logo

Globálny trh s IT službami sa postupne zotavuje z krízových šokov. Po recesii v roku 2009 sa v roku 2010 prejavil pozitívny trend. Najviac sa rozvíja najrýchlejšie sa rozvíjajúci segment softvérovej podpory, a pokiaľ ide o geografiu, indický región zostáva najdynamickejším.

V roku 2010 sa svetový trh s IT službami zvýšil o 3,1% na 793 miliárd dolárov - čo je podľa analytikov Gartner takmer zotavené z účinkov krízy. Ak pripomenieme, že v roku 2009 tento sektor klesol o 5,1%, výsledky roku 2010 nám umožňujú hovoriť o jeho oživení, zdôraznil Gartner.

Objem globálneho trhu služieb IT rastie na úroveň pred krízou

Zdroj: CNews Analytics od spoločnosti Gartner, 2011

Hlavným rastovým faktorom bol dopyt po softvérovej podpore - tento segment v priebehu roka vzrástol v peňažnom vyjadrení o 6,6%. Sekcia služieb hardvérovej podpory a plánovania obchodných procesov zároveň vzrástla len o 1%, čo bolo nižšie ako očakávania.

Ukazovatele v segmente poradenských služieb dokonca prekročili prognózy, hlavne vďaka obnoveniu investícií, ktoré sa v roku 2009 rozhodli mnohé spoločnosti odložiť až do lepších časov. V druhej polovici roka 2010 tento segment vykazoval vyššie miery rastu ako v prvom.

Dynamika rastu globálneho trhu služieb IT podľa sektorov, 2010

Zdroj: CNews Analytics od spoločnosti Gartner, 2011

Najvyššiu mieru rastu zaznamenal indický trh s IT službami - v peňažnom vyjadrení o 18,9% (v priemere o 3,1%). Podiel indických spoločností na trhu vzrástol z 4,8% v roku 2009 na 5,5% v roku 2010.

Kľúčoví hráči na celom svete

V roku 2010 boli najväčšími poskytovateľmi IT služieb IBM, Hewlett-Packard, Fujitsu, Accenture a CSC. IBM zvýšila výnosy o 2,6% na 56,4 miliárd dolárov, čo predstavuje 7,1% svetového trhu. Spoločnosť zaznamenala v 4. štvrťroku nárast tržieb z outsourcingových služieb. 2010 - celkový objem transakcií sa za rovnaké obdobie minulého roka zvýšil o 24%. Podiel transakcií na outsourcing IT infraštruktúry zároveň predstavuje až polovicu výnosov IBM. Spoločne s firmou Accenture, ktorá podľa mnohých analytikov čoraz viac začína stláčať "modrý obor", IBM zaujíma vedúcu pozíciu na trhu podpory SAP. Vysoká kvalita služieb zabezpečuje aplikáciu metodiky IBM SmartRun, ktorá je prispôsobená na spustenie SAP. Okrem toho spoločnosť IBM získala dobrú partnerskú základňu, tvrdí Gartner.

Spoločnosť HP zvýšila svoje výnosy z poskytovania služieb menej výrazne ako ostatné spoločnosti v Top5, a to len o 0,3% až 35,3 miliárd USD. Výnosy z outsourcingovej infraštruktúry, správy aplikácií a technologických služieb sa v štvrtom štvrťroku 2010 zvýšili o približne 1% zatiaľ čo príjem z outsourcingu podnikových procesov klesol o 11%.

Japonská spoločnosť Fujitsu zvýšila svoje výnosy z poskytovania IT služieb v roku 2010 o 3,5% v porovnaní s rokom na 24,1 miliardy dolárov (3% trhu). Podľa spoločnosti Gartner táto spoločnosť vedie v takých segmentoch ako Help Desk Outsourcing a Desktop Outsourcing. Fujitsu získala v mnohých európskych krajinách silné postavenie tým, že získala podiel spoločnosti Siemens v spoločnosti Fujitsu Siemens Computers. V súčasnosti spravuje viac ako 6,5 milióna európskych stolných a mobilných zariadení vrátane Allianz, Electrolux, Schiphol Airport, Swedbank a ďalších.

Spoločnosť Accenture, štvrtá v spoločnosti Top5, zvýšila svoje tržby z IT služieb o 6,1% na 22,2 miliardy dolárov, zatiaľ čo posledný CSC Top 5 sa zvýšil o 0,6% na 16,1 miliardy dolárov.

Najväčší poskytovatelia globálneho trhu služieb IT, 2010

Zdroj: Gartner, 2011

Outsourcingový skok

Globálny trh IT outsourcingu naďalej rastie a v roku 2010 sa podľa Everest Group zvýšil jeho objem o 5%. Celkové náklady na outsourcingové transakcie dosiahli v poslednom štvrťroku 2010 36-mesačnú úroveň. Objem transakcií v Severnej Amerike a Európe bol vyšší ako v roku 2009 o 20 a 17%, čo poukazuje na oživenie aktivity v týchto regiónoch. Tento nárast bol tiež možný vďaka impulzom, ktorý sa dostal v polovici roka 2010. V štvrtom štvrťroku sa uzatvorilo šesť megaobchodov, z ktorých každá presahuje 1 miliardu dolárov.

Na porovnanie, segment outsourcingu podnikových procesov (BPO) za rovnaké obdobie vzrástol o 12%. Obnova bola uľahčená takými faktormi, ako je nárast sektora BFSI (banky, financie a poistenie), ako aj aktivity zákazníkov v Severnej Amerike.

Vo všeobecnosti analytici Everest Group zaznamenali na tomto trhu nárast počtu mega-transakcií s celkovou zmluvnou hodnotou (TCV) vo výške 1 miliardy USD alebo viac. Ázia stále zostáva lídrom v offshore segmente. V roku 2010 sa otvorilo 39 nových pobrežných centier v Indii, 32 v Európe, 27 v Latinskej Amerike, 25 na Filipínach, 16 v Číne a 6 v Afrike;

Napriek hospodárskemu poklesu vedúci poskytovatelia služieb zvýšili príjmy, prevádzkový zisk a počet zamestnancov. Podľa odhadov skupiny Everest Group sa podľa odhadov skupiny Everest nachádza medzi 20 najlepšími hráčmi spoločnosti Accenture, ACS Xerox, Atos Origin, Capgemini, Convergys, CSC, AON Hewitt, HP Enterprise Services, IBM, Dell Services, Unisys, Genpact, HCL, Infosys, Satyam Mahindra, Tata poradenské služby, Wipro a WNS.

V strednodobom až dlhodobom horizonte sa očakáva, že stratégie reštrukturalizácie, integrácie a revízie zamerané na prilákanie veľkých zákazníkov podnietia výrazný nárast na globálnom trhu outsourcingu. Spomalenie v segmente BPO nie je prekvapujúce, vzhľadom na pomalé oživenie z recesie, ako aj pokračujúci protiteroristický sentiment v USA.

Bumming "nováčik" SaaS

Relatívne nový, ale vznikajúci segment trhu s IT službami - SaaS - rastie o 15% ročne. Na konci roka 2010 sa objem odhaduje na 9,2 miliardy dolárov a v roku 2011 sa predpokladá, že príjmy budú predstavovať 10,7 miliardy dolárov (+ 16%).

SaaS spoločnosti Gartner je softvér, ktorý beží na serveroch jedného alebo viacerých poskytovateľov a ktorý je zákazníkom k dispozícii na diaľku prostredníctvom predplatného. Podľa analytikov sú otázky týkajúce sa bezpečnosti spoločnosti SaaS, čakacej doby a kvality služieb poskytovaných poskytovateľmi s rozvojom trhu technológií cloudových technológií minulosťou. Tento typ dodania softvéru sa stále častejšie vyberá, aby vyriešil ďalšie problémy, hovorí Gartner.

Analytici tiež zaznamenali nárast počtu zmlúv o používaní SaaS, v rámci ktorých sa z tejto technológie prenáša z niekoľkých tisíc až niekoľko desiatok tisíc pracovných miest. Integrácia SaaS a sociálnych platforiem pokračuje - napríklad prostredníctvom Facebooku a Twitteru.

