslušníkov atď. Keď zhromažďovanie takýchto dokumentov nebude mať len, ale všetko je možné.

Výhody a nevýhody emigrácie do Japonska

Život v krajine vychádzajúceho slnka má niekoľko výhod, medzi ktoré patrí:

 • Politická a hospodárska stabilita;
 • Vysoké vzdelanie obyvateľstva;
 • Nízka miera kriminality;
 • Čisté mestá, rozvinutá infraštruktúra
 • Čerstvé a chutné jedlá;
 • Sociálne záruky a vosky životnú úroveň;
 • Prestíž spoločností a vysoké poplatky za vykonanú prácu.
 1. Bez formálneho povolenia na dlhodobý pobyt, obmedzenia práv a príležitostí;
 2. Vysoké nájomné bývanie, náklady na služby;
 3. Ťažký jazyk, ťažko sa učí;
 4. Budete vždy cudzí, bez ohľadu na to, ako dlho žijete.

Pre ktorých je vstup zakázaný

Pred opustením Ruskej federácie a pred prechodom do Japonska na trvalý pobyt, ako aj pri registrácii, musíte zistiť, kto nebude môcť navštíviť krajinu a požiadať o povolenie na pobyt:

 • Ľudia s daňovými nedoplatkami;
 • Mať trestnú evidenciu dlhšiu ako jeden rok;
 • Ľudia pozostávajúci z trestných organizácií a organizácií zakázaných v Japonsku;
 • Cudzinci viazaní a odsúdení na výrobky pre narkotiká;

Ukladané cudzinci z územia krajiny, ako aj tí, ktorí sú diskutovaní z iných krajín, tu dôležitosť činu, za ktorý bola osoba vykázaná, nezáleží na tom. Musíte byť právoplatnou osobou s vysokou sociálnou zodpovednosťou.

Top