logo

Recyklácia pneumatík - to znamená proces + technológia + riziká a ťažkosti spojené s podnikaním + postupný proces otvorenia prevádzky + finančné výpočty.

► Kapitálové investície: 3 265 000 rubľov
► Doba návratnosti: približne 1 rok

Počet majiteľov automobilov ročne narastá, takže problém recyklácie pneumatík je stále naliehavejší.

Použité kolesá sú jednoducho vhadzované do skládky a ako viete, kaučuk sa rozkladá asi 150 rokov.

Ale planéta, na rozdiel od nej, nie je "gumová", preto takéto opatrenia negatívne ovplyvňujú životné prostredie.

Preto recyklácia pneumatík nie je len riešením problému životného prostredia, ale aj skvelým nápadom začať skutočne užitočný obchod.

V poslednej dobe si môžete všimnúť tento trend - mnohí nechcú začať vlastné podnikanie kvôli tomu, že mnoho výklenkov je jednoducho obsadené.

V tomto prípade však podnikateľ bude mať:

 • minimálny počet konkurentov;
 • prístup k lacným alebo dokonca bezplatným surovinám;
 • príležitosť začať vyhľadávaný obchod.

Recyklácia pneumatík: Čo je to?


Podľa štatistiky je iba jedna pätina pneumatík odoslaná na recykláciu.

Zvyšné pneumatiky sa recyklujú alebo sa naďalej rozkladajú na pozemkoch na skládkach.

Pokiaľ ide o spracovanie pneumatík, vykonáva sa štyrmi spôsobmi:

Pri výrobe pneumatík sa používajú rôzne cenné polyméry, ktoré počas prevádzky vozidla dokážu vydržať obrovské zaťaženie.

Keďže chemické zloženie sa počas používania automobilových pneumatík nemení, znamená to, že sa môžu použiť na novú výrobu.

Z jednej tony pneumatík môžete získať:

 • 700 kg gumy, ktoré možno použiť na rôzne účely;
 • 270 kg sadzí a 450 kg toxínov, ktoré sa uvoľnia do atmosféry.

Preto je výber zrejmé: je lepšie recyklovať použité pneumatiky a získať peniaze, než len ich vypáliť, poškodzujúce životné prostredie.

Na základe zvoleného spôsobu spracovania pneumatík môžete získať rôzne produkty:

Proces recyklácie pneumatík do gumovej drviny


Proces recyklácie pneumatík je ilustrovaný príkladom výroby gumových drtí, ktorá má širokú škálu aplikácií.

Takže proces pozostáva z nasledujúcich krokov:

 1. Príprava pneumatík: na to sú opotrebované pneumatiky vizuálne skontrolované na nechcené časti.
 2. Odstránenie zbytočných častí: odstraňovanie nechtov, kameňov, nečistôt, drôtených drôtov.
 3. Rezanie pneumatík na pásky a potom ich rozdrviť na kusy do veľkosti 4 mm.
 4. Výsledné časti sú odosielané do magnetického separátora, kde sú odstránené zvyšky kovového kábla.
 5. Výsledné kaučukové častice sú rozdrvené na veľkosť drobku 1 mm.

V budúcnosti môžu byť výsledné čipy prevedené na palivo / plyn / vykurovací olej.

Takéto spracovanie však vyžaduje ďalšie vybavenie a ešte väčšie kapitálové investície.

Ako otvoriť výrobu recyklácie pneumatík: fázový proces


Otvorenie spracovateľského závodu zahŕňa už známe etapy:

 1. analýza trhu - štúdium konkurentov a obchodných vyhliadok;
 2. registrácia podniku - výber organizačnej formy budúceho podniku a získanie potrebných povolení;
 3. vyhľadávanie priestorov - obchod na recykláciu pneumatík musí spĺňať hygienické, epidemiologické a požiarne predpisy;
 4. výber zariadenia - jeho nákup, inštalácia a konfigurácia;
 5. nábor kvalifikovaných pracovníkov, ktorí budú môcť pracovať na zakúpených zariadeniach;
 6. hľadanie predajných miest - vykonávanie marketingového výskumu a vyhľadávanie zákazníkov;
 7. finančný plán - výpočet kapitálových investícií a prognózy príjmov;
 8. identifikácia možných rizík - hodnotenie negatívnych faktorov a hľadanie spôsobov, ako ich minimalizovať.

Analýza trhu a význam pre podnikanie


Recyklácia pneumatík nadobúda len hybnú silu, takže nika prakticky nie je obsadená.

Na území mnohých krajín SNŠ neexistujú miesta na ukladanie použitých pneumatík, z tohto dôvodu nie veľa ľudí premýšľa o začatí takejto činnosti.

Štatistiky ukazujú, že ročné množstvo použitých pneumatík predstavuje približne jeden milión ton.

Zvýšenie počtu áut je asi 5-7%, čo potvrdzuje neustále zvyšovanie surovín na spracovanie.

Kde získať suroviny?

Je možné uzatvárať zmluvy na dodávku ojazdených pneumatík so spoločnosťami, ktoré majú vo svojich súvahách automobily, ako aj vytvárať body na prijímanie pneumatík.

Recyklácia pneumatík je preto dôležitá, pretože:

 • rieši environmentálny problém a tiež znižuje plochu území, ktoré sú určené na skladovanie použitých pneumatík;
 • vytvára nový produkt, ktorý potrebujú iné priemyselné odvetvia.

Vyhľadajte miesto pre výrobu


Prvým krokom pri realizácii podnikateľskej myšlienky je nájsť vhodnú miestnosť.

Mal by byť veľký, aby mohol byť umiestnený v samotnej výrobe a skladoch na skladovanie surovín a hotových výrobkov, rovnako ako vybavenie miestností pre pracovníkov.

Samotná miestnosť musí spĺňať tieto štandardy:

 • plocha nie menšia ako 150-200 metrov štvorcových. m;
 • vzdialenosť od rezidenčnej oblasti - minimálne 300 metrov. Je lepšie vybrať si priemyselné zóny, ktoré sú vzdialené od mesta;
 • dostupnosť komunikácií - elektrina, vodovod, kanalizácia, vetranie.

V miestnosti je potrebné vykonať opravy podľa všetkých noriem SES a požiarnej kontroly.

Obchodná registrácia


Ak chcete začať podnikať, musíte ho zaregistrovať.

Ak to chcete urobiť, môžete otvoriť PI alebo LLC, po ktorých neberiete do úvahy daňové úrady.

Podľa zákona Ruskej federácie "O licencii určitých typov činností" recyklácia pneumatík nevyžaduje licenciu, pretože patrí do triedy V nebezpečného odpadu.

Ale napriek tomu je lepšie konzultovať špecialistov na túto problematiku, ktorí tiež pomôžu zhromažďovať všetky potrebné dokumenty na získanie rôznych povolení.

Po zaregistrovaní firmy musíte získať povolenia od Sanitárnej a epidemiologickej stanice, environmentálnych a požiarnych služieb.

Zariadenie na recykláciu pneumatík

Zaujímavý fakt:
Spočiatku pneumatiky pre automobily mali svetlý odtieň, väčšinou biele alebo béžové. Zvyčajná čierna farba sa objavila už na konci devätnásteho storočia, keď výrobcovia začali pridávať uhlík do gumy.

Najdôležitejšou vecou pri začatí podnikania na recykláciu pneumatík je nákup správneho vybavenia.

