logo

Výroba slnečnicového oleja: uskutočniteľnosť tohto druhu podnikania + typy slnečnicového oleja + podrobný plán implementácie pre podnikateľský nápad + výrobná technológia + kompletný zoznam potrebných zariadení + podrobná analýza výdavkov a príjmov.

Ak sa chcete stať úspešným podnikateľom v oblasti výroby, ale zatiaľ ste sa nerozhodli, ponúkame, aby ste v tejto oblasti podnikania uvažovali o sľubnom odvetví - výrobe slnečnicového oleja.

Napriek vysokej konkurencii v tomto odvetví je takýto podnik takmer odsúdený na úspech. A to je, že slnečnicový olej je produkt, ktorý má neustálu popularitu a dopyt po ňom je stále vysoký.

V tomto článku sa budeme zaoberať tým, ako môže byť taká zisková a čo je potrebné na jej realizáciu.

Výroba slnečnicového oleja: význam pre podnikanie

Skutočnosť, že sa každoročne zvyšuje popularita podnikania v oblasti rastlinných olejov v Rusku, možno z grafu posúdiť, čo jasne dokazuje, že objemy vyrábaných výrobkov sa každoročne zvyšujú.

Zároveň dávajte pozor na úroveň spotreby slnečnicového oleja samotnými Rusmi. On zostal na rovnakej úrovni. To naznačuje, že výroba slnečnicového oleja nie je jediným predajným kanálom (doma). Ruský slnečnicový olej sa tiež vyváža do zahraničia, navyše je tu veľký dopyt.

V podstate sú výrobky z fľaše vyvezené do Uzbekistanu, zatiaľ čo voľne ložený produkt je v Turecku veľmi populárny:

Takáto vysoká potreba slnečnicového oleja je spôsobená tým, že je široko používaná v rôznych priemyselných odvetviach:

 • Varenie.
 • Výroba konzervovaných potravín.
 • Výroba mydla
 • Medicine.
 • Kozmetológie.
 • Výroba farieb a lakov.

Dopyt po rastlinnom oleji však nie je jediným dôvodom, prečo veľa podnikateľov začína v tejto oblasti. Obľúbenosť obchodnej oblasti je tiež spôsobená tým, že produkcia slnečnicového oleja je produkcia, ktorá nie je odpadom.

Vysvetlite, ako to môže byť. Faktom je, že pri spracovaní slnečnicových semien sa okrem samotného oleja dostaneme aj plevy (produkt na čistenie osiva) a olejový koláč (produkt na extrakciu oleja), ktorý sa dá úspešne realizovať aj pre rôzne potreby.

A nakoniec si všimneme ďalšiu dôležitú výhodu organizovania tohto podnikateľského nápadu: výroba slnečnicového oleja má veľa nuancií, s ktorými sa stretnete ako organizátor-podnikateľ, ale spustenie takýchto podnikov nebude vyžadovať špeciálne vzdelanie a zručnosti.

Podnikanie si rýchlo zaplatí a napriek mnohým konkurentom nájde trhy vo všetkých regiónoch Ruskej federácie. Takéto podnikanie môžete začať s minimálnou výrobnou kapacitou a postupne zvyšovať mieru.

Keď sme vymenovali niekoľko "profesionálov" a preukázali, že takýto obchod je dnes veľmi výhodný, pokračujeme k ďalšej otázke.

Aké sú druhy vyrobeného slnečnicového oleja?

Všetky podniky na výrobu oleja zo slnečnicových semien sú zamerané na výrobu dvoch hlavných typov: rafinovaný a nerafinovaný slnečnicové oleje.

Hlavný rozdiel medzi nimi je v spôsobe spracovania. Ak je nerafinovaný olej prístupný iba mechanickému čisteniu, rafinovaný olej, pred tým, ako sa dostane na pulty supermarketov, je chránený a prechádza procesom hydratácie, dezodorizácie a bielenia.

Rafinovaný rastlinný olej je obľúbenejší, pretože nemá výrazný zápach a chuť, a preto môže byť použitý v každom odvetví.

Okrem toho nezabudnite na produkty spracovania slnečnicových semien, ktoré sú tiež veľmi populárne. Husk sa napríklad používa ako prísada do stavebných materiálov, zatiaľ čo koláč a jedlo sú obľúbené produkty pri výrobe krmív pre domáce zvieratá.

Keď sme sa zaoberali hlavnými produktmi výroby, poďme sa rozprávať o organizácii podniku na výrobu rastlinného oleja.

Postupné zavádzanie obchodných nápadov na výrobu slnečnicového oleja

Podnikanie v priemysle, rovnako ako iné, si vyžaduje starostlivú prípravu na spustenie podniku. Stručne zanalyzujeme každú etapu organizácie vlastnej produkcie, aby ste mali predstavu o tom, ako vybudovať firmu v tejto oblasti.

Plán organizácie podnikateľského zámeru pozostáva z 5 základných krokov.

Fáza 1. Registrácia podniku.

Než začnete postupne nastavovať výrobný proces, musíte sa zaregistrovať ako podnikateľ na právnej úrovni.

Najčastejšie je pre organizáciu výroby registrovaná spoločnosť s ručením obmedzeným (LLC), teda právnická osoba. Ale toto riešenie má zmysel, ak plánujete výrobu vo veľkom meradle. Pokiaľ ide o malý domáci podnik, môžete sa zaregistrovať ako individuálny podnikateľ (IP).

Podrobné pokyny na registráciu nájdete na webovej stránke FTS:

 • https://www.nalog.ru/rn77/ip/interest/reg_ip/petition (pre individuálnych podnikateľov);
 • https://www.nalog.ru/rn77/yul/interest/reg_reg/register (pre spoločnosť LLC).

Výroba rastlinného oleja nevyžaduje veľký počet povolení, čo značne zjednodušuje jej registráciu. Nezabudnite však na povinnú dostupnosť povolení od požiarnej služby a sanitárnej a epidemiologickej stanice.

Etapa 2. Prenájom a usporiadanie výrobných a skladovacích zariadení.

Aby ste mohli začať vyrábať výrobky, budete si musieť kúpiť alebo prenajať niekoľko priestorov:

 • Prvý - výrobná plocha, ktorá sa vypočíta vo výške 40 m2. za tonu vyrobených výrobkov za deň.
 • Druhý - ide o sklad, ktorého rozmery by mali byť dvojnásobkom veľkosti výrobnej časti. To je odôvodnené skutočnosťou, že skladovanie slnečnicových semien sa musí starostlivo zaobchádzať bez toho, aby to bolo príliš blízko.
 • tretina - Jedná sa o malý sklad na uskladnenie šupiek. Jeho rozloha je približne ¾ od priestoru výrobného oddelenia.

Pokiaľ ide o prípravu priestorov, musia spĺňať požiadavky sanitárnej a epidemiologickej stanice, ako aj požiadavky požiarnej bezpečnosti.

Etapa 3. Získavanie vybavenia a hľadanie dodávateľov.

Len čo nájdete priestory, môžete si kúpiť zariadenie. Aké vybavenie je potrebné, budeme o niečo neskôr analyzovať.

Výber dodávateľa semien, z ktorých budete vyrábať ropu, je zodpovednou záležitosťou. Nájdite najnovšie dnes nie je ťažké. Ak žijete mimo mesta, pravdepodobne budete môcť kúpiť suroviny priamo od miestnych obyvateľov. Ak nie sú k vám takíto dodávatelia, vyhľadajte ich na internete alebo v novinách.

Hlavná vec je, že dodávané suroviny sú vysoko kvalitné, pretože na nich bude závisieť kvalita vašich výrobkov.

Etapa 4. Zamestnávanie zamestnancov.

V závislosti od veľkosti vášho podniku sa počet zamestnancov môže líšiť.

Ale v každom prípade, tento typ podnikania je dobrý, pretože nepotrebujete veľa špecialistov. Stačí stať 5-7 technológov a remeselníkov, ktorí majú špecializované vzdelanie. Určite vo svojom tíme okrem druhej skupiny musia byť premiestňovatelia, skladovatelia a tiež účtovník.

Fáza 5. Zahájenie výroby a predaja výrobkov.

Keď bude celý výrobný program upravený, môžete začať pracovať.

