logo

Etylalkohol sa aktívne používa v mnohých národných hospodárskych sférach: potraviny, chemické a farmaceutické, parfuméria, mikrobiologické, kde je primárnym základom mnohých typov výrobkov. Požiadavky na kvalitu alkoholu sa značne líšia vzhľadom na špecifiká jeho použitia, ako aj na charakteristiky a spôsoby technologických operácií vo výrobnom procese.


Najpopulárnejšie sú dva spôsoby jeho výroby: mikrobiologické a chemické. Prvá z nich stanovuje postup fermentácie cukrov kvasnicovo-cukrovou zmesou. Táto technológia sa bežne používa v prípade výroby mini alkoholu. Podľa druhej metódy sa získava z etylénu katalytickou hydratáciou - táto technológia je úzko spätá s použitím katalyzátorov biologických enzýmov. Výsledkom chemickej syntézy je výroba technického alkoholu a v prípade biologickej syntézy - potravinárskej a medicínskej.


Hlavná surovina na výrobu alkoholu - rastlinnej hmoty s vysokým obsahom škrobu, cukru a vlákniny. V súlade s tým sú suroviny rozdelené do troch hlavných tried: škrob obsahujúci (obilniny, zemiaky); obsah cukru (cukrová repa, melasa, hrozno, plody) a bunkový obsah (xylem, slama, sulfitová buničina). Najpopulárnejším a najhospodárnejším typom je zemiak. Škrob v jeho zložení má rýchle varenie, želatínáciu a cukornatosť. Pre spracovanie obilia je každé zrno, vrátane smerov, ktoré nie sú vhodné pre potraviny a krmivá.

Technologický proces výroby alkoholu

Výroba etylalkoholu pozostáva z povinných technologických operácií, ktoré možno bežne kombinovať do troch etáp: predbežné (pranie, čistenie surovín, príprava sladového extraktu a kultúry mikroorganizmov); hlavné (varenie surovej hmoty, cukornatosť - premena škrobu na cukor, kvasenie, destilácia varenia a zber surového alkoholu); konečné - rektifikačné čistenie.

Pri výrobe alkoholu z obilia musí byť surová masa odlíšená vysokým obsahom škrobu a obsahom vlhkosti menším ako 17%. Prípravné štádium technológie spočíva v predbežnom čistení surovín z mechanických, organických a odpadových nečistôt. Na tento účel sa používa rôzne technologické zariadenia: vzduchové sito, magnetické separátory, triremy.


Proces varenia spočíva v skutočnosti, že surovina na výrobu etylalkoholu sa spracuje parou fázou roztoku pod tlakom 0,5 MPa, aby sa bunková štruktúra zmäkčila, nabobtnal škrob, extrahoval a premenil do rozpustného stavu, aby urýchlil štádium sacharifikácie enzýmami. Súčasne dochádza k zvýšenému zvýšeniu množstva cukrov v dôsledku rozkladu škrobu.

V súčasnosti sa varenie materiálu obsahujúceho škrob uskutočňuje 3 spôsobmi: periodické, polopriebežné a konštantné. Najbežnejšia je posledná možnosť s použitím 2 schém. Podľa prvej operácie prebieha pri nízkej teplote (asi 140 ° C), ale dlhú dobu (1 hodinu). V druhej - teplota varenia je asi 170 ° C po dobu 3 minút. Pri tomto type varenia sa surovinové médium pohybuje v kontinuálnej hmote cez odparovacie zariadenie na výrobu alkoholu. Aby sa dosiahla rovnomernosť prietoku, hmotnosť sa rozdrví.

Ďalšou činnosťou výrobnej technológie potravinového alkoholu je ochladenie pripraveného média a jeho sacharifikácia v dôsledku interakcie so sladovým roztokom alebo enzýmami pri teplote 58 ° C. Tradične dochádza k nekvašovaniu kontinuálne pomocou vákuového chladenia. Chladenie vo vákuovom zariadení zabraňuje tepelnej inaktivácii katalyzátorov - enzýmov sacharizačných látok. Jej princípom je znížiť tlak, ktorý spôsobuje ostré ochladenie varenej hmoty kvôli spotrebe tepelnej energie na odparovanie vlhkosti.

Kontinuálny typ sacharifikácie sa uskutočňuje podľa 1- alebo 2-cestnej metódy. V prvom prípade sa do sacharifikátora (jednotka valcového tvaru s kužeľovou základňou a miešačkou) dodáva varená zmes a sacharifikačné látky, ktoré sa uchovávajú počas štvrtej hodiny. Metódou s dvoma spôsobmi je varená hmota rozdelená na 2 identické prúdy a odoslaná do cukrovarov. 66% sacharizačných látok prechádza do 1. sacharifikačného činidla, polosacharifikovaná sladina sa dostáva do druhého. Sú ochladené a odoslané na fermentáciu v 1. a 2. hlavnom agregáte fermentačnej batérie. Na výstupe má mladina približne 17% sušiny, vrátane 15% fermentovateľných cukrov.


Fermentačné procesy v mladine nastávajú kvôli aktivácii kvasinkových enzýmov, zatiaľ čo maltóza sa rozpadá na glukózu a fermentuje sa do alkoholovej fázy a kyseliny uhličitej. Počas tohto procesu existujú tri etapy: fermentácia, hlavné kvasenie a konečné kvasenie. V počiatočnom momente dochádza k zvýšeniu aktivity kvasníc. Následne sa vyznačuje rýchlou fermentáciou cukrovej frakcie a silnou tvorbou oxidu uhličitého. V záverečnej fáze dochádza k reziduálnej fermentácii cukrov, ktorá vzniká pri dávkovaní uhľohydrátov uhľohydrátom.

Fermentačný proces je periodický, cyklický a kontinuálny. Maximálna účinnosť sa dosiahne pri jeho použití, ktorá sa vykonáva na zariadení zo sériovo spojených kvasníc, pivovaru a 10 fermentačných agregátov. Kvasinky a pivovary sa používajú na prípravu požadovaného objemu produkčných kvasníc. Počas práce sa kvasinky plnia mladinou, pasterizujú sa pri teplote 80 ° C počas pol hodiny, potom sa ochladia na 30 ° C, kyslosť sa upraví kyselinou sírovou na 3,6 až 3,8 pH a nakoniec kvasnice sa prenesie z inej kvasnice očkovanie (30% objemu). Kvasinky sa množia na úroveň sušiny v mladine 5%. Potom 3/4 objemu kvasnice prechádza do postrekovača, kde sa ochladí sladina súčasne nabitá, celá hmotnosť sa okyslí na štandardnú kyslosť. Posledná štvrť kvasnice je odoslaná do inej chovateľskej jednotky.

Vybavenie potrebné na výrobu

Medzi zariadeniami na výrobu alkoholu by mali byť rozlíšené fermentačné agregáty valcového typu, ktoré majú uzavretý poklop, aby sa zabránilo odparovaniu alkoholu a uvoľňovaniu oxidu uhličitého v továrňach. Fáza fermentácie trvá celkovo 60 hodín. V zariadeniach na výrobu alkoholu, ktoré produkujú len alkohol, sa zavedenie kvasinkovej skúmavky uskutočňuje raz za mesiac a v fermentačnej batérii sa raz týždenne úplne mení. V továrňach vybavených pomocnými predajňami pekárenských kvasníc, ktoré sa získavajú z varnej dosky, sa počet substitúcií zvyšuje na 2-3 krát týždenne.


Potom sa zrelé pivo posiela na destiláciu. Táto etapa výrobnej technológie alkoholu je povinná kvôli zložitému zloženiu zloženia kaše: okrem vody a alkoholu zahŕňajú cukry, minerálne prvky, rôzne prchavé zložky v závislosti od typu a kvalitatívnych charakteristík surovín, spracovateľských parametrov.

Počas destilácie sa zmes rozdelí, počas varu sa prchavejšie prvky premieňajú na stav pary. V komplexe alkohol-voda je prchavosť alkoholových pár bez ohľadu na teplotu podstatne vyššia ako v prípade vodnej pary, a preto je množstvo alkoholu v komplexe alkohol-voda nižšie než v parách.

V moderných továrňach na výrobu alkoholu poskytuje povinné čistenie surového alkoholu od nečistôt. Za týmto účelom používajte špeciálne rektifikačné zariadenie s konštantnou činnosťou, čo spôsobí oddelenie zmesi viacerých prvkov, ktorých bod varu sa mení. Purifikácia alkoholu destilačnou metódou stanovuje rozdiel medzi rektifikačnými koeficientmi (pomer objemu tejto zložky v parnej fáze k objemu v kvapaline).