Po prvé, ide o najväčšiu položku výdavkov na kapitálové investície a po druhé, celý výrobný proces bude na ňom závisieť.

Ak chcete vytvoriť linku na spracovanie pneumatík do gumovej drviny, musíte takéto zariadenie zakúpiť:

Bude recyklovať pneumatiky ako podnikanie splatiť: spätnú väzbu od podnikateľov a nuansy

Otázka recyklácie pneumatík v Rusku už dávno vyspelá.

Existuje naozaj veľa odpadu, je hodený na skládky odpadu, na miesta, ktoré nie sú určené na to vôbec.

Zdá sa, že pre spracovanie gumy je vytvorené ideálne prostredie. V tejto téme však existuje veľa nuancií, ktoré sa v tomto materiáli pokúsia osvetliť.

Čo môžete získať zo starých pneumatík?

V každom starom materiáli môžete "dýchať" druhý život a efektívne ho používať v každom odvetví.

Pozrime sa podrobnejšie na to, aké staré pneumatiky môžu poskytnúť užitočné informácie.

Mechanické spracovanie

V prípade mechanického spracovania pneumatík sa získa nasledujúci materiál:

 1. Pneumatikové čipy rôznych frakcií, ktoré sa používajú na výrobu nových výrobkov.
 2. Textilná šnúra, ktorú je možné zlikvidovať pyrolýzou a získať palivo.
 3. Kovový kábel, ktorý tiež ide do taviaceho zariadenia.

Viac o elektromechanickej metóde a jej odrodách nájdete tu.

Existujú tri frakcie drobky:

Každý typ má svoj vlastný spotrebiteľ, ale cena predaja gumovej drviny je približne rovnaká.

V Číne, krajinách Európy a USA sa technológia opätovného použitia pneumatík na zamýšľaný účel uplatňuje aj zavedením nového profilu na starú pneumatiku.

Rozvojový plán v tomto smere bol vyvinutý na štátnej úrovni už v sovietskych časoch, ale po jeho zrútení zlyhal.

Metóda pyrolýzy

Existuje tiež spôsob pyrolýzy na recykláciu starého kaučuku.

Pyrolýza je zmena vzorca a vlastností zdrojového materiálu s rozdelením jeho zložiek.

Jednoducho povedané, gumy a gumy, ktoré sú súčasťou pneumatiky, sú oddelené od súdu. Konečné produkty pyrolýzy sú celkom vhodné palivá a mazivá.

V niektorých krajinách je používanie tejto metódy zakázané zákonom kvôli škodlivým emisiám do ovzdušia. Teraz sa však táto otázka prehodnocuje av budúcnosti môže začať získavať dynamiku.

Podrobnejšie je opísaný spôsob pyrolýzneho spracovania pneumatík a gumy.

Podniková organizácia

Vzhľadom na využitie použitých pneumatík ako podnikov stojí za zvážení všetkých výhod a možných nevýhod.

Pozrime sa na mechanickú metódu a na príklade jednej z výrobných liniek považujeme podrobný podnikateľský plán pre spracovanie pneumatík pre automobily.

ALFA TIRE RECYCLING 500 je elektromechanická výrobná linka na spracovanie pneumatík rôznych priemerov vrátane pneumatík pre nákladné automobily.

Náklady na zariadenia

Štartovací kapitál na nákup potrebného vybavenia:

Nižšie je uvedená tabuľka s názvom zariadenia v rámci linky spracovania pneumatík ATR 500:

O niečo viac o tejto línii môžete nájsť pri sledovaní videa:

Stojí za to venovať pozornosť takýmto momentom:

 • ceny pre jednotlivé položky zariadenia musia byť skontrolované u predávajúceho (dodávateľa);
 • všetky povinnosti týkajúce sa záručnej opravy a podmienky ich poskytovania sú špecifikované v dodávateľských zmluvách.

Náklady na dodávku zariadení v Rusku môžu kolísať veľkým spôsobom, v závislosti od odľahlosti regiónu.

Podrobnejší popis tohto riadku tu.

Môžete sa opýtať napríklad o zariadení a iných dodávateľoch.

Požiadavky na výrobné priestory a sklady

Priestor bude potrebný pre:

 • umiestnenie zariadení;
 • skladovanie surovín;
 • skladovanie hotového výrobku.

Inštalácia linky bude vyžadovať aspoň 200 metrov štvorcových.

Pri skladovaní starých pneumatík a pneumatík bude vhodný vonkajší nevykurovaný hangár alebo oplotené miesto na vykladanie recyklovateľných materiálov.

Nákup potrebných priestorov môže byť pre začínajúceho podnikateľa veľmi ťažkou záťažou.

Môžete použiť navrhované možnosti prenájmu, náklady v závislosti od regiónu sa môžu pohybovať od 20 000 do 100 000 rubľov mesačne.

Zamestnanci

Zvážte počet účastníkov a mesačnú mzdovú agendu.

Pre bezproblémovú prevádzku výrobnej linky s výkonom hotového výrobku (gumová drvina) 150 ton / mesiac. Zamestnanci cca 10 osôb sú povinní.

Príkladom mesačného mzdového fondu je 350 000 rubľov.

Tieto výpočty sú prezentované vo forme priemerného plánu a môžu sa líšiť v závislosti od regiónu Ruska.

Ostatné výdavky

Produkcia bude sprevádzaná ďalšími mesačnými výdavkami:

 1. Nákup obalov (kontajnerov) pre hotové výrobky. Cena vrecka 30 kg bude 8 rubľov, pri mesačnej spotrebe dostaneme sumu 4000 rubľov
 2. Komunikácia - 10 000 rubľov.
 3. Nepredvídané výdavky - 10 000 rubľov.
 4. Priemerné údaje o spotrebe energie výrobnej linky, vypočítané na výrobu hotových výrobkov 150 ton / mesiac. čo je približne 100 000 rubľov za mesiac.
 5. Údržba - 50 000 rubľov.
 6. Samostatná položka výdavkov je potrebná na zváženie výmeny rezných prvkov (nožov) - 35 000 rubľov.
 7. Odvoz odpadkov - 20 000 rubľov.

Pridajte k týmto údajom náklady na nájom a plat, nakoniec dostaneme mesačne nákladnú časť - asi 620.000 rubľov.

Licencia na prijatie a likvidáciu

Na rozdiel od informácií na väčšine stránok, recyklácia pneumatík ako podnik vyžaduje licenciu.

Pneumatiky majú štvrtú triedu nebezpečnosti. Podľa právnych predpisov Ruskej federácie vyžaduje prijatie a likvidácia tohto druhu odpadu povolenie.

Pred predložením dokumentov musí mať podnikateľ:

 • oblasti výroby;
 • priemyselné miesto so sanitárnou zónou;
 • zariadení;
 • povolenia od Rosprirodnadzop, Rospotrebnadzor, požiarna inšpekcia.

Náklady na licenciu sú 7500 rubľov, doba registrácie je 45 pracovných dní. Použite služby sprostredkovateľov, pripravte sa na zaplatenie niekedy viac.

Výpočty ziskovosti

Plán ziskovosti a príjmov projektu:

 1. Hotové výrobky vo forme gumových granúl, priemerná cena 15 rubľov / kg. 100 ton = 1 500 000 rubľov.
 2. Kovový kábel 30 ton pri cene 3 000 rubľov / tona = 90 000 rubľov.
 3. Textil z výpočtu výsledného materiálu 20 ton a priemerná trhová cena 2000 rubľov / tona = 40.000 rubľov.

