logo

Ročný objem trhu so slnečnicovým olejom v Rusku je ≈ 2,5 milióna ton hotového výrobku. A nie celý sortiment prezentovaný v obchodných regálach ponúkajú veľké korporácie - približne polovica trhu je obsadená malými podnikmi a dokonca aj poľnohospodárskymi podnikmi. Mini závod na výrobu slnečnicového oleja môže byť vynikajúcim zdrojom stabilného príjmu pre začínajúceho podnikateľa. Čo bude musieť premýšľať a začať s vlastnou továrňou na výrobu rastlinného oleja?

Naše obchodné ocenenie:

Spustenie investície - z 2500000 rubľov.

Nasýtenie trhu je vysoké.

Obtiažnosť pri začatí podnikania - 7/10.

Relevantnosť podnikania na výrobu slnečnicového oleja

Mnohí investori už sústredili svoju pozornosť na túto oblasť výroby, čo je pochopiteľné - náklady na organizáciu obchodu sú pomerne malé a predajné možnosti sú obrovské. Súťaž v tomto segmente trhu je pomerne veľká, ale pri správnom riadení a premyslenej marketingovej kampani zostane výroba slnečnicového oleja nezostáva bez zisku.

Výrobky môžete predávať nielen zákazníkom v supermarketoch a obchodoch, ale aj súkromným podnikom, ktoré používajú ropu ako hlavnú surovinu. Táto zložka sa používa v mnohých oblastiach - výroba mydla, výroba konzervovaných potravín, lakov a lakov, kozmetický a lekársky priemysel. Ale ak nemôžete nájsť "svojho kupujúceho" (čo je veľmi nepravdepodobné), olej sa môže dodávať do zahraničia - napríklad v Turecku je veľmi žiadaný.

Ďalšou výhodou začatia výroby rastlinného oleja je jeho bezproblémová spotreba. V procese výroby produktu sa vytvárajú produkčné odpady, ktoré sú vhodné pre následné použitie - plevy, koláče, múčka. Tieto súvisiace produkty môžu byť uvádzané na trh tretím stranám.

Podsy sa často predávajú murovaným továrňam a predávajú sa na farmách výlisky a krupice.

Predaj odpadu sa môže považovať za dodatočný zisk pre podnik. Ale častejšie ich predaj sa jasne odráža v nákladoch, čím sa znižuje konečná cena produktu.

Aký olej je výhodnejší na výrobu?

Keď sa rozhodnete začať s vlastnou činnosťou vo výrobe rastlinného oleja, mali by ste rozhodnúť, ktorý olej sa má vyrábať - rafinovaný alebo nerafinovaný. Hlavné rozdiely týchto dvoch typov sú v stupni čistenia produktu.

Výroba rafinovaného oleja je proces s vyššou intenzitou práce. Čistí sa pomocou mnohých chemicko-technologických metód, takže výstup je produkt, určitý stupeň priehľadnosti a absencia cudzej chuti a vône. A výroba ropy je založená len na mechanickej filtrácii produktu, ktorá mu dáva špecifickú vôňu a chuť.

A napriek skutočnosti, že výroba ropy bude vyžadovať nižšie náklady, nemali by ste sa spoliehať len na to - zisk výrazne klesne. Ak chcete propagovať svoju značku a získať viac príjmov, mali by ste rozšíriť sortiment ponúkaných produktov zákazníkom. Okrem toho moderné technológie umožňujú vyrábať niekoľko druhov olejov na jednej výrobnej linke.

Technológia uvoľňovania slnečnicového oleja

Technologická schéma výroby slnečnicového oleja

Nemožno povedať, že výrobná technológia slnečnicového oleja je jednoduchá. Technológovia tu musia vybrať najvhodnejšiu schému pre výrobu produktu.

Ak nechodíte do podrobností, vývojový diagram vyzerá takto:

 • Preosievanie semien.
 • Kolaps semien (čistenie šupky).
 • Brúsne semená.
 • Tepelné spracovanie osív.
 • Spin.
 • Filtrovanie.
 • Rafinácie.
 • Balenie a balenie.

Ide o všeobecný technologický proces výroby av konkrétnom podniku môžu byť niektoré etapy vynechané. Napríklad pri výrobe nerafinovaného rafinovania produktov nie je potrebná. To isté s tepelným spracovaním - s cieľom znížiť náklady na nákup zariadení, táto fáza je často zrušená. Preto je dôležité, aby podnikateľský plán na výrobu slnečnicového oleja nevyhnutne obsahoval podrobný opis vybranej technológie. Z toho v budúcnosti závisí od výberu potrebného vybavenia.

Ak chcete vypracovať praktickú časť obchodného projektu, je lepšie pozvať kvalifikovaného technológa.

Aké vybavenie je potrebné na prevádzku obchodu?

Linka na výrobu slnečnicového oleja OVOR - 450

Keď sa premýšľa technológia produktu, musíte si kúpiť zariadenie na výrobu slnečnicového oleja. Na trhu je obrovský výber vybavenia - od domácich spotrebičov s nízkou spotrebou až po vysoko výkonné automatizované linky. Ktorá možnosť výberu závisí od plánovaných objemov výroby hotového výrobku.

Ak sa plánuje výroba oleja o objeme viac ako 30 ton za deň, je vhodnejšie zamyslieť sa nad nákupom plne vybavenej linky (zvlákňovanie a rafinovanie). S menším výkonom (až 10 ton / deň) je všetko vybavenie lepšie kúpiť samostatne.

Priemerná cena zariadenia na výrobu slnečnicového oleja, odkúpeného samostatne:

 • Separátor na čistenie semien - od 50.000 rubľov.
 • Stroj Rush-veechnaya - zo 70 000 rubľov.
 • Valec stroj - od 500.000 rubľov.
 • Brazier - z 400 000 rubľov.
 • Stroj na lisovanie - od 650 000 rubľov.
 • Filter na mazací olej (2-3 kusy sú potrebné) - z 90000 rub.
 • Zariadenie na rafináciu - od 700 000 rubľov.
 • Plniaci stroj - od 300 000 rubľov.

Nakoniec sa ukázalo, že zariadenie bude musieť minúť najmenej 2 300 000 rubľov. Tento údaj sa výrazne zvýši, ak sa linka rozšíri o ďalšie jednotky a automatizuje sa. A vybavenie s kapacitou viac ako 25 ton / deň hotového oleja bude stáť podnikateľ nie menej ako 7 000 000 rubľov.

Bez veľkých investícií je možné najprv opustiť pekáč. Tiež, aby sa zachrániť obchod pre výrobu slnečnicového oleja môže byť vybavené podporované zariadenia. Ale takéto obchody sú vždy riskantné.

Ale súkromná domáca výroba si nevyžaduje také pôsobivé náklady na vybavenie. Cena domácich spotrebičov nie je taká vysoká, ale nelíšia sa pri vysokej sile. Napríklad, z 100 000 rubľov dnes ide o miniatúru na výrobu slnečnicového oleja s kapacitou 5 l / h. Ale tu, samozrejme, nehovoríme o veľkých ziskoch. Ako rodinný podnik - áno, táto možnosť prebieha, ale ako výrobné zariadenie v plnohodnotnom obchode - je nepravdepodobné.

Ktorú izbu potrebujem na prenájom?

Hlavnou ťažkosťou spustenia potravinárskych podnikov sú prísne požiadavky na obchodné a skladové priestory. Mala by existovať elektrina, voda, kanalizácia. Okrem toho hygienické služby mesta určite skontrolujú priestory na splnenie noriem osvetlenia a čistoty.

Pokiaľ ide o oblasť priestorov, môžete sa sústrediť na nasledovné štandardy: minimálne 40 m 2 voľného priestoru by malo klesnúť na 1 tony surovín spracovaných denne. Sklad by mal byť ešte viac, pretože podľa pravidiel sa slnečnicové semená nemôžu skladovať vo veľkom objeme. Okrem toho sa miera produkčnej rezervy okamžite považuje za 1 až 1,5 mesiaca. V priemere by mali byť sklady dvojnásobkom veľkosti výrobných zariadení.