Podľa odborníkov dominuje na trhu riešenia firemných riešení SaaS aj naďalej riešenia zdieľania obsahu (Content, Communications and Collaboration - CCC), ktoré v roku 2010 podľa predbežných údajov predstavujú príjmy vo výške približne 2,9 miliardy USD. Druhým najväčším podielom sú stále platové platformy CRM - približne 2,6 miliardy dolárov.

Podľa najoptimistickejších očakávaní spoločnosti Forrester Research sa segment SaaS zvýši na 21,2 miliárd dolárov v roku 2011 a na 93 miliárd dolárov v roku 2016. Celkový objem cloudového trhu do roku 2020 bude o 241 miliárd dolárov - 200 miliárd dolárov viac ako sa očakávalo 2011

Účtovnícke outsourcingy. Prieskum trhu účtovníctva za rok 2010

Prieskum trhu účtovníctva za rok 2010

Veľkosť trhu

Pri analýze objemu trhu pre outsourcing účtovníctva neboli zohľadnené služby súkromných účtovníkov. Podľa odborníkov však podiel súkromných účtovníkov predstavuje 50% trhu. V dôsledku toho je legálny trh (trh pozostávajúci z registrovaných spoločností pôsobiacich na základe formálnej zmluvy) polovičný z toho, čo skutočne existuje.

Definujúcou charakteristikou trhu pre účtovné služby je stále vysoká koncentrácia podnikania: 52% z celkových príjmov spoločností na ratingovom účte pre tucet firiem, ktoré sa špecializujú len na tento typ činnosti. Celkové príjmy účtovných spoločností za rok 2010 dosiahli 3,8 miliardy rubľov v porovnaní s 3,2 miliardami rubľov v roku 2009 (pozri obrázok 1). Ich miera rastu na trhu outsourcingu účtovníctva však klesla av roku 2009 dosiahla hodnotu 13 oproti 20%. Ak vyhodnotíme trh iba na základe ukazovateľov špecializovaných firiem, nárast tržieb v roku 2010 bol úplne spomalený na 5% (http://www.raexpert.ru/ratings/outsourcing/2010/)


Graf 1. Objem trhu pre účtovné služby

Hlavným dôvodom spomalenia rastu trhu s účtovnými službami je zmiernenie účinku obnovenia po kríze v dopyte, ako aj nedostatočné pochopenie vedúcich domácich podnikov o účelnosti a efektívnosti prenosu účtovníctva a daňového účtovníctva na stranu. Napriek tomu zahraničné spoločnosti pôsobiace v Rusku, ktoré majú pozitívne skúsenosti s prevodom účtovníctva na spoločnosti tretích strán, sú oveľa ochotnejšie preniesť tieto funkcie na externých výkonných pracovníkov. Malé podniky sú tiež široko zastúpené medzi klientmi účtovných firiem - prevod týchto funkcií ich stáva oveľa menším, ako udržanie vlastných zamestnancov účtovníkov a personálnych manažérov (aj keď prídu). Treťou skupinou zákazníkov outsourcingu účtovníctva sú veľké spoločnosti, ktoré optimalizujú svoju činnosť a využívajú outsourcingový model ako alternatívu k vytvoreniu vlastných zúčtovacích stredísk.

Trhová kapacita

Podľa odborníkov Express Review je trh s účtovnými službami ďaleko od saturácie. Toto hodnotenie je založené na predpoklade, že všetky malé a stredné podniky môžu byť potenciálnymi klientmi účtovných spoločností.

Spoločnosti pôsobiace v oblasti účtovníctva však nebudú slúžiť maximálnemu počtu malých a stredných podnikov kvôli existencii súkromných účtovníkov, ktorých služby sú oveľa lacnejšie. Mali by ste tiež brať do úvahy konzervatívny názor manažérov spoločnosti, že je potrebné udržiavať účtovníka na trvalom základe.

Účastníci outsourcingového trhu s účtovníckymi službami, ktorí posudzujú vyhliadky na ich vývoj, nevidia možnosť výrazného zvýšenia dopytu po svojich službách od žiadnej z troch skupín klientov. Výrazný nárast dopytu, ak sa očakáva, je v najlepšom prípade v strednodobom horizonte.

Je možné posúdiť stupeň popularity tohto sektora služieb počtom spoločností - klientov účastníkov ratingu. Napríklad v najrozsiahlejších smeroch outsourcing účtovníctva a daňového účtovníctva, ktorého podiel z výnosov z toho v roku 2010 je viac ako 40%, všetci účastníci na ratingovom účte približne 2,4 tisíc zákazníkov (v priemere 30 zákazníkov na spoločnosť). V roku 2009 bol počet zákazníkov približne 3 000.

Nízka popularita prenosu účtovníctva na stranu je tiež viditeľná z malého zoznamu odvetví, kde je koncentrovaná väčšina klientov: hlavnými príjmami účastníkov ratingu v roku 2010 boli obchodné podniky, ropný a ropný a plynárenský priemysel a stavebníctvo. Firmy týchto troch odvetví predstavovali približne 60% celého trhu (pozri graf 2) (http://www.raexpert.ru/ratings/outsourcing/2010/).

Rast spotrebiteľského dopytu vedie k nárastu počtu transakcií a ďalšiemu zaťaženiu účtovného oddelenia obchodných organizácií, v súvislosti s ktorým je logické preniesť bežné funkcie účtovníctva do vonkajšej štruktúry. Hlavným dôvodom premeny ropných a plynárenských podnikov na účtovníctvo je túžba optimalizovať náklady na nevýrobné funkcie.

Portrét spoločnosti, ktorá využíva služby účtovnej spoločnosti: je to spoločnosť s počtom zamestnancov až 15, s až 500 zdrojovými dokumentmi, ktoré pracujú v odvetví služieb, vo veľkoobchode a v maloobchode. Okrem toho všetky podniky, ktoré prijali systém jednotnej dane z pripísaných príjmov alebo zjednodušeného daňového systému


Graf 2. Rozloženie príjmov účastníkov ratingu podľa odvetví v roku 2010

Špecifickosť účtovných služieb je množstvo odtieňov spojených s typom činnosti každého klienta. Účtovná spoločnosť vedie záznamy o klientskych spoločnostiach pôsobiacich v rôznych hospodárskych oblastiach. Každý klient má svoje vlastné ekonomické a právne črty.

Účtovnícke služby sú najrozšírenejšie u veľkoobchodníkov a maloobchodníkov - 32% z celkového trhu. Ropný a plynárenský priemysel predstavuje 15%, zatiaľ čo stavebné firmy predstavujú 11%.

Výhody účtovníctva účtovnou spoločnosťou sú zrejmé:

-žiadne náklady na pracovisko a mzdy účtovníkov;

-DPH pri externých účtovných službách;

-externé účtovníctvo je nezávislé a spravidla je v súlade so zákonom;

-audit môže vykonávať tá istá firma, ktorá vedie účtovné záznamy;

-daňoví inšpektori s overením prídu do kancelárie účtovnej outsourcingovej spoločnosti a nie do kancelárie klienta.

Napriek tomu mnohí vedúci pracovníci spoločnosti dávajú prednosť tomu, aby si udržali "svojho" účtovníka na zamestnancoch a nie hľadali služby účtovných outsourcingových spoločností z toho dôvodu:

-dôverné informácie spadajú do nesprávnych rúk;

-neexistuje priama kontrola prípravy a predkladania správ;

-nie je jasné, kto, ako a v akom rozsahu kompenzuje výslednú škodu;

-je ťažké získať informácie o profesionálnej úrovni špecialistov vykonávajúcich účtovníctvo v spoločnosti klienta;

Pokiaľ ide o stupeň dôvery, podľa prieskumov na webovej stránke informačného systému ISPF "Právo a financie" 71% respondentov vyjadrilo dôveru v firmy tretích strán

Niektorí podnikatelia sa mylne zamýšľajú nad prevodom účtovníctva na outsourcing, že náhrada za služby účtovnej firmy zahŕňa ekvivalentné náklady na údržbu zamestnancov. Ale aby sa zabezpečila rovnaká kvalita vedenia záznamov nezávisle, podnikateľ bude musieť veľa vynaložiť na vývoj zamestnancov, vybavenie, softvér a ďalšie. A ak vezmeme do úvahy všetky vyššie uvedené faktory, zostatok sa takmer vždy opiera o nájomné účtovníctvo.