Získame mesačné príjmy vo výške 1 680 000 rubľov. Jednoduchým odpočtom za výdavky a údržbu získame čistý zisk vo výške 1 100 000 rubľov.

Prezentovaný podnikateľský plán má priemerné výpočty, nezohľadňuje niektoré faktory:

 • umiestnenia;
 • územná príslušnosť;
 • dostupnosť predajného trhu v konkrétnom regióne.

Nemôže byť braný ako vzorec, ale aj napriek tomu je výhoda zrejmá.

Za výhodných podmienok sa návratnosť výroby starých pneumatík dosiahne v priebehu 1,5-2 rokov od spustenia linky.

nástrahy

Keď hovoríme o "priaznivých podmienkach", myslíme to:

 • žiadne problémy s dodávkami surovín;
 • riadne pracovné zariadenia vysokej kvality a deklarovaných výkonov;
 • upravený predaj za prijateľné ceny.

V skutočnosti nie všetko ide hladko. Zvážte niekoľko nuancií:

 1. Nesprávny výber zariadenia. Naše pneumatiky sa líšia od zahraničných pneumatík tým, že majú zmiešaný alebo textilný diagonálny kábel. Väčšina dovezených strojov, ktoré sa vyrábajú pre domáci trh, a nie konkrétne pre Ruskú federáciu, nie sú schopné spracovať takéto výrobky. Takže pri neexistencii skúseností je možné kúpiť zariadenie, ktoré bude v ruskej realite zbytočné alebo neúčinné.
 2. Zakúpte vadu chybných jednotiek. Opäť sa objavuje častý problém pri objednávaní zo zahraničia, najmä z Číny. Chyby začínajú vo veľkých počtoch v prvých mesiacoch aktívnej práce, trvalé poruchy vytiahnu finančné prostriedky na opravy a vedú k výpadkom linky.
 3. Predpísaný výkon. Niekedy môže výrobca značne zdokonaliť tieto parametre, najmä pre predajcov z Číny. Keďže ste získali vysoký výkon za oveľa nižšie náklady, je pravdepodobné, že dostanete zariadenie, ktoré funguje neefektívne. V dôsledku toho sa nárokovaná doba návratnosti 1-2 rokov zmení na 5 alebo dokonca na 10 rokov.

Problémy môžu vzniknúť aj v iných oblastiach, napríklad pri výrobe surovín. Možno to nestačí, alebo je to drahé.

Podniky musia zhromažďovať pneumatiky a prepravovať ich do výrobných zariadení. Mnohí kupujú pneumatiky od obyvateľov. To všetko vedie k tomu, že náklady na čipy sa zvyšujú.

Dopyt po dieťati

Tu je zoznam hlavných oblastí potreby gumovej drviny:

 1. Podlahový bezšvový kryt. Podniky, ktoré sa zaoberajú inštaláciou týchto povlakov, sú rozmiestnené na celom území Ruskej federácie a neustále potrebujú kvalitné suroviny.
 2. Výroba obkladačiek a obkladov valcov. Existujú veľké a malé produkcie, ktoré potrebujú gumovú drvinu stredných frakcií.
 3. Cestné plochy. Hlavným spotrebiteľom je Moskva a Moskva, ale existujú perspektívy rozvoja v iných regiónoch. Pri asfalte sa používajú jemné triesky a gumový prach.
 4. Štátne objednávky na výstavbu športových zariadení, povlaky na bežecké pásy, chodníky.

Môžete tiež zabezpečiť predaj pneumatík z pneumatík medzi malými podnikmi, ktoré sa zaoberajú výrobou:

 • náhrobky;
 • údaje o ihriskách;
 • gumové okraje, stĺpy;
 • rôzne veci, v ktorých dieťa pôsobí ako plnivo (vrecká na fazuľa, dierovacie vrecia atď.);
 • gumené topánky;
 • MBR (bitúmenová masť), kde je dieťa potrebné ako plnivo;
 • gumová izolácia;
 • iné RTI.

Každopádne pred otvorením výroby musíte zistiť, ktoré podniky sa nachádzajú vo vašom regióne alebo neďaleko od neho, aby ste identifikovali dopyt po gumovej drvine.

Recenzie pre podnikateľov

Predtým, než investujete peniaze do zariadenia na recykláciu pneumatík do drobku, odporúčame získať čo najviac informácií od skúseností iných ľudí.

Dobrým zdrojom sú fóra. Tu majitelia podnikov zdieľajú úspechy a zlyhania v oblasti výroby gumových drtí, poskytujú odporúčania týkajúce sa výberu zariadení a hľadania distribučných kanálov.

Tu sú niektoré fóra, kde nájdete recenzie o recyklácii pneumatík od podnikateľov:

Užitočné video

Tipy od manažéra spoločnosti na spracovanie pneumatík na začatie podnikania:

záver

Medzi možnosti recyklácie odpadov patrí recyklácia pneumatík jeden z najzaujímavejších z mnohých dôvodov:

 • veľký výber vybavenia;
 • dostatok možností ťažby surovín;
 • možnosť predaja v ktoromkoľvek regióne Ruskej federácie.

Existujú však tie nuansy, ktoré je potrebné zvážiť pred investovaním peňazí. Len starostlivá štúdia o výklenku v konkrétnom regióne a kompetentný prístup k nákupu vybavenia pomôže nepatriť do radov tých, ktorí márne míňali peniaze.

Ako otvoriť zariadenie na recykláciu pneumatík. Podnikateľský plán: recyklácia pneumatík

Na našich cestách je stále viac a viac áut, čo znamená, že počet použitých pneumatík rastie. Otázkou je, čo robiť s nimi, ako ich zbaviť? Mnohí len ticho zlikvidujú použité pneumatiky, ale to len vedie k vzniku skládok. Ale na tomto odpadku môžete zarobiť peniaze. Naučme sa, ako otvoriť zariadenie na recykláciu pneumatík.

Ziskové koše

Čo je tak výhodné využitie pneumatík? Táto kategória odpadu obsahuje vo svojom zložení polyméry, ktoré sa široko používajú v rôznych výrobných oblastiach.

Výrobky na recykláciu pneumatík sa používajú na výrobu nových pneumatík. V dekorácii sa používa gumová drvina ako konštrukcia vodovzdorného materiálu.

Používa sa pri navrhovaní bežiacich pásov, usporiadaní detských i športových areálov.

Hlboké pyrolýzne spracovanie gumy umožňuje prijímať vykurovací olej na výstupe.

Navyše nebudete mať problémy so surovinami. Majitelia použitých pneumatík radi využijú príležitosť zbaviť sa nepríjemného odpadu. Často si nemusíte ani platiť za gumové veci, stačí len ponúknuť samo-dodávku pneumatík.

Okrem spolupráce s jednotlivcami môžete ľahko uzavrieť dohody o spolupráci so spoločnosťami, ktoré kupujú zastarané autá na šrot. Áno, a poľnohospodárske podniky sú vždy v prítomnosti množstva nepoužiteľných pneumatík zo zariadenia.

Často má zmysel hľadať podporu od miestnych orgánov. Takže urýchlite problém získať licenciu.

Licencia na recykláciu pneumatík

Keďže vaša aktivita bude spojená s nebezpečným odpadom, budete musieť získať licenciu na prácu s nimi. Skúška, ktorá potvrdzuje bezpečnosť vašej výroby, vás bude stáť finančné náklady.