Tieto koeficienty pre rôzne nečistoty sa menia a úzko závisia od koncentrácie alkoholu. Aby sme analyzovali potrebu očistiť alkohol z nečistôt, je potrebné porovnať ich koeficienty odparovania. V prípade, keď sa koeficient rovná jednému, destilácia nie je účinná, pretože destilát sa v konečnom výsledku nezmení. Ak koeficient presahuje jeden, potom objem nečistôt v destiláte presahuje túto hodnotu v počiatočnej zmesi. Ak je koeficient nižší ako jednota, úroveň nečistôt obsiahnutých v destiláte je nižšia ako pôvodná.

Čistenie alkoholu sa vyskytuje vo väčšej miere na kontinuálnych destilačných prístrojoch, kde sa rektifikuje podľa úrovní koeficientov odparovania. Tento typ zariadenia sa používa v takých továrňach, kde surovým alkoholom je hlavná surovina. V podnikoch sa rektifikovaný alkohol vyrába priamo z brazistej fázy na receptoch na pečenie nepriamych účinkov, ktoré zahŕňajú 3 stĺpce: brazhnichesky, čistenie a rektifikáciu. V 1. varenia sa získajú etylalkohol a prchavé látky, v 2. sa odstraňujú hlavné nečistoty a v 3. sa priamo odoberá rektifikovaný alkohol. Okrem hlavných zariadení sú v kompozícii prídavné zariadenia - fusel a konečné (na kontrolu čistenia alkoholu).


Výroba výrobkov obsahujúcich alkohol sa uskutočňuje za prítomnosti podniku príslušných licencií na výrobu alkoholu. Prísna kontrola výroby alkoholu je sprevádzaná sprísnením vysoko špecializovaných právnych predpisov, nárastom nákladov na licenčné povolenia a reguláciou noriem pre spracovanie odpadov z jedného kusa.

Produkcia etylalkoholu

Článok o výrobe etylalkoholu, zariadení a výrobných technológií - video, ako to robí. Stručne a podrobne o najdôležitejšej veci v tomto obchode.

Alkoholový priemysel sa zaoberá výrobou etylalkoholu z potravinárskych alebo nepotravinových surovín.

Etylalkohol, ktorý sa vyrába z potravinárskych surovín, sa potom dostáva do výroby alkoholických nápojov, na výrobu automobilového paliva a potrieb rádiovej elektroniky.

Zemiaky, obilniny, koreňové plodiny, cukrový sirup alebo melasa, suroviny z ovocia a bobuľoviny a hroznové výrobky - materiál, ktorý je bohatý na sacharidy, sa používajú ako suroviny na výrobu potravinového liehu.

Ako surovina na výrobu technického liehu sa používajú odpadové produkty z drevospracujúceho alebo rafinérskeho priemyslu. Nedávno sa stále viac venuje pozornosť využívaniu rastlinnej biomasy ako východiskového materiálu na výrobu alkoholu. Sú podrobené kyslej hydrolýze. Výsledný produkt obsahuje veľké množstvo škodlivých nečistôt, a preto je v potravinárskom priemysle prísne zakázané používať alkohol.

Zariadenie na výrobu alkoholu

Zariadenie na výrobu pozostáva z troch častí - frézovacieho stĺpca, čistiacej kolóny a destilačnej kolóny.

Hlavná výrobná linka pozostáva z nasledujúcich zariadení: noria, horná násypka, vážiaca jednotka, násypka, skrutkový podávač, drvič, miešačky, miešacie skľučovadlo, trojcestné ventily, guľové ventily, ventily, potrubia, odstredivé čerpadlo, (nízkoteplotné varenie), čerpadlá na premiestňovanie mladiny, dávkovač čerpadiel, výmenník tepla z mladiny, trojcestné a guľové kohútiky so spätnými ventilmi, fermentačné stroje, kvasnice, pasce a matečný lúh, čerpadlo na varenie a kvasnice, meranie Kyselina sírová, alkoholový odlučovač, nádrž na umývanie vody, ohrievač varnej zóny, ohrievač vody, kondenzátory, odlučovač, regulátor bardov, odlučovač alkoholu, spätný chladič, kondenzátor a chladnička, odlučovač peny, vákuový prerušovač,

Technológia výroby alkoholu + video ako to urobiť

"Výrobná technológia sa vo všeobecnosti skladá z troch postupností:

 • Čistenie surovín z rôznych nečistôt, príprava sladu alebo kultúry špeciálne vybraných plesní;
 • Varenie surovín obsahujúcich škrob, proces sušenia škrobu, po ktorom nasleduje štiepenie cukornatého produktu a destilácia výslednej zmesi - bude to surový alkohol.
 • A potom sa surový alkohol podrobí náprave.

Oprava je čistenie pôvodného surového alkoholu. Obsah nečistôt v surovom alkohole je taký vysoký, že jeho priame použitie v potravinárskom priemysle je neprijateľné.

Škodlivé nečistoty, ktoré vznikajú pri výrobe etylalkoholu - metylalkohol - ako produkt rozpadu pektínu obsiahnutý v rastlinných tkanivách; fuselových olejov - alebo zmes vyšších alkoholov - spočiatku vyvoláva hydrolýza proteínov a následná deaminácia aminokyselín a niektoré medziprodukty alkoholového kvasenia môžu tiež vyvolať vzhľad fuselových olejov; estery, furfural. Estery sa tiež objavujú ako výsledok procesov fermentácie, keď etylalkohol interaguje s fuselovými olejmi a organickými kyselinami.

Všetky nečistoty sú klasifikované ako medziprodukt, chvost alebo hlava.

Počas čistenia sa používa rozdiel medzi vriacimi alkoholmi a estermi. V etanole je teplota varu vyššia v porovnaní s hlavnými nečistotami - acetaldehydom, estery. A zároveň etanol má nižšiu teplotu varu v porovnaní s ocasovými nečistotami - fuselovými olejmi a metylalkoholom. Najväčší problém v procese čistenia sú stredné nečistoty.

Počas rektifikácie je konečný produkt nasýtený alkoholom z osemdesiatosem percent na 90-90,5%.

Okrem prídavných olejov sa pri výrobe etylalkoholu vyrába aj bard a oxid uhličitý.

Fusel olej je destilovaný a získať vyššie alkoholy, ktoré budú neskôr použité v rôznych odvetviach - lekárske, parfumy alebo laky.

Oxid uhličitý je čistený a skvapalnený alebo ide na výrobu suchého ľadu.

Destilátor bard sa suší a smeruje k produkcii kŕmnych kvasníc, ktoré sa používajú v chove zvierat ako kŕmna prísada.

Klasifikácia počiatočného surového alkoholu je závislá od obsahu nečistôt v ňom: Alpha, Lux, Extra, báza, najvyššia čistota, 1. stupeň.

Technológia hydrolýzy sa rozšírila v dôsledku zníženia fosílnych organických materiálov. Hydrolýza umožňuje získať alkohol z rastlinnej biomasy, ktorá je obnoviteľným biologickým zdrojom. Okrem hydrolytického alkoholu emitujú viac a syntetický alkohol. Jeho výroba je založená na miešaní etánového plynu s vysokotlakovou vodou. V tomto prípade voda a plyn nie sú čistené, v dôsledku reakcie vzniknú vedľajšie produkty, ktoré sú toxické pre ľudské telo.

Aby sa izoloval technický alkohol a stal sa nevhodným na použitie v potravinách, do jeho zloženia sa pridávajú zložky, ktoré zmenia jeho chuť a farbu s pachom - farba sa získava častejšie s modrofialovým sfarbením. Určité požiadavky sa vzťahujú na prísady, ktoré sa používajú ako denaturovaný alkohol - nízka toxicita na zníženie rizika otravy a smrti, špecifickosť chuti a farby, perzistencia ako značka, takže je ťažké oddeliť sa od etylalkoholu pomocou moderných technologických procesov a zariadení.

Video ako vo výrobe vodky:

Dnes je väčšina závodov na hydrolýzu v Rusku súčasťou Ministerstva zdravotníctva a mikrobiologického priemyslu.

Technológia výroby alkoholu

Upozornenie: Tento článok slúži len na informačné účely. Vždy pamätajte na nebezpečenstvo alkoholu.