Rýchla expanzia trhu účtovných služieb v tejto fáze sa neočakáva. Po prvé, počet hlavných a pravidelných spotrebiteľov outsourcingu - zahraničných firiem, pre ktoré je to známa súčasť obchodnej politiky - sa nemení. Tento zoznam zákazníkov je takmer vyčerpaný a nie je schopný výrazne zmeniť dynamiku trhu. Po druhé, malé podniky a mikropodniky získavajú predovšetkým štandardné účtovné služby, ktorých náklady, na rozdiel od rozsiahlych projektov outsourcingu, nie sú vysoké v porovnaní s komplexnými službami pre viaceré meracie miesta.

Po tretie, ďalším problémom vo vývoji účtovných služieb je prítomnosť nelegálneho podnikania, ako aj pokusy podnikateľov obísť daňovú legislatívu s cieľom získať väčší zisk. Takže outsourcing účtovníctva môže prilákať zákazníkov na úkor veľkých podnikov, pre ktoré sú nezákonné účtovné a daňové systémy z veľkej časti minulosťou.

Segmenty účtovníctva trhu

Podľa výsledkov za rok 2010 je sektor účtovníctva a daňového účtovníctva naďalej širší - podiel jeho príjmov bol 44% (pozri obrázok 3). Výnosy v tomto segmente tvoria takmer 1,5 miliardy rubľov. Škála je spôsobená tým, že väčšina účtovných spoločností poskytuje túto službu (viac ako väčšina účtovných spoločností (viac ako 90%).

Za tento rok predstavoval rast tržieb v tomto smere takmer 25%. Účastníci trhu zaznamenali nárast žiadostí o zachovanie samostatných účtovných oblastí súvisiacich s cyklickými a rutinnými funkciami. V snahe optimalizovať náklady zákazníci kladú požiadavky na štandardné funkcie účtovníctva (spracovanie výkazov výdavkov, vedenie účtov za platbu atď.).

Mzdové a personálne záznamy. V uplynulom roku bol segment služieb pre mzdovú a personálnu správu charakterizovaný nízkou dynamikou. Zvýšenie celkových príjmov účastníkov v rebríčku v roku 2010 predstavovalo 5% a 1% (graf 4) a jeho objem bol 602,2 a 106,7 miliónov rubľov (http://www.raexpert.ru/ratings/ outsourcing / 2010 /)


Graf 3. Štruktúra výnosov účtovných spoločností za rok 2010


Graf 4. Dynamika zmeny príjmov účastníkov v rebríčku v roku 2010

Účtovníctvo a daňové účtovníctvo sú najväčším dopytom. V roku 2010 vzrástol dopyt po týchto službách o 25%. V prípade niektorých služieb však došlo k poklesu: zo služieb na prípravu správ podľa IFRS dosiahlo 9% a zo služieb na prípravu správ podľa RAS - 7%.

Trh platených služieb obyvateľstvu Ruskej federácie v roku 2010

Na pozadí vznikajúceho trendu oživenia spotrebiteľského dopytu sa trh s platenými službami obyvateľstva od začiatku roka 2010 vyvíjal dynamickejšie ako v roku 2009. Mesačné sadzby fyzického objemu platených služieb prevýšili sadzby za predchádzajúci rok. V dôsledku toho sa objem platených služieb obyvateľstvu v roku 2010 zvýšil o 1,4% v porovnaní s rokom 2009 (pokles o 2,5% v roku 2009).

V 10 z 14 pozorovaných typov platených služieb (rezidenčné, dopravné, bytové a komunálne služby, cestovný ruch, zdravotnícke služby, komunikačné služby, telesná kultúra a šport, hotely a podobné ubytovanie, vzdelávanie) sa v roku 2010 zvýšil objem. Zvyšok pozorovaných typov služieb zaznamenal pokles objemu.

Rastové (zníženie) fyzického objemu platených služieb obyvateľstvu

(v porovnateľných cenách,% v predchádzajúcom roku)

Všetky platené služby poskytované obyvateľstvu

hotely a podobné ubytovacie zariadenia

fyzickej kultúry a športu

1) údaje o ročnej správe

2) aktuálne údaje prehľadov

Súčasné trendy v ruskom hospodárstve ovplyvnili vývoj väčšiny typov platených služieb pre obyvateľstvo.

V roku 2010 sa dynamika komunikačných služieb spomalila. Ich objem sa zvýšil o 4,5%, čo je o 0,4 percentuálneho bodu nižšie ako v roku 2009.

Spomalenie rastu komunikačných služieb súvisí so spomalením rastu objemu mobilných telekomunikačných služieb a poklesom poskytovania diaľkových, vnútrozónových, medzinárodných a miestnych telefónnych komunikácií.

V celkovom objeme mobilných telekomunikačných služieb je podiel služieb poskytovaných obyvateľstvu okolo 90% (január - september 2010 - 89,1%). Spomalenie dynamiky poskytovania tohto druhu služieb je do istej miery spôsobené nasýtením trhu služieb mobilnej komunikácie. Rusko je pred všetkými rozvinutými krajinami v počte mobilných účastníkov mobilných telefónov. Počet mobilných mobilných účastníkov na 100 obyvateľov v roku 2009 (najnovšie údaje od spoločnosti Rosstat) v Rusku bol 162,4; v Nemecku - 127,8; Taliansko - 151,4; Spojené štáty - 94,8; Francúzsko - 95,5; Japonsko - 90,4 účastníkov.

Pokračujúcu pozitívnu dynamiku v poskytovaní komunikačných služieb napomáha zlepšenie kvality poskytovaných služieb, reforma poštových služieb, vyhľadávanie a zavádzanie nových foriem verejných služieb vrátane služieb spojených s prenosom a prenosom. Rusko stále zaostáva za rozvinutými krajinami tak v počte používateľov internetu, ako aj v podieloch domácností s prístupom do siete. V roku 2009 (najnovšie údaje spoločnosti Rosstat) počet používateľov internetu na 1000 ľudí v Rusku bol 421, v Nemecku 793, v Dánsku 868, v Španielsku 626, vo Veľkej Británii 836, vo Francúzsku 716 av Japonsku v 768 v USA 762 používateľov. Podiel domácností s prístupom k internetu v celkovom objeme v roku 2009 (najnovšie údaje spoločnosti Rosstat) bol v Rusku 36%, v Nemecku 79%, na Islande 90%, vo Veľkej Británii 77%, vo Francúzsku 63% Japonsko - 64 percent.

Na pozadí rastúcich príjmov sa postupne začína zotavovať dopyt obyvateľstva na spotrebu určitých typov osobných služieb, ktoré zaberajú približne 10% štruktúry platených služieb obyvateľstvu. Celkové poskytovanie osobných služieb sa v roku 2010 zvýšilo o 0,8%, zatiaľ čo na trhu kaderníckych služieb došlo k pozitívnemu vývoju, ktorého objem oproti roku 2009 vzrástol o 4,8%, oprava a výstavba bytových a iných budov - 4,8%, údržba a opravy vozidiel, strojov a zariadení - o 2,3%.

V oblasti sociálnych a kultúrnych služieb, ako je zdravotná starostlivosť, vzdelávanie, kultúra, telesná kultúra a šport, vzhľadom na osobitný význam služieb poskytovaných v týchto odvetviach pre ľudský život sú trhové mechanizmy čiastočne obmedzené kvôli potrebe zabezpečiť všeobecnú voľnú dostupnosť týchto služieb., Objem sociálnych a kultúrnych služieb poskytovaných na základe platenia, ktoré sú "elastické" pre príjmy obyvateľstva na pozadí ich rastu, však začal rásť.

Na základe výsledkov za rok 2010 vzrástol objem platených lekárskych služieb o 1,8%, zatiaľ čo pred rokom bol pokles o 1,2%.

V roku 2010 pokračoval trend spomaľovania dynamiky poskytovania sanatória a zdravotníckych služieb. Ich objem bol len 96,7% objemu v roku 2009.