Na uskladnenie šupiek a jedál budete potrebovať aj samostatné priestory. Ak nie sú žiadne, potom sa odpadové produkty za dobrého počasia môžu skladovať po určitú dobu mimo (pod vrcholom).

Aký druh zamestnancov je potrebné zamestnať?

Výrobnú linku slnečnicového oleja by mali vykonávať špecialisti. A čím automatizovaný bude podnik, tým menej personálu údržby bude potrebovať.

Z kvalifikovaných pracovníkov s príslušnými diplomami budú potrebovať majstri a technológov (2-6 ľudí). Nízkokvalifikovaní pracovníci (nakladače, vodiči, čistiace prostriedky) sú prijímaní na základe ich potrieb konkrétnej spoločnosti.

V potravinárskych podnikoch je plán pracovných smeny zvyčajne nastavený na 2 * 2. Mzdy - bonus za kus.

No, doma s použitím churn výrobku môže produkovať aj jednu osobu.

Možno vás zaujíma:

Finančné odôvodnenie projektu

Každý podnikateľský plán by mal obsahovať časť o všetkých výdavkoch a plánovaných ziskoch. Bez týchto údajov žiadna banka a žiadny investor neprinesie začínajúcemu podnikateľskému úveru začínajúcemu podnikateľovi.

Ak vezmeme do úvahy, koľko stojí lisovňa oleja pri výrobe slnečnicového oleja a iných zariadení, je možné vypočítať fixné náklady na zriadenie malej dielne s kapacitou 5 ton za deň:

 • Prenájom izieb (od 500 m2) - zo 100 000 rubľov.
 • Príprava priestorov - od 300.000 rubľov.
 • Nákup zariadenia - z 2000000 rubľov.
 • Papierovanie - z 50 000 rubľov.

Ukazuje sa, že vstupná lístka do tejto oblasti podnikania bude stáť podnikateľ najmenej 2 500 000 rubľov. A toto číslo bude oveľa viac, ak vybavíte závod s vozidlami a dodáte zákazníkom produkty.

Neexistujú žiadne také peniaze a vezmú to odnikiaľ? Potom by ste mali vážne premýšľať o začatí domácej výroby. Vyberte si výrobné metódy, nakúpte lacný churn a choďte do práce.

Ak chcete vypočítať ďalší zisk, prezentujeme variabilné výdavky:

 • Platy zamestnancom - od 400 000 rubľov mesačne.
 • Prenájom izieb - od 100 000 rubľov mesačne.
 • Dane - zo 70 000 rubľov mesačne.
 • Reklamné, dopravné a užitočné náklady - od 100 000 rubľov mesačne.

Ak budeme brať ako základ pre výpočty, že workshop bude pracovať denne (každých 8 hodín) a produkuje ≈50 ton hotového oleja mesačne, tabuľka výnosov môže byť reprezentovaná nasledovne:

Otvorenie podniku na výrobu slnečnicového oleja

Je známe, že svetový objem trhu slnečnicového oleja dnes dosahuje približne 10 miliónov ton a jeho stabilný a pomerne rýchly rast.

Objem ruského trhu je približne 2-2,2 milióna ton, čo predstavuje nárast o približne 3% ročne, alebo z hľadiska hodnoty - približne 82 miliárd rubľov. Nie je ťažké odhadnúť, že veľký objem slnečnicového oleja produkujú korporácie a ďalší veľkí výrobcovia: približne 40 až 45% ropy vyrába len stredne a dokonca aj malí výrobcovia, dokonca aj farmy.

To je jednoducho vysvetlené: náklady na vstup na trh sú malé, objem výroby závisí len od toho, koľko surovín si môže dovoliť spracovať novo otvorený podnik, a trh s predajmi je prakticky neobmedzený: aj keď neexistujú žiadni regionálni kupujúci vyrobeného oleja, ide jednoducho o (hlavne do Turecka a Európy), kde sa veľmi ochotne zakúpi. Napriek tomu, že takéto prípady sú skôr výnimkou ako pravidlom: slnečnicový olej sa okrem skutočného varenia používa aj v mnohých ďalších odvetviach hospodárstva - napríklad v konzervárni, v mydlách, vo výrobe farieb a lakov (je známe vyrábať sušený olej) a dokonca aj v kozmetických a lekársky priemysel, kde pôsobí ako základ alebo zložka rôznych krémov a mastí. Takže kupujúci pre slnečnicový olej je ľahko nájsť.

Okrem toho výroba slnečnicového oleja - bez odpadu. Faktom je, že v procese výroby zo slnečnice sa vytvárajú semená a súvisiace materiály - slnečnicové šupky (šupky, semená), oddelené v procese ich zlomu pri príprave na ťažbu ropy patria recyklovateľnému odpadu - predávajú sa do tehlových závodov pelety, ako aj niektoré iné špecifické potreby; koláče a jedlo sú veľmi kvapalné krmivové produkty, ktoré pred predajom vyžadujú určité spracovanie (lisovanie na brikety atď.).

Samozrejme, súvisiace materiály sa realizujú bez zníženia nákladov samotného oleja; Okrem toho v účtovníctve sú náklady na predaj, dopravné náklady na vedľajšie produkty pri preprave a výrobné odpady priamo spojené s nákladmi na predaj slnečnicového oleja, čo pomáha optimalizovať zdaniteľný základ spoločnosti.

Technológia a zariadenia na výrobu slnečnicového oleja

Ako viete, slnečnicový olej sa delí na dve globálne skupiny - rafinované a nerafinované oleje. Ich rozdiel - v stupni čistenia. Rafinovaný olej je čistený technologicky, zvyčajne usadením, odstredením, filtráciou, sulfátom a alkalickým rafinovaním, hydratáciou, bielenie, deodorizáciou a zmrazením v akejkoľvek kombinácii týchto metód. Nerafinovaný olej sa čistí výlučne mechanickou filtráciou.

Špecifickosť modernej produkcie slnečnicového oleja je taká, že prakticky všetky 7 existujúcich (t. J. Uvedených v príslušných štandardných typoch - GOST R 52465-2005) môžu byť vyrobené v tom istom závode na extrakciu ropy.

Vo všeobecnosti je technológia výroby slnečnicového oleja nasledovná. V prvej fáze sa slnečnicové semená oddelia od nečistôt, ktoré sa líšia veľkosťou a aerodynamickými vlastnosťami, ako aj kovové nečistoty s magnetickými vlastnosťami.

To sa deje v špeciálnych oddeľovačoch, ktorých cena je 42-45 tisíc rubľov. (1360-1460 dolárov) na jednotku - výkon jedného oddeľovača - asi 1 tona (1000 kg) surovín za hodinu. V druhej fáze čistenia sa slnečnicové semená oddelia od šupiek v špeciálnych strojoch rushelen veechnyh.

Proces sa nazýva ničenie, vybavenie pre jeho výrobu bude stáť 77 tisíc rubľov. (asi 3 000 dolárov) na jednotku - jeden stroj spracuje ako oddeľovač 1000 kg surovín za hodinu, preto je počet strojov a oddeľovačov raší rovnaký a ich celková kapacita musí zodpovedať výkonu odsávacieho potrubia ako celku: zvyčajne jedna linka slúži súčasne väzba "separator - stroj rushely-veechnaya", ktorý je napájaný z jedného bunkra (nazývaný "pohrebný bunkr") pomocou niekoľkých liniek (takzvaných "skrutkových dopravníkov").

Po spracovaní na oddeľovači a vo valcovacom stroji sa očistené slnečnicové semená privádzajú do valcového mlýna určeného na mletie jadier semien. Skutočná kapacita valcového stroja je vstupný (tj surový) výkon linky ako celku.

Náklady na takéto stroje sa značne líšia v závislosti od výkonu, a nemá zmysel ich uvádzať všetky. Na účely tohto článku môžeme uviesť náklady na jednotky porovnateľnej kapacity, aby sme získali predstavu o poradí ich cien od čitateľov.