Výroba alkoholu pozostáva z niekoľkých etáp, ktoré musia byť nevyhnutne vykonané postupne. Na získanie čistého etylalkoholu (viac ako 40%) je potrebná destilácia a čistenie suroviny. Hlavnou výhodou tejto technológie je nedostatok významných investícií do nákupu vybavenia a rozmanitosti surovín.

Technológia získania alkoholu zahŕňa nasledujúce kroky:

 • príprava surovín;
 • varenie zrna vodou;
 • chladenie a sušenie;
 • fermentácie;
 • destilácia alkoholu;
 • rektifikácie.

Jačmeň, žito, ovos a iné zrná môžu byť použité ako zrná. Nie sú povolené žiadne zápachy a plesne. Neexistuje prísna regulácia zrna, ktoré bude vystavené vareniu. Odporúča sa vybrať suroviny s obsahom vlhkosti až do 17% a nízkou kontamináciou. Zrno je očistené od prachu, zeminy, malých kameňov, semien burín a iných nečistôt. Ďalej sa oddelí na oddeľovači sita.

Malé kovové nečistoty sa musia odstrániť pomocou magnetických separátorov.

Obilie sa vyparí, aby zničili bunkové steny. V dôsledku toho sa škrob uvoľňuje a premieňa na rozpustnú formu. V tomto stave je oveľa jednoduchšie sacharifikované enzýmami. Zrná sa spracuje parou pri pretlaku 500 kPa. Keď varená hmota vychádza zo sporáka, znížený tlak vedie k tvorbe pary (z vody obsiahnutej v bunkách).

Takéto zvýšenie objemu porušuje bunkové steny a obilie mení na homogénnu hmotnosť. V súčasnosti je varenie surovín obsahujúcich škrob vykonávané jedným z troch spôsobov: periodické, polokontinuálne alebo kontinuálne. Najobľúbenejšia nepretržitá metóda. Teplota varenia je 172 ° C a doba varenia je približne 4 minúty. Pre lepšie výsledky odporúčame rozdrviť suroviny.

Samotný proces varenia zahŕňa operácie:

 • Prísne dávkovanie zrna a vody;
 • Zahrievanie dávky na teplotu varu;
 • Extrahujte hmotu pri danej teplote.

Rozdrvené zrno by sa malo miešať s vodou v množstve 3 litre na 1 kg. obilia. Zmes obilia sa zahrieva parou (75 ° C) a čerpá sa do kontaktného otvoru zariadenia. Práve tu sa suspenzia okamžite zohreje na teplotu 100 ° C. Potom je vyhrievaná dávka umiestnená vo varnom zariadení.

V procese sacharifikácie sa k ochladenej mase pridáva sladové mlieko, aby sa škrob rozložil. Aktívna chemická interakcia vedie k tomu, že produkt je absolútne vhodný pre ďalší proces fermentácie. Výsledkom je sladina, ktorá obsahuje 18% suchého cukru s kyslosťou 0,3 stupňa. Ak je vzorka vyrobená z jódu z hmotnosti, farba mladiny by mala zostať nezmenená.

Fermentácia mladiny sa začína introdukciou do cukornatého množstva produkčných kvasníc. Maltóza je rozdelená na glukózu, ktorá je zase fermentovaná na alkohol a oxid uhličitý. Tiež začať tvoriť produkty sekundárnej fermentácie (esenciálne kyseliny atď.). Tento proces by mal prebiehať v uzatvorenej fermentačnej prevádzke, ktorá zabraňuje strate alkoholu a uvoľňovaniu oxidu uhličitého vo výrobnom závode.

Oxid uhličitý uvoľnený v procese fermentácie a alkoholové pary z fermentačného zariadenia vstupujú do špeciálnych oddelení, kde dochádza k separácii vodno-alkoholickej kvapaliny a oxidu uhličitého. Obsah etanolu v kaši by sa mal rovnať 9,5% objemu.

Ďalej pokračujte k destilácii alkoholu z kaše a jeho nápravy. Alkohol začína vystupovať z piva v dôsledku varu pri rôznych teplotách. Samotný destilačný mechanizmus je založený na nasledujúcom vzore: rôzne teploty varu sú charakteristické pre alkohol a vodu (voda - 100 stupňov, alkohol - 78 ° C). Vybraná para začína kondenzovať a zhromažďovať v samostatnom kontajneri. Čistenie alkoholu z nečistôt vyrobených v destilačnej jednotke.

Keď sa kaša zahreje na 90 ° C, pary začnú stúpať až po kondenzátor, kde sú úplne ochladené. Potom čistý alkohol vstupuje do špecializovaného stĺpca, ktorý má pevnosť 50 až 55% objemových.

Ako vyrábať alkohol v priemyselnom meradle na záložku 3

Blogger Sergej Anashkevič píše:

Spomeňte si na anekdotu, ako Vasília Ivanovič požiadala Petku, aby skryla alkoholovú nádrž od vojakov, a namaloval nápis "ALKOHOL" napísaním "C2H5OH" namiesto toho? A ráno boli vojaci v stielke. Ako - to je napísané OH. Ukázalo sa, naozaj, on!

Prekvapujúco neexistujú prakticky žiadne podrobné správy o sieti o tom, ako sa vyrába IT - hlavná surovina pre vodku.

Ako urobiť veľmi vodku - plné. Od chlastu po luxusné značky. A alkohol - nie!

Táto medzera budeme musieť vyplniť, pretože minulý týždeň som navštívil usadlovú pálenicu v blízkosti Kazanu, ktorá je súčasťou záujmu Tatspirtprom.

Tu vyrábajú alkohol najvyššej kategórie "Alpha", ktorý postupne vytláča raz "Lux" z výroby kvalitných značiek vodky. Rovnaká starodávna metóda, ktorá bola vynájdená pred našou éru, bola realizovaná v priemyselnom meradle v štrnástom storočí a bola široko používaná v stodolách a garážach počas reštrukturalizácie. Dobrá stará destilácia...

Pri vstupe - zrno z vrecka, na výstupe - najčistejšia tekutá 96 stupňov...

Ako viete, zábavný účinok alkoholických nápojov a spôsoby ich výroby sú známe ľudstvu od biblických časov: Pamätajte si, že Noah náhodou vypil fermentovanú ovocnú šťavu a opil sa. Vo všeobecnosti vedci predpokladajú, že myšlienka chemickej destilácie kvapalín vznikla v prvom tisícročia pred nl. Po prvýkrát bol destilačný proces opísaný Aristotelom (384 - 320 pnl). Mnoho alchymistov tej doby sa zaoberalo zdokonaľovaním technológie destilácie, vzhľadom na to, že destiláciou sa podarilo izolovať dušu vína. Vďaka tomu sa destilačný produkt nazýval "duch vína" (z latinského "spiritus vini").

Proces získavania alkoholu bol otvorený v rôznych oblastiach zemegule takmer súčasne. V roku 1334 po prvýkrát dostal alkoholický lekár z Provence, Arnaud de Vilger (Francúzsko) víno z hroznového vína a považovalo ho za liečivo. V polovici 14. storočia niektoré francúzske a talianske kláštory produkovali vínny duch nazývaný "Aquavitae" - "voda života", a v roku 1386 vďaka predajcom janovcov alkohol dosiahol Moskvu.

Výroba etylalkoholu sa začala v Európe po vydaní tohto vynálezu v desaťročnom desaťročnom prístroji v Taliansku. Po niekoľko storočí sa etylalkohol takmer nikdy nepoužíval v čistej forme, s výnimkou laboratórií alchymistov. Ale v roku 1525 si slávny Paracelsus všimol, že éter získaný zahrievaním alkoholu kyselinou sírovou má hypnotický účinok. Popísal svoje skúsenosti s hydinou. A 17. októbra 1846 chirurg Warren uviedol éter do spánku s prvým pacientom.

Postupne sa alkohol rozdelil na potravinárske a technické, získané rozdelením drevného odpadu. V Anglicku bol priemyselný alkohol oslobodený od zvýšených daní z predaja, pretože trhová hodnota alkoholických nápojov bola zaplatená za štátne poplatky, ale pre lekárov a priemyselníkov bola takáto cena mimo svojej moci. Aby sa zabránilo konzumácii alkoholu toxickým priemyselným alkoholom, bolo zmiešané s metanolom a ďalšími nepríjemnými pachmi.

Následne bol alkohol okamžite distribuovaný v medicíne v súvislosti s konštantnými vojnami. V roku 1913 bolo v ruskej ríši vyrobených približne 2400 tovární, produkujúcich prevažne vodku a víno. Neskôr došlo k oddeleniu výroby alkoholu a vodky.