Rozvoj tohto trhu služieb je ovplyvnený stavom materiálnej a technickej základne a nákladmi na poukážky. V posledných rokoch došlo k poklesu organizácií v sanatóriu, a tým aj k počtu ubytovaných. V roku 2009 (najnovšie údaje z Rosstatu) sa počet stredísk a penziónov s liečbou znížil v porovnaní s rokom 2008 o 67 jednotiek a počet lôžok o 9 440. Priemerné náklady na pobyt v sanatóriu v roku 2010 predstavovali 1 561,61 rubľov. a v porovnaní s rokom 2009 vzrástli o 4,8%, v rekreačných domoch a penziónoch - 1 168,45 rubľov. a 1,6 percenta.

Trh s platenými službami fyzickej kultúry a športu zahŕňa šport a fitness, šport a rekreáciu, športové a zábavné podujatia. Počet ľudí zaoberajúcich sa fyzickou kultúrou a športom v súčasnosti tvorí približne 17,3% obyvateľstva krajiny, z celkového počtu zapojených do zhruba 10,7% navštevuje kurzy za poplatok.

V posledných rokoch došlo k pozitívnemu vývoju trhu platených služieb fyzickej kultúry a športu. Zvýšenie objemu poskytovania tohto druhu služieb prispieva k výstavbe nových športových zariadení. V roku 2009 (najnovšie údaje Rosstatu) sa počet športových hál v porovnaní s rokom 2003 zvýšil o 10,6 tisíc jednotiek, bazény o 957 jednotiek, lietadlá a pozemky o 18 tisíc kusov. Vývoj trhu služieb telesnej kultúry a športu bol v roku 2010 viacstranný. Od začiatku roka došlo k nárastu objemu a podľa výsledkov prvej polovice roka 2010 sa v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2009 zvýšil o 4,1%. V treťom štvrťroku sa však situácia začala meniť. Vzhľadom na abnormálne teplo stanovené v júli lekári odporúčali znížiť fyzickú námahu a predovšetkým šport, ktorý ovplyvnil objem služieb telesnej kultúry a športu. V júli, auguste a septembri došlo k poklesu objemu oproti rovnakému obdobiu roku 2009, čo ovplyvnilo výsledky roka. V dôsledku toho v roku 2010 objem služieb fyzickej kultúry a športu vzrástol v porovnaní s rokom 2009 o iba 0,1 percenta.

Trh služieb kultúrnych inštitúcií v posledných rokoch klesá. Nedostatok finančných prostriedkov od obyvateľstva a katastrofická medzera medzi možnosťami prístupu k kultúrnym hodnotám a informačnými zdrojmi vo veľkých kultúrnych centrách a provinciách majú vplyv na obmedzenie rozvoja trhu s kultúrnymi službami. V roku 2010 pokračoval trend spomaľovania dynamiky objemu služieb kultúrnych inštitúcií. Ich objem sa znížil o 4,6 percenta. Rusko zaostáva za vyspelými krajinami v počte návštev na kultúrnych inštitúciách na jedného obyvateľa. Takže v Rusku je počet návštev na jedného rezidenta múzea 0,6; v Rakúsku - 1,7; Nemecko - 1,3; Fínsko - 0,9; Japonsko - 0,9 návštevy, kiná - v Rusku 0,3; Rakúsko - 1,9; Nemecko - 1,7; Španielsko - 2,8; Spojené štáty - 4,8; Japonsko - 1,3 návštevy.

Začiatkom roka 2010 sa dynamicky rozvíja trh s turistickými službami. Ak v roku 2009 počet odchodov ruských občanov do zahraničia na účely cestovného ruchu klesol o 15,7% a počet príchodov zahraničných občanov v Rusku o 8,5% v januári až septembri 2010 vzrástol oproti rovnakému obdobiu roku 2009 1,3 krát a 1,7 percenta. Tieto trendy mali pozitívny vplyv na rozvoj trhu platených služieb cestovného ruchu. Na konci roka 2010 došlo k nárastu objemu služieb cestovného ruchu o 10,0%, na rozdiel od roku 2009, keď došlo k spomaleniu.

Pokiaľ ide o smerovanie cestovného ruchu v absolútnom vyjadrení, v januári až septembri 2010 bolo Turecko vodcom, ktorý vďaka nízkonákladovým výletom mohol vyhrať významnú časť trhu medzi Rusmi. Počas tohto obdobia bolo Turecku uskutočnených 2164,8 tisíc ciest. Druhou najobľúbenejšou destináciou zahraničného cestovného ruchu je Egypt. V januári až septembri sa uskutočnilo 1 495,8 tisíc ciest na odpočinok v Egypte. Turistický tok z Čiech do Číny predstavoval 1043,3 tisíc výletov.

Kolektívne ubytovacie zariadenia - hotely a podobné ubytovacie zariadenia (motely, penzióny, ubytovne pre návštevníkov atď.) A špecializované ubytovacie zariadenia (organizácie sanatória, rekreačné organizácie, turistické centrá atď.) - zaberajú ústredné miesto v turistickú infraštruktúru. V cenách produktov cestovného ruchu meraných nákladmi cestovných kancelárií pri organizovaní zájazdov je podiel nákladov na nákup služieb tretích strán na ubytovanie a ubytovanie viac ako 50 percent.

V súčasnosti ruský trh s turistickými a hotelovými službami má tendenciu zvyšovať domácu turistiku. Ruský domáci turistov uprednostňuje nízkorozpočtové a kvalitné hotelové izby - malé hotely s priemernou izbovou cenou 60 až 90 dolárov za deň vrátane raňajok. Dopyt po 3-4 hviezdach sa zvyšuje. Podľa výsledkov roku 2010 sa objem hotelových služieb a podobných ubytovacích zariadení v porovnaní s rokom 2009 zvýšil o 2,8%, zatiaľ čo v minulom roku sa jeho objem znížil o 12,6%.

Osobitné miesto v štruktúre platených služieb pre obyvateľstvo tvoria platené služby "povinnej" povahy, medzi ktoré patria dopravné a bytové a komunálne služby. Podiel týchto služieb v roku 2010 predstavoval 20,0% a 26,6% z celkového objemu poskytovaných služieb obyvateľstvu.

V priebehu roka 2010 došlo k nárastu objemu dopravných služieb v porovnaní s rokom 2009 a ich objem sa zvýšil o 0,5%, zatiaľ čo v roku 2009 došlo k poklesu o 6,9%.

Vysoký podiel počtu cestujúcich, ktorí majú nárok na preferenčné a bezplatné cestovanie na celkovom počte prepravovaných cestujúcich, má obmedzujúci účinok na dynamiku dopravných služieb.

Od začiatku roka 2010 vykazuje trh s bytovými a komunálnymi službami pozitívny trend. Objem služieb v oblasti bývania vzrástol v porovnaní s rokom 2009 o 4,9% (2009 - o 2,5%), službách - o 2,7%, na rozdiel od rovnakého obdobia v roku 2009, kedy bol zaznamenaný ich pokles.

Štruktúra platených služieb pre obyvateľstvo je dostatočne stabilná. Avšak rôzne trendy vo vývoji určitých druhov platených služieb pre obyvateľstvo ovplyvnili zmeny v ich štruktúre, ku ktorým došlo v roku 2010. V porovnaní s rokom 2009 výrazne vzrástol podiel bytových a komunálnych služieb, čo bolo spôsobené najmä výrazným zvýšením sadzieb za poskytovanie tohto druhu služieb a klesol podiel dopravy, osobných služieb a sociálnych služieb a komunikácií.

Trh dopravných a logistických služieb v rokoch 2010 - 2011 a predpovede do roku 2014

Táto štúdia je venovaná analýze najnovších trendov a vyhliadok vývoja trhu dopravných a logistických služieb. Výskum v tejto oblasti sa uskutočňuje po šiesty raz.

Príspevok poskytuje podrobný prehľad o situácii na globálnom a ruskom trhu outsourcingu logistiky, poskytuje najdôležitejšie ukazovatele priemyslu v rokoch 2009-2010. a odhady na rok 2011 obsahuje prognózu vývoja hlavných segmentov logistického trhu do roku 2014.

Po prvýkrát sa porovnávacia analýza Ruska a ďalších krajín sveta prezentuje na ukazovateľoch ako sú logistické náklady, objem trhu dopravy a logistiky, outsourcing logistiky a 3PL segment služieb.