Takže valcový stroj s vstupnou kapacitou 800 kg za hodinu (t.j. porovnateľný so separátorom a strojom na ručné lisovanie s kapacitou 1000 kg - vystupuje z neho užitočných látok, tj slnečnicových jadier, inými slovami výstupný výkon bude približne 0, 8 ton) bude stáť asi 425 tisíc rubľov. alebo 13 800 dolárov; stroj so vstupnou kapacitou približne 4200 kg za hodinu, čo je porovnateľný s 5-6 zväzkami "oddeľovača - húpačka", stojí asi 1 120 000 rubľov alebo 36 450 USD.

Rastliny vybavené strojmi druhého typu spadajú do kategórie "stredne veľkých" podnikov - a to aj jednoduchým násobením produktivity s pracovným časom, nie je ťažké zistiť ich vstupnú kapacitu - 40-48 ton za deň (za predpokladu, že ide o jednosmennú prácu, zberová sezóna môže byť tri posuny, to znamená, 24 hodín denne), a to je úrodu od 16 do 19 hektárov.

Podzemné slnečnicové semená (nazývané aj "mäta"), mleté ​​pomocou valčekov, sa prepravujú do pekáča. Bojovníci majú dva druhy - oheň a para. Rozdiel, ako by ste mohli hádať, je v rozdiele v spôsoboch spracovania osiva.

Fritézy sú v skutočnosti veľké panvice, alebo presnejšie kotly; vykurovanie a vyprážanie v nich sa vykonáva pomocou plynových horákov. Rovnaký parný proces pary s parou sa zvyčajne získava zahriatím vodnej energie spaľovacieho plynu.

Prvý typ žeriavov je oveľa lacnejší ako druhý - stojí okolo 83 tisíc rubľov, alebo o niečo menej ako 3 000 dolárov, ale ich produktivita je 300-350 kg mäty na jeden cyklus, to znamená, že 2-3 palce budú musieť byť použité na naplnenie linky na plnú kapacitu.

Parný kotol s kapacitou 800 kg za hodinu (tj zodpovedajúca kapacita "jednej" línie ako celku) bude stáť približne 350 tisíc rubľov. alebo 11,5 tisíc dolárov. Okrem toho existujú aj parné pece nie na smaženie, ale iba na tepelné spracovanie semien - táto technológia umožňuje ušetriť čas a získať takzvané studený lisovaný olej - bez špecifického zápachu pražených slnečnicových semien.

Tento typ brazírov bude stáť asi 440 tisíc rubľov, alebo trochu viac ako 14 tisíc dolárov. Výkonnosť bude tiež zodpovedať "jednotnému" riadku, t. manipulujte s 1000 kilogrammi za hodinu.

V zásade existuje technológia lisovaná za studena bez použitia drahého vykurovacieho zariadenia. Bez vykurovania sa však ťažba ropy výrazne znižuje - v tomto prípade sa investícia zaplatí pomerne rýchlo vzhľadom na objem výroby.

Ďalšia jednotka - skrutkový lis je navrhnutý špeciálne na stláčanie oleja z jadier slnečnicových semien, ktoré prešli alebo neboli tepelne spracované (táto hmotnosť sa nazýva "buničina").

Produktivita stláčacích strojov strednej triedy, tj určená pre malé a stredné podniky, je 15-25 ton za deň, ich cena je 650-860 tisíc rubľov, respektíve 21,1-28 tisíc dolárov.

Olej z lisu sa ochladí a usadzuje a potom prechádza cez špeciálny filter určený na primárne čistenie mechanických nečistôt. Cena takého filtra je asi 95 tisíc rubľov. alebo 3070 dolárov.

V zásade výsledný olej nepotrebuje ďalšie čistenie, ale niektoré podniky používajú iné filtre.

Kapacita jedného filtra tohto typu je 160 kg oleja za hodinu, berúc do úvahy priemerný obsah oleja slnečnice - od 33 do 57%, t.j. z 1 tony mäty alebo buničiny, 330-570 (a pri zohľadnení zvyšných 8-9 až 11-14% oleja v oleji, priemerne 260-270 kg oleja) z filtrov zvyčajne používajú 2-3 kusy.

Výsledný olej sa nazýva "surový" - zvyšok po stlačení môže byť predávaný ako cenná poľnohospodárska surovina alebo môže byť podrobený ďalšej extrakcii.

Druhý spôsob získavania slnečnicového oleja sa nazýva extrakcia. Na rozdiel od vyššie opísaného spôsobu lisovania sa výťažok oleja v semenách slnečnice zvyšuje až o 2% zvyšku.

Zvyčajne sa v moderných podnikoch používajú obidva spôsoby - spravidla po stlačení tlačidla koláč okamžite vstúpi do extraktora - špeciálny stroj, v ktorom sa zvyškový olej rozpustí. Ako rozpúšťadlá sa používajú rôzne špecifické látky - extrakčný benzín, hexán, acetón, dichlóretán atď.

Po druhom odstreďovaní sa získa beztukový (až do 2-5% obsah oleja) materiál ako krmivo pre hospodárske zvieratá - múčka a roztok oleja v rozpúšťadle (takzvaný miscella). Mastový olej sa získava rafináciou, ktorú je možné vyrobiť rôznymi spôsobmi. Náklady na zodpovedajúce vybavenie je od asi 520 tisíc rubľov. Alebo 16770 dolárov s kapacitou 500 kg ropy za hodinu.

Pripravený slnečnicový olej sa naleje do rôznych nádob: z železných sudov s objemom 200 litrov do plastových fliaš od 0,5 do 5 litrov. Samozrejme, že olej v sudoch je oveľa menej cenený ako fliaš, takže (ak závod vyrába samozrejme netechnický, ale jedlý olej), mali by ste tiež kúpiť príslušné vybavenie: súpravy zariadení na plnenie slnečnicového oleja do plastových fliaš (s kapacitou 3600 l po dobu 8 hodín). posun) bude stáť asi 405 tisíc rubľov. alebo len vyše 13 tisíc dolárov.

Požiadavky na personál a priestory na výrobu slnečnicového oleja

Veľkou nevýhodou produkcie slnečnicového oleja je požiadavka pomerne veľkých výrobných a skladovacích zariadení. Celková plocha výrobných dielní pre závod s kapacitou 50 ton slnečnicových semien na jednu zmenu je približne 2000 metrov štvorcových. m. Vo všeobecnosti je štatistickou normou prítomnosť približne 40 metrov štvorcových. m za tonu surovín spracovaných za jednu zmenu. To znamená, že ak kapacita zariadenia je 10 ton, potom bude potrebných 400 metrov štvorcových pre výrobné dielne. m, a ak 25, potom 1000.

Ale skladovacia miestnosť by mala byť ešte väčšia - koniec koncov, štandard zásob je 1-1,5 mesiaca a špecifickosť skladovania slnečnicových semien je taká, že ich podbíjanie je príliš hrubé, je zakázané. Celkový úložný priestor je v priemere dvojnásobný ako produkcia a v popísanom prípade nie je menší ako 4000 m2

Okrem toho skladovanie múčky alebo krupice vyžaduje polovicu skladu ako pre suroviny a samotný hotový výrobok - sklad približne 3/4 produkčnej plochy. Celkovo sme dostali skladové priestory na ďalšie 2000 + 1500 a celkovo - 3500 m2. m.

Struk môžu byť uložené vo veľkom na ulici pod tiaže alebo aj vonku, ak umožní poveternostné podmienky, ale aby sa zabezpečilo, že neblokuje, napríklad, cestovné stroje, ale bol k dispozícii pre nakladanie a vykladanie na prevedenie, je potrebné prideliť samostatný priestor v poriadku 10 15 ares.

Ako môžete vidieť, je dosť ťažké nájsť vhodné priestory, no nové technológie na výstavbu rámových konštrukcií, ako sú hangáre, môžu riešiť problémy, ako napríklad skladovanie.