Mali by ste sa postarať o predajné trhy vašej spoločnosti vopred, takže keď dostanete prvú šaržu výrobkov, okamžite začnete ich predávať a začnete pokrývať vaše náklady na založenie podniku. O podrobnostiach o nich budeme hovoriť na konci tohto materiálu.

Teraz, keď máme jasný plán na organizáciu nášho podnikania, poďme sa rozprávať o výrobných technológiách a vybavení, ktoré potrebujeme.

Podrobná technológia na výrobu slnečnicového oleja

Slnečnicový olej dnes vyrábate dvoma spôsobmi:

 1. Pomocou skrutkových lisov (metóda stlačenia).
 2. Extrakciou (metóda extrakcie).

Rozdiel medzi spôsobmi spočíva v tom, aký druh účinku sa na semená dajú podriadiť.

Pri spracovávaní semien pomocou závitovkových lisov sa olej vytlačí, po ktorom sa získajú 2 výrobky - olej a koláč. Takto získaný olej sa nazýva "surový".

Pri použití metódy extrakcie sa namiesto lisov používajú organické rozpúšťadlá, ktoré prispievajú k získaniu maximálneho množstva oleja. Na výrobu oleja sa týmto spôsobom používa špeciálne zariadenie - extraktor.

V priebehu získania oleja druhou metódou získame aj 2 produkty: miscellu (olejový roztok v rozpúšťadle) a odtučnenú hmotu z mäsa. Ďalej, na získanie oleja je nevyhnutné oddeliť rozpúšťadlo v destilátore a odfiltrovať slnečnicový olej.

Ak chcete lepšie pochopiť celý proces spracovania semien na výrobu slnečnicového oleja, použite schému.

Po prvé, zvážte prvý spôsob výroby ropy - tlač:

Ako nám to ukazuje táto jednoduchá schéma, technológia na výrobu slnečnicového oleja metódou odstreďovania je nasledovná:

 • Semená slnečnice v počiatočnom štádiu sa musia čistiť od všetkých druhov nečistôt. To sa deje pomocou magnetických a sitových separátorov.
 • Ďalej, semená musia byť riadne vysušené, aby sa minimalizovala ich vlhkosť.
 • Potom je potrebné, aby sa zrnali alebo jednoducho drtili. V procese získavame produkt spracovania, ktorý sa nazýva mäta.
 • Aby sa olej mohol dostať do budúcnosti, tepelná úprava je mätová - najprv je vyčistená parou a potom pečená v žľaboch.
 • Takže po akcii dostaneme pulp. Slnečnicový olej bude vytlačený z neho. V dôsledku toho budeme mať dva produkty: olej a koláč.

Pokiaľ ide o metódu extrakcie, v počiatočných štádiách technologického procesu sa slnečnicové semená podrobujú rovnakým typom spracovania. Avšak v konečných štádiách výroby namiesto použitia závitovkových lisov sa používa extrakcia, to znamená rozpúšťanie oleja organickými látkami.

Prvá metóda výroby slnečnicového oleja je nepochybne ekologickejšia, ale druhá možnosť ju prekoná vo svojej ekonomike.

To je dôvod, prečo mnohí výrobcovia používajú napríklad kombinovanú metódu na výrobu slnečnicového oleja: najprv sa lisy lisujú na lisy a na získanie maximálneho množstva olejového koláča sa extrahuje.

Teraz, získať konečný produkt, slnečnicový olej bude rafinovaný. Tento proces spracovania slnečnicového oleja pozostáva zo série fáz, ktoré sú zamerané na maximálne čistenie nečistôt, zbavenie sa charakteristického zápachu a farby.

Po spracovaní výrobného procesu budeme analyzovať, aké zariadenie je potrebné a aké sú jeho náklady.

Zariadenia na výrobu slnečnicového oleja

Budeme analyzovať zariadenie, ktoré je potrebné na dokončenie výrobnej linky, a to od schémy výroby, kedy sú semená najskôr pripravené na lisovanie a po extrakcii.

Zariadenie na výrobu slnečnicového oleja obsahuje 8 hlavných zariadení:

Výroba rastlinného oleja: technológia a zariadenia

Hlavným cieľom podnikania je dosiahnutie zisku s relatívne malými investíciami. Výroba rastlinných olejov ako podnikateľského nápadu je najvhodnejšia pre podnikateľov, ktorí chcú začať podnikať na vyhľadávanom poli.

Výroba rastlinného oleja ako obchodná stratégia

V Rusku sa približne 50% ropy vyrába v stredných alebo dokonca malých (domácich) podnikoch a továrňach. Tieto štatistiky sú dôsledkom malých nákladov podnikateľa v počiatočných fázach prevádzky podniku na výrobu olejov rastlinného pôvodu a rýchlu návratnosť. Objemy môžu byť obmedzené len množstvom počiatočných surovín, ktoré firma môže kúpiť.

Ako ziskové je dnes investovať svoj kapitál do výroby rastlinného oleja? Aké vybavenie bude potrebné v počiatočnej fáze výroby a koľko to bude stáť?

Na výrobu rastlinného oleja

Rastlinný olej v našej dobe bez nadsádzky možno pripísať produktom, ktorý je nevyhnutný. Prakticky nie je možné variť jedlo bez konzumácie dostatočného množstva rastlinného oleja. Ale varenie zďaleka nie je jediným spotrebiteľom rastlinných olejov. Sú nepostrádateľné pri výrobe:

 • konzervované potraviny (od zeleniny a ovocia po ryby a mäso),
 • mydlo,
 • farby na opravu,
 • lekárske prípravky (krémy, masti),
 • kozmetika (krémy, pleťové vody, prášok, rúž).

Rastlinný olej sa nazýva, pretože je vyrobený z listov, semien, orechov alebo plodov rôznych druhov rastlín: olív, kukurice, slnečnicových semien alebo ľanu, cédrových orechov alebo macadamie. Existuje tiež živočíšny tuk získaný z orgánov akéhokoľvek zvieraťa alebo z rýb: kozy, husi, kravy, medvede, jazvec, ryby, veľryby.

V závislosti od surovín je rastlinný olej rozdelený na:

 • ľanové semienko,
 • horčica,
 • kukurica,
 • olivový,
 • slnečnica atď.

Olej môže byť pevný alebo kvapalný.

Odrody rastlinných olejov závisia od surovín, z ktorých sú vyrobené.

Na základe spôsobu čistenia sa takéto typy rastlinných olejov vyznačujú tým, že:

 • nerafinované (mechanicky olúpané) majú charakteristickú prírodnú vôňu a chuť, rovnako ako svetlo žltý odtieň;
 • rafinované (mechanicky čistené, hydratované a neutralizované) majú rovnakú charakteristickú prírodnú vôňu a chuť, ale menej výraznú farbu;
 • rafinovaný dezodorizovaný (úplne čistený, bez zápachu a bez chuti).

Chemické a fyzikálne vlastnosti oleja budú závisieť od toho, ktorý typ čistenia bol zvolený.

Stupeň rafinácie tiež ovplyvňuje vzhľad konečného výrobku. Celkovo je 6 stupňov: čím vyšší je stupeň, tým je výsledok čistejší a podľa toho aj zapaľovač.

Slnečnica je dobre známym zdrojom rastlinného oleja. Najobľúbenejším trhom v Rusku bol vždy a stále je výroba a predaj slnečnicového oleja. Môže sa získať lisovaním za studena alebo za tepla. Hot lisovanie necháva chuť surovín (v tomto prípade pražených semien slnečnice) a za studena - viac eliminuje takéto indikátory.