V sekcii "Svetový trh dopravy a logistiky" sa analyzoval proces vzniku krízy hlavných segmentov globálneho logistického trhu. Trhy USA, krajín EÚ a Číny sú podrobnejšie preskúmané, chronológia fúzií a akvizícií, finančné výsledky vedúcich poskytovateľov 3PL v roku 2010 sú uvedené.

Štúdia ruského trhu dopravných a logistických služieb je komplexná a obsahuje podrobnú analýzu vývoja hlavných segmentov v roku 2010 a prvej polovici roka 2011: námorná doprava a sprostredkovanie (vrátane medzinárodných operácií), skladovanie a správa služieb. Prehľad poskytuje odhady objemu logistického trhu vo fyzickom a peňažnom vyjadrení vrátane segmentov služieb 2PL a 3PL.

Sekcia "Medzinárodná nákladná doprava v Ruskej federácii" poskytuje údaje o dynamike a štruktúre tokov zahraničného obchodu v rokoch 2008-2010. a prvom polroku 2011. Zmeny, ku ktorým došlo na ruskom trhu kontajnerovej dopravy vrátane prekládky kontajnerov v prístavoch a železničnej dopravy, sú analyzované.

V časti o ruskom trhu skladov sa analyzuje dopyt a ponuka na trhu komerčných skladových nehnuteľností v roku 2010, dynamika a štruktúra trhu skladovacích a distribučných služieb a vývojové trendy v roku 2011. Podrobná analýza logistického trhu hlavných regiónov a ďalších subjektov federácie je daná rozdelené podľa federálnych okresov: regióny Voronež a Tver (CFD), regióny Nižný Novgorod a Samara, Perm a Tatarstan (PFD), Rostovský kraj a Krasnodarské územie (SFD), Sverdlovsk, Tyume Skye a Čeľabinsk región (Uralský federálny okruh), Novosibirsk Region (SFD). Údaje o výstavbe vysokokvalitných skladov od júla 2011 sú prezentované.

Samostatná časť obsahuje analýzu konkurenčného prostredia, finančné výsledky práce ruských a zahraničných dopravných a logistických spoločností v rokoch 2009-2010, ako aj vyhliadky na konsolidáciu a rast trhu v období po kríze. Je uvedená štruktúra najväčších dopravných a logistických podnikov.

Časť "Potenciál rastu ruského trhu s dopravnými a logistickými službami na roky 2011-2014" obsahuje prognózu vývoja ruskej ekonomiky a zahraničného obchodu (základná verzia Ministerstva hospodárskeho rozvoja Ruskej federácie), odhad RBC.zhľadom na dynamiku prírodných a nákladových ukazovateľov rozvoja segmentov logistického trhu do roku 2014.
Správa opisuje najväčších ruských a zahraničných účastníkov trhu - dopravcovia, prevádzkovatelia železničných koľajových vozidiel, nákladní dopravcovia, sprostredkovatelia lodí a poskytovatelia logistických služieb, ako aj regionálni hráči (spolu 35 spoločností). Profily obsahujú stručný opis spoločnosti (skupiny spoločností), ukazovatele jej práce, perspektívy rozvoja.

Základné výskumné metódy
1. Študijná štúdia
V rámci štúdovej štúdie boli použité tieto zdroje:

  • Tlačené a elektronické médiá
  • Údaje o medzinárodnej a ruskej štatistike (WTO, Svetová banka, Rosstat Ruskej federácie, Ministerstvo dopravy Ruskej federácie, Ministerstvo hospodárskeho rozvoja Ruskej federácie, Federálna colná služba Ruskej federácie, Národný úverový úrad atď.)
  • Materiály konferencií a výstav
  • Investičné správy a memorandá domácich a zahraničných spoločností
  • Odborné posudky príslušných zástupcov dopravných, logistických, investičných a poradenských spoločností.
2. Prieskum a prieskum účastníkov trhu.
3. Matematické spracovanie databáz a štatistických informácií.
Táto metóda sa stala hlavnou pre získanie údajov o dynamike a štruktúre medzinárodných nákladových tokov Ruskej federácie v rokoch 2008-2010.
4. Faktorová analýza
Táto metóda sa použila pri príprave upravenej predpovede vývoja ruského trhu dopravných a logistických služieb vo všeobecnosti a jeho jednotlivých segmentov (nákladná, spedičná, skladová služba, zmluvná logistika, manažérske služby) do roku 2014.

Štúdia sa uskutočnila v apríli až auguste 2011.
Objem správy - 365 strán.
Správa obsahuje 80 tabuliek a 130 grafov a grafov.
Jazyk správy je ruský.

RUSKÝ TRH TURISTICKÝCH SLUŽIEB 2010

odpis

1 VÝSKUMNÁ SKUPINA INTESCO RUSKÝ TRH TURISTICKÝCH SLUŽIEB 2010 Moskva, 2010

2 OBSAH METODIKA VYKONÁVANIA VÝSKUMNÉHO ZOZNAMU PLÁNOV, SCHÔDZKOV, TABULIEK A SCHÉMOV 1. PARAMETRE RUSKÝCH SPOTREBITEĽOV 1.1. Dynamika obyvateľstva 1.2. Dynamika životnej úrovne obyvateľstva 2. PREDMET VÝSKUMU 2.1. Definície a základné pojmy cestovného ruchu 2.2 Základná klasifikácia Turistika klasifikácia podľa druhu klasifikácie turistiky nad vekovú klasifikáciu cestovného ruchu podľa účelu cesty podľa druhu dopravy Klasifikácia Klasifikácia cestovného ruchu v metódach organizácie cestovného ruchu intenzity Klasifikácia návšteve turistické klasifikáciu podľa zdroja financovania po celú dobu trvania klasifikácie zájazdov 2.3. Nové typy cestovného ruchu 3. ANALÝZA VÝKONNÉHO GLOBÁLNEHO TURISTICKÉHO STREAMU 3.1. Dynamika svetového turistického prílivu z kvantity Z hľadiska hodnoty 3.2. Štruktúra globálneho turistického toku podľa regiónov V kvantitatívnom vyjadrení z hľadiska hodnoty 3.3. Zmeny v štruktúre globálneho turistického toku podľa regiónov V kvantitatívnom vyjadrení z hľadiska hodnoty 3.4. Štruktúra vstupného svetového turistického toku vo svete 2

3 V kvantitatívnom vyjadrení z hľadiska hodnoty 3.5. Zmeny v štruktúre globálneho turistického toku krajín sveta V kvantitatívnom vyjadrení z hľadiska hodnoty 4. ANALÝZA VÝSTUPNÉHO GLOBÁLNEHO TOURISTICKÉHO TOKA 4.1. Dynamika svetového cestovného toku z kvantity Z hľadiska hodnoty 4.2. Hodnotenie krajín sveta z hľadiska cestovného ruchu v zahraničí 4.3. Štruktúra svetového cestovného toku v krajinách sveta 4.4. Zmeny v štruktúre zahraničného turistického toku vo svete 5. RUSKÝ TRH TURISTICKÝCH SLUŽIEB 5.1. Dynamika objemu ruského trhu služieb cestovného ruchu z kvantitatívneho hľadiska z hľadiska hodnoty 5.2. Objemy jednotlivých segmentov ruského trhu s turistickými službami Segment výstupu cestovného ruchu Segment prichádzajúceho turizmu Segment domáceho cestovného ruchu 5.3. Segmentácia služieb cestovného ruchu podľa typu cestovného ruchu z hľadiska hodnoty 5.4. Prioritné oblasti cestovného ruchu v Rusku 5.5. Sezónnosť na trhu služieb cestovného ruchu v Rusku 6. Trendy v oblasti cestovného trhu 7. štátnej regulácie trhu cestovného ruchu 8. analýza ukazovateľov odchode občanov Ruskej federácie V ZAHRANIČÍ 8.1. Všetci Rusi, ktorí odišli do zahraničia 3