Ale so zamestnancami o niečo jednoduchšie: z približne 50 zamestnancov zmeny OVP (v tomto prípade - na špeciality 260100 «Technológia potravín" 260 400, Technológia tukov, '260401, Technológia tukov, esencie a parfuméria, kozmetické výrobky' 260402 "technológia tukov a tukových náhradiek," 260 600 "potravinárskeho inžinierstva" 260601 "Stroje a zariadenia potravín vyrába» a «260602 potravinárskeho inžinierstva malých podnikov" oxo) by mal mať iba 8-10 ľudí - technikov a remeselníkov.

Zvyšok pracovníkov môže byť prijatý na základe zásady integrity a neprítomnosti zlých návykov - produkcia sa považuje za nebezpečenstvo požiaru. Celkový mzdový fond, berúc do úvahy jednotnú sociálnu daň, neprekročí 700-750 tisíc rubľov.

Ziskovosť a návratnosť výroby slnečnicového oleja

Ziskovosť výroby slnečnicového oleja nie je tak jednoduchá na výpočet: silne závisí od kvality vstupnej suroviny (obsah oleja, vlhkosti), technológie (lisovanie za studena, extrakcie atď.) A sezónnosti. Vrchol výroby a ako výsledok ponuky slnečnicového oleja je október-december. A vrchol dopytu je koniec leta - začiatok jesene.

Celkové počty sú však nasledovné. Priemerná ťažná prevádzka ropy spracováva 50 ton slnečnicových semien denne. Priemerný obsah oleja slnečnice (v závislosti na rôznych surovín a akosťou) - asi 45%, a až 5% hmotnostných sú vztiahnuté položiek - jedlo a proces straty, a asi 20%, vzhľadom na hmotnosť osiva šupky - shell.

Takže z 50 ton slnečnicových semien sa ukáže 40 ton jadier a z nich v najlepšom prípade 16 ton oleja plus 24 ton jedla a 10 ton šupky.

16 ton oleja je 17,3-17,4 tisíc litrov oleja. Pre jednoduchosť výpočtu bude všetok olej považovaný za rafinovaný dezodorizovaný. Vzhľadom na predajnú veľkoobchodnú cenu ropy na 35 rubľov. za liter, získavame hrubý zisk 605-609, zaokrúhlené nahor - 600 tisíc rubľov. Toto je len s olejom. Slnečnica s cenou asi 900 rubľov. za tonu prinesie ďalších 90 tisíc rubľov, a jedlo (za najnižšiu cenu - 1,5 tisíc rubľov za tonu) - plus 36 tisíc rubľov. Celkový hrubý príjem nie je nižší ako 725 tisíc rubľov. Od neho a budeme stavať.

Náklady na tonu slnečnice slnečnice normálnej kvality je asi 12 tisíc rubľov, a preto, pre pracovnú zmenu surovín bude potrebné pre 600 tisíc rubľov. Tak, čistý zisk (okrem súvisiacich výdavkov) je 125 tisíc rubľov, a ziskovosť je asi 20%.

Zisk za mesiac (s 24 pracovnými dňami na 1-shiftovej schéme) sa rovná 3 miliónom rubľov a po odpočítaní mzdového fondu a daní, rovnako ako náklady na zaplatenie účtov - asi 1,8 až 2 milióny rubľov.

Pozrite si video o produkcii rastlinného oleja:

Auto podnikania. Rýchly výpočet ziskovosti podniku v tejto oblasti

Vypočítajte zisk, návratnosť, ziskovosť každej firmy za 10 sekúnd.

Zadajte úvodné prílohy
ďalej

Ak chcete spustiť výpočet, zadajte základný kapitál, kliknite na tlačidlo Ďalej a postupujte podľa ďalších pokynov.

Čistý zisk (za mesiac):

Chcete urobiť podrobný finančný výpočet pre podnikateľský plán? Použite našu bezplatnú aplikáciu pre Android pre firmy v službe Google Play alebo si objednajte profesionálny podnikateľský plán od nášho odborného obchodného plánovača.

Technologická linka na výrobu rastlinného oleja zo slnečnicových semien

Charakteristika výrobkov, surovín a polotovarov. Rastlinné oleje sú zložité zmesi organických látok - lipidy vylučované z rastlinných tkanív (slnečnica, bavlna, ľan, ricín, repka, arašidy, olivy atď.). Rusko vyrába tieto druhy rastlinných olejov: rafinované (dezodorizované a nedeodorizované), Triedy I a II), nerafinované (najvyššie triedy I a II). Podľa normy sú v konečnom oleji stanovené organolepticky nasledujúce ukazovatele: priehľadnosť, zápach a chuť, farba a hodnota kyslosti, vlhkosť, prítomnosť látok obsahujúcich fosfor, číslo jódu a bod vzplanutia extrakčného oleja.

95% 98% triglyceridov, 1... 2% voľných mastných kyselín, 1,2% fosfolipidov, 0,3... 0,1% steroidov, rovnako ako karotenoidov a vitamínov. Z nenasýtených mastných kyselín v zložení olejov, kyseliny olejovej, linolovej, kyseliny linolénovej prevládajú, čo predstavuje 80... 90% celkového obsahu mastných kyselín. Takže v slnečnicovom oleji obsahuje 55. 71% linolovej a 20% 40% kyseliny olejovej.

Surovinou na výrobu rastlinných olejov sú hlavne olejnaté semená, ako aj mäso určitých rastlín. Podľa obsahu oleja sú semená rozdelené do troch skupín: vysoký olej (viac ako 30% - slnečnica, arašidy, repka), priemer ropy (20 až 30% - bavlna, ľan) a nízky olej (až 20% sója).

V Rusku je hlavným olejnatým olejom slnečnica. Patrí do rodiny kompozitov. Rod slnečnice má 28 druhov, z ktorých väčšina je trvalka. Slnečnica olejníka sa vzťahuje na jednoročné plodiny. Ovocie slnečnice je predĺžený klinovitý achén, pozostávajúci z kôry (šupky) a bieleho jadra (jadra), ktoré sú pokryté semenom. Podiel husi tvorí 22,56% z celkovej hmotnosti akhenes. Obsah oleja v slnečnicových semenách presahuje 50% a v čistom jadre je 70%.

Oddelené od jadra slnečnice sa používa ako surovina pre furfural. Slnečnicová múčka (zvyšok jadra po extrakcii oleja) je jedným z najcennejších druhov krmiva pre hospodárske zvieratá. Slnečnicové koše sa používajú na výrobu pektínu a iných výrobkov.

Vlastnosti výroby a spotreby hotových výrobkov. V praxi výroby rastlinných olejov existujú dve podstatne odlišné spôsoby extrakcie oleja z surovín obsahujúcich rastlinné oleje: mechanické lisovanie olejového lisovania a rozpúšťanie oleja v prchavých organických rozpúšťadlách - extrakcia. Tieto dva spôsoby výroby rastlinných olejov sa používajú samostatne alebo v kombinácii.

V súčasnosti na extrakciu oleja najprv použite metódu lisovania, ktorá dáva 3 /4 celkový olej, a potom - metóda extrakcie, ktorá extrahuje zvyšok oleja.

Olej je stlačený na nepretržite pracujúcich skrutkových lisoch (for-lisy a expeléry). S nárastom tlaku sa častice buničiny navzájom približujú, olej sa vytlačí a lisovaný materiál sa zhutňuje do monolitickej hmoty koláča. Zároveň zostáva v koláče 5,8% oleja (podľa hmotnosti koláča).

Pri extrakcii v zvyšku, ktorý sa nazýva jedlo, nie je väčší ako 0,8. 1,2% ropy. Ako rozpúšťadlá sa používa extrakčný benzín, hexán, acetón, dichlóretán atď. Najlepšie je použiť benzín s teplotou varu 70 až 85 ° C, čo umožňuje jeho oddestilovanie z oleja za miernejších podmienok.

Olej, ktorý sa nachádza na povrchu otvorených článkov, keď sa umyje benzínom, sa v ňom ľahko rozpustí. Významné množstvo oleja je vo vnútri neotvorených buniek alebo vo vnútri uzavretých dutín (základný náter).