Aby ste nemali problémy so sanitárnou prehliadkou, nemusíte ignorovať požiadavky ekologických pracovníkov na potrebu inštalácie vhodných filtrov. Zvyčajne ide o technologickú líniu.

A tiež dôsledne dodržiavajte odľahlosť vášho podniku od všetkých bytových osád. Či už ide o malú dedinu alebo o husto osídlený obytný sektor, zariadenie na recykláciu pneumatík by malo byť vzdialené aspoň tri stovky metrov od nich.

Aké dokumenty sú potrebné na spustenie

Pred otvorením zariadenia na recykláciu pneumatík zaregistrujte svoju spoločnosť a zaregistrujte sa na daňovej inšpekcii.

Vyriešte problém s hasičmi vopred. Potrebujete od nich povolenie. Vyžaduje sa to aj pri sanitárnej kontrole.

Okrem toho sa postarajte o uzatvorenie zmluvy s dodávateľmi energie.

Hľadáte izbu

Zariadenia na recykláciu pneumatík sa nezapadajú na malú náplasť. Budete potrebovať vážne oblasti. Ak chcete zariadenie vybaviť, potrebujete približne 500 metrov štvorcových. A stále je potrebné prideliť priestor pre sklad surovín a hotových výrobkov.

A pamätajte na požadovanú vzdialenosť od obytných budov. Všetky tieto ukazovatele by mali odrážať váš obchodný plán. Recyklácia pneumatík by nemala spôsobovať pobúrenie medzi vašimi nevedomými susedmi. Verejné sťažnosti môžu viesť k zatvoreniu vašej závodu.

Pod takýmito parametrami je najvhodnejší pozemok nachádzajúci sa mimo mesta v priemyselnej zóne. Nájdenie voľnej pôdy na predmestí je ťažké, takže sa riadi budovami bývalých tovární dielní. Teraz nie je ťažké nájsť nepracujúci priemyselný podnik. Potom je prípad za malým - musíte podpísať nájom.

Pri prenájme miestnosti skontrolujte vzdialenosť napájacích sietí a možnosť pripojenia k nim. Uistite sa, že máte prístupové cesty.

Čo je spracovanie

Technológia recyklácie pneumatík pozostáva z niekoľkých etáp:

 • bočné krúžky sú vyberané z pneumatík na špeciálnom stojane;
 • vyberte kábel;
 • pneumatika je rozdelená na kusy;
 • výsledné časti sa rozdrvia, aby sa získali frakcie 3 alebo 4 milimetre;
 • kovové inklúzie šnúry sa odstránia z hmôt pomocou magnetickej separácie;
 • frakcie rozdrobené do stavu prášku, v ktorom častice nepresahujú jeden milimetr.

Teraz o niečo viac. Zhromaždené pneumatiky sú prvé na sklade. Potom sa dostanú k počiatočnému skríningu. Zamestnanci linky zistia, či sú v pneumatikách kovové časti (kolesá, krúžky). Odstránia všetko, čo by mohlo narušiť počiatočné rezanie pneumatík.

Rozbitá surovina vstupuje do bunkra reaktora. Proces rozkladu sa spúšťa v reaktore a na výstupe získa sediment, plyn, obsahujúci uhlík a frakcia kvapalných palív. Plyn sa vráti do reaktora, aby sa udržal jeho chod, a zvyšky, ktoré sú nadbytočné, sú jednoducho vyvedené von. Keďže obsahujú škodlivé látky, je potrebné nainštalovať filtre.

Je potrebné rozlišovať medzi mechanickým spôsobom zneškodňovania a pyrolýzou.

Výsledkom prvej je získanie drviny gumy, granule, čipy. V druhom prípade sa produktom spracovania stáva vykurovací olej, ktorý má blízke charakteristiky ako spaliny.

Otočte pneumatiky do topného oleja

Pneumatiky na recykláciu pyrolýzy uvedené vyššie. Časť vykurovacieho oleja, ktorá vzniká v dôsledku rozkladu gumového prášku v reaktore, je pyrolýzny olej. Z jedného a pol tony surovín možno vylúčiť približne 40 percent látky.

Ale až po štádiu rafinácie sa olejová kvapalina zmení na palivový olej. Kúpil sa pre potreby súkromných majiteľov domov a priemyselných podnikov.

Vyrábame

Zariadenia na spracovanie pneumatík sú zvyčajne dodávané technologickými linkami. Sú už dokončené so všetkými potrebnými inštaláciami a jednotkami. V tomto prípade musíte pochopiť, či sa budete sústrediť výlučne na mechanické využitie surovín. Alebo vaše plány zahŕňajú vývoj vykurovacieho oleja. Hoci obyčajne majitelia mini-tovární na zvýšenie zisku dávajú prednosť obom.

Takže zariadenie na recykláciu pneumatík zahŕňa:

 • hydraulické nožnice;
 • odlučovač vzduchu;
 • guma;
 • páska;
 • krúžok na náhrdelník;
 • Extruedér je;
 • fréza na čipy

Na spustenie procesu rozkladu je potrebný reaktor. A na skladovanie pyrolýznej kvapaliny - nádrž.

Pri výbere závodu na rastlinu nezabudnite na bezpečnosť vašej výroby. Navyše namontujte čistiace jednotky a vložte filtre. Ak chcete ušetriť zdroje, vyberte linky s nízkou spotrebou energie.

Pred otvorením zariadenia na recykláciu pneumatík sa obráťte na dodávateľa zariadenia o podmienkach poskytovania služieb. Náklady na linku sú veľmi vysoké, takže sa nestarajte o vysoko kvalitné školenie zamestnancov.

Nábor zamestnancov

Pre hladký chod inštalácie nepotrebuje obrovský personál. Dvaja technici to zvládajú celkom dobre. Pre druhú zmenu potrebujeme ešte dve. Takže máme štyroch ľudí.

Pre prevádzku kancelárie potrebujete účtovníka, manažéra predaja, na nákup surovín. Niekedy nezasahuje do miery skladovateľa.

Mzda zamestnancov je uvedená v obchodnom pláne. Recyklácia pneumatík je nemysliteľná bez nákladu. Preto buď najať na základe zmluvy s vodičmi kamióny, alebo obsahovať dopravné oddelenie.

Prijímanie do zamestnania je lepšie zveriť agentúram prijímania zamestnancov a prijímať záverečné rozhovory. Ako už bolo spomenuté vyššie, budete pravdepodobne musieť trénovať zamestnancov. V tomto prípade môžete byť podporovaný spoločnosťou, ktorá vyrába zariadenia na recykláciu rastlín. Zvyčajne majú oboznamovacie programy.

Niekedy podnikatelia pozývajú zamestnancov, ktorí predtým pracovali v podobných podnikoch.

ziskovosť

Je potrebné predbežne vypočítať výdavky a príjmy vo fáze prípravy podnikateľského plánu. Recyklácia pneumatík je drahá. Náklady na vybavenie sa vám zvýšia v kúpnej sume. Dokonca aj tie najpočetnejšie rozpočtové zariadenia stoja za milión. A to bez zohľadnenia dodávky komplexu. Bez prilákania investícií je nepravdepodobné.

Navyše bez prítomnosti čistiacich jednotiek nebudete podpísať povolenia. To sú ďalšie významné náklady.

Mesačne sa určitá suma "zožerie" nájomné, spotreba elektriny, mzdy zamestnancov.

Má zmysel recyklovať?

Pozrime sa teraz na profesionálov. Suroviny získate takmer zadarmo. A v niektorých prípadoch vám podniky dokonca zaplatia za možnosť zbaviť sa starých pneumatík.