4 Dynamika počtu Rusov, ktorí odišli do zahraničia Počet Rusov, ktorí odišli do zahraničia podľa cieľových krajín Štruktúra Rusov odchádzajúcich do zahraničia podľa cieľových krajín Zmena štruktúry Rusov odchádzajúcich do zahraničia podľa cieľových krajín Štruktúra Rusov odchádzajúcich do zahraničia podľa cieľov cesty Zmena štruktúry Rusov odchádzajúcich do zahraničia účel cesty 8.2. Rusi, ktorí odišli do zahraničia na zmeny v oblasti cestovného ruchu v počte Rusov, ktorí išli do zahraničia počet Rusov, ktorí išli do zahraničia, podľa krajín Structure odchode Rusov do zahraničia podľa krajiny určenia Zmena Rusov opustiť štruktúru zahraničí podľa krajiny určenia 9. analýza ukazovateľov vstupu cudzích štátnych príslušníkov vo RUSKO 9.1. Všetci cudzinci, ktorí vstúpili na územie Ruskej federácie Dynamika počtu cudzincov, ktorí vstúpili na územie Ruskej federácie počet cudzincov, ktorí vstúpili na územie Ruskej federácie, krajina Štruktúra pôvodu vstupu cudzích štátnych príslušníkov v Ruskej federácii v krajinách pôvodu reštrukturalizácii vstupu cudzích štátnych príslušníkov v Rusku krajinách odchodu vstupné štruktúry zahraničných občanov v Ruskej federácii o cieľoch cestovného ruchu Zmena štruktúry vstupu zahraničných občanov v Ruskej federácii na ciele cestovného ruchu 9.2. Cudzí štátni príslušníci, ktorí vstúpili na územie Ruskej federácie s cieľom zmien v oblasti cestovného ruchu v počte cudzincov, ktorí vstúpili na územie Počet Ruskej federácie cudzincov, ktorí vstúpili na územie Ruskej federácie, krajina Štruktúra pôvodu vstupu cudzích štátnych príslušníkov v Ruskej federácii v krajinách odchodu zmeny vstúpiť do štruktúry zahraničných občanov v Rusku krajiny odoslania 10. ANALÝZA UKAZOVATEĽOV VNÚTORNÉHO TURIZMU V RUSKU Dynamika objemu predaja poukážok pre občanov Ruskej federácie cestujúcich cez Rusko Objemy predaja poukážok pre občanov Ruskej federácie cestujúcich po Rusku Federálne okresy 4

5 10.3. Štruktúra predaja poukážok ruskí občania, ktorí cestujú do Ruska federálnych okresov Objemy predaja poukážok ruskí občania, ktorí cestujú do Ruska, v oblastiach RF regionálne štruktúry predajných kupónov ruskí občania, ktorí cestujú do Ruska 11. PARAMETRE turistická firma RUSKO Dynamika počtu cestovných kancelárií Segmentácia turistické firmy druhy poskytovaných služieb Distribúcia cestovných kancelárií podľa federálnych okresov Najväčšie regióny z hľadiska počtu cestovných kancelárií Regionálna distribučná štruktúra cestovného ruchu ich firmy 12. Dynamika jednotlivých segmentoch trhu cestovného ruchu výjazdového cestovného ruchu segmentu RUSKO Dynamika počtu poukážok predaných rokov poukážok predaných v odchádzajúce trhu vo všetkých obchodných poukážok do Ruskej Zmena poukážok v odchádzajúcom segmente cestovného ruchu vo všetkých cestovných kancelárií predávajúcich TRIP ruský segment príchodu cestovného ruchu Dynamika počtu dokončených poukážok podľa rokov Podiel poukážok predávaných v segmente prichádzajúceho cestovného ruchu vo všetkých predajoch poukážok v Rusku Zmena podielu poukážok v segmente vstupnej turistiky cestovného ruchu vo všetkých cestovných kanceláriách predávajú zájazdy ruskom domácom dynamiku cestovného ruchu segmentu počtu poukážok predaných rokov poukážok predaných v odchádzajúce trhu, všetky predaje poukážky v Rusku Zmena poukážok v odchádzajúcom segmente cestovného ruchu vo všetkých predajných poukážky ruských cestovných kancelárií 13. finančná situácia NAJVÄČŠÍ PREVÁDZKOVATEĽOV RUSKOV 14. HODNOTENIE NAJVÄČŠÍCH TURISTICKÝCH SPOLOČNOSTÍ RUSKA Cestovné spoločnosti (ako celok) 5

6 Hodnotenie cestovných spoločností podľa priemerných nákladov na služby Hodnotenie cestovných spoločností podľa počtu kancelárií Hodnotenie cestovných spoločností podľa počtu klientov Hodnotenie cestovných spoločností podľa druhov cestovného ruchu Hodnotenie cestovných spoločností podľa výnosov Hodnotenie cestovných spoločností podľa výnosov z predaja cestovných lístkov Hodnotenie cestovných spoločností podľa výnosov z predaja určitých druhov vstupeniek Regionálne cestovné spoločnosti Hodnotenie regionálnych cestovných kancelárií podľa príjmov Hodnotenie regionálnych cestovných kancelárií podľa počet zamestnancov ratingu cestovného ruchu spoločnosti regionálnu podľa počtu zákazníkov, ktorí hodnotili cestovného ruchu spoločnosti regionálnu podľa typu cestovného ruchu 15. najväčších hráčov na ruskom trhu služieb cestovného ruchu CC "Intourist" GK OTI-ruská štátna korporácia "Capital Tour" GC "Natalie Tours» TUI Rusko Skupina CIS spoločností "Neva" 16 turistické trasy v Rusku Zlatého prsteňa v Moskve a Petrohrade na pobreží Čierneho mora kaukazských hôr Sibíri, Ďalekého východu a severnej Kamčatky Rusku 17. spotrebiteľské preferencie Z ruského trhu v oblasti cestovného ruchu Zmena Rusi výdavky na voľný čas 6

7 17.2. Preferencie Rusi vidieť voľný čas preferencie Rusov v prírodných rekreačných preferenciách Rusov o voľbe cestovné preferencie Rusov sa rozhodli pre zdroj informácií o druhoch rekreačných preferenciách Rusov s využitím času vyhradeného pre voľný čas faktory, ktoré ovplyvňujú výber letovísk očakávania Rusi Rusi, pokiaľ ide o zvyšok v roku 2010. Plány Rusi v súvislosti s výberom dovolenkového cieľa Rusi preferencie týkajúce sa výberu dovolenkového cieľa Spôsobuje, že Rusi si vyberajú domácu dovolenku 18. ŠTRUKTÚRA PROJEKTOV Ury PREDAJ zájazdy do Ruska predajcovia v roku 2010 19. Prognóza vývoja počtu ruský trh služieb cestovného ruchu GG Dynamics turistického veľkosti trhu služieb, pokiaľ ide o množstvo, pokiaľ ide o hodnoty jednotlivých segmentov na trhu cestovného ruchu výjazdového cestovného ruchu príchodu cestovného ruchu Segment Segment Segment Segment ruského domáceho cestovného ruchu trhu služieb cestovného ruchu podľa druhov cestovného ruchu PRÍLOHA 1. SÚČASNÉ REGIONÁLNE CIEĽOVÉ PROGRAMY ROZVOJA CESTOVNÉHO RUCHU V RUSKÝCH PREDMETOV PRÍLOHA 2. STRATÉGIA P ZVITIYA cestovného ruchu v Ruskej federácii až do roku 2015 Informácie o spoločnosti 7

8 METODIKA VÝSKUMU Výskumný objekt: TRHU TURISTICKÝCH SLUŽIEB Výskumný cieľ: ODHAD A PERSPEKTÍV VÝVOJA TRHU ROK. Regióny výskumu: Ruska hlavných blokov výskumu: Analýza analýzy VSTUP svet turista toku výjazdového svetové turistické destinácie Objem ruského segmentácii trhu cestovného ruchu zameraného na ruskom trhu turistických služieb Trendy v cestovaní na trhu STATE analýzy reguláciu trhu cestovného ruchu ukazovateľov výstupu občanov Ruskej federácie mimo analýzy UKAZOVATELE vstup cudzincov V Rusku ANALÝZA UKAZOVATEĽOV VNÚTORNÉHO TURIZMU V RUSKU PARAMETRE TURISMOVÝCH FIRIEM ROS AI Dynamika jednotlivých segmentov na trhu cestovného ruchu ruskej finančnej STAV veľkých touroperátorov RUSKEJ RATINGOV ​​najväčšej cestovnej kancelárie RUSKÝ najväčších hráčov na ruskom trhu služieb cestovného ruchu cestovné trasy v Rusku spotrebiteľské preferencie Z ruského trhu pre cestovný ruch podľa predpovede štruktúra predaja pobytové zájazdy v Rusku predajcovia v roku 2010 Prognóza vývoja počtu ruský TRH TURISTICKÝCH SLUŽIEB NA ROK. Hlavné cestovné kancelárie, ktoré sú v správe uvedené: 8