So začiatkom prvej svetovej vojny sa produkcia vodky skutočne zastavila, produkcia alkoholu tiež klesla. Výroba sa začala obnovovať až v rokoch 1925-1926 a veľká obnova alkoholického priemyslu sa začala až v roku 1947 a intenzívne sa uplatňovali nové vedecké a technické technológie a úspechy. V roku 1965 bolo v ZSSR 428 prevádzok s ročnou produkciou alkoholu 127,8 milióna dal a do roku 1975 sa výroba alkoholu zvýšila na 188,1 milióna dal. V nasledujúcich rokoch sa táto výroba postupne znižovala kvôli zvyšujúcej sa výrobe nápojov s menšou silou.

V závislosti od suroviny je alkohol potravinársky a technický.

Jedlo sa vyrába len z potravinárskych surovín. Najbežnejšou a najhospodárnejšou surovinou na výrobu alkoholu sú zemiaky. Zemiakový škrob je ľahko varený mäkký, pasterizovaný a cukornatý. Okrem zemiakov sa na výrobu alkoholu používajú obilniny - pšenica, raž, jačmeň, ovos, kukurica, proso, cukrová repa, cukrový sirup alebo melasa.

Technický alkohol sa získava z dreva alebo olejových výrobkov podrobených kyslej hydrolýze.

Teraz o kategóriách alkoholu a prečo "Alpha" nahrádza "Lux". Faktom je, že alkohol "Alpha" sa musí vyrábať z pšenice, raže alebo zo zmesi, teda výlučne z obilných surovín, na rozdiel od ostatných alkoholov, ktoré môžu byť tiež vyrobené zo zmesi obilia so zemiakmi.

Druhým dôležitým rozdielom medzi Alfa a Lux je znížený obsah toxického metylalkoholu: jeho obsah je iba 0,003%, pokiaľ ide o bezvodý alkohol, zatiaľ čo pre Lux alkohol je 0,02%. To je dôležité!

V liehovare Usladský sa alkohol vyrába výlučne z pšenice a len v jednej kategórii - Alpha.

Pšenica sa prináša špeciálnymi nosičmi zŕn a umiestni sa do vysokých sudov - výťahov, odkiaľ ide do výroby.

Zrno na výrobu alkoholu musí mať dobrú kvalitu a obsah vlhkosti nie viac ako 17%, inak existuje vysoké riziko jemnosti, čo ovplyvní kvalitu konečného výrobku.

Zo skladovacích nádrží pomocou obrovskej a silnej pumpy turbíny sa zrno "čerpá" vysokými stĺpmi na primárne spracovanie.

Čerpadlo na "čerpanie" zrna zo skladu na čistenie:

Prvou úlohou je očistiť obilie od všetkých nečistôt, pevných aj spoločných vrhov, šupiek atď.

Takže hneď na začiatku sa dostane na oddeľovač.

Po prvé, pšenica sa preosieva cez sito, na ktorom zostávajú všetky veľké predmety.

Tento troska sa nahromadila okolo separátora za púhych dní!

Ďalšie odstránenie kôry a rôznych odpadkov. Vyrába sa silným prúdom vzduchu, ktorý oddeľuje ťažké zrno a ľahké nečistoty.

Tu je to, čo zostáva potom, čo obilie "prešlo" cez rúrky ďalej k drveniu:

Drvič zavádza zrno na hrubú múku. To je potrebné pre ďalšie trávenie zrna a uvoľnenie škrobu z neho.

Zrno sa vyparí, aby zničilo bunkové steny. V dôsledku toho sa škrob uvoľňuje a premieňa na rozpustnú formu. V tomto stave je oveľa jednoduchšie sacharifikované enzýmami. Zrná sa spracuje parou pri pretlaku 500 kPa. Keď varená hmota vychádza zo sporáka, znížený tlak vedie k tvorbe pary (z vody obsiahnutej v bunkách).

Takéto zvýšenie objemu porušuje bunkové steny a obilie mení na homogénnu hmotnosť. Teplota varenia je 172 ° C a doba varenia je približne 4 minúty.

Všetky procesy, ktoré sa vyskytujú v liehovare, sú monitorované operátormi v miestnosti s vybavením. Tu vidia všetko, čo sa deje na každom mieste, pretože proces výroby alkoholu je kontinuálny a vykonáva sa 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Rozdrvené zrno sa zmieša s vodou v pomere 3 litre na 1 kg zrna. Zmes obilia sa zahrieva parou (75 ° C) a čerpá sa do kontaktného otvoru zariadenia. Práve tu sa suspenzia okamžite zohreje na teplotu 100 ° C. Potom je vyhrievaná dávka umiestnená vo varnom zariadení.

V procese sacharifikácie sa k ochladenej mase pridáva sladové mlieko, aby sa škrob rozložil. Aktívna chemická interakcia vedie k tomu, že produkt je absolútne vhodný pre ďalší proces fermentácie. Výsledkom je mladina, ktorá obsahuje 18% suchého cukru.

Ak je vzorka vyrobená z jódu z hmotnosti, farba mladiny by mala zostať nezmenená.

Fermentácia mladiny sa začína introdukciou do cukornatého množstva produkčných kvasníc. Maltóza je rozdelená na glukózu, ktorá je zase fermentovaná na alkohol a oxid uhličitý. Tiež začať tvoriť produkty sekundárnej fermentácie (esenciálne kyseliny atď.).

Fermentačný proces prebieha v obrovských uzavretých fermentačných zariadeniach, ktoré zabraňujú strate alkoholu a uvoľňovaniu oxidu uhličitého vo výrobnom závode.

Zariadenia sú také veľké, že ich horná a dolná časť sú na rôznych podlažiach!

Toto vyzerá ako inštalácia kašou. Mali by ste sa pozrieť veľmi opatrne, aby ste neinhalovali výpary oxidu uhličitého.

Oxid uhličitý a alkoholové pary uvoľňované počas fermentačného procesu z fermentačného zariadenia vstupujú do špeciálnych oddelení, kde dochádza k oddeleniu vodno-alkoholickej kvapaliny a oxidu uhličitého. Obsah etanolu v kaši by sa mal rovnať 9,5% objemu.

Mimochodom, v továrni nás ponúkol vyskúšať varenie.

Všade v obchodoch môžete vidieť také fontány. Sú určené na vyplachovanie očí v prípade kontaktu s nebezpečnými výrobkami, ktoré tu postačujú.

Ďalej pokračujte k destilácii alkoholu z kaše a jeho nápravy. Alkohol začína vystupovať z piva v dôsledku varu pri rôznych teplotách. Samotný destilačný mechanizmus je založený na nasledujúcom vzore: rôzne teploty varu sú charakteristické pre alkohol a vodu (voda - 100 stupňov, alkohol - 78 ° C). Vybraná para začína kondenzovať a zhromažďovať v samostatnom kontajneri. Čistenie alkoholu z nečistôt vyrobených v destilačnej jednotke.

Nad nami je podlaha s destilačnými jednotkami. Tu pod nimi prechádza celá sieť potrubí - niektoré pre alkohol, niektoré pre vodu, niektoré pre paru, niektoré pre vedľajšie produkty.

A v rektifikačnej miestnosti je horúca.

Surový lieh (surový alkohol) získaný v hlavnej fáze výroby sa nemôže použiť na potravinárske účely, pretože obsahuje veľa škodlivých nečistôt (fuselové oleje, metylalkohol, estery). Mnohé nečistoty sú jedovaté a dávajú tomuto duchu nepríjemný zápach, a preto je surový alkohol podrobený čisteniu - náprave.

Tento proces je založený na rozdielnych teplotách varu etylových, metylových a vyšších alkoholov a esterov. V tomto prípade sú všetky nečistoty bežne rozdelené na hlavu, chvost a medziprodukt.

Hlavné nečistoty majú nižšiu teplotu varu ako etylalkohol. Patrí k nim acetaldehyd a určité estery (etylacetát, etylformiát atď.), Ktoré vznikajú počas destilácie.

Očkovité nečistoty majú vysokú teplotu varu v porovnaní s etylalkoholom. Pozostávajú hlavne z fuselových olejov a metylalkoholu.

Najťažšie oddeliteľnou frakciou sú medziľahlé nečistoty (etylester kyseliny izomaslovej a ďalšie estery).