Proces výroby rastlinného oleja

Výrobná technológia rastlinného oleja zo slnečnicových semien je pomerne komplikovaný proces, ktorý je rozdelený do niekoľkých hlavných etáp:

 1. Čistenie surovín (slnečnicových semien) z nečistôt (plevy, piesok, zemina, listy, stonky). Používa sa separátor (cena až 45 tisíc rubľov).
 2. Krimpovanie na odstránenie menších trosiek a suchých semien. Použité rush-veeek zariadenia (až 75 tisíc rubľov.).
 3. Čistenie od vlastnej šupky (čierna škrupina), ďalej brúsenie do stavu mastnej kaše. Použité valčekový stroj (od 430 tisíc rubľov.).
 4. Zahrievanie v pare alebo horúcom horáku až do 1100 ° C. Zahrnuje sa požiar (až 83 tisíc rubľov) a para (až 350 tisíc rubľov).
 5. Extrakcia surovín a separácia olejového koláča (mäty) z olejovej kvapaliny. Tortu poslaný na opätovné spriadanie. Používa sa skrutkový lis (z 650 tisíc rubľov).
 6. Primárna filtrácia olejovej kvapaliny zo zvyškov z koláča. Špecializované filtračné zariadenie sa používa (asi 95 tisíc rubľov).
 7. V ďalšom štádiu môže byť kompozícia podrobená niekoľkým fázam filtrácie a tiež jej rafinovaná, bieliaca a deodorizujúca (odstraňuje pachy). V záverečnej fáze lisovania zostáva skutočný olej a koláč, ktorý stále obsahuje asi 10% oleja celej svojej hmotnosti. V ďalších dodatočných etapách sa výrobca snaží získať z koláča maximálne možné zvyšky olejovej kompozície.
 8. Extrakcia (ďalšia dodatočná fáza) je macerácia zvyškov (koláč) v rozpúšťadlách (acetón, benzín, hexán), ktorá umožňuje získať najmenej 7% oleja od 10%. Používa sa extraktor (z 520 tisíc rubľov). Považuje sa za menej šetrné k životnému prostrediu, ale za ekonomickejší spôsob získavania surovín.
 9. Hotový produkt sa naleje do nádob. Použite koncept zariadenia (z 400 tisíc rubľov.).
Stručná schéma technológie výroby rastlinného oleja

Spoločnosti, ktoré sa špecializujú na výrobu ropy, môžu používať iba jednu z metód (lisovanie alebo extrakciu) alebo používať oboje.

Výroba slnečnicového oleja je bezproblémový postup, pretože rezíduá generované počas rotácie môžu byť opätovne použité na iné účely. Po extrakcii zostáva takmer úplne odtučnený olejový koláč (múčka) a zvyškový olej v rozpúšťadlách (miscella). Napríklad jedlo je obsadené a poslané do fariem na chov veľkého a malého dobytka: tam sú plevy pridávané ako výživový doplnok krmív pre zvieratá. Miscella sa stáva základom pre farby (ľanové semienko) na opravu. Navyše, koláč opäť môžete stlačiť a získať fuzz - biopalivo pre kotly.

Je potrebné upresniť konečný produkt? Vo všeobecnosti po počiatočnej filtrácii (stupeň VI) je olej pripravený na plnenie do obalových nádob. Takýto produkt sa však nazýva "surový", pretože stále obsahuje nežiaduce proteínové zlúčeniny, mastné kyseliny, farbivá, fosfolipidy a vosk, a preto je možné zlepšiť kvalitu konečného výsledku, je možné a dokonca nevyhnutné vykonávať sekundárnu filtráciu alebo rafináciu. Existujú nasledujúce metódy rafinácie:

 • fyzikálne (odstreďovanie, usadzovanie),
 • chemické (alkalické rafinovanie, hydratácia),
 • fyzikálne a chemické (dezodorizácia, bielenie).

Podmienky výroby rastlinného oleja

Výroba slnečnicového oleja je veľmi ziskový podnik. Súčasne je táto oblasť pomerne husto obsadená už konkurenčnými výrobcami, ktorí dokázali dlho udržať na hladine. Ak podnikateľ napriek tomu chce investovať do tohto druhu podnikania, potom by mal zvážiť klady a zápory, aby sa jeho podnikanie v štádiu formovania nestalo neziskové.

Rastlinný olej sa môže vyrábať: v továrňach, mini-dielňach, malých olejoch a domácich podmienkach.

Požiadavky výrobcu

Budúci podnikateľ, ktorý sa spája s obchodom so slnečnicovým olejom, musí spĺňať určité požiadavky:

 • mať právne postavenie (najlepší je zakladateľ LLC a poľnohospodársky výrobca, ktorí dostávajú daňové výhody a výhody zo štátu),
 • mať skúsenosti s predajom maloobchodných produktov,
 • mať kontakty s dodávateľmi a trhmi.

V prípade, že podnikateľ ešte nespĺňa tieto minimálne podmienky, má zmysel zapojiť sa do výroby vzácnych druhov oleja (kokosový orech, avokádo) a predať ho priateľom alebo malým obchodom.

Zariadenia na filtrovanie rastlinného oleja

Požiadavky na miestnosť

Základné požiadavky na priestory závisia od objemu výroby. Ak podnikateľ chce vytvoriť vážnu výrobu rastlinného oleja, bude potrebovať vhodné priestory. Malo by to byť:

 • od 1500 metrov štvorcových,
 • rozdelená do niekoľkých sekcií (výroba, sklad na skladovanie dovážaných surovín, sklad na skladovanie hotových výrobkov),
 • vybavené komunikačnými sieťami (elektrina, klampiarstvo, kanalizácia),
 • bezpečný (chránený pred spontánnym spaľovaním, prostriedkami na hasenie požiarov),
 • dodržiavať hygienické normy.

Ak sa olej vyrába nie v priemyselnom meradle, ale v olejovom mlyne, je možné prenajať priestor až do 150 m2.

Pri domácom odstreďovaní je povolené používanie miestnosti.

Hardvérové ​​požiadavky

Dnes je takmer každý výrobný proces automatizovaný. Výroba rastlinného oleja nebude výnimkou. Podtitul, ktorý opisuje technológiu výroby rastlinného oleja zo slnečnicových semien, už opísal potrebné vybavenie a jeho približné náklady na zriadenie rozsiahlej výroby. V súhrne môžeme dodať, že celý proces z hľadiska hardvérovej zložky bude vyzerať takto:

 1. Nástroje na výrobu (z 2 miliónov rubľov.).
 2. Zariadenia na rafináciu (z 2 100 tisíc rubľov).
 3. Zariadenia na balenie (od 2200 tisíc rubľov.).

Náklady na vybavenie mini-dielne na výrobu zeleninových lisovaných výrobkov budú teda asi 6 300 tisíc rubľov.

Pre mlieko bude stačiť kúpiť skrutkový olejový lis a baliaci stroj.

Požiadavky na zamestnancov

Vážne olejové mlýny sú často plne automatizované. Napriek tomu sú pracovníci stále potrební na monitorovanie výrobných technológií a na včasné úpravy. Aký druh pracovníkov potrebujete na výrobu rastlinných olejov?

 • pracovníci so špecializovaným technologickým a chemickým vzdelaním (remeselníci, technológovia, inžinieri, chemici),
 • pracovníci na voľnej nohe bez zlých návykov (nakladače, čistiace prostriedky).

V prípade veľkej výroby v dielni je potrebných až 50 osôb;

Na záver

Výroba rastlinného oleja je pomerne lacná a splatná podnik. Nestabilita konečného výsledku a nedostatok certifikátu kvality výrazne zúžili trhy predaja vo veľkých obchodných reťazcoch a obchodoch. Avšak domáci olejovník alebo mini-workshop bude dobrý začiatok podnikania s ďalším rozšírením do závodu.

Výroba ropy na mini závode - výhody a vyhliadky

Jedným zo ziskových akvizícií na začatie vlastného podnikania je mini-olejová továreň, pretože dopyt po produktoch je konštantný. Ak vezmeme do úvahy rozmanitosť rastlinných druhov, najpopulárnejší je slnečnicový olej. Preto je dôležité zvážiť vlastnosti jeho produkcie.

Mini závod na výrobu slnečnicového oleja

Podstata výrobného procesu

Pri premýšľaní všetkých detailov výrobného cyklu je potrebné rozhodnúť, aký typ slnečnicového oleja - nerafinovaný, rafinovaný. Odlišujú sa v stupni čistenia.

Časovo náročnejší je cyklus výroby rafinovaného oleja, pretože obsahuje chemicko-technologické metódy čistenia, ktoré vám umožňujú odstrániť nežiaduce pachy a vedľajšiu chuť. Ak je cieľ nerafinovaný typ, proces sa zastaví vo fáze mechanickej filtrácie a výrobok si zachováva špecifickú chuť a skôr expresívny zápach prírodného rastlinného oleja.

Ašpirujúci podnikateľ by mal brať do úvahy, že napriek nižším nákladom sa zisk z predaja nerafinovaného oleja znižuje, pretože jeho náklady sú nižšie a dopyt je nižší.