9 GC "Intourist" GK OTI-RUSKO GC "CAPITAL TOUR" GC "NATALI TOURS" TUI RUSKO CIS GC "NEVA" Hodnotenia ruských cestovných kancelárií uvedených v štúdii: Hodnotenie cestovných spoločností podľa priemerných nákladov služieb Rating cestovných spoločností podľa počtu kancelárií Hodnotenie cestovných spoločností podľa počtu zákazníkov Hodnotenie cestovných spoločností podľa druhu cestovného ruchu Rating cestovných spoločností podľa príjmov Hodnotenie cestovných spoločností podľa výnosov predaj vstupeniek Hodnotenie cestovných spoločností podľa tržieb z predaja určitých druhov vstupeniek Hodnotenie regionálnych cestovných kancelárií z hľadiska Rating bane regionálnej turistiky firiem podľa typu cestovného ruchu výňatky zo štúdie: V období od roku 2006 do roku 2008. dochádza k postupnému zvyšovaniu svetového turistického toku. V roku 2009 bol rastúci trend nahradený poklesom počtu turistov na *** miliónov ľudí, čo je o 4% menej ako v predchádzajúcom roku. Väčšina turistov na svete prichádza do Francúzska. *** V roku 2009 navštívilo túto krajinu ***% občanov rôznych krajín. Druhé miesto zdieľali tri krajiny naraz: USA, Španielsko a Čína s podielom ***%. V celkovej štruktúre svetových výdavkov na cestovný ruch patrí najväčší podiel Nemecku. V roku 2009 bol podiel tejto krajiny ***%. USA predstavovali 8% všetkých cestovných nákladov. Objem ruského trhu služieb cestovného ruchu v roku 2009 predstavoval *** milión turistických balíkov. Zníženie tohto roka teda dosiahlo v porovnaní s predchádzajúcim rokom úroveň ***%. Segment domáceho cestovného ruchu minulý rok klesol o ***%. Vo všeobecnosti sa odhaduje na *** miliónov turistických balíčkov. Z hľadiska hodnoty je trh s výstupnými trhmi ***% ruského trhu s turistickými službami. ***% domáceho cestovného ruchu zodpovedalo. Podiel vstupu bol okolo ***%. 9

10 Tour operátori považujú hlavný trend v roku 2010 za návrat klientov s nízkymi príjmami do cestovných kancelárií. Ďalší trend pozorovaný od začiatku roka 2010 bol sklon rusov k rezervácii vlastných zájazdov. Strediská v Turecku v roku 2009 pritiahli pozornosť ***% ruských turistov. Mierne menej Rusov odišlo do Egypta o ***% na odpočinok. Čína navštívilo 10,5% turistov. Podľa výsledkov za rok 2009 bola spoločnosťou Capital-Tour Group nespochybneným lídrom z hľadiska počtu klientov. Táto spoločnosť prilákala spoluprácu *** miliónov ľudí. Tento počet je takmer dvojnásobný ako počet prilákaných zákazníkov skupiny S7, ktorý získal druhé miesto (*** tisíc ľudí). Zatvorí prvé tri skupiny spoločností "Intourist". V roku 2009 táto spoločnosť obsluhovala *** tisíc ľudí. Najväčšími turistickými spoločnosťami z hľadiska výnosov boli v roku 2009 Intourist Group of Companies (ochranná známka Intourist), skupina spoločností OTI-Russia (Coral Travel, Sanmar Tour, trieda A a Blue Sky). "), Rovnako ako Capital Tour GC (obchodná značka Capital Tour). Pri výbere miesta na odpočinok Rusi venujú pozornosť klimatickým podmienkam miesta nadchádzajúceho odpočinku (***%), dostupných cien (**%) a pohodlných životných podmienok (***%). Podľa odborníkov skupiny Intesco Research Group bude v roku 2010 rast objemu ruského trhu s turistickými službami *** a bude blízko k hodnotám pred krízou v roku 2008, pričom dosiahne *** milióny turistických balíkov. V roku 2012 dosiahne objem trhu *** milióny cestovných balíkov. Štruktúra ruského trhu služieb cestovného ruchu sa zmení pomerne dynamicky. Z kvantitatívneho hľadiska v roku 2010 podľa odborníkov skupiny Intesco Research Group dôjde k zvýšeniu podielu zahraničného cestovného ruchu na ***% a klesá podiel domáceho a prírastkového cestovného ruchu. V roku 2012 dôjde k ďalšej štrukturálnej úprave a akcie budú: cestovný ruch - ***%, cestovný ruch - ***%, domáci cestovný ruch - ***%. Zdroje informácií použité v štúdii: Tlačené a elektronické obchodné a odborné publikácie Materiály výrobných spoločností a účastníkov trhu Federálny štátny štatistický úrad Materiály sektorových inštitúcií Rozhovory a odborné prieskumy Štúdia obsahuje 67 grafov, 23 tabuliek, 47 diagramov a 4 grafy. 10

11 ZOZNAM LISTOV, SCHÉMATOV, TABUĽKOV A SCHÉMOV Zoznam grafov: Graf 1. Dynamika počtu stálych obyvateľov Ruska od 1. januára v rokoch, v mil. Graf 2. Dynamika reálnych disponibilných príjmov obyvateľov Ruska o mesiace v rokoch,% k predchádzajúcemu obdobiu Graf 3. Dynamika priemerných peňažných príjmov obyvateľstva podľa mesiacov v rokoch, tis. Rubľov Graf 4. Dynamika priemerných peňažných príjmov obyvateľstva podľa obyvateľstva o mesiace v rokoch,% v predchádzajúcom období Graf 5. Dynamika toku prichádzajúceho sveta v kvantitatívnom vyjadrení v rokoch, milióny ľudí. Graf 6. Dynamika svetového prírastku cestovného ruchu z hľadiska hodnoty v rokoch, miliardy dolárov Graf 7. Dynamika odlivu cestovného ruchu z kvantitatívneho hľadiska v rokoch, milióny ľudí. Graf 8. Dynamika svetového cestovného toku z hľadiska hodnoty v miliardách dolárov Graf 9. Dynamika objemu ruského trhu služieb cestovného ruchu v rokoch, milióny turistických balíkov Graf 10. Dynamika objemu ruského trhu služieb cestovného ruchu v rokoch, v miliardách. Rozvrh 11. Dynamika objemu segmentu cestovného ruchu na ruskom trhu cestovného ruchu v rokoch, milióny cestovných balíkov Rozvrh 12. Dynamika segmentu cestovného ruchu na ruskom trhu cestovného ruchu v rokoch a miliardách dolárov Plán 13. Dynamika segmentu prichádzajúceho cestovného ruchu Russias turistika na trhu v rokoch, milióny cestovných balíkov Rozvrh 14. Dynamika objemu segmentu prichádzajúceho cestovného ruchu na ruskom trhu cestovného ruchu v rokoch, miliardy dolárov Plán 15. Dynamika objemu domáceho segmentu cestovného ruchu na ruskom trhu cestovného ruchu v rokoch, milióny cestovných balíkov Plán 16. Dynamika domáceho segmentu cestovného ruchu na ruskom turistickom trhu v rokoch, miliardy dolárov Rozvrh 17. Dynamika počtu Rusov, ktorí odišli do zahraničia v rokoch., Pers. Graf 18. Počet Rusov, ktorí odišli do zahraničia v roku 2009 najväčšími krajinami určenia, Graf 19. Dynamika počtu Rusov, ktorí odišli do zahraničia najväčšími krajinami určenia v rokoch., Pers. 11