Okrem toho sa výsledný produkt, či už ide o polymérny prášok alebo vykurovací olej, predáva s vysokými nákladmi. Hlavná vec je nájsť miesta predaja. Takže vaša firma sa vyplatí a začne vytvárať stabilný príjem.

Podnikový plán na recykláciu pneumatík na čipy s výpočtom

Centrá na zber a spracovanie pneumatík nevhodných na použitie sú v Rusku zriedkavé. Zároveň sa počet automobilov každoročne zvyšuje o 10% spolu s rastúcim počtom použitých pneumatík. Zhromažďujú milióny ton na skládkach, vytvárajú nebezpečenstvo požiaru a ohrozujú životné prostredie. Takýto odpad však môže byť opätovne použitý a recyklácia pneumatík ako podnik môže priniesť slušný príjem. Ako začať svoju výrobu v tomto odvetví a aké ťažkosti môžu brániť úspechu podnikateľa?

Obchodné výhody

V poslednej dobe je environmentálna situácia predmetom dôkladnej pozornosti mnohých organizácií. Pri spaľovaní spôsobujú pneumatiky automobilov nenapraviteľnú škodu na životnom prostredí, takže je zakázané, aby tieto skládkové tovary odobrali.

Spracovateľské podniky v krajine nezodpovedajú objemu starých pneumatík a v súčasnosti sa využívajú na účely následného použitia najviac 20% pneumatík. Súčasne sa automobilová pneumatika môže stať zdrojom cenných surovín a ako prvý materiál výroby je pneumatika úplne bezplatná.

Otvorenie zariadenia na recykláciu pneumatík je sľubným predmetom podnikania, ktorý môže svojmu majiteľovi priniesť vážny kapitál. V priemyselnom meradle sa toto odvetvie môže stať nerentabilným vzhľadom na vysokú spotrebu energie. Ale mini-závod na výrobu gumovej drviny z pneumatík je veľmi výnosná výroba.

Obchodná registrácia

Podnikateľský plán na recykláciu pneumatík do drviny musí brať do úvahy náklady na registráciu podniku - to je povinný krok pre začatie akéhokoľvek podnikania. Ak podnikateľ má dostatočný kapitál, môže otvoriť PI. Táto forma činnosti je pre priemysel prijateľná a vyžaduje nižšie náklady na registráciu a následné vykazovanie.

Ak je potrebné prilákať investície, vhodnejšie riešenie bude navrhnúť LLC. Následne budúci majiteľ elektrárne bude schopný prilákať spoluzakladateľa, aby zdieľal náklady alebo vydal pôžičku ako právnickú osobu.

Táto činnosť je spojená s nebezpečným odpadom, ktorého nesprávna manipulácia môže poškodiť vypnutie životného prostredia. V tejto súvislosti podnik na recykláciu pneumatík vyžaduje povolenia od viacerých služieb. Ochrancovia životného prostredia a zdravotníctvo sledujú stav špeciálnych filtrov v zariadení, ako aj vzdialenosť podniku od priestorov. Štátna požiarna inšpekcia skontroluje priestor na dodržanie noriem požiarnej bezpečnosti.

Výber miestnosti

Miestnosť na spracovanie pneumatík na drvinu musí spĺňať tieto požiadavky:

 1. Celková rozloha je menšia ako 300 metrov štvorcových. m;
 2. Odľahlosť od obytných priestorov - od 300 metrov štvorcových. m;
 3. Dostupnosť komunikácií - elektrina, kanalizácia, zásobovanie vodou.

Ideálnou možnosťou pre priestory v závode bude nájom alebo kúpa územia v priemyselnej zóne mesta alebo mimo obce. Prenájom prázdneho obchodu v najbližšom závode pomôže ušetriť peniaze na dohode.

zariadenie

Hlavné náklady, ktoré zahŕňajú podnikateľský plán na recykláciu pneumatík, sa znášajú nákupom potrebného vybavenia. Linka mini-zariadení zahŕňa nasledujúce zariadenie:

 • Niekoľko drvičov pre rôzne úrovne brúsenia;
 • Stroje na rezanie pneumatík;
 • Magnetické a vzduchové separátory;
 • Brúska na výrobu drviny je hlavná jednotka;
 • Vibračná obrazovka na triedenie;
 • Filtračné a ventilačné systémy;
 • Dopravné pásy a pneumatické dopravné systémy.

Materiály, dodávatelia a sortiment výrobkov

Surovinami na výrobu sú staré pneumatiky, ktoré nie sú vhodné na použitie na určené účely. Hlavný produkt vyrobený v závode bude baby - jemný gumový prášok.

Bude slúžiť ako základ pre ďalšiu výrobu strešných materiálov, hydroizolačných náterov a iných výrobkov šetrných k životnému prostrediu, ktoré sa aktívne používajú v stavebníctve. Navyše opotrebované pneumatiky je možné recyklovať do textílií a šrotu.

Odporúča sa vyhľadávať dodávateľov medzi organizáciami, ktoré udržujú alebo prevádzkujú motorovú dopravu. Obrovskou výhodou tohto podnikania je to, že suroviny sú získané bezplatne, napríklad ak vyzdvihnúte pneumatiky s príslušenstvom pre pneumatiky.

technológie

Technológia výroby gumovej drviny z pneumatík zahŕňa tieto hlavné kroky:

 • Kontrola pneumatík na identifikáciu častí nevhodných na recykláciu;
 • Oddelenie pneumatík do častí;
 • Etapa oddeľovania kovových inklúzií od pneumatík a brúsenia gumy pomocou drviča;
 • Konečné drvenie drviny na rotačnom drviči;
 • separácia;
 • Triedenie a čistenie gumových drvičov;
 • Balenie hotových výrobkov a príprava na prepravu.

Výstupom je niekoľko výrobkov vhodných na predaj - oxid uhličitý, palivový olej, oceľový kábel a samotné dieťa. Táto metóda zahŕňa mechanické brúsenie pneumatík. Okrem toho sa pri výrobe používa pyrolýza, pri ktorej sa pneumatiky rozkladajú pri vysokých teplotách. Medzi bežné technológie patrí aj spaľovanie v cementových peciach a kryogénne mletie.

Zamestnanci

Zamestnanci mini závodov na spracovanie automobilových pneumatík do drviny zahŕňajú administratívnych pracovníkov a pracovníkov na obsluhu linky. 2-3 osoby sú schopné zvládnuť službu liniek, ich skúsenosti a kvalifikácie nezáleží veľa.

Administratívny personál zahŕňa nasledovných zamestnancov:

 1. účtovný;
 2. Acceptor - jeho úlohou je prijímať pneumatiky od organizácií a verejnosti;
 3. Manažér - jeho úlohy zahŕňajú vyhľadávanie distribučných kanálov pre produkty;
 4. Vodič - na prepravu výroby.

Podpora podnikania

Pred začatím prevádzky je potrebné vykonať dôkladnú analýzu trhu a vytvoriť predajný trh. Odporúča sa hľadať hlavné predajné kanály v stavebníctve. Okrem toho môže byť stará pneumatika použitá na výrobu nových pneumatík.