Technologický reťazec na získanie rastlinného oleja je dosť rozsiahly, v priemere pozostáva z nasledujúcich krokov:

 1. Preosievanie semien. Proces varenia slnečnicového oleja
 2. Čistenie z plevy.
 3. Brúsenie.
 4. Tepelné spracovanie.
 5. Spin.
 6. Filtrovanie.
 7. Rafinácie.
 8. Zlikvidujte hotový výrobok.
 9. Baliť.

Ak sa slnečnicový olej vyrába z radu nerafinovaných odrôd, potom nebude v cykle žiadna rafinácia. Niekedy sa stupeň tepelného spracovania zruší, aby sa ušetrila na kúpe zariadenia.

Úplnosť následnej extrakcie v lisoch závisí od množstva indikátorov - viskozita, tlak, hustota. Ďalším stupňom je filtrovanie (usadzovanie, odstreďovanie), ktorého cieľom je odstrániť mechanické nečistoty. Po tejto operácii sa získa nerafinovaný olej, ktorý sa môže predávať.

Rafinovanie zahŕňa prechod niekoľkých etáp:

 1. Na odstránenie fosfatidov a na čistenie oleja je ošetrená horúcou (65-70 ° C) vodou (hydratačný proces).
 1. Môže sa uskutočniť neutralizačný postup, pri ktorom sa na predhriaty olej nanáša zásaditá látka. Reakcia odstraňuje voľné mastné kyseliny.
Klasický priebežný proces rafinácie

Rozdiely mini-závod od veľkých podnikov

Pri plánovaní vlastnej výroby vysokokvalitného rastlinného oleja by ste mali venovať pozornosť hotovým mini-rastlinám, ktoré majú na rozdiel od veľkých podnikov rad výhod.

Mini závod na lisovanie oleja

 • Kompaktnosť. Miniaplikácie nevyžadujú rozsiahle priestory, takže nováčikoví podnikatelia nemusia investovať značné finančné prostriedky, ak budú priestory prenajímané alebo postavené účelovo.
 • Mobility. V prípade potreby nie je žiadny problém s presunom mini rastliny zameranej na výrobu slnečnicového oleja na iné miesto.
 • Economy. Výrazné úspory sa zaznamenávajú v rôznych okamihoch - nákup zariadenia, mzdy, pretože malý počet ľudí obsluhuje výrobné linky.
 • Efektivitu. V malom podniku môžete rýchlo vykonať zmeny v technologickom procese v súlade s modernými požiadavkami.

Požadované vybavenie

Ak už bolo rozhodnuté o tom, aký typ rastlinného oleja bude vyrábaný, potom by sa malo analyzovať sortiment zariadení ponúkaných rôznymi výrobcami. Môže ísť o domácu jednotku s nízkym výkonom alebo o vysoko výkonnú mini továreň. Výber závisí od predpokladaného výkonu.

Zariadenia na výrobu rastlinného oleja

Pri plánovaní prijímania 30 ton alebo viac denne je potrebné zakúpiť plne vybavenú technologickú linku vrátane lisovania a rafinácie slnečnicového oleja. Keďže sa rozhodnete získať maximálne 10 ton za deň, odporúča sa kupovať potrebné vybavenie samostatne:

Schéma prevádzky separátora

 • separátor určený na čistenie semien;
 • jednotka rusale ventilátora;
 • valčekový stroj;
 • spriadací stroj;
 • pekáč;
 • filtre - 2-3 kusy potrebné na extrakciu oleja;
 • zariadenie, ktoré vyrába rafináciu;
 • plniaceho stroja.

Hlavným a dôležitým krokom pri príprave na začatie činnosti je prijatie všetkých povolení, pretože existujú vážne požiadavky na výrobu potravín. Izba je vybavená sanitárnymi normami pre prívod vody, kanalizácie. Musia sa dodržiavať regulačné pokyny týkajúce sa osvetlenia, ako aj potrebné opatrenia proti požiaru.

Oblasť miestnosti, kde sa bude inštalovať mini závod, sa vypočíta na základe potreby poskytnúť približne 40 metrov štvorcových. metrov na tonu suroviny, ktorá sa plánuje spracovať počas dňa. Uistite sa, že máte k dispozícii priestranné sklady, ktoré sú zamerané na skladovanie výrobných zásob surovín, čo by malo stačiť minimálne jeden mesiac v mini závode. Berúc do úvahy, že počas skladovania sa slnečnicové semená rozpadnú na nízku vrstvu, skladovacie priestory by mali byť dostatočne priestranné, takmer dvojnásobok veľkosti výrobnej haly.

Hodnota skladovania semien

Vyžaduje si miesto na uskladnenie jedla a odpadu z plevnej výroby, ktoré zostávajú v procese výroby rastlinného oleja. V teplých dňoch môžu byť pod baldachýnom. Pri celoročnej prevádzke bude na tieto účely potrebná osobitná miestnosť. Počet zamestnancov závisí od stupňa automatizácie mini-zariadenia. Ak je produktivita nízka a všetky operácie sa vykonávajú podľa daného programu, stačí jeden alebo dvaja ľudia.

Podnikateľský plán

Na začiatku vývoja podnikateľského plánu musíte najskôr vykonať serióznu marketingovú činnosť s cieľom identifikovať pravidelných spotrebiteľov určitého stupňa slnečnicového oleja. Používa sa nielen ako potravinový výrobok a predáva sa v maloobchodných predajniach, ale slúži aj ako surovina v rôznych oblastiach - kozmetika, farby a laky, mydlá, lekársky priemysel.

Podnikateľský plán na výrobu slnečnicového oleja

Jednou z výhod získania rastlinného oleja je odpad. Pri rozbití semien sa plevy odlúčia. Ak sa olej získa metódou extrakcie, potom sa vytvorí jedlo a pri použití metódy lisovania zostáva koláč. Všetky tieto druhy odpadov nachádzajú ich spotrebiteľov. Mäso a koláč slúžia ako cenné krmivo. Husk - sliepky slúži ako organické hnojivo, je surovina na výrobu tepelných a zvukových izolačných dosiek, rovnako ako granulované palivo.

Náklady, návratnosť

Dôležitou časťou podnikateľského zámeru je výpočet predpokladaného zisku, pri ktorom sa počítajú očakávané náklady na výrobu rastlinného oleja na linke miniproduktov vypočítané na 5 ton za deň a možné zisky.

Približné kapitálové výdavky (v tisícoch rubľov):

 • vybavenie - 2000;
 • prípravné práce na izbe - 300;
 • papierovanie - 50.

Celkom: 2350 tisíc rubľov.

Približné mesačné prevádzkové náklady (v tisícoch rubľov):

 • prenájom priestorov (najmenej 500 m2) - 100;
 • plat (na tri osoby) - 60;
 • dane - 70;
 • nákup surovín na výrobu slnečnicového oleja - 708;
 • reklama, služby, náklady na dopravu - 100.

Celkom: náklady na hotové výrobky budú 1038 tisíc rubľov.

Graf dopytu slnečnicového oleja

Príjem sa vypočíta na základe práce zariadenia v jednej zmene denne. Produkcia za mesiac bude:

5 ton / deň: 3 posuny ∙ 30 dní = 50 ton.

Slnečnicový olej sa predáva v priemere za 40 rubľov za kilogram. Preto budú príjmy:

Výrobca slnečnicového oleja

"Solárne výrobky" (časť skupiny kytice spoločnosti Vladislav Burov) a "Yug Rusi" z Rostovského podnikateľa Sergej Kislov sa rozhodli zjednotiť. Vyplýva to z petícií schválených Spolkovou protimonopolnou službou (FAS). Cyprus SolPro Investments získa 62% akcií spoločnosti Kislov YR Investments Group, vyplýva z materiálov FAS. Dcérska spoločnosť spoločnosti SolPro Investments - Cyprus Indicativo Capital získa 38%. Súčasne Kislovova štruktúra spoločnosti YR Holding Limited získa 32,01% podiel v spoločnosti SolPro Investments. Druhá spoločnosť patrí spoločnosti Vertex Group Ltd, ktorá je registrovaná približne. Svätá Lucia v Karibiku, jej príjemcovia nie sú zverejnení.

Kontrolný podiel v zlúčení podnikov získajú štruktúry solárnych výrobkov, osoba, ktorá je oboznámená s podmienkami transakcie, vysvetľuje, aký je podiel akcií, nepovedal. Zástupcovia krajín "južne od Ruska" a "solárne výrobky" odmietli komentovať.