Odstránenie tohto oleja vyžaduje penetráciu rozpúšťadla do bunky a priméru a uvoľnenie rozpúšťadla do prostredia. Tento proces nastáva v dôsledku molekulárnej a konvekčnej difúzie.

V dôsledku extrakcie sa získa roztok oleja v rozpúšťadle, ktorý sa nazýva miscella, a odtučnený materiál - múčka. Koncentrácia oleja v miscelle 12. 20%.

Z extraktora (skrutka alebo páska) sa miscella posiela na filter, aby sa z neho odstránili mechanické nečistoty. Filtrované misce a jedlo sa odošlú na destiláciu týchto rozpúšťadiel. Táto operácia sa nazýva destilácia, ktorá sa uskutočňuje v dvoch etapách. Najskôr sa hlavná časť rozpúšťadla oddestiluje pri teplote 80... 90 ° C, kým koncentrácia oleja v miselle nie je 75 až 80%. Potom sa destilácia uskutočňuje vo vákuu pri teplote 110 ° C až 120 ° C pri parnom prepláchnutí.

Proces čistenia oleja z nechcených skupín lipidov a nečistôt sa nazýva rafinovanie. Mechanické rafinovanie zahŕňa rôzne fyzikálne metódy: usadzovanie, filtráciu a centrifugáciu. Hydratácia oleja - úprava vody s cieľom zrážania slizníc a bielkovín. Alkalické rafinovanie je úprava olejov alkalickými látkami. Adsorpčná rafinácia (bielenie) - odstraňovanie a vyčistenie oleja práškovými látkami (adsorbenty - ílu, kremičité zlúčeniny, silikagél, uhlie atď.). Deodorácia - odstránenie nepríjemného zápachu oleja metódou frakčnej destilácie založenej na rozdieloch v bodoch varu triglyceridov a aromatických látok.

Etapy procesu. Výroba rastlinného oleja pozostáva z nasledujúcich etáp:

- čistenie a sušenie osiva;

- oddelenie čistého jadra a jeho brúsenie;

- v pare a praženie buničiny;

- ťažba oleja (lisovanie a extrakcia);

- čistenie (rafinovanie) oleja;

- balenie a skladovanie.

Charakteristika komplexov zariadení. Linka začína sadou zariadení na čistenie a sušenie osiva, ktoré pozostávajú z váhy, sila, odlučovače, magnetické zachytávače, násypky a sušičky.

Ďalšou súpravou zariadení na oddelenie čistého jadra a jeho brúsenie (kotúčový mlyn, sací ventilátor a päťvalcový stroj).

Hlavným prvkom je súprava zariadení na napaľovanie a vyprážanie buničiny pozostávajúce zo skrutkových alebo vaňových drôtov.

Vedúcim komplexom linkových zariadení je skrutkový lis a extrakčné zariadenie.

Nasleduje súbor zariadení na linku na čistenie oleja pozostávajúci z destilátorov, usadzovačov, odlučovačov, filtračných lisov, neutralizátorov a zariadení na sušenie vo vákuu.

Výsledkom je komplex dokončovacieho zariadenia linky pozostávajúcej z váhy, baliacich strojov a na uloženie obalov baleného oleja v škatuliach.

Schéma zariadenia stroja na výrobu rastlinného oleja zo slnečnicových semien je znázornená na obr.

Obr. Schéma strojárskeho vybavenia výrobnej linky slnečnicového oleja

Zariadenie a princíp linky. Slnečnicové semená, ktoré prichádzajú na krátkodobé skladovanie v sila 2, sú predvážené závažími 1. Semená môžu obsahovať veľké množstvo nečistôt, preto sa dvakrát a troch sitových separátorov 3 a 4, ako aj na magnetickom zachytávači 5 pred spracovaním na oddeľovačoch, zhromaždených a používaných pri výrobe krmív pre zvieratá.

Po odstránení nečistôt sa semená vážia na váhách 6 a podávajú sa v kŕmnej nádobe 7, odkiaľ sú prepravované do šachtovej sušičky 8 pozostávajúcej z niekoľkých zón. Po prvé sa semená sušia a potom sa ochladia. Počas tepelného spracovania sa ich obsah vlhkosti znižuje z 9 15 na 2,7%. Teplota osiva počas sušenia je asi 50 ° C, po ochladení je 35 ° C. Sušené semená sa testujú na váhach 9 a potom sa posielajú do síl 2 na dlhodobé skladovanie alebo do medzipodmýchaného zásobníka 10 na ďalšie spracovanie.

Ďalšie spracovanie semien je maximálne oddelenie škrupiny od jadra. Tento proces zahŕňa dve nezávislé operácie: odlupovanie semien a skutočné oddelenie škrupiny od jadra (otvetivanie, separácia). Semená sú vylúpané na kotúčovom mlyne 11, kde pochádzajú z medzivrstvy 10. Rusch, získaný zo semien po mlyne, je zmes pozostávajúca z častíc rôznej hmotnosti, tvaru, vetra a veľkosti. V rušanke sú celé jadrá, ich fragmenty, množstvo častíc škrupiny rôznych veľkostí a tvarov a napokon celé semená nie sú veľmi jednoduché. Z tohto dôvodu sa na oddelenie plášťa od jadra používajú najmä odsávacie ventilátory - stroje na triedenie vzdušných síl. Z takého stroja 12 je jadro privádzané do medzivrstvy 13 a všetky ostatné časti zmesi sú spracované na izoláciu celých jadier a fragmentov slnečnicových semien, ktoré spolu s celým jadrom sú prijaté na ďalšie spracovanie.

Po zvážení váhy sa na piatich valčekových strojoch 15 rozdrvia 14 slnečnicových jadier. Mletie sa môže vykonať raz alebo dvakrát - predbežne a konečne. Počas brúsenia je bunková štruktúra slnečnicových jadier zničená, čo je nevyhnutné na vytvorenie optimálnych podmienok pre úplnú a rýchlu extrakciu oleja pri ďalšom lisovaní alebo extrakcii.

Brúsny výrobok - buničina - zo stroja 15 vstupuje do pekáča 16, v ktorom sa kvôli tepelnému spracovaniu vlhkosti dosiahne optimálna plasticita výrobku a vytvoria sa podmienky na uľahčenie lisovania oleja na lisoch. Pri vyprážaní sa obsah vlhkosti v buničine znižuje na 5,7% a teplota stúpa na 105 až 115 ° C.

Zo závitovkového lisu 17, do ktorého sa vedie drvivá drť po žeravci, vychádzajú dva produkty: olej obsahujúci značné množstvo častíc jadra, a preto sa čisti vo filtračnom lise 18 a koláč obsahujúci 6,0. 6,5% oleja, ktorý sa z neho extrahuje. Preto budú pelety v budúcnosti podrobené mletiu v kladivovom mlyne 19 a valcovom stroji 20 a mlecí produkt je extrahovaný v extrakčnom zariadení 21. Zariadenie má dva stĺpy spojené mostíkom, v ktorom sú umiestnené skrutky, transportujúc častice koláča z pravej do ľavého stĺpca. Protiprúd k pohybu koláča sa pohybuje extrakcia látky - benzín, ktorý je prchavé rozpúšťadlo. Vzhľadom na skutočnosť, že benzín v zmesi so vzduchom sa vznieti pri teplote okolo 250 ° C, v zariadeniach na extrakciu by teplota prehriatia procesnej pary nemala prekročiť 220 ° C.

Prostredníctvom difúzie sa olej extrahuje z rozbitých buniek jedla a rozpúšťa sa v benzíne. Z pravého stĺpca extraktora 21 tečie zmes oleja, benzínu a určitého množstva častíc a je poslaná do filtra alebo filtra 22.

Z ľavého extrakčného stĺpca zariadenia 21 sa odstráni odtučnený produkt, ktorý sa nazýva jedlo. Po extrakcii zbytkov benzínu sa jedlo posiela do kŕmnych mlynov.