Počas čistenia surového alkoholu v destilačnom prístroji sa oddeľuje škodlivé nečistoty a zvyšuje sa koncentrácia alkoholu v hotovom výrobku (zo 88% v surovom alkohole na rektifikovanú 96-96,5%).

Pripravený alkohol so silou 96% sa čerpá do skladovacích nádrží.

Pri pohľade do týchto obalov by mal byť ešte opatrnejší ako v nádrži s varením. Tu sa môžete okamžite opiť...

Pripravený alkohol sa posiela na kontrolné merania a ak je všetko v poriadku, priradí sa k nemu kategória "Alpha" a potom sa vydá na výrobu vodky alebo na iné účely...

Bredtoe články nečítali, z ktorého by nebol alkohol extrahovaný z oleja alebo zŕn c2. A to je všetko.
Nemal by sa tento tekutý chemický vzorec nezmenený, iná vec je čistenie nečistôt a to je na svedomí výrobcov.

Sergsyper, úplne súhlasím.

sergsyper, nie ste celkom v poriadku. otázka nie je čistá, aj keď je tiež dôležitá, ale podľa chuti. A tak je alkohol alkohol. Jedlo alebo iné suroviny.

3.6.1 Klasifikácia etylalkoholu

V súlade s požiadavkami národnej normy GOST R 51652-2000 av závislosti od stupňa čistenia je etylovaný rektifikovaný alkohol na potravinárskom stupni rozdelený na:

- 1. trieda (na prípravu alkoholických nápojov sa nepoužíva);

3.6.2 Technológia výroby etylalkoholu

Výrobná technológia rektifikovaného alkoholu pozostáva z nasledujúcich etáp: príprava surovín obsahujúcich škrob, varenie, sušenie varenej hmoty, príprava kvasníc, fermentácia sacharínovanej sladiny, destilácia alkoholu zo zrelej kaše a jej rektifikácia.

Charakteristika hlavných a pomocných surovín. Na výrobu alkoholu sa používajú suroviny obsahujúce škrob: všetky druhy obilných plodín, zemiaky a tiež suroviny obsahujúce cukor: cukrová repa, cukrová trstina, cukrová melasa, surový cukor, v zriedkavých prípadoch ovocie, bobule a ich spracované výrobky. Surové materiály obsahujúce škrob v technologickom procese sa podrobia dlhodobému viacstupňovému príprave na premenu škrobu na fermentovateľné uhľohydráty (mono a disacharidy).

Kvalita obilných surovín nie je štandardizovaná, hlavnou charakteristikou je obsah škrobu. Čím je táto hodnota vyššia, tým vyššia je efektivita výroby. Môžu sa však spracovávať aj rôzne chybné suroviny (mrazuvzdorné, samoohrievané, poškodené počas sušenia, plesne atď.). Pri použití špeciálnych technologických metód je možné z neho získať vysoko kvalitný alkohol.

Charakteristiky surovín a ich vzhľad ovplyvňujú aj kvalitu alkoholu, jeho organoleptické vlastnosti - chuť, farbu, vôňu.

Kvalita zemiakov na výrobu alkoholu je stanovená v regulačnom dokumente. Tieto ukazovatele sú však základné, s odchýlkami v kvalitatívnych charakteristikách zemiakov, môžu byť spracované ako neštandardné. Jeho najdôležitejšou charakteristikou je aj obsah škrobu.

Melasa je odpad z výroby cukru s vysokým obsahom suchých látok (74-84%), z ktorých až 60% je sacharóza, priamo kvasená kvasinkou.

Razvarivanie suroviny obsahujúce škrob. Počas varenia sa surovina pripravuje na vystavenie amylolytickým enzýmom ničením bunkovej štruktúry a rozpustením škrobu pri vysokej teplote. Varenie surovín obsahujúcich škrob sa uskutočňuje priamym zavedením vodnej (akútnej) pary pod tlakom najmenej 0,4 až 0,6 MPa. Tento proces sa tiež nazýva voda-tepelné spracovanie surovín. Úplné rozpustenie sa dosiahne pri teplote 130 až 160 ° C v závislosti od pôvodu škrobu. Malá časť z nich sa zničí na produkty rozpadu škrobu: dextríny, maltózu, glukózu.

Ďalšie látky z obilia a zemiakov tiež podliehajú rôznym zmenám, najmä kvalita alkoholu je nepriaznivo ovplyvnená deštrukciou pektických látok tvorbou metylalkoholu, tepelným rozkladom cukrov s tvorbou oxymetyl furfuralu a furfuralu; koncentrácia týchto nečistôt sa normalizuje v konečnom produkte.

V súčasnosti sa proces varenia vykonáva v dávke, polopriebežne alebo nepretržite. Pri najbežnejšom nepretržitom varení sa dávková alebo zemiaková kaša zahrieva najprv sekundárne, potom priamou parou na teplotu varenia a udržiava sa pri tejto teplote, pohybujúca sa pozdĺž varného prístroja.

Sacharifikácia varenej hmoty. Pri sacharifikácii varenej suroviny sa škrob hydrolyzuje na fermentovateľné uhľohydráty (glukóza, maltóza atď.) S použitím enzýmov zavedených so sacharifikačnými materiálmi, čo je hlavným cieľom tohto štádia. Za týmto účelom sa najskôr ochladí varená hmota na teplotu, ktorá je optimálna pre zvolený typ spôsobu sacharifikácie amylázy a sacharifikácie (57 až 61 ° C) a potom sa zmieša so sacharizačným prípravkom - a -amylázou, ktoré katalyzujú štiepenie glykozidických väzieb na maltózu. spojité obvody. Úplnosť sacharifikácie sa kontroluje jódovým testom. Sacharifikovaná kongescia by mala poskytnúť žltú farbu, nie fialovú. Získaná sacharifikovaná mladina má hmotnostný podiel suchých látok 16 až 18%, vrátane 13 až 15% fermentovateľných cukrov. Potom sa sacharifikuje chladením v tepelných výmenníkoch alebo použitím vákua na fermentačnú teplotu 18-22 ° C.

Pestovanie alkoholických kvasníc. Na fermentáciu mladiny sa používa kvasnice druhu Saccharomyces cerevisiae, takzvané alkoholové droždie, ktoré sa na začiatku produkčnej sezóny množia z čistej kultúry uloženej v skúmavkách. Viacstupňové zvýšenie objemu živného média z trubice do matečného lúhu (500 dm3) vedie k produkcii kvasníc. Z bunky kráľovnej sa prenesú do kvasiniek, kde sa produkcia kvasiniek pripravuje periodicky alebo polopriebežne na pasterizovanú mladinu. Pri zavedenom režime prevádzky rastlín sa nekultivuje čistá kultúra kvasiniek a časť nadbytočných produkčných kvasiniek sa používa ako kvasnice.

Fermentačné sladiny. Vo fermentačnom štádiu je hlavným procesom fermentácia cukrov s tvorbou alkoholu a oxidu uhličitého. Okrem hlavných produktov fermentácie sa vo významných množstvách hromadia vyššie alkoholy s viac ako dvomi atómami uhlíka na molekulu, kyseliny, aldehydy, étery, glycerín a iné nečistoty. Zloženie a množstvo nečistôt závisí od parametrov fermentácie, druhu surovín, rasy kvasníc a ďalších faktorov. Takže pri používaní chybných surovín dochádza k hromadeniu formaldehydu, propionovej, butyraldehydov, akroleínu, diacetylu, čo alkoholu spôsobuje horúcu a horkú chuť. Keď sa infikuje prostredie, vonkajšie mikroorganizmy premieňajú cukry na kyseliny, čo vedie k zníženiu výťažku alkoholu a zhoršeniu jeho kvality.

Fermentačný proces sa uskutočňuje v uzatvorených fermentačných nádržiach, kvasinky sa zavádzajú v množstve 6-8% objemu mladiny, fermentácia trvá 2 až 3 dni, výsledný oxid uhličitý berie so sebou určité množstvo alkoholu a nečistôt, ktoré sú zachytené. V rozdielnych časoch sa teplota fermentácie udržiava na 25 až 30 ° C, pričom sa na fermentoroch inštaluje chladiaca cievka. Fermentácia sa vykonáva periodicky, cyklicky alebo kontinuálne.

Na konci tohto procesu sa zrelé pivo s objemovou frakciou alkoholu 8-8,5% posiela na spracovanie.