Obe spoločnosti nezverejňujú konsolidované finančné ukazovatele. Ich príjmy do roku 2015 sú porovnateľné: "Južne od Ruska" - 43,4 miliardy rubľov. (podľa Forbes), v "solárnych produktoch" - 42,1 miliardy "Yug z Ruska" v roku 2016, podľa Fat Union, produkoval 27% všetkého slnečnicového oleja v Rusku (1. miesto), " - 2,3% (7.).

Už 20 rokov sa spoločnosť Kislov stala najväčším výrobcom fľaškového slnečnicového oleja, hlavnými značkami sú Zlaté semená a Avedov. Prvú továreň postavil v roku 1999, o šesť rokov neskôr - druhý a v roku 2006 kúpil päť závodov od Rusagro Vadima Moshkoviča. Yug Rusi vlastní 200 000 hektárov poľnohospodárskej pôdy, 27 výťahov, terminály na Donu, v Azovskom mori, v oblasti Kerch Strait. Štruktúra Kislova v roku 2015 získala súťaž pre ropné pole Gavrikovskoe.

Kislov aktívne hľadá kupca pre "juh Ruska" asi rok, hovoria dvaja z jeho známych. Nie je možné previesť podnik na dedičov, sám bol unavený z operačného riadenia, povedal jeho priateľ.

Solar Products je kľúčovým prínosom skupiny Kytice Vladislava Burova, partnera predsedu Štátnej dumy Vyacheslav Volodin, ktorý bol akcionárom spoločnosti Solar Products až do konca roku 2000. Skupina má poľnohospodárske podniky, výťahy na obilniny, závody na ťažbu ropy v regióne Saratov a Krasnodarské teritórium, ktoré sú v správe - 157 000 hektárov poľnohospodárskej pôdy v 11 regiónoch regiónu Volga. "Solar Products" vyrába olej pod značkou "Rossiyanka", majonéza "Moskovsky Provensal" a "Oliviez", mydlo atď.

V roku 2016 skupina získala 2. miesto v produkcii margarínu s podielom 23,2%, 4. miesto v produkcii majonézy (16%), podľa Fat Union.

Táto spoločnosť je na vzostupe a má ambície stať sa lídrom na trhu, hovorí Sovekonov riaditeľ Andrej Sizov: aktívne odkúpila pozemky, aktualizovala riadiaci tím, oznámila spoločný podnik s ďalším vedúcim predstaviteľom skupiny Efco Group of Companies a 3. - na výrobu margarínu a majonézy): kombinovali logistiku, marketing a predaj. Vedúci predstavitelia trhu sa zjednocujú, čo povedie k poklesu konkurencie na suroviny - slnečnicové semená, ktoré v Rusku nepostačujú, verí Sizov.

Generálny riaditeľ spoločnosti Rusagro Maxim Babov hovoril o rastúcej konkurencii na trhu s olejom a tukmi a nevyhnutnej konsolidácii. Ziskovosť spracovania slnečnice klesla, a to aj kvôli nižším vývozným clám, uviedla Únia pre tuky a oleje. Podľa výročnej správy za rok 2016 bola ziskovosť spoločnosti Rusagro negatívna: mínus 2%.

Fúzia prináša synergický efekt v situácii, keď sú suroviny nedostatočné a energia je reinvestovaná, tvrdí výrobca olejov a tukových výrobkov a konštatuje: "Priemysel ničí náklady už niekoľko rokov.

Rafinovaný slnečnicový olej

Výsledky výskumu

Roskokachestvo pomôže vybrať ten najlepší slnečnicový olej

V priebehu štúdia fanúšikov rafinovaného dezodorizovaného slnečnicového oleja boli študované charakteristiky kvality a bezpečnosti 57 výrobkov pod obchodnými značkami: Kuban, Maslenitsa, Zlaté jazero, Noble, Zlatozhar, Zlato, Zateya, Donskaya Sloboda, Domashnoe, Addikin, Dixie, Gornitsa, Magical na okraji Našťastie Anninskoe, Alei KONAKO, Avedov, Slnečné zlato, Rainbow, IDEAL, Green Ray, Globus, Clever, Bunge Pro, BILLA, ARO, 365 dní, Sunny Line, Alyonushka, Južné Slnko, južne od Ruska, Veľkorysé leto, Moje slnko, Sloboda, Svetlitsa, Rusi ka, predovšetkým Oleina, Milora, Lyra, Tape, Kubanova obľúbená, Kubanochka, Červená cena, Carolina, Každodenná, Slnko ríše, Zlatý štandard, Zlaté semeno, Verkino olej, Slnečný ráj, Amber Altai. Jedná sa o najobľúbenejšie miestne a federálne ochranné známky rafinovaného dezodorizovaného slnečnicového oleja prvej, najvyššej a prémiovej triedy medzi Rusmi. Táto štúdia sa týkala aj deviatich výrobkov pod vlastnými obchodnými značkami (TL). Náklady na predložené vzorky sa pohybovali od 70 do 150 rubľov od marca 2016.

Olej bez karcinogénu

Je to dôležité! Každý z vzoriek prezentovaných v štúdii slnečnicového oleja sa skúmal aj pre obsah toxických prvkov (olovo, kadmium, arzén, ortuť, železo, meď), pesticídy a rádionuklidy. Vo všetkých skúmaných produktoch obsah nebezpečných látok nepresahuje normy.

Transparentný nákup

Numerické vyjadrenie sviežosti

Okrem stanovenia čísla kyslosti vo vzorkách sa počas laboratórnych testov venovala osobitná pozornosť podrobnej analýze zloženia mastných kyselín v každom oleji. V rámci tejto štúdie odborníci študovali obsah 12 najdôležitejších pre ľudské zdravie v prezentovaných produktoch.

Podrobnosti: mastné kyseliny

Obsah iných kyselín (myristová, palmitová, palmitoleová, stearová, olejová, arachidová, behenická, lignocerická) vo všetkých vzorkách prezentovaných v štúdii, s výnimkou tovaru Kuban a Green Ray, bola v normálnom rozmedzí. Odchýlka od stanoveného zloženia mastných kyselín v týchto výrobkoch môže naznačovať, že pri výrobe týchto výrobkov sa použil prídavok oleja tretej strany vyrobenej zo slnečnicových semien.

Oxidačný proces

Dôležité: Po skončení výskumu fanúšikov bola na základe úrovne lokalizácie hodnotená výroba tovaru, ktorý bol ocenený ruskou značkou kvality. V priebehu týchto inšpekcií odborníci Roskachestvo ďalej skúmali parameter peroxidovej hodnoty oleja pred jeho fľaškovaním. Niektorí výrobcovia stratili právo udeliť ruskú značku kvality v tejto fáze: hodnota peroxidu v odoslanom produkte sa ukázala byť vyššia ako požiadavky normy ruského systému kvality.

Odborné posudky

Prečo môže byť tento výskum uveril?

ukazovatele

zistenie

Väčšina výrobkov spĺňa ruské normy kvality.

Ako ukazuje výskum fanúšikov spoločnosti Roskoschestvo, drvivá väčšina výrobkov na trhu sa môže nazývať vysokokvalitnými a bezpečnými výrobkami. Potenciálni žiadatelia o ruskú značku kvality sú 36 ochranných známok a 17 z nich sú prvotriedne oleje, ktoré vo všetkých ohľadoch zodpovedajú klasifikácii najvyššej triedy. V priebehu štúdie však bolo zistené množstvo nezrovnalostí. Teda oleje z obchodných značiek Kuban, Blago, Alei KONAKO, Green Ray, Kubanochka, Slnko ríše, Zlaté štandardné peroxidové číslo nezodpovedajú normám uvedeným na štítku ani označeným stupňom. Zloženie mastných kyselín v produktoch Green Ray, Kuban, tiež nespĺňa požiadavky GOST, podľa ktorých výrobok označil. Všetky tieto prípady možno považovať za porušenie práv spotrebiteľov na spoľahlivé informácie uvedené na štítku. Informácie o zistených nezrovnalostiach boli odoslané spoločnosti Rospotrebnadzor.