Bezolovnatý roztok v benzíne - miscella - je destilovaný. V pred-destilátore 23 sa miscella zahrieva na teplotu 105 ° C až 115 ° C a z nej sa čiastočne destilujú pary benzínu pri atmosférickom tlaku. V konečnom destilátore 24, ktorý pracuje vo vákuu, sa zvyškový benzín odstráni z miscelly a vyčistený olej sa privádza do váhy 25. Po kontrole hmotnosti sa olej dodáva do baliaceho stroja 26 a do stroja 27 sa umiestnia do škatúľ balenia baleného oleja.

Posúdenie uskutočniteľnosti otvorenia ropnej dielne na výrobu rafinovaného slnečnicového oleja

1. Výrobná technológia

Výrobný proces výroby rafinovaného slnečnicového oleja pozostáva z nasledujúcich krokov:

 • točiť;
 • Proces rafinácie;
 • Balenie a označovanie hotových výrobkov.

1.1. Extrakcia oleja

Pred lisovaním sa surovina zahrieva v horákoch pri teplote 100-110 ° С, súčasne zmiešava a navlhčí. Ďalej sa surovina stlačí v lisoch. Úplnosť extrakcie rastlinného oleja závisí od tlaku, viskozity a hustoty.

Po stlačení slnečnice, koláča a šupky zostávajú, ktoré môžu byť ďalej spracované alebo použité v chove zvierat. Takže z jednej tony obsahu slnečnicového oleja 44,7% môžete získať nasledujúce produkty:

Výťažok v kg.

1.2. Proces rafinácie

Prvá etapa:

Likvidácia mechanických nečistôt (sedimentácia, filtrácia a odstreďovanie), po ktorej sa rastlinný olej predáva ako nerafinovaný,

Druhá etapa:

Olejové spracovanie horúcou vodou (65-70 ° С). Toto sa vykonáva na odstránenie fosfatidov alebo hydratáciu, po spracovaní sa rastlinný olej stáva transparentným.

Tretia etapa:

Odstránenie voľných mastných kyselín. Pri nadmernom obsahu takýchto kyselín v rastlinnom oleji sa objavuje nepríjemná chuť. Prešiel tieto tri stupne rastlinného oleja je už rafinovaný, neododdaný.

Štvrtá etapa:

Deodorácia (bielenie). Po tomto procese nezostávajú v oleji žiadne pigmenty, vrátane karotenoidov, a stávajú sa slabou slabou. odstraňuje prchavé zlúčeniny, odstraňuje zápach z rastlinného oleja a premieňa ju na rafinované, deodorizované.

Piata etapa:

Zmrazenie, voskovanie sa odstráni s pomocou, po ktorom sa získa bezfarebný viskózny rastlinný olej

2. Požadované vybavenie

Po analýze na internete návrhy na predaj zariadení / liniek na výrobu rafinovaného slnečnicového oleja sa dospelo k nasledujúcim záverom:

 • Ak máte v pláne vyrobiť viac ako 30 ton výrobkov za deň, potom je optimálne kúpiť si krém v jeho súprave, okrem spinovej linky budú zahrnuté rafinačné linky, nevýhoda takýchto zariadení je vysoká cena (ceny začínajú od 1,5 milióna eur bez inštalácie)
 • Ak plánujete vyrábať 5-10 ton výrobkov za deň, potom je optimálne nakupovať zariadenie samostatne (lisovanie, rafinovanie, balenie)

V našom podnikateľskom pláne sa zaoberá organizáciou výroby slnečnicového oleja s kapacitou 5 až 10 ton výrobkov za deň, takže všetky zariadenia budú zakúpené samostatne.

2.1. Spin Line

Pri analýze návrhov sa nám najprínosnejšie z hľadiska pomeru cena / výkon / kvalita javilo ako vybavenie spoločnosti Penzmash OJSC. Táto spoločnosť vyrába na zakázku výrobu liniek na výrobu rastlinného oleja LM-1.

 1. Produktivita slnečnicovými semenami, t / deň: 10 - 12
 2. Výťažok oleja,%, pri obsahu oleja
  • slnečnicové semená 48-50%: 40-42
  • ľanové semeno 42-45%: 3-38
  • repkový olej 40-42%: 33-35
 3. Inštalovaný výkon, kW: 60
 4. Nominálne parametre napájania: napätie, V: 380, prúdová frekvencia, Hz: 50, počet fáz: 3
 5. Obývaná plocha nie viac, m2: 55
 6. Hmotnosť, kg: 6200

Na udržanie inštalácie je potrebných 5 ľudí na jednu zmenu.

Náklady na 1 931 040 rubľov s DPH.

2.2. Riadok na rafináciu slnečnicového oleja

S kapacitou oleja až 5 až 10 ton za deň bude čistiaca a rafinačná linka LSX-5000 (Čína) optimálne pracovať s kapacitou až 5 ton za deň.

Linka LSX-5000 implementuje zásadu rafinácie šarží, ktorá je v plnom súlade s klasickou technológiou tohto procesu pre priemyselné varianty takýchto zariadení.

Zariadenie je dodávané s vysokou úrovňou pripravenosti, vybavené tepelným a elektrickým ovládacím panelom, pre uvedenie do prevádzky je potrebné zabezpečiť dodávku vody z vodovodu, elektrickej energie a paliva (uhlie alebo drevo alebo plyn alebo naftu), hydroxidu sodného, ​​kyseliny fosforečnej a bieliaceho činidla (hlina alebo aktívne uhlie).

Technické špecifikácie spinovej línie LSX-5000

 • Linky typu paketov (diskontinuálne).
 • Jednoduchý premýšľavý dizajn a usporiadanie.
 • Zahŕňa vykurovaciu jednotku a ovládací panel.
 • Zariadenie nie je určené na rafináciu vysoko ranných olejov s peroxidovým číslom nad 10 meq / kg.
 • Jednoduchosť inštalačných prác, absencia špeciálnych požiadaviek na priestor a základňu, zariadenie môže byť inštalované vo vnútri i mimo miestnosti.

* Je tiež možné použiť plyn alebo motorovú naftu ako nosič tepla.

2.3. Baliaca linka

Pre fľašovanie hotových výrobkov v fľaši sa optimálne hodí zariadenie vyrobené spoločnosťou Promozh LLC. Táto spoločnosť vyrába automatickú linku na fľašovanie oleja v PET fliaš s objemom 0,25 až 2,0 litra s objemom 2700 fliaš / hod (1,0 l). Náklady na 2 132 000 rubľov.

Výroba rastlinného oleja

Všeobecné charakteristiky

Objem ruského trhu s rastlinným olejom je 2,2 až 2,5 milióna ton. Zvýšenie asi o 4% ročne, alebo v hodnotovom pomere asi 83 miliárd rubľov. Je ľahké predpokladať, že výrobná linka na výrobu ropy získavajú nielen veľké korporácie, ale aj ďalší veľkí výrobcovia: približne 45 až 50% ropy vyrába len malé a stredné podniky, ale aj farmy.

Je to preto, lebo náklady na vstup do ťažobnej linky na trhu na trhu sú malé. Objemy výroby závisia len od toho, koľko surovín môže podnik spracovávať podnik, ktorý práve začal fungovať. Trh je takmer neobmedzený, aj keď neexistujú žiadni regionálni kupujúci za vyrobené objemy ropy, ale produkt sa jednoducho vyváža do zahraničia (najmä do Európy alebo Turecka), kde sa predáva veľmi rýchlo. Aj keď sú takéto výsledky častejšie výnimkou ako pravidlá. Rastlinný olej, s výnimkou varenia, sa používa v mnohých ďalších oblastiach hospodárstva. Napríklad:

 • v konzervárenskom priemysle; Existuje veľa odrôd rastlinného oleja.
 • pri výrobe mydiel;
 • farbivo, pretože rastlinný olej je vyrobený ľanový olej;
 • kozmetický priemysel;
 • lekársky priemysel (olej je základňou alebo prvkom rôznych mastí a krémov).
 • Preto je ľahko nájsť zákazníka na rastlinný olej.