Vlastnosti výroby alkoholu z melasy. Melasa obsahuje fermentované cukry v dostatočnom množstve, hlavne sacharózu, a preto je podstatne zjednodušený proces výroby alkoholu. Výroba alkoholu z melasy zahŕňa tieto hlavné etapy:

varená melasa (raspropka); pestovanie kvasiniek; fermentačná melasa; bragorektifikatcii.

Príprava melasy mladiny je antiseptická a riedená vodou (mriežkou). Ak antiseptické melasy prispievajú k acidifikácii kyselinou chlorovodíkovou alebo kyselinou sírovou, bielidlo je antimikrobiálne činidlo. So silnou infekciou pôvodnej melasy vedie tepelnú sterilizáciu. Vysoká koncentrácia suchých látok (75-80%) melasy neumožňuje fermentáciu v pôvodnej forme, preto sa melasa zriedi vodou. Liehovarom spracováva melasu, pracuje na jednej alebo dvoch schémach toku. Podľa schémy s jedným prietokom sa pripraví jeden rašip s hmotnostným podielom suchých látok 21-22%, na ktorom sa kvasinky rozmnožujú a podrobí sa fermentácii. Schéma dvoch prúdov sa používa na prípravu rmutu na koncentráciu 12-14% kvasenia kvasiniek, 32-34% koncentrácie kvasenia. Nižšia koncentrácia kvasnicovej sladiny prispieva k produkcii aktívnych kvasiniek, keď je kombinovaná s hlavnou sladinou, jej koncentrácia je nastavená na 21 až 22%, čo je optimálne pre fermentáciu. Pestovanie kvasníc pri spracovaní melasy sa vykonáva takmer rovnakým spôsobom ako pri príprave alkoholu zo suroviny z obilia a zemiakov. Avšak živinové soli (zdroj dusíka, fosforu) sa zvyčajne pridávajú do melasy kvasníc. Reprodukcia kvasiniek na výrobu čistých kultúr sa uskutočňuje prevzdušňovaním. Fermentácia sladiny z melasy prebieha pri teplote 28-31 ° C počas 18 až 20 hodín, pretože médium obsahuje iba kvasiteľné sacharidy. V zrelom kaši sa nahromadí objemová frakcia alkoholu 8-9%.

Destilácia a destilácia alkoholu. Destilácia sa vzťahuje na proces oddeľovania zmesi pozostávajúcej z dvoch alebo viacerých zložiek, ktoré varia pri rôznych teplotách. Kaša je viaczložková zmes, vrátane prchavých a neprchavých zlúčenín. Množstvo prchavých nečistôt v priemere nepresahuje 0,5% objemu alkoholu, ale ich počet sa rovná 70. Ak je spoločnosť prezentovaná ako dvojzložková zmes prchavej frakcie (alkohol s prchavými nečistotami) a prchavou zložkou (voda s neprchavými zložkami), oddelí sa táto zmes budú dodržiavať zákony destilácie. Pri zahrievaní prechádza prchavá frakcia do plynnej fázy a po kondenzácii sa vyteká ako kvapalina. Pracovná frakcia zostane v stále kubických. V procese oddelenia tejto dvojzložkovej zmesi sa získa surový alkohol, obsahujúci veľkú časť nečistôt a bard. Surový alkohol má koncentráciu alkoholu 88%, vysokú koncentráciu nečistôt. Nie je to nezávislý výrobok, ale používa sa na získanie rektifikovaného alkoholu v destilačnom aparáte alkoholu alebo liehovaru. Avšak teraz sa rektifikovaný alkohol získava priamo z kaše na zariadeniach kontinuálnej rektifikácie bez toho, aby sa vypúšťal surový alkohol. Chemicky sa prchavé alkoholové nečistoty delia na alkoholy, aldehydy, estery, kyseliny.

Podľa stupňa prchavosti sú nečistoty rozdelené do štyroch skupín: hlava, chvost, medziprodukt a terminál. Nečistoty v hlave majú teplotu varu pod bodom varu alkoholu a najskôr sa odparujú. Patria k nim octanové a maslové aldehydy, akroleín, dietyl, acetylmetyl, etylestery kyseliny octovej atď. Nečistoty z ocotov (kyselina octová, furfural) sú vždy menej prchavé ako alkohol. Medziprodukty a koncové nečistoty majú charakter hlavy alebo chvosta v závislosti od koncentrácie alkoholu v zmesi. Pri nízkych koncentráciách alkoholu sú medziproduktové frakcie viac prchavé. Ich hlavnými predstaviteľmi sú vyššie alkoholy (izoamyl, izobutyl, propyl), izovalerian-izoamyl, acetylester kyseliny izoamylovej. Koncové nečistoty majú vysokú prchavosť pri vysokých koncentráciách alkoholu. Ich typickým zástupcom je metylalkohol.

Výber alkoholu z kaše a jeho čistenie (rektifikácia) sa vykonáva na destilačných jednotkách zbernej zóny, ktoré pozostávajú z najmenej troch stĺpcov: kaše, čistenie a rektifikácia. V stĺpci kaša sa alkoholové pary s nečistotami oddelia od oxidu uhličitého a predhriatej kaše predtým uvoľnenej z oxidu uhličitého. V chladničke sa kondenzujú vodné alkoholové pary a kŕmia sa ako destilačná kaša s pevnosťou 20-25% do čistiacej kolóny, kde sa destilát uvoľňuje z hlavy a časti medziproduktov. Spolu s etylalkoholom sa tieto nečistoty kondenzujú v chladničke a vypúšťajú sa ako vedľajší produkt bakterinácie, nazývaný frakcia hlavy. Alkohol-epurát sa odvádza do destilačnej kolóny. Tu dochádza k destilácii, posilňovaniu alkoholu a jeho výberu v hornej časti stĺpca, ako aj k oddeleniu chvostových a medzistupných nečistôt (fuselový olej) a dodatočnému čisteniu z hlavných a koncových nečistôt. Vedľajšie produkty rektifikácie (hlavná frakcia, fúzový olej) obsahujú veľké množstvo etanolu, ktoré sa niekedy oddeľuje pomocou ďalších čistiacich stĺpcov.

Ziskové podnikanie: výroba alkoholu. Podnikateľský plán na výrobu alkoholu: potrebné vybavenie a zoznam dokumentov na začatie

Nie je to tak dávno, výroba alkoholu bola v absolútnom monopole štátu a výroba jeho občanov bola považovaná za porušenie zákona. Ale teraz sa situácia zmenila. Takmer každý sa môže zapojiť do činností spojených s výrobou a predajom alkoholických výrobkov.

So všetkými pravidlami a požiadavkami zákona samozrejme. To otvára široké možnosti pre takýto konkrétny obchod, ktorý v skutočnosti môže byť veľmi ziskový, sľubný a samozrejme ziskový.

Prehľad kľúčových otázok týkajúcich sa začiatku výroby alkoholu

Pred prijatím konkrétnych krokov a začatím budovania vlastnej produkcie spojenej s takouto náročnou úlohou, ako je výroba alkoholu, musíte získať odpovede na niekoľko dôležitých otázok. Týkajú sa týchto tém:

 • dodávky svojej produkcie (zdroje);
 • predaj hotových výrobkov (kanály a koneční používatelia);
 • metóda, ktorou sa bude vyrábať etanol;
 • typ alkoholu, ktorý sa plánuje vyrábať (pitný alebo technický);
 • vybavenie predajne alebo závodu (zariadenia);
 • možnosť získať licenciu (zhromažďovanie potrebných dokumentov).

Len potom, ako dostanete jasné a podrobné odpovede na všetky vyššie uvedené otázky, môžete začať organizovať skutočnú produkciu. Konkrétne: kúpiť / prenajať obchod alebo továreň, kúpiť zariadenie na výrobu alkoholu a surovín, začať výrobu skúšobných dávok atď. V tomto článku sa budeme snažiť zistiť hlavné body týkajúce sa začiatku obchodu s alkoholom. Budú tvoriť základ vášho podnikateľského plánu, bez ktorého nemožno začať podnikateľskú činnosť (a najmä takú konkrétnu) a urobiť z neho skutočne úspešný a dobre fungujúci podnik.

Výber druhu vyrábaného alkoholu a distribučných kanálov: kto, ako, na aké účely

Alkohol sa používa v rôznych odvetviach: ako potravinárske spoločnosti (na výrobu alkoholických nápojov a nielen) a farmaceutické, chemické a iné rastliny. Výrobcovia kozmetiky, parfumérie a ďalšie veci tiež potrebujú. Potreba tohto produktu je vysoká, a preto si môžete vybrať smer, ktorý vás zaujíma viac.