Finančný plán

Pristúpme k úvahe o nákladoch, ktoré podnikateľ bude musieť znášať pri otváraní mini zariadenia na spracovanie pneumatík. Strednodobý podnikateľský plán zahŕňa nasledujúce kapitálové náklady:

 1. Registrácia a registrácia povolení - Až 150000 rubľov.
 2. Prenájom - 180 000 rubľov.
 3. Opravy a vybavenie obchod - 150000 rubľov.
 4. Nákup nádrží na naftu - 80 000 rubľov.
 5. Výrobná linka - 1 500 000 rubľov.
 6. Pracovný nástroj - 200 000 rubľov.

Celkom: 2260000 rubľov.

Okrem toho podnikateľ bude musieť platiť mesačné výdavky:

 1. Plat - 120 000 rubľov.
 2. Elektrina a ďalšie komunikácie - 30 000 rubľov.
 3. Nájom - 180 000 rubľov.
 4. Náklady na dopravu - 150 000 rubľov.

Celkom: 480000 rubľov.

zárobok

Vykonáme predbežný výpočet príjmov a ziskov z podnikania v oblasti recyklácie pneumatík. Priemerná cena 1 kg drobkov je 17 rubľov. V tomto prípade jedna výrobná linka denne nevyrába viac ako 2100 kg výrobkov pripravených na uvedenie na trh. Mesačný príjem pri plnom zaťažení linky z hlavného produktu je približne 750 000 rubľov.

Do výšky príjmov môžete pridať tržby z predaja vykurovacieho oleja a oceľového kábla - 375 000 rubľov. Súčet celkových príjmov - 1125000 rubľov / mesiac. Čistý zisk pred zdanením - 645000 rubľov.

ziskovosť

Tieto výpočty nám umožňujú dospieť k záveru o vysokej ziskovosti obchodu a návratnosti v krátkom čase. Avšak, podľa odborníkov, recyklácia pneumatík do drobnosti sa vypláca najskôr šesť mesiacov. Je to spôsobené mnohými nepredvídanými udalosťami, ktoré sa pravidelne vyskytujú počas výroby výrobkov.

Podnikateľ bude musieť spĺňať požiadavky ekologických pracovníkov, ktorí veľmi záleží na ochrane prírody. Často sa stovky tisíc rubľov často vynakladajú na ich uspokojenie - hlavne na zlepšenie filtračných systémov.

záver

Výroba gumových drtí z pneumatík - podnik, ktorý si vyžaduje značné náklady. Okrem toho, aby sa začala výroba, je potrebné vyriešiť celý rad organizačných problémov a upraviť predajné kanály. Toto odvetvie nie je bez ťažkostí, ale je uznané ako výhodné a sľubné.

Podnikový nápad č. 102: aký je rentabilný spôsob recyklácie pneumatík?

Niekedy môže ziskový projekt pomôcť pri riešení environmentálnych problémov. Recyklácia pneumatík ako podnik: ziskovosť, recenzie a podnikateľský plán s výpočtom na pomoc začínajúcemu podnikateľovi.

popis

Svetové objemy odpadového plastu, skla a kaučuku sa odhadujú v miliónoch ton. Preto je každý rok rastúca potreba recyklovať rastliny. Problém je v tom, že zariadenie na to je drahé.

Čistiarne sú ešte drahšie, bez ktorých emisie rastlín znečisťujú životné prostredie nie menej ako odpadky. Je oveľa jednoduchšie a lacnejšie otvoriť nové skládky odpadu, najmä v Rusku, s obrovskými rozmermi.

Existuje niekoľko možností nápadov na recykláciu pneumatík:

 1. Krájanie do drobky. Výsledná látka sa používa na výrobu gumových obkladačiek a automobilových dielov, na podklad počas výstavby ciest, na plnenie športových zariadení, na opravy mostov.
 2. Oprava pneumatík. Opotrebovaný behúň sa odstráni z pneumatík a použije sa nový. Aplikujte studenú alebo horúcu technologickú metódu. Prírodné zdroje sú výrazne ušetrené, pretože pri výrobe jednej pneumatiky "od začiatku" je potrebných 30 litrov oleja a pri výrobe s použitím metódy obnovy 5 litrov.
 3. Pyrolýza. Pri veľmi vysokých teplotách sú z pneumatík vyrobené palivo, plyn, sadze a oceľové šnúry. Technológia je nestabilná, drahá a dlhodobo sa vyplatí.
 4. Dokončené zničenie spálením. Toto produkuje energiu, ktorá sa môže použiť vo výrobe.

Prvé dve technológie sú šetrné k životnému prostrediu, pri pyrolýze a spaľovaní do ovzdušia sa uvoľňujú škodlivé látky. "Špinavá" výroba bude vyžadovať zdĺhavú a nákladnú koordináciu so službami ochrany životného prostredia, ako aj inštaláciou špeciálnych zariadení na spracovanie.

Vzhľadom na relatívnu inováciu pri obnove pneumatík a skeptický postoj spotrebiteľov je najlepšie začať podnikanie v oblasti recyklácie pneumatík.

Podnikateľský plán

Realizačná schéma vyzerá takto:

 • registrácia spoločností a získavanie povolení pre činnosti;
 • vzdelávacia technika;
 • plánovanie umiestnenia výroby;
 • nákup zariadení;
 • nákup surovín;
 • prijímanie pracovníkov;
 • predaj hotových výrobkov;
 • finančné výpočty.

Tu si môžete stiahnuť plán podnikania pre recykláciu pneumatík.

Registrácia a povolenia

Podnik na spracovanie pneumatík môže byť registrovaný vo forme individuálneho podnikateľa (800 rubľov) alebo spoločnosti s ručením obmedzeným (4 000 rubľov).

Použité pneumatiky pre automobily patria do 4. triedy nebezpečnosti odpadu - látky s nízkym rizikom. Na vykonávanie činností týkajúcich sa zberu, prepravy, spracovania, zneškodňovania, likvidácie, likvidácie 1-4 triedneho odpadu je potrebná licencia, ktorú vydá Federálna služba pre dohľad nad prírodnými zdrojmi.

Platnosť licencie je neobmedzená, náklady na príjem je 7 500 rubľov.

Okrem licencie musíte získať pracovné povolenie od spoločnosti Sanstantion a štátneho protipožiarneho dohľadu.

technológie

Proces recyklácie pneumatík mletím nastáva takto:

 1. Zber pneumatík.
 2. Triedenie a výber pneumatík vhodných na recykláciu. Vyberanie trní, nechtov a iných cudzích prvkov.
 3. Rezanie pneumatík na malé kúsky.
 4. Nakladanie materiálu na dopravníku a potom do špeciálnej inštalácie, kde prebieha brúsenie gumy a odstránenie kovových komponentov pneumatiky.
 5. Z drviča sa drobka dostáva do rotačného drviča, kde prechádza ďalším stupňom mletia a čistenia z nečistôt.
 6. Aby sa dosiahol čistý kaučuk, je materiál dodatočne spracovaný na separátore.
 7. Dieťa je triedené podľa zlomkov na vibračnej obrazovke.
 8. Na získanie obzvlášť jemného prášku sa drobky prechádzajú cez separátor.
 9. Balenie pripravené na odoslanie výrobkov.

Pri skladovaní je potrebné zabezpečiť izbovú teplotu a suchý vzduch, pretože vysoká vlhkosť má negatívny vplyv na recyklovaný materiál.

V miestnosti

Recyklácia pneumatík nemôže byť umiestnená v blízkosti obytných oblastí. Najlepšie je prenajať časť obchodu od priemyselného podniku v priemyselnej zóne. V tomto prípade sa nebudete musieť zaoberať uvedením miestnosti v súlade s požiarnymi a hygienickými normami.