Taktiež výroba slnečnicového oleja nie je odpadom. Pri procese jeho extrakcie zo semien slnečnice sa vytvára sprievodný materiál, menovite slnečnicová šupka alebo šupka očkovacej vrstvy, ktorá sa oddeľuje pri rozdrvení v procese ich prípravy na výrobu oleja. Týka sa tzv. Návratného odpadu. Predáva sa v murovanej továrni a organizuje výrobu peliet, ako aj iných špeciálnych potrieb. Vedľajší produkt zahŕňa jedlo a koláč, ide o veľmi kvapalné krmivové komodity, ktoré si pred uvedením na trh vyžadujú určité spracovanie.

Samozrejme, príslušná surovina sa predáva bez zníženia nákladov samotného výrobku. Aj v účtovnej knihe náklady na realizáciu a náklady na dopravu na vyloženie vedľajšieho produktu a odpad podniku priamo súvisia s nákladmi na predávaný rastlinný olej, pomáha zlepšovať zdaniteľný aspekt organizácie.

Technológia výroby slnečnicového oleja

Proces výroby rastlinného oleja je pomerne komplikovaný a vyžaduje niekoľko fáz.

I. etapa

Oddelenie slnečnicových semien od cudzích látok. Vykonajte tento proces čistenia v dvoch fázach.

 • Prvá fáza čistenia sa uskutočňuje v špecializovaných separátoroch, ktorých cena je približne 16 000 USD. Účinnosť takéhoto zariadenia je približne 1,5 t / hod.
 • Druhou etapou je oddelenie semena kvetu slnečnice od šupky v špecializovaných závojoch. Táto etapa čistenia sa označuje ako zrúcanina. Cena tohto zariadenia je približne 4 000 dolárov. Produktivita takéhoto zariadenia je taktiež 1,5 t / h.

Etapa II

Ďalšou etapou výrobnej linky slnečnicového oleja je mletie slnečnicových semien vo valcovom mlyne. Na tomto stroji, spracované a vyčistené v omietke a v separátore, sa osivo slnečnice dostane pre ich následné brúsenie. Kapacita valčekových strojov je výkonom celej výrobnej linky pre materiály.

Štádium III

Po rozomletí vo valčekovom stroji sa semiaľka slnečnice posiela do pekáča, aby sa získala takzvaná mäta. Pekáč je ohňom a parou a líši sa v spôsoboch ošetrenia osiva.

Fritézy vyzerajú ako veľké kotle (panvice). Fritovanie sa uskutočňuje pomocou horákov s plynovými inštaláciami. Približná cena takéhoto brezca je približne 4 000 dolárov. V rovnakej dobe je efektívnosť peciva približne 310 kg mäty v jednom cykle.

Parné spájkovače spracujú "mätu" parou, ktorá sa získava ohrevom vody plynom.

Cena takého dreva s výkonom do 1,1 tony bude približne 14 000 dolárov.

K dispozícii je tiež parný pekáč, ktorý je určený len na ošetrenie osiva tepelnou metódou. Tento pekáč vám umožní získať za studena lisovaný rastlinný olej, rovnako ako ušetriť čas trochu. Olej získaný lisovaním za studena, ktorý sa získava použitím takýchto pečiva, nemá špecifický zápach praženého slnečnicového semena.

Štádium IV

Ďalej, linka na výrobu rastlinného oleja v pláne je lisovanie oleja z ošetrených a purifikovaných jadier semien v skrutkovom lise. Produktivita skrutkového lisu v strednej triede, používaného v malých podnikoch, je 16-26 ton / deň.

Etapa V

Olej, ktorý prešiel lisom, sa ochladí a usadzuje, potom sa prefiltruje cez špeciálny filter určený na primárne čistenie alebo na čistenie nečistôt mechanických druhov. Olej, ktorý sa získava v dôsledku filtrácie, sa nazýva "surový" a koláč zostávajúci v tomto štádiu výroby sa môže predávať v poľnohospodárskom sektore. Môže sa tiež podrobiť pomocnej extrakcii.

Etapa VI

Ďalšou etapou získavania ropy je ťažba. Na rozdiel od lisovacieho spôsobu získavania rastlinného oleja sa vyznačuje vyšším výťažkom oleja (až do 3%) a zvyškom získaných slnečnicových semien.

V moderných podnikoch používajúcich obe metódy. V dôsledku lisovania v lisu koláč prechádza do extraktora, kde prebieha proces rozpúšťania oleja v zvyškoch. Ako rozpúšťadlo sa používajú látky ako hexán, benzín, acetón.

Štádium VII

V dôsledku siedmej etapy je produkciou odstredené suroviny, ktoré sa môžu použiť ako krmivo pre hospodárske zvieratá, alebo ako sa nazývajú jedlo. Používa sa tiež ako olejový roztok pre rozpúšťadlo alebo ako sa nazýva miscella. Olej z miscella, to sa ukáže, prostredníctvom rafinácie.

VIII

V budúcnosti sa rastlinný olej naleje do rôznych obalov. Môže to byť buď kovový sud s objemom do 250 litrov, alebo plastová fľaša od 0,6 do 6 litrov. Ak sa spoločnosť zaoberá výrobou netechnických olejov, potom je potrebné zakúpiť vhodné súpravy zariadení na nalievanie oleja do plastových nádob. Linka na výrobu ropy, ktorej cena bude približne 14 000 dolárov, dosahuje kapacitu 3000 litrov za jednu zmenu.

Zariadenia na výrobu rastlinného oleja

 • filtrácia;
 • advokácie;
 • centrifugácia;
 • sulfátová a alkalická rafinácia;
 • hydratácia;
 • bielenie;
 • zápachu;
 • zmrazenie.
 • Nerafinovaný olej sa čistí len mechanickou filtráciou.

Špecifickosť modernej výroby rastlinného oleja je taká, že v tých istých zariadeniach na extrakciu ropy je možné vyrobiť takmer akýkoľvek zo šiestich typov slnečnicového oleja:

 • rafinovaný;
 • nerafinovaný;
 • hydratovaný;
 • zmrazené;
 • bielené;
 • neutralizovaný.

Slnečnicové semená sú oddelené v špecializovanom oddeľovači, ktorého cena je 43-46 tisíc rubľov na jednotku.

Odstredivka na rafinovaný olej

Kapacita jedného separátora je asi 1,1 ton (1100 kg) materiálu za hodinu. Proces oddeľovania semien od plevy sa odohráva v špeciálnom starom rušalnom stroji a tento proces sa nazýva, a preto sa zrúti. Technika na jeho výrobu stojí 78 tisíc rubľov na jednotku. Jedna jednotka spracováva približne 1 tonu materiálu za hodinu, rovnako ako separátor. Z tohto dôvodu je celkový počet starých bubnov a separátorov rovnaký. Ich celková kapacita môže zodpovedať kapacite ťažných ropov ako celku. Jedna linka zvyčajne slúži súčasne niekoľko zväzkov separátora - stroj na výrobu veterného mlyna, ktorý je napájaný z jedného bunkra.

Po spracovaní na odlučovačoch a v posteľných strojoch sa ošetrené slnečnicové semená dodávajú na valčekový stroj, ktorý je určený na brúsenie osiva jadra. Kapacita valčekových strojov sa všeobecne dosahuje vo vzťahu k výkonu výrobnej linky na výrobu oleja.

Cena takýchto strojov má silný rozdiel, závisí od výkonu.

Linka na výrobu slnečnicového oleja b s valcovým strojom s kapacitou 810 kg za hodinu stojí asi 900 tisíc rubľov. Vstupný stroj s kapacitou približne 4 300 kg za hodinu stojí asi 1 230 tisíc rubľov.

Rastliny vybavené strojmi druhej triedy patria do triedy priemerného podniku ako postup jednoduchého násobenia pracovného času podľa produktivity, môžete zistiť ich kapacitu, ktorá je 41-49 ton za deň.