Okrem toho pri rozhodovaní o tom, ktorý typ alkoholu sa má vyrábať - technický alebo pitný, mali by ste analyzovať tento trh vo vašom regióne. Nenechajte sa prekvapiť, ak existujú významní konkurenti: podnikanie je stále ziskové. Preto vykonajte kvalitatívny prehľad hlavných distribučných kanálov a porovnajte plánované objemy výroby s existujúcim dopytom. Možno budete musieť priniesť svoje výrobky do iných blízkych regiónov, a to je dodatočné náklady (najmä doprava) a nových konkurentov.

Sami budete chcieť v budúcnosti rozšíriť svoje podnikanie a produkcia alkoholu sa rozrástla na niečo viac, napríklad v liehovore víno-vodka. Je to celkom uskutočniteľná a sľubná myšlienka, pretože konečný produkt (alkohol) je oveľa drahší ako náklady na čistý alkohol. S dodržaním správnej úrovne výroby a kvality výrobku bude vždy spotrebiteľ.

Pri posudzovaní všetkých hlavných bodov (konkurenti, distribučné kanály, perspektívy vývoja) určite typ alkoholu, ktorý budete vyrábať, a prejdite na ďalšiu otázku. A to súvisí s výberom surovín a hľadaním zdrojov dodávok.

Výber surovín a zdrojov ich dodávok

Z predchádzajúcej otázky plynie hladko iné, nie menej dôležité, výber druhov surovín použitých na výrobu a zdroje jej výroby.

Výroba alkoholu prechodom na kašu sa môže uskutočniť na základe rôznych surovín. Najprv je to cukor. Jeho výkon je maximálny: 10 kg takýchto surovín prináša približne 5-5,5 kg hotového výrobku, teda čistého alkoholu.

Je to však aj najdrahšie. Okrem cukru môžete použiť aj rôzne škrobové produkty: obilniny (ryžu, kukurica), cukrovú repu a ovocie (jablká, hrozno, slivky atď.). Je tiež možné vyrábať alkohol zo zemiakov. Z pšenice môžete získať až 3 litre alkoholu a z repy / zemiakov a ovocia len asi jeden liter.

V každom prípade je výber dostatočne veľký. Navyše môžete použiť niekoľko rôznych zdrojov naraz, rovnako ako mix mixov z rôznych komponentov. To je irelevantné, ak vyrábate technický alkohol. Ale pri výrobe alkoholu na pitie a vyššej kvalite (extra kategórie a vyššej) takéto miešanie je neprijateľné. Suroviny by mali byť vysokokvalitné (a nie zhnité alebo zmrazené ovocie, repa atď.) A jednosložkové.

Hodnotenie dodávateľov surovín

Ktoré suroviny sa použijú závisí od možností ich neprerušenej výroby v správnych množstvách (ľahko ich vypočítava na základe vyššie uvedených údajov a plánovaných objemov výroby). Analyzujte situáciu s dodávateľmi surovín vo vašom regióne.

Môže ísť o továreň na výrobu cukru umiestnenú v blízkosti alebo štátnu farmu, ktorá vám môže dodávať ovocie, repu alebo inú. Odhadnite objemy možných zásob. Neodmysliteľný prístup k tejto problematike nemusí byť vo vašom prospech, výsledkom je, že produktívna kapacita dielne alebo závodu bude nečinná. Zistite vopred podmienky spolupráce s prípadnými dodávateľmi.

Plánovanie výroby: priestory, zariadenia, technológia

Po vyriešení všetkých hlavných problémov: bol vybraný typ alkoholu a možné zdroje jeho výroby, boli určené marketingové metódy a konkurencia bola analyzovaná - najdôležitejšia vec môže byť začatá. Ide o otázky o tom, kde (miestnosť) ao tom, čo (zariadenie) na výrobu alkoholu, ako aj o tom, ako to urobiť (technológia). Pozrime sa na ne podrobnejšie.

Výber miestnosti

Pokiaľ ide o priestory, potom by sa mala jeho voľba obrátiť so všetkou zodpovednosťou. Poďme analyzovať základné parametre, s ktorými by mal zodpovedať. Dúfame, že nemáte v úmysle vyrábať alkohol doma? Táto možnosť je celkom prijateľná, ak to urobíte pre osobné účely, ale budeme podnikať. A tu už je všetko vážne a budova potrebuje vhodnú tak, aby v ňom zorganizovala plne fungujúci workshop.

Kritériá pre výber výrobných oblastí:

 1. Rozmery - vaša dielňa by mala byť dvojnásobná alebo dokonca trikrát väčšia ako plocha, ktorú využívajú všetky zariadenia na výrobu alkoholu (najmä fermentačné nádrže). To isté platí aj pre výšku stropov.
 2. Teplota - v miestnosti, kde by plánovaná organizácia výroby mala byť dostatočne teplá. To znamená dve možnosti - dobre organizovaný systém vykurovania alebo dobrá tepelná izolácia. Je nevyhnutné neustále udržiavať procesy fermentácie.
 3. Ventilácia je tiež veľmi dôležitým bodom. Môže byť nútený aj prirodzený (iba ak sa používa uzáver vody).
 4. Pre inštaláciu destilačného zariadenia (destilačná časť) by mala byť navrhnutá samostatná miestnosť.
 5. Ďalšie dôležité parametre. V dielni by mala byť kanalizácia, podlahy vybavené odtokovými mostíkmi a tiež tečúca voda.

Ako vidíte, je dôležité vziať do úvahy rôzne nuansy predtým, ako sa rozhodnete, či sú priestory vhodné na organizovanie alkoholárskeho obchodu v nej. Vezmite do úvahy, že čím väčšie objemy výroby plánujete, tým väčšie bude zariadenie (a tiež jeho množstvo), a tým väčšia je plocha potrebná pre dielňu alebo závod.

Kúpime zariadenie

Pred výberom zariadenia a hľadaním predajcov, z ktorých bude nákup vykonaný, musíte pochopiť proces výroby. Technológia výroby alkoholu nie je veľmi zložitá. Dôležité je však úplné pochopenie všetkých fáz výroby a vybavenia, ktoré sa vyžaduje v každom z nich. Je potrebné pochopiť, ako nakupovať zariadenia na výrobu alkoholu, aké veľkosti / objemy a v akom množstve. Táto časť je venovaná tejto časti článku.

Existujú dve hlavné komponenty - nádrž a destilačná jednotka:

 1. Prvou zložkou je takzvaný technický kúpeľ - nádrž z nehrdzavejúceho materiálu, do ktorého sa suroviny zavádzajú v prvej fáze spracovania. Nádrž musí mať vypúšťací ventil a šachtu pre hydraulický zámok, pretože oxid uhličitý sa uvoľňuje počas fermentačného procesu.
 2. Druhá (destilačná jednotka) pozostáva z dvoch častí: železitého (tu sa uskutočňuje proces destilácie kaše) a destilácie (získaný etanol sa tu čistí).

Okrem hlavného zariadenia budete potrebovať rôzne ďalšie zariadenia a komponenty: chladničky, termoelektrické ohrievače, odlučovače, alkoholometre atď.

Urobte podrobný zoznam toho, aké zariadenie na výrobu alkoholu potrebujete, v akom množstve, s akými fyzickými a technickými vlastnosťami. Najlepšie je určiť celý rad výrobných zariadení a ich špecifické vlastnosti spolu s hlavným technológiou vášho budúceho workshopu.

Pokiaľ ide o náklady, musí sa vypočítať vopred (aspoň približne) a zahrnúť do vášho podnikateľského plánu. Cena závisí od plánovanej kapacity.

Destilačná jednotka na výrobu alkoholu pre malú dielňu (kapacita približne 12 l / h) bude stáť približne 150 tisíc rubľov. Ak hovoríme o veľkej továrni, ceny sú oveľa vyššie - od 1 do 3 miliónov rubľov za jeden stĺpec. Ale výkon je niekoľkokrát viac.

Možno stojí za to začať s malou dielňou as priaznivým vývojom výroby, rozšíriť a rozvinúť do väčšej továrenskej výroby. Všetko závisí od vašich túžob a príležitostí v súčasnosti, najmä finančných.

Pitný a technický alkohol: výroba

Proces tvorby alkoholu je takmer rovnaký bez ohľadu na to, ktorá surovina sa používa a na aký účel je určený konečný výrobok. Rozdiely však stále existujú a súvisia s prípravnou (alebo počiatočnou) fázou výroby.