Veľkosť mini zariadenia by mala byť približne 300 metrov štvorcových. vybaviť všetko potrebné vybavenie, sklad pre suroviny, sklad pre hotové výrobky a zmenáreň pre pracovníkov.

Vo vnútri musí byť zabezpečená komunikácia - elektrina, inštalatérstvo, kúrenie a kanalizácia.

zariadenie

Najdrahšou časťou je nákup zariadení na výrobu. Na zabezpečenie neprerušeného technologického procesu budú potrebné nasledujúce stroje a zariadenia:

 • zariadenie na vytiahnutie bočného krúžku pneumatiky;
 • stroje na rezanie pneumatík;
 • zariadenia na mletie gumy do drviny rôznych frakcií;
 • materiálový dopravník;
 • magnetický separátor - 2 ks;
 • odlučovač vzduchu;
 • Vibračné sito pre rôzne stupne filtrácie drviny - 2 ks;
 • bunkr na zber drobkov;
 • zásobník kovového drôtu;
 • zberač prachu;
 • elektrický panel;
 • loader.

Okrem toho je potrebné zakúpiť:

 1. Kontajner na balenie gumovej drviny.
 2. Vozidlo, ak plánujete nezávisle vykonávať dodávku výrobkov.
 3. Pracovné odevy a ochranné pomôcky pre pracovníkov.
 4. Počítačové a kancelárske zariadenia na vedenie záznamov.

Surovina

Použité pneumatiky na recykláciu je možné zakúpiť:

 • na staniciach pneumatík a čerpacích staníc;
 • vo veľkých podnikoch s automobilovou dopravou;
 • v zbernom mieste pre recyklovateľné látky alebo otvoriť ich miesta na príjem použitých pneumatík.

Zamestnávanie pracovníkov

V závislosti od objemu a pracovného plánu bude výroba vyžadovať:

 1. Shift supervisor - 2 osoby.
 2. Prevádzkovatelia zariadení - 4 osoby.
 3. Movers - 2 osoby.
 4. Vodič - 1 osoba.
 5. Prijímač v zbernom mieste pneumatík - 1 osoba.
 6. Implementátor produktu - 1 osoba.
 7. Účtovník - 1 osoba.

Ak chcete ušetriť peniaze, časť účtovných, predajných a všeobecných riadiacich funkcií môže prevziať vlastník firmy.

Keďže podnikanie je špecifické a pracovníci budú musieť zaobchádzať s odpadom, potom s najväčšou pravdepodobnosťou bude mať spoločnosť vysoký obrat personálu.

Predaj výrobkov

Hlavnými spotrebiteľmi mini závodov sú stavebné organizácie a podniky na výrobu stavebných materiálov. Zoznam výrobkov so zahrnutím gumovej drviny na zlepšenie technických vlastností je dosť široký:

 • krycia vrstva odolná voči vlhkosti;
 • železničné pražce a tesnenia;
 • plnivo;
 • podrážky na topánky;
 • povrch cesty;
 • dlažobné dosky;
 • vláknitý betón;
 • rôzne gumové výrobky.

Pneumatikový drôt, ktorý je výsledkom recyklácie, sa dodáva do zberných miest kovového odpadu.

Finančné výpočty

Hlavným článkom začatia investícií do myšlienky spracovateľskej činnosti je získanie zariadenia. Výrobná technológia nemôže byť organizovaná remeselným spôsobom, preto je potrebná celá sada strojov na dokončenie výrobnej linky.

Výška kapitálových investícií pozostáva z týchto nákladov:

Ako otvoriť zariadenie na recykláciu pneumatík

Vozidlo nie je luxusom, ale dopravným prostriedkom. Hovoril slávny literárny hrdina. Potvrdzujúc jeho slová, parkovisko na celom svete sa neustále zvyšuje. Rusko a krajiny SNŠ zaostávajú z hľadiska rastu počtu automobilov.

Tento rast vedie svet k mnohým environmentálnym problémom a jedným z nich je neustále zvyšovanie počtu použitých pneumatík.

Vedci odhadujú, že približne 3 miliardy pneumatík sú na planéte každý rok. Len asi pätina z nich sa podrobuje priemyselnému spracovaniu. Zvyšok odpočíva na rôznych skládkach a znečisťuje životné prostredie.

Za prírodných podmienok sa pneumatiky nerozkladajú, ale stávajú sa trvalými zdrojmi environmentálnych, požiarnych a hygienických nebezpečenstiev. Aj keď sa môžu stať zdrojmi cenných surovín.

Takže z jednej tony pneumatík pre autá môžete získať asi 700-750 kg gumy na recykláciu. A ak len spálíte, dostanete asi 600 kg toxického odpadu vo forme sadzí a toxických plynov.

Malá továreň na recykláciu pneumatík v Rusku

Pneumatiky pre automobily môžu byť zdrojom kvalitných druhotných surovín. Pneumatika obsahuje polyméry, ktoré môžu byť použité v rôznych odvetviach.

Aj v pneumatikách obsahuje dostatočné množstvo kovu, ktoré je pripravené na prevzatie, podniky na spracovanie kovov. Ak vezmeme do úvahy, že v súčasnosti v Rusku nie je spracovaných viac ako 10% automobilových pneumatík, zdá sa, že takéto podnikanie je ziskové.

Jeho cena bude minimálna, často sa k vám dostane zadarmo. Spracovateľská linka zaberá malý priestor, nemusíte hľadať veľkú miestnosť.

Ak chcete pracovať na linke, stačí 2 - 3 osoby na jednu zmenu. Cena linky závisí od stupňa spracovania pneumatík a pohybuje sa od 800 000 rubľov na 150000 rubľov. S dobre organizovaným procesom sa bude splácať v období od 6 mesiacov do 1 roka. Jedna tona pneumatík po spracovaní dáva priemerne 700 až 800 kg druhotných surovín.

Výrobky na recykláciu pneumatík

Výrobok počiatočného spracovania pneumatík, gumové drviny, sa používa na získanie nových výrobkov:

 1. Pneumatiky pre automobily a ostatné gumové auto výrobky.
 2. Výroba gumových dráh a kobercov.
 3. Výroba cestných náterov.
 4. Výroba topánok.
 5. Výroba vodoodpudivých povrchov.
 6. Výroba náterov pre tenisové kurty a športové ihriská.
 7. Vo výrobe sa drobky pridávajú do betónových výrobkov.

Tento zoznam pokračuje a pripomína všetky ostatné použitia.

Pre začínajúcich podnikateľov sa však odporúča úplná recyklácia pneumatík.

Zahrieva sa v špeciálnom reaktore, aby sa získali zložené frakcie:

 1. Tekuté palivo sa používa na ohrev vody a miestností v kotolniach
 2. Plyn, jeho podstatnou časťou je udržiavanie vykurovacieho procesu.
 3. Kovový kábel, je šťastný, že vziať hutníckych rastlín.

požiadavky

Štartovací kapitál

Hlavné primárne náklady vám prinesie nákup zariadenia. Vaše počiatočné výdavky budú v rozmedzí 1 500 000 až 2 000 000 rubľov.

Pozrime sa, na čo idú vaše peniaze:

 1. Nákup a inštalácia zariadenia - 1 000 000 - 1 500 000 rubľov.
 2. Registrácia podnikateľskej činnosti LLC alebo IP - 30000 rubľov.
 3. Prenájom a príprava priestorov - 300000 - 400000 rubľov.
 4. Registrácia povolení - 100 000 rubľov.