Linka na výrobu slnečnicového oleja

Podzemné semená slnečnicových semien sa dopravujú do pekáča pomocou valčekov. Požiarne pece sú oveľa lacnejšie ako para a náklady sú asi 85 tisíc rubľov, ale ich produktivita je asi 310-360 kg mäty za cyklus. To znamená, že pri zaťažení potrubia pri plnom výkone je nutné použiť 2 žeraviace panely. Parná kotúč s kapacitou 810 kg za hodinu stojí okolo 360 tisíc rubľov. Tento typ ohňa stojí asi 450 tisíc rubľov. Jeho výkonnosť by mala zodpovedať jednej linke a preto spracovať 1 tonu mäty za hodinu.

Ďalšou jednotkou je skrutkový lis. Je určený na extrakciu oleja z nedávnej alebo minulosti vlhkosti a tepelného spracovania jadier slnečnicových semien. Táto zmes sa nazýva kaša.

Ak chcete kúpiť linku na výrobu slnečnicového oleja s lisovacím strojom s kapacitou 16-26 ton za deň, je možné, že 660-85 000 rubľov.

Olej z lisu je usadený a chladený. Potom rastlinný olej prechádza špecializovaným filtrom, ktorý je určený na počiatočné čistenie mechanickej zmesi. Cena tohto filtra je asi 89 tisíc rubľov.

Skrutkovač pre olej

Olej, ktorý bol získaný v dôsledku primárneho čistenia, nepotrebuje niektoré podniky, aby použili iné filtre. Účinnosť takého filtra tohto typu je 150 kg za hodinu pri zohľadnení priemerného obsahu oleja v slnečniciach: od 35 do 59%, čo znamená, že z 1000 kg buničiny alebo mäty sa získa 350 až 590 kg oleja. Filtrovať pri použití 2 kusov.

Po sekundárnom odstreďovaní môžete získať odstredené suroviny, ktoré sa používajú ako krmivo pre poľnohospodársky dobytok (koláče), ako aj roztok oleja pre rozpúšťadlo. Cena zodpovedajúceho zariadenia je približne 530 tisíc rubľov s kapacitou 550 kg ropy za hodinu. Súbor vybavenia pre plnenie rastlinných olejov v plastovej fľaši náklady, čo je asi 415 tisíc rubľov.

Na moderných vyhľadávacích platformách Ruskej federácie môžete nájsť veľa reklám, ako napríklad "nákupnú linku na výrobu ropy" alebo "predajnú linku na výrobu ropy", a to ako nových, tak aj použitých, za rôzne ceny. Ale v priemere linka na výrobu slnečnicového oleja stojí asi 1,5 milióna rubľov.

Výroba min

Samozrejme, že rastlinný olej od Petra I priniesol exotické zámorské kvety, určite si vzal medzi produkty prvých potrieb stabilné miesto. Dnes je ťažké robiť varenie bez rastlinného oleja. Tento transparentný, zlatý výrobok je nevyhnutne zakúpený v akejkoľvek kuchyni. Samozrejme, dopyt po tomto produkte je všadeprítomný a stály nielen pre varenie. Pre lieky je tiež potrebný slnečnicový olej, pretože jeho účinky na ľudskú imunitu sú všeobecne známe.

Linka na výrobu slnečnicového oleja sa preto stáva veľmi dobrým typom činnosti, ktorá v rozumnom podnikaní prináša veľký príjem. Samozrejme, v tejto oblasti, rovnako ako vo väčšine ostatných, stupeň konkurencie je veľmi vysoký, absolútne nič menej ako pri výrobe semien. Ale kompetentne budovanie cenovej a marketingovej politiky, môžete veľmi rýchlo dosiahnuť úspech vo výrobe rastlinného oleja.

Než začnete vyrábať, musíte vyriešiť niekoľko problémov.

 1. Stanoví sa zdroj surovín.
 2. Priestory, kde sa vyrába linka na výrobu oleja, sú určené.
 3. Zakúpené zariadenie.
 4. Určené s trhom s predajom hotových výrobkov.

Pokiaľ ide o úlohu zabezpečenia výroby surovín alebo slnečnicových semien, je potrebné preskúmať návrhy hraničných poľnohospodárskych a poľnohospodárskych organizácií. Ďalej je potrebné určiť nákupné ceny a objemy.

Linka na výrobu slnečnicového oleja s tromi lismi na čistenie

V závislosti od objemu materiálu je možné určiť potrebné priemyselné a technické potreby:
- potrebná miestnosť;
- úplnosť a výkonnosť zariadenia,
- počet pracovníkov.
Ak podnikateľ plánuje začať vyrábať rastlinný olej vo vidieckej oblasti, potom voľba územia nespôsobí žiadne problémy. V regióne mestských oblastí môžete ľahko nájsť správnu izbu. Samozrejme, náklady budú o niečo vyššie. Optimálna veľkosť publika závisí od produktivity mini-dielne, v priemere až 150 metrov štvorcových.

Takisto nebudú žiadne špeciálne prekážky pri výbere zariadenia na rastlinný olej. Dokončenie zariadenia pre mini-výrobu olejov, samozrejme, veľmi jednoduché. Najčastejšie to je:

 1. Kalibrátor, s ktorým sa čistia slnečnicové semená. Kalibrátor osiva
 2. Roaster (na pečenie semien).
 3. Lis na extrakciu oleja.
 4. Olejové filtre.
 5. Linky na plnenie oleja.

Na trhu je veľa reklám. S koreláciou objemov výroby môže byť cena zariadení od 5500 do 20500 dolárov. Najčastejšie je výroba rastlinných olejov v mini-obchode úplne automatizovaný proces. Preto počet zamestnancov v štáte môže byť od 3 do 7 ľudí. Závisí to od produktivity, efektívnosti mini-workshopu a spôsobu jeho fungovania.

Zodpovedajúcim spôsobom, pri zohľadnení efektívnosti mini-workshopu, bude závisieť náklady, náklady na údržbu mini-workshop sám. Plánované výdavky na výrobu rastlinného oleja za mesiac by mali byť:

 • prenájom priestorov je 110 metrov štvorcových, ktoré sú vynásobené 45 USD;
 • nákup zariadenia bude stáť 5 500 dolárov;
 • nákup surovín 5 ton, vynásobený 260 USD, sa rovná 1 300 USD;
 • mzda dvoch ľudí okolo 550 USD je 1,100 dolárov;
 • náklady na dopravu a reklamu v priemere 400 USD;
 • ostatné náklady sú približne 300 USD.

Ak vezmeme do úvahy výpočty, aby sme začali pracovať na dielni na výrobu rastlinného oleja, je potrebná suma približne 8 500 USD. Ako ukazuje prax, výroba niektorých takýchto organizácií, obdobie ziskovosti mini-workshopu na výrobu týchto výrobkov je maximálne jeden alebo dva roky. V takomto prípade, ak sa podnikateľ rozhodne vyrábať rastlinný olej, bude zisk pre jeho rozpočet rozsiahly.

Podnikanie na výrobu minielej ropy môže zahŕňať organizáciu efektívnosti výroby 6-11 ton denne.

Náklady na zariadenia sú:

 1. Nákup linka na výrobu masla - 2,005,000 rubľov.
 2. Nákupná linka na rafináciu - 2,105,000 rubľov.
 3. Nákup linky na balenie - 2,205,000 rubľov.

Celkové celkové náklady na kompletnú sadu zariadení sú: 6 315 000 rubľov.

Náklady na inštaláciu a dodávku zariadení do dielne budú: 2 250 000 rubľov.

Pracovný kapitál, ktorý zahŕňa nákup materiálu, mesačnú spotrebu a ďalšie náklady, je 3 605 000 rubľov.

Všeobecné základné výdavky na organizáciu mini-workshopu na výrobu rastlinného oleja sú: 12 055 000 rubľov. Ďalej je potrebné inštaláciu, plocha územia pre umiestnenie priemyselných zariadení, skladovanie materiálu a sklad konečných výrobkov.

Top