Ak opíšeme technológiu, ako vyrábať alkohol z jabĺk, ovsa alebo cukru, budú sa líšiť. Skutočnosť, že škrobové potraviny sú predbežne spracované - sladenie. Výsledkom je sladina, ktorá sa potom fermentuje. To je dôvod, prečo najjednoduchší spôsob, ako vyrobiť alkohol z cukru, ale nie lacnejšie. Zvážte, ako pripraviť rastlinné materiály pre hlavnú fázu výroby.

Spracovanie obilia

Na výrobu môžete použiť raž, pšenicu, ryžu. Po prvé, zrno je očistené od nečistôt a prechádza zariadením na vzduchové sitko. Pred použitím sa vysuší a rozomelie. Z múky sa pripraví mladina: múka sa zmieša s vodou v špeciálnej nádobe, kde sa zmieša. Ďalej sa vsádzka ohreje parou na 75 stupňov a privádza sa do kontaktného otvoru inštalácie. Tu sa zmes zahreje na 100 stupňov.

Potom sa varná kaša posiela do varného prístroja, kde sa varí niekoľko minút pri vysokej teplote (až 172 stupňov). V dôsledku toho bunkové steny pretrhnutia zrna. Sladové mlieko sa pridá do už ochladenej hmoty, aby sa škrob rozložil. V dôsledku tohto spôsobu sacharifikácie sa získava sladina, ktorá sa používa na ďalšiu výrobu alkoholu.

Spracovanie ovocia

Varenie mladiny z jabĺk a iných plodov je o niečo jednoduchšie ako z obilia. Plody sa rozdrvia a do nich sa vloží sladina (v pomere približne 5% plodovej hmoty). Potom sa to isté stáva aj s obilninami. Pridáva sa voda, všetko sa mieša a zohrieva vo varnom zariadení. Výsledná homogénna hmota sa potom ochladí, rozdrobí a fermentuje.

Technológia výroby alkoholu: hlavné etapy

 1. Suroviny (cukor alebo sladina získané z iných produktov) a kvasnice sa naložia do špeciálnej nádrže na varenie. Braga je pripravený v priebehu týždňa, v dôsledku čoho by obsah alkoholu v nej mal dosiahnuť 15% (ak je viac, kvasný proces sa zastaví).
 2. Potom sa do destilačného prístroja odošle hotová zmes. V prvej časti sa uskutočňuje skutočná destilácia: zahrievanie (etanol sa odparuje) a chladenie pary (kondenzácia).
 3. V druhej časti je etanol čistený z fuselových olejov. Tento proces sa nazýva frakčná destilácia. V dôsledku toho sa ukáže veľmi hotový výrobok - čistý etylalkohol.

Pretože sa kaša pripravuje do 7 dní, týždenná rýchlosť suroviny sa zavedie do destilačného prístroja. Musí sa to brať do úvahy, aby sa zabezpečila kontinuita výrobného procesu. Kontajnery tak budú potrebovať približne 7-krát viac ako kapacita destilačného zariadenia.

Vo všeobecnosti možno povedať, že technológia je celkom jednoduchá a jednoduchá. Chápať proces tvorby etylu pod silou každého z nich. Nie je to výroba metylalkoholu, čo si vyžaduje vážne znalosti v oblasti chémie a môže byť veľmi nebezpečné, ak je nesprávne organizované. V obidvoch prípadoch by ste však nemali vtipkovať, v tomto procese je dodržiavanie všetkých noriem, technológie a bezpečnosti kľúčom k úspešnej výrobe a neprítomnosti nehôd. Mimochodom, stále musíte získať príslušnú licenciu. O tom ďalej.

Právna výroba alkoholu. Získanie licencie

Potom, čo ste pochopili všetky jemnosti a nuansy svojho budúceho podnikania, naučili sa vyrábať alkohol a čo musíte urobiť, môžete prejsť k jednému z najdôležitejších krokov - získanie licencie. Bez tohto dokumentu, bez ohľadu na vedomosti, ktoré môžete mať a bez ohľadu na to, koľko peňazí máte, nebudete schopní realizovať plány na stavbu a spustenie výroby. Takže, aké dokumenty budú potrebné na získanie požadovaného povolenia? Pozrime sa na ne:

 1. Zriaďovacie doklady (zakladateľská zmluva, listina atď.) - originál alebo notárske kópie.
 2. Registračné dokumenty (osvedčenie o štátnej registrácii) - originál alebo notárske kópie.
 3. Osvedčenie o registrácii - originál / kópia.
 4. Platobný príkaz na zaplatenie poplatku za poskytnutie licencie (vyžadované bankou).
 5. Osvedčenie o tom, že nedošlo k daňovým nedoplatkom.
 6. Dokument o dostupnosti priestorov vhodných na organizáciu výroby etylalkoholu (na základe vlastníctva alebo prenájmu).
 7. Záver o súladu priestorov s hygienickými a epidemiologickými normami.
 8. Záver o zhode priestorov s požiarnou bezpečnosťou.
 9. Záver o ich dodržiavaní environmentálnych predpisov.
 10. Dokumenty potvrdzujúce dostupnosť certifikovaného zariadenia (na výrobu a skladovanie alkoholických výrobkov, kontrola objemov výroby).
 11. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti (malo by odrážať zoznam analyzovaných zariadení, surovín a hotových výrobkov a ich súlad so štátnymi normami).
 12. Dokument o dostupnosti dostatočného akciového kapitálu.
 13. Osvedčenie o zakladaní.
 14. Kódy Goskomstat.

Pred zhromaždením kompletnej sady dokumentov bude potrebné spustiť. Prítomnosť všetkých požadovaných certifikátov, stanovísk a certifikátov však zaručuje, že dostanete požadovanú licenciu a budete môcť začať legálne aktivity na výrobu etylalkoholu.

Zdá sa, že už neexistujú žiadne prekážky pre dlho očakávané začatie činnosti - môžete bezpečne spustiť výrobný proces. Je to naozaj. V tomto prípade je však veľmi dôležité, aby boli vždy v pohotovosti, najmä pokiaľ ide o zachovanie kvality hotového výrobku a dodržiavanie právnych predpisov o spotrebnej dani.

Perspektívy rozvoja výroby alkoholu

V procese rozvoja vášho podnikania, prehĺbenie v tejto oblasti činnosti, budete mať možnosť nájsť pre seba množstvo atraktívnych vyhliadok. Najmä reorganizácia výroby s cieľom zvýšiť jej rozsah a rozšírenie špecifickosti.

Môže to byť vlastná parfuméria-kozmetika alebo výroba potravín spojená s alkoholom, chemickou alebo farmakologickou aktivitou. Výber je dostatočne veľký. Samozrejme, že tieto spoločnosti vyžadujú dodatočné náklady, investície a čas. Avšak, budú môcť vziať vaše podnikanie na novú úroveň, aj z hľadiska zisku.

Okrem toho môžete rozšíriť svoju produkciu bez veľkých investícií. Súčasne s výrobou alkoholu, aby sa zapojili do výroby krmív pre poľnohospodárske zvieratá. Keď sa vyrába etanol, vzniká odpad zo svetlohnedej farby, nazývanej barda. Je to veľmi cenná sekundárna surovina vzhľadom na obsah bielkovín, sacharidov a vlákniny, a preto sa môže použiť na kŕmenie kráv, ošípaných a iných zvierat. A jeho výkon - nie menej ako 13 litrov na liter alkoholu. Veľmi výnosné, lacné podnikanie.

záver

V tomto článku sme sa pokúsili zdôrazniť pre vás všetky hlavné body týkajúce sa organizácie takéhoto konkrétneho druhu podnikania, ako je výroba etanolu alebo jednoducho alkoholu. Zvážili sme otázky týkajúce sa výberu surovín na výrobu alkoholu a hľadanie jeho zdrojov; spôsoby predaja hotových výrobkov; vlastnosti priestorov pod obchodom, ktoré sú potrebné na výrobu zariadení. A tiež bola opísaná technológia získavania alkoholu z rôznych surovín.

Nezabudli sme na právnu otázku, v ktorej sme predložili zoznam potrebných dokumentov na získanie licencie na vykonávanie tohto typu podnikania. Na záver sme sa krátko zamerali na vyhliadky a príležitosti na získanie ďalších ziskov pri výrobe alkoholu. Dúfame, že tieto informácie vám pomôžu vytvoriť si vlastný obchodný plán a začať túto ziskovú činnosť veľmi skoro.

Top