Takmer polovica účastníkov výskumu fanúšikov bola schopná splniť zvýšené požiadavky ruského systému kvality. Jedná sa o výrobky pod obchodnými značkami: Zlaté zalievanie, Noble, Zlatozhar, Gold, Plan, Home, Add, D (Dixie), Gornitsa, Magic Land, Anninskoe, Avedov, Globus, Miladora, Južné Slnko, Veľké leto, Sloboda, Svetlitsa, Rossiyanka, Najprv Oleina, Lyra, Lenta, Kubanova obľúbená cena Red, Carolina, Každodenný, Verkino olej, Sunny Paradise, Amber Altai.

Po absolvovaní technického auditu podniku vrátane určenia úrovne lokalizácie sa rozhodne o udelení tovaru ruskou značkou kvality. V súčasnosti úspešne prešli inšpekčné postupy iba tieto ochranné známky: Noble, Sloboda, Zlatozhar, Addin, Veľkorysé leto. Tento tovar získal ruskú značku kvality. Roskachestvo vás bude informovať o všetkých ostatných olejoch, ktoré budú neskôr oprávnené na označenie ruskou značkou kvality.

POZOR! Informácie o tom, ako si vybrať vysokokvalitný slnečnicový olej v obchode, si prečítajte krátky referenčný článok.

ZÁUJEM: Ktorý olej je vhodnejší na vyprážanie a ktorý olej zdobí jedlo so špeciálnou arómou, čítané v tomto článku.

Buďte prví, čo sa dozviete o novom výskume od spoločnosti Roskoschestvo prihlásením sa na náš informačný bulletin ZDE.

Technológia výroby slnečnicového oleja

Opis stupňov výroby rastlinného oleja.

Veľmi často vzniká otázka - aký je rozdiel medzi neriedeným studeným lisovaným olejom a mnohými rafinovanými olejmi, ktoré sú bežné pre mnohých ľudí, ktoré sa predávajú v obchodných regáloch. Aby sme mohli na túto otázku odpovedať, podrobne zvážime proces výroby a jeho odrody.

Spracovanie osiva. Kvalita slnečnicového oleja závisí od kvality slnečnicových semien na spracovanie, podmienok skladovania osiva pred stlačením. Hlavnými kvalitatívnymi charakteristikami slnečnicových semien je obsah oleja, vlhkosť, doba dozrievania. Obsah oleja závisí od odrody slnečnice a od toho, ako teplé a slnečné leto vyniklo. Čím vyšší je obsah oleja v semenách, tým vyšší je výťažok oleja. Optimálny obsah vlhkosti slnečnicových semien na spracovanie je 6%. Príliš vlhké semená a skladované zle a ťažšie. Doba dozrievania v našich klimatických podmienkach je veľmi dôležitým faktorom, ktorý nepriamo ovplyvňuje cenu slnečnicového oleja. Špičková výroba a dodávka hotového rastlinného oleja - október - december. A vrchol dopytu je koniec leta - začiatok jesene. Preto čím skôr je surovina prijatá, tým rýchlejšie bude hotový výrobok pre spotrebiteľa. Okrem toho by sa semená mali dobre čistiť, obsah odpadu by nemal prekročiť 1% a zlomené zrno - 3%. Pred spracovaním sa vykoná ďalšie čistenie, sušenie, zrútenie (deštrukcia) kôry semien a jej oddelenie od jadra. Potom sa semená rozdrvia, vyzerá to mäta alebo buničina.

Spin (výroba) slnečnicového oleja. Rastlinný olej z mäty slnečnicových semien sa získava dvomi spôsobmi - lisovaním alebo extrakciou. Olej na rotáciu - ekologickejší spôsob. Hoci je výťažok oleja, samozrejme, oveľa menší a nepresahuje 30%. Zvyčajne sa pred stlačením mäty zahrieva pri 100-110 ° C v žiarovkách, súčasne zmiešava a navlhčí. Potom pečený mätový stláčanie v závitovkových lisoch. Úplnosť extrakcie rastlinného oleja závisí od tlaku, viskozity a hustoty oleja, hrúbky vrstvy mlyna, trvania extrakcie a ďalších faktorov. Charakteristická chuť oleja po lisovaní za tepla sa podobá praženým slnečnicovým semenám. Oleje lisované za tepla sú intenzívnejšie zafarbené a ochucené v dôsledku rozkladných produktov, ktoré sa vytvárajú počas ohrevu. A slnečnicový olej lisovaný za studena sa získava z mäty bez zahrievania. Výhodou tohto oleja je konzervácia väčšiny živín: antioxidanty, vitamíny, lecitín. Negatívny bod - takýto produkt nemôže byť dlhší čas uložený, rýchlo sa stáva zakalený a zahanbuje. Koláč zostávajúca po stlačení oleja môže byť extrahovaná alebo použitá pri chove zvierat. Slnečnicový olej získaný extrakciou, nazývaný surovina, pretože po jej stlačení sa bráni a filtruje. Tento výrobok má vysokú chuť a nutričné ​​vlastnosti.

Extrakcia slnečnicového oleja. Výroba slnečnicového oleja metódou extrakcie zahŕňa použitie organických rozpúšťadiel (najčastejšie extrakčný benzín) a vykonáva sa v špeciálnych zariadeniach - extraktoroch. Počas procesu extrakcie sa získa miscella - roztok oleja v rozpúšťadle a netučný pevný zvyšok - múčka. Z miscelly a múky sa rozpúšťadlo oddestiluje v destilátoroch a skrutkových odparovačoch. Hotový olej sa usadzuje, filtruje a ďalej spracováva. Metóda extrakcie extrakčných olejov je hospodárnejšia, pretože umožňuje maximálnu extrakciu tuku zo surovín - až do 99%.

Slnečnicový olej. Olej podrobený rafinácii nemá prakticky žiadnu farbu, chuť, vôňu. Tento olej sa nazýva aj neosobný. Jej výživová hodnota je určená len minimálnou prítomnosťou esenciálnych mastných kyselín (najmä linolovej a linolénovej), nazývanej tiež vitamín F. Tento vitamín je zodpovedný za syntézu hormónov, zachovanie imunity. Poskytuje stabilitu a pružnosť krvných ciev, znižuje citlivosť tela na pôsobenie ultrafialového žiarenia a rádioaktívne žiarenie, reguluje kontrakciu hladkých svalov a vykonáva mnoho ďalších životne dôležitých funkcií. Pri výrobe rastlinného oleja existuje niekoľko etáp rafinácie.

Prvá etapa rafinácie. Likvidácia mechanických nečistôt - sedimentácia, filtrácia a odstreďovanie, po ktorých sa rastlinný olej predáva ako nerafinovaná komodita.

Druhá fáza rafinácie. Odstránenie fosfatidov alebo hydratácia - ošetrenie malým množstvom horúcej - do 70 ° C vody. Výsledkom je, že proteíny a sliznice, ktoré môžu viesť k rýchlemu poškodeniu oleja, sa napúčajú, zrážajú a odstránia. Neutralizácia je vplyv na vykurovaný olej so základňou (alkalický). V tomto štádiu sa odstránia voľné mastné kyseliny, ktoré sú katalyzátorom oxidácie a spôsobujú dym v priebehu vyprážania. Aj v štádiu neutralizácie sa odstránili ťažké kovy a pesticídy. Nerafinovaný olej má o niečo nižšiu biologickú hodnotu ako surový, pretože niektoré fosfatidy sú odstránené počas hydratácie, ale sú uložené dlhšie. Takéto spracovanie robí rastlinný olej priehľadný, po ktorom sa nazýva produkt hydratovaný.

Tretia etapa rafinácie. Odstránenie voľných mastných kyselín. Pri nadmernom obsahu týchto kyselín má rastlinný olej nepríjemnú chuť. Prešiel tieto tri stupne rastlinného oleja je už rafinovaný, neododdaný.

Štvrtá etapa rafinovania. Bielenie - spracovanie oleja s adsorbentmi organického pôvodu (najčastejšie so špeciálnymi hlinami), pohlcujúcimi farbiace zložky, po ktorých sa tuk zľahčí. Pigmenty prechádzajú do semienového oleja a tiež ohrozujú oxidáciou hotového výrobku. Po odfarbovaní v oleji nezostávajú žiadne pigmenty, vrátane karotenoidov, a stane sa ľahkou slamou.