Ak nemáte vlastné vozidlo, budete potrebovať peniaze na prenájom alebo nákup. To je najmenej 2 000 000 rubľov.

Bežné výdavky

 • Prenájom izieb - 100 000 rubľov.
 • Plat zamestnanca je 80000 - 120000 rubľov.
 • verejné služby, doprava, komunikácie, dane - 200000 rub.

Celkom za mesiac dostane približne 380 000 - 420 000 rubľov.

zariadenie

Výrobná linka zahŕňa zariadenia:

 1. Inštalačný reaktor.
 2. Hydraulické nožnice.
 3. Magnetický separátor.
 4. Odlučovač vzduchu.
 5. Pásový dopravník.
 6. Vibračná obrazovka
 7. Téglik 3 ks.
 8. Lentorez.
 9. Kapacita na skladovanie vykurovacieho oleja.
 10. Kontajnery na skladovanie sypkých surovín.

Zloženie zariadenia sa môže líšiť v závislosti od úloh.

Výber miestnosti

Inštalácia linky na recykláciu pneumatík trvá asi 300 metrov štvorcových. metre. K tomu je potrebné pridať priestor pre sklad surovín a hotových výrobkov, približne 200-300 štvorcových metrov. m. Keďže inštalačný reaktor má veľkú výšku, je lepšie inštalovať na otvorenom priestore.

Počet zamestnancov

Všetky moderné linky sú čo najaktuálnejšie. Práca na nich vyžaduje priemerne 2 - 3 osoby na jednu zmenu. Stojí za zmienku, že možno budete potrebovať obchodníka, vodiča, prepravcu a účtovníka.

Pracovníci na trati musia absolvovať odbornú prípravu. Mnoho firiem, ktoré ponúkajú linky na recykláciu pneumatík, v štádiu uvádzania do prevádzky vykonáva školenie personálu. Ak osoba príde neskôr, bremeno učenia padne na vaše ramená.

Recyklačný proces

Pneumatiky, ktoré sa majú zlikvidovať, sa prevezmú do skladu spoločnosti. Ďalej môžu existovať dve možnosti. Gumári sa dostanú do reaktora do vykurovacieho oleja alebo spracujú na drvinu. Treba poznamenať, že v chladnej sezóne je dopyt po vykurovacom oleji lepší a v lete sa predáva viac dieťaťa.

Zvážte proces získavania kvapalného paliva. Po kontrole kaučuku na prítomnosť kovových diskov a krúžkov je tento materiál rozdrvený a dodávaný ako surovina do reaktora. Tu sa surovina zahrieva na približne 450 stupňov.

V dôsledku vystavenia účinkom tepla sa kaučuk rozpadá na plyn, ktorý sa posiela do pece reaktora na ďalšie spaľovanie. Nadbytočný plyn sa uvoľňuje do atmosféry a vo svojom zložení sa podobá výfukovým plynom automobilu. Kvapalné palivo, ktoré sa naleje do špeciálnych nádrží.

Zvyšok uhlíka, ktorý je po ochladení zaslaný do separátora, oddeľuje kov od neho od oceľového kábla. Kvapalné palivo, oceľové šnúry a zvyšky obsahujúce uhlík sa posielajú do skladu pre ďalší predaj.

Na získanie gumovej drviny sa najprv z pneumatiky vyberie krúžok sedadla, potom sa z neho odstráni kov. Ďalej pomocou páskového rezača, režimu pneumatiky vo špirále, získame pásku s šírkou 3 až 5 cm. Potom odstráňte druhý prsteň. A gumové polotovary sú posielané do drviča. Ďalej sa drobky delia na frakcie rôznych veľkostí a posielajú ich do skladu.

Príjem a návratnosť

Veľkou výhodou pri recyklácii pneumatík je skutočnosť, že suroviny sú skutočne zadarmo. Ale to môže byť dokonca zarobil. Niektoré podniky sú ochotné zaplatiť za uvoľnenie pneumatík.

Zvážte možnosť získania kvapalného paliva. V priemere navrhované zariadenie dokáže spracovať 5 ton pneumatík za deň.

S 5 tonami surovín získame na výstupe také množstvo materiálov:

 1. Kvapalné palivo - 2 tony
 2. Kovový kábel - 0,5 ton
 3. Uhoľnaté zvyšky - 1,5 ton
 4. Plyn - 1,0 tony

Priemerná cena tekutého paliva je 7000 rubov / t. Kovový kábel - 4000 rub / t. Zvyšok uhlíka je 3000 rubov / t.

V závislosti od primárnych nákladov bude doba návratnosti linky od 6 do 12 mesiacov od momentu uvedenia do prevádzky.

Špeciálne funkcie

Stojí za zmienku, že spracovanie pneumatík domácej a zahraničnej výroby sa trochu líši. Pri rovnakom vonkajšom vzhľade sa pneumatiky odlišujú vo vnútorných priestoroch.

Takže v ruských pneumatikách je veľa nylonových vlákien, v tomto okamihu je veľmi ťažké spracovať ruské pneumatiky na gumu z drviny.

Zahraniční výrobcovia vo svojich pneumatikách nastavia celokovovú šnúru bez účasti nylonových vlákien.

Umiestnenie podniku

Jedným z dôležitých faktorov v umiestnení zariadenia na recykláciu pneumatík je jeho blízkosť k zdrojovej báze. Nemal by sa však nachádzať viac ako 300 metrov od rezidenčnej štvrte. Lepšie je inštalovať mimo mesta, v priemyselnej zóne.

Musíte tiež venovať pozornosť dostupnosti základných komunikácií, elektriny a vody. Priemyselné a automobilové podniky s veľkou flotilou automobilov. Aj dobrý zdroj surovín bude pneumatika.

ekológia

Pri organizovaní spoločnosti na recykláciu pneumatík budete musieť získať environmentálne certifikáty.

Inštalácia ďalších filtrov, zadržanie viacerých ďalších udalostí.

Často môže pomôcť prenajať si izbu v podniku, ktorého územie už má príslušný certifikát.

Moderné linky na recykláciu pneumatík pracujú na technológii bez odpadu a majú zodpovedajúce certifikáty. Pri nákupe takého zariadenia sa uistite, že má príslušný certifikát.

Protipožiarna bezpečnosť

Táto výroba musí spĺňať vysoké štandardy požiarnej bezpečnosti prijaté pre podniky zaoberajúce sa spracovaním a skladovaním ropných produktov.

Miestnosť, kde bude vaša výrobná linka inštalovaná, a sklad hotových výrobkov a surovín, musia byť vybavené dobrým hasiacim systémom. V opačnom prípade budú problémy s hasičmi zaručené.

zistenie

Aj napriek určitým ťažkostiam má podnik na recykláciu pneumatík dobrú budúcnosť. Rast parkoviska je na úrovni 10-15% ročne. Počet pneumatík sa tým zvýši.

Samotný proces recyklácie začína platiť štát a predaj spracovaných výrobkov je dodávaný s bonusom. Pred otvorením vašej firmy analyzujte trh. Možno vo vašej oblasti už existuje veľa konkurentov. A návratnosť podnikania nebude taká významná.

Stanislav Matveev

Autor najprodávanejšej knihy "Fenomenálna pamäť". Držiteľ záznamu Knihy rekordov Ruska. Tvorca tréningového centra "Remember All". Vlastník online portálov v oblasti právnych, obchodných a rybárskych tém. V minulosti majiteľ franšízy a internetový obchod.

Top