Piaty krok rafinácie. Deodorácia - odstraňovanie aromatických látok pôsobením slnečnicového oleja pomocou horúcej suchej pary pri teplote 170-230 ° C za vákua. Počas tohto procesu sa zničia zápachové látky, ktoré vedú k oxidácii. Odstránením vyššie uvedených nežiaducich nečistôt dochádza k možnosti zvýšiť trvanlivosť oleja.

Šiesty krok rafinácie. Zmrazenie - odstránenie vosku. Všetky semená sú pokryté voskom, je to druh ochrany pred prírodnými faktormi. Vosky dávajú zákal oleja, najmä keď sa predávajú na ulici počas chladnej periódy roka a tým poškodzujú jeho prezentáciu. Pri zmrazovaní je olej bezfarebný. Po všetkých fázach sa rastlinný olej stáva neosobné. Margarín, majonéza, varené tuky sú vyrobené z tohto výrobku, ktorý sa používa pri konzervovaní. Preto by nemala mať špecifickú chuť ani vôňu, aby nedošlo k narušeniu celkovej chuti produktu.

Slnečnicový olej vstupuje do regálov ako nasledujúce produkty: Rafinovaný nerozložený olej je vzhľad transparentný, ale s charakteristickým zápachom a farbou. Rafinovaný deodorizovaný olej - transparentný, svetložltý, bez zápachu a chuti. Nerafinovaný olej je tmavší než bielený, možno so sedimentom alebo hmlou, ale napriek tomu bol filtrovaný a samozrejme zachoval vôňu, ktorú všetci vieme už od detstva.

E-mail: [email protected] Máme záujem o olej prosíme zoznam

Najlepších najlepších výrobcov rastlinného oleja v Rusku v roku 2017?

Hodnotenie výrobcov rastlinného oleja?

Veľí výrobcovia rastlinného oleja v Rusku?

Výroba rastlinných olejov v Rusku.

Rastlinný olej v Rusku.

Kultúra spotreby rastlinného oleja v Rusku je zakorenená v hlbokej minulosti. Aj dnes je fľaša rastlinného oleja v kuchyni nielen základným atribútom, ale aj hnacou silou procesu varenia. Smažte míchané vajcia, naplňte šalát, konzervovanú zeleninu - to všetko sa nedá robiť bez rastlinného oleja.

Štatistické štúdie spotreby a výroby rastlinného oleja vo svete ukazujú, že nedávno došlo k nárastu. Nielen kvôli nárastu počtu obyvateľov na planéte, ale aj vzniku bionafty vyrobenej z rastlinných olejov.

Podľa vedcov je Rusko jedným z lídrov v spotrebe slnečnicového oleja na hlavu.

Preto je veľmi dôležité vedieť, ktorý olej je najlepší, ktorá ochranná známka je najspoľahlivejšia a najbezpečnejšia.

Ruský systém kvality, zriadený vládou Ruskej federácie,

Rozhodnutie o udelení ruskej značky kvality tovaru

štyroch výrobcov výrobkov pod obchodnými značkami

Podľa názoru ruského systému kvality ochranné známky ako:

Vlastné podnikanie: výroba slnečnicového oleja. Technológia a zariadenia na výrobu slnečnicového oleja

Podnikateľská činnosť, ktorej hlavnou podstatou je produkcia slnečnicového oleja, dnes má veľkú obľubu medzi mnohými podnikateľmi bez ohľadu na ich skúsenosti a postavenie.

Je to spôsobené vysokým dopytom po rastlinnom oleji, ktoré možno pripísať základným produktom. Používa sa vo varení na šalátové dresingy, smaženie, na uchovanie určitých potravín. Okrem toho sa ropa široko používa v iných odvetviach: vo výrobe farieb, mydla, kozmetiky a liekov.

Potrebujem licencie na otvorenie takýchto firiem?

Produkcia slnečnicového oleja v najjednoduchšej forme je tlak semien. Táto aktivita sa nepovažuje za "vynikajúce podnikanie". Preto, aby ste mohli začať svoju činnosť v tejto oblasti, nebudete potrebovať rôzne licencie a všetky druhy povolení. Je možné začať pracovať z pozície jednotlivca platením určitých daní.

Nezabudnite na požiadavky, ktoré zavádzajú hygienicko-epidemiologické služby, požiarne organizácie, vodovody, plynové a elektrické služby. Všetky tieto početné organizácie overia, že spoločnosť, ktorú podnikateľ otvoril, nenesie žiadnu škodu na zdraví. Okrem toho sa vyžaduje, aby sa riadil všetkými technickými podmienkami, aby produkcia slnečnicového oleja neviedla k nepríjemným následkom.

Odpadový olej

Zelenina, menovite slnečnica, oleje bez odpadu, to znamená vedľajšie produkty, ktorých vzhľad spočíva v uvoľňovaní oleja zo slnečnice a iných surovín vo výrobnom procese (šupky, buničina a váhy), sa realizujú v iných priemyselných oblastiach.

Napríklad plevy sa používajú pri výrobe peliet - obľúbené krmivo pre domáce zvieratá, ktoré je predtlačené na brikety a v tejto forme je dodávané spotrebiteľom.

Treba poznamenať, že produkcia slnečnicového oleja a jeho realizácia je oblasť činnosti malých a stredných podnikov. To súvisí s relatívne nízkymi počiatočnými investíciami potrebnými na začatie podnikania. Okrem toho sa tento typ výroby vyznačuje okamžitou návratnosťou.

Význam vytvorenia podnikateľského plánu

Výrobná technológia slnečnicového oleja by mala byť správne. Dobre navrhnutý obchodný plán vám môže pomôcť. Bude potrebné identifikovať všetky hlavné body, ktoré budú charakteristické pre túto oblasť činnosti. Je tiež dôležité poskytnúť stratégiu.

A je žiaduce, aby to bolo krok za krokom. Stratégia zahŕňa tieto aspekty: objem výroby, postavenie spoločnosti, dodávatelia surovín, sľubný trh, rovnako ako výrobný proces, stupeň mechanizácie procesu, poradenstvo v oblasti zamestnávania a požiadavky na zamestnanie. Podnikateľský plán, výroba slnečnicového oleja, ktorý bude podrobnejšie diskutovaný, vám umožní správne umiestniť počiatočnú investíciu a zorganizovať ziskovú výrobu produktov.

Zarobiť v tejto oblasti môžu nielen výrobcovia ropy, ale aj tých ľudí, ktorí sa zaoberajú dodávkou. Suroviny zvyčajne dostanú darček, takže pre nich je to najvýhodnejšie. Napriek tomu, že v súčasnosti existuje pomerne veľký počet rozličných olejov, mnohí začínajúci podnikatelia môžu z takejto výroby ľahko profitovať.

Podľa odborníkov je možné vrátiť všetky peniaze vynaložené na otvorenie závodu na výrobu oleja za približne šesť mesiacov. A v niektorých situáciách je to možné v kratšom čase. Najdôležitejšie je zabezpečiť stabilné zásobovanie všetkých potrebných surovín a vytvoriť trvalú implementáciu produktov. A pre to potrebujete vedieť úplne dobre, čo zahŕňa technológia výroby slnečnicového oleja.

Potreba prenájmu priestoru

Vytvorenie závodu na výrobu rastlinného oleja je dosť namáhavé podnikanie, pretože bude potrebné zabezpečiť rôzne drobnosti. A jeden z dôležitých problémov, ktoré budú musieť čeliť v každom prípade, je prenájom priemyselných priestorov. Sú potrebné na spracovanie surovín a na plnenie slnečnicového oleja bez problémov. Rozloha týchto priestorov bude závisieť od objemu výroby.

Budete tiež potrebovať dielňu, v ktorej sa súčasne stlačí a filtruje olej. Samozrejme, pre tieto procesy je možné prenajať dve izby naraz. Bude to však stáť oveľa viac.

Budete potrebovať miestnosť, v ktorej bude uložený koláč. Treba mať na pamäti, že je náchylné k spontánnemu spaľovaniu. Tento faktor je veľmi dôležitý a musí sa vždy brať do úvahy. Ak chcete skontrolovať teplotu tohto výrobku, drevená tyč je vtlačená do koláča. V tom momente, keď je ohrievaný, výrobky budú musieť zobrať hovädzí dobytok.

Hlavné otázky, ktoré sa objavia pri otvorení svojho podnikania

Riadok na výrobu slnečnicového oleja, a to jeho organizácia, si vyžaduje nájsť odpoveď na dve veľmi dôležité otázky: kde získať suroviny a ako predávať výrobky. Malo by byť zrejmé, že hľadanie pravidelného zákazníka je dôležitou súčasťou tejto činnosti. Iba pomocou nej môžete realizovať všetky produkty, ktoré budú vytvorené.

Táto činnosť bude jednoduchšia, ak je podnikateľ oboznámený s oblasťou obchodu. Implementácia ropy v takejto situácii jednoducho zapadá do hotových schém. Stojí za zmienku, že nájdenie samotného klienta nie je také ťažké nájsť, pretože dopyt po ňom je veľmi vysoký.

Než otvoríte spoločnosť na výrobu ropy, budete musieť nájsť dodávateľa semien. To sa najlepšie robí v jesennom období. Okrem toho, čím bližšie bude dodávateľ umiestnený na miesto závodu, tým lepšie.

Nemali by ste opustiť svoju vlastnú politiku v prípade, že by bolo rozhodnuté otvoriť olejovú mlyn, napríklad v obci. Malo by sa vyvinúť maximálne úsilie na vytvorenie správnej a pozitívnej povesti. K tomu môžete alokovať peniaze na podporu vzdelávacích inštitúcií. Potom sa efektívnosť podnikania zdvojnásobí, ak nie viac.

Opis technológie výroby rastlinného oleja

Slnečnicový olej sa vyrába v dvoch formách: rafinovaný a nerafinovaný. V stupni čistenia sa líši od nečistôt. Pre nerafinovaný olej sa poskytuje len mechanická filtrácia. Okrem toho má tento druh oleja cennejšie a užitočnejšie vlastnosti.

Rafinovaný olej vyžaduje ďalšie čistenie vrátane metód, ako je sedimentácia, centrifugácia, filtrácia, rafinácia sulfátov, bielenie, hydratácia, deodorácia a zmrazenie. Po tejto úprave sa olej dostane do svetlého odtieňa a jeho vôňa sa eliminuje.

Aké sú kroky na rozdelenie technológie tvorby slnečnicového oleja?

Celá technológia výroby slnečnicového oleja pozostáva z nasledujúcich krokov:

 1. Výroba slnečnicového oleja.
 2. Purifikácia slnečnicových semien z plevy separáciou v špeciálnom prístroji.
 3. Speleoturistika a čistiace jadrá zo šupky v strojoch rushee-veechnyh.
 4. Prejdeme slnečnicovými semenami pomocou valčekového zariadenia a dostaneme mätu.
 5. Mincovňa padá do pece, ktorá môže byť buď parou alebo ohňom. Navyše sa môžu líšia od rôznych výkonov a nákladov.
 6. Spracovaná mäta prechádza na skrutkovacie lisy. Získaný po stlačení oleja je zaslaný na sedimentáciu a následne mechanickú filtráciu.
 7. Tie mäso, ktoré zostalo po lisovaní, je odoslané na extrakciu v špeciálnom stroji. Pomocou rozpúšťadla prechádza zvyškový olejový extraktor.
 8. Hotový výrobok je balený v rôznych nádobách, často plastových fliaš rôznych veľkostí. Tento proces sa vykonáva na zložitých linkách na fľašovanie rastlinného oleja.

Kvalita výrobku zohráva veľmi vysokú úlohu.

Pre malé podniky sa vyznačuje takzvaná pochodová produkcia, ktorá sa môže vyskytnúť aj vtedy, ak existuje len jeden vak na semená. Ešte tento typ výroby sa nazýva predbežné odstránenie oleja. Táto schéma je spoločná pre tých podnikateľov, ktorí práve začali svoju činnosť.

Najväčší vplyv na kvalitu výrobkov majú spracovateľské mincovne, pretože v modernom svete sa ľudia zaoberajú nielen chuťou produktu, ale aj jeho kvalitou. Mnohí už dlho pochopili, že ľahké oleje majú lepšiu kvalitu a oleje tmavého odtieňa sú škodlivé, pretože obsahujú najväčšie množstvá karcinogénov.

Ak je teplota v grile viac ako sto dvadsať stupňov, dôležité živiny, vrátane vitamínu E, budú úplne zničené, preto filter pre slnečnicový olej hrá veľmi dôležitú úlohu. Veľa bude závisieť od jeho výberu.

Používanie špecializovaných zariadení pri výrobe

Augers sú veľmi populárne pri výrobe slnečnicového oleja. Poskytujú dostatočne vysokú teplotu trením. Avšak, nezvyšuje sa nad 120 stupňov. Na základe toho môžeme konštatovať, že takéto zariadenie na výrobu slnečnicového oleja nevyžaduje žiadne dodatočné ohrievače.

Okrem toho lisy, ktoré sú k dispozícii v systémoch vrtákov, sú schopné rozdrviť semená priamo s lúpaním. Pred spracovaním budú musieť semená skontrolovať a prejsť špeciálnym zariadením nazývaným kalibrátor. Prostredníctvom toho sa vyčistia všetky nepotrebné a veľké odpadky.

Takéto zariadenie na výrobu slnečnicového oleja, ako lisovacie extrudéry, ktoré pracujú na princípe mlynčeka na mäso, pozostáva z veľkého počtu častí. Medzi ne patrí:

 1. kŕmna časť;
 2. časť brúsenia;
 3. finálna rotácia.

Čo potrebujete robiť s olejom pred jeho zavedením?

Olej, ktorý sa získava v dôsledku lisovania, sa odporúča predchladit 'asi na šesťdesiat stupňov. Ak sa tak nestane, začne absorbovať vlhkosť a kyslík. Z tohto dôvodu sa kvalita zhorší.

Po stlačení oleja sa rafinuje. Prvé dve etapy spracovania - rafinovanie. Olej je čistený rôznymi nečistotami a voskami. Existujú dve možnosti čistenia: prvá je zrážka, druhá je filtrácia. Prvá metóda je podľa niektorých odborníkov najlepšia. Ustálením oleja dochádza pri teplote okolia o 20 stupňov po dobu siedmich dní.

Aké sú dostupné metódy filtrovania?

Ak chcete urýchliť tento proces a nevynútiť podlahové priestory rôznych kontajnerov, jednoducho môžete filtrovať olej. Predfiltrácia sa vykonáva po ochladení oleja na šesťdesiat stupňov. A keď sa ochladí na dvadsať stupňov, filtrácia nastane na dôkladnejšej úrovni. Tento proces sa nazýva jemné filtrovanie.

Filtre, ktoré sa používajú pri výrobe potravín, sú vhodné aj na čerpanie oleja. Najpopulárnejšie tzv. Rámcové filtre. Skladajú sa z niekoľkých vrstiev bavlnenej tkaniny. Takýto materiál sa, samozrejme, rýchlo spotrebuje. Môžete si ho kúpiť od dodávateľov podobných zariadení alebo na iných rôznych miestach - to nie je nedostatok.

Existuje aj ďalšia metóda filtrovania nazvaná vákuum. V takejto situácii sa olej preťahuje cez tie vrstvy materiálu, ktoré sa filtrujú cez vákuovú silu. V tomto prípade sa odstránia všetky odpadky. Táto filtrácia napomáha ľahšiemu nafúknutiu oleja. Okrem toho má dlhú trvanlivosť.

Čo treba mať na pamäti v prípade, že existuje túžba začať vyrábať olej?

Koľko stojí organizácia linky na výrobu slnečnicového oleja? Vytvorenie takejto činnosti si zaslúži veľa investícií. A ak máte v tejto oblasti túžbu získať oporu, potom je najlepšie zaregistrovať sa ako poľnohospodársky výrobca. V takejto situácii budú podnikateľské aktivity dotované mnohými výhodami súvisiacimi s platením daní.

Ako je znázornené, je potrebné zaoberať sa spracovaním buď skutočne pestovaných alebo zakúpených osív. Náklady na slnečnicový olej, a to jeho produkcia, v tomto prípade možno znížiť.

V niektorých situáciách však môžu vzniknúť problémy súvisiace s nadmernou ponukou týchto surovín na špecializovaných trhoch. Preto nie je potrebné odvrátiť príležitosť poskytnúť iným spoločnostiam služby súvisiace so spracovaním existujúcich surovín.

Top