12 Graf 20. Dynamika počtu Rusov, ktorí odišli do zahraničia za účelom cestovného ruchu v rokoch., Pers. Graf 21. Počet rusov, ktorí odišli do zahraničia na účely cestovného ruchu v roku 2009, podľa hlavných cieľových krajín, ľudí Graf 22. Dynamika počtu Rusov, ktorí odišli do zahraničia za účelom cestovného ruchu, najväčšími cieľovými krajinami v rokoch., Pers. Graf 23. Dynamika počtu zahraničných občanov, ktorí vstúpili na územie Ruskej federácie v rokoch., Pers. Graf 24. Počet cudzincov, ktorí vstúpili na územie Ruskej federácie v roku 2009 najväčšími krajinami odchodu, osoby Graf 25. Dynamika počtu zahraničných občanov, ktorí vstúpili na územie Ruskej federácie za účelom cestovného ruchu, v rokoch., Pers. Graf 26. Počet zahraničných občanov, ktorí vstúpili na územie Ruskej federácie na účely cestovného ruchu, v roku 2009 pre najväčšie krajiny odchodu, osoby Graf 27. Dynamika počtu zahraničných občanov, ktorí vstúpili do Ruskej federácie na účely cestovného ruchu, najväčšími krajinami odchodu v rokoch., Pers. Graf 28. Dynamika počtu realizovaných poukážok pre občanov Ruskej federácie cestujúcich v Rusku v * rokoch, jednotky. Graf 29. Dynamika objemu predaja poukážok v smere domáceho cestovného ruchu vo federálnych okresoch Ruskej federácie v rokoch., Jednotky. Harmonogram 30. Zmeny v štruktúre predaja poukážok v smere domáceho cestovného ruchu vo federálnych okresoch Ruskej federácie v kvantitatívnom vyjadrení v rokoch,% Rozvrh 31. Dynamika predaja poukážok v smere domáceho cestovného ruchu v regiónoch Ruskej federácie v rokoch., Jednotky Graf 32. Zmena štruktúry predaja poukážok v smere domáceho cestovného ruchu v najväčších regiónoch Ruskej federácie vo fyzikálnom vyjadrení v rokoch% Graf 33. Dynamika počtu cestovných kancelárií v Rusku v rokoch, jednotky Graf 34. Najväčšie regióny Ruska počtom cestovných spoločností v roku 2008, jednotky Graf 35. Dynamika počtu realizovaných poukážok v segmente zahraničného cestovného ruchu v Rusku, jednotky Graf 36. Dynamika počtu realizovaných poukážok v segmente zahraničného cestovného ruchu v Rusku, tis. Graf 37. Dynamika počtu realizovaných poukážok v segmente cestovného ruchu v Rusku, jednotky Graf 38. Dynamika počtu realizovaných poukážok v segmente prichádzajúceho cestovného ruchu v Rusku, tis. Graf 39. Dynamika počtu realizovaných poukážok v segmente domáceho cestovného ruchu v Rusku, jednotky Graf 40. Dynamika počtu realizovaných poukážok v segmente domáceho cestovného ruchu v Rusku, tis. 12

13 Rozvrh 41. Hodnotenie najväčších cestovných kancelárií v Rusku počtom podávaných zákazníkov v rokoch., Tisíce ľudí. Graf 42. Hodnotenie najväčších cestovných spoločností v Rusku počtom odoslaných turistov v roku 2009, tisíc ľudí. Graf 43. Hodnotenie najväčších cestovných kancelárií v Rusku počtom zahraničných turistov akceptovaných v roku 2009 tisíc ľudí. Graf 44. Hodnotenie najväčších cestovných kancelárií v Rusku počtom domácich turistov v roku 2009 tisíc ľudí. Graf 45. Hodnotenie najväčších cestovných spoločností v Rusku podľa výnosov v bienálech, miliárd rubľov. Graf 46. Rating najväčších cestovných spoločností v Rusku podľa výnosov z predaja vstupeniek v roku 2009, v mil. Graf 47. Hodnotenie najväčších regionálnych cestovných kancelárií v Rusku podľa príjmov v roku 2009, miliardy rubľov. Graf 48. Rating najväčších regionálnych cestovných kancelárií podľa počtu zamestnancov v roku 2009, osob. Graf 49. Hodnotenie najväčších regionálnych cestovných kancelárií v Rusku počtom odoslaných turistov v roku 2009 tisíc ľudí. Graf 50. Hodnotenie najväčších regionálnych cestovných kancelárií v Rusku počtom zahraničných turistov prijatých v roku 2009 tisíc ľudí. Graf 51. Hodnotenie najväčších regionálnych turistických spoločností Ruska v domácom cestovnom ruchu v roku 2009 tisíc ľudí. Graf 52. Hodnotenie najväčších regionálnych cestovných kancelárií v Rusku počtom predávaných cestovných lístkov v roku 2009, tisíce lístkov Graf 53. Náklady na letnú dovolenku, ktoré ruskí sú ochotní vynaložiť na jedného člena rodiny v ostatných rokoch v rokoch, tis. Graf 54. Preferencie Rusov podľa typu rekreácie v roku 2010,% Graf 55. Preferencie Rusov na typ oddychu v roku 2010,% Graf 56. Zdroje informácií o možnostiach rekreácie, ktoré používajú Rusi v roku 2010,% Graf 57. Vnímanie ruského odpočinku podľa cieľov,% Graf 58. Ruské plány týkajúce sa voľby miesta oddychu v% Graf 59. Preferencie Rusov týkajúce sa voľby miesta na odpočinok v roku 2010,% Graf 60. Dynamika objemu ruského trhu služieb cestovného ruchu v rokoch. a predpovedá roky, milióny cestovných balíkov Obrázok 61. Dynamika objemu ruského trhu služieb cestovného ruchu v rokoch. a predpovede na roky., miliardy dolárov. Graf 62. Dynamika objemu cestovného ruchu na ruskom trhu cestovných služieb v mestách a predpoveď na roky., milióny turistických balíkov 13

14 Graf 63. Dynamika objemu cestovného ruchu na ruskom trhu cestovných služieb v rokoch. a predpovede na roky., miliardy dolárov. Graf 64. Dynamika objemu segmentu prichádzajúceho cestovného ruchu na ruskom trhu služieb cestovného ruchu v rokoch. a prognóza na roky, milióny cestovných balíkov Obrázok 65. Dynamika objemu segmentu prichádzajúceho cestovného ruchu na ruskom trhu služieb cestovného ruchu a predpovede na roky., miliardy dolárov. Graf 66. Dynamika domáceho segmentu cestovného ruchu na ruskom trhu služieb cestovného ruchu v rokoch. a predpovede na roky, milióny cestovných balíkov Obrázok 67. Dynamika objemu tuzemského segmentu cestovného ruchu na ruskom trhu služieb cestovného ruchu v rokoch. a predpovede na roky., miliardy dolárov. Zoznam diagramov: Graf 1. Štruktúra prichádzajúceho svetového turistického toku regiónmi z kvantitatívneho hľadiska v roku 2009,% Graf 2. Štruktúra prichádzajúceho svetového turistického toku podľa regiónov z hľadiska hodnoty v roku 2009,% Graf 3. Zmeny v štruktúre prichádzajúceho svetového turistického toku podľa regiónov v kvantitatívnom vyjadrení v rokoch,% Graf 4. Zmeny v štruktúre svetových turistických vstupných tokov podľa regiónov z hľadiska hodnoty v rokoch,% Graf 5. Štruktúra svetových turistických vstupov Pohľad podľa krajín sveta v kvantitatívnom vyjadrení v roku 2009,% Graf 6. Štruktúra prichádzajúceho svetového turistického toku v krajinách sveta v hodnotovom vyjadrení v roku 2009,% Graf 7. Kvantitatívne zmeny v štruktúre prichádzajúceho svetového turistického toku v krajinách sveta v rokoch, % Graf 8. Zmeny v štruktúre cestovného toku prichádzajúceho sveta v krajinách sveta z hľadiska hodnoty v rokoch,% Graf 9. Štruktúra zahraničného cestovného toku v krajinách sveta z hľadiska hodnoty v roku 2009,% Graf mma 10. Zmeny v štruktúre cestovného toku vo svete z hľadiska hodnoty v rokoch,% Graf 11. Štruktúra ruského trhu služieb cestovného ruchu podľa druhu cestovného ruchu z kvantitatívneho hľadiska v roku 2009,% Obrázok 12. Štruktúra ruského trhu služieb cestovného ruchu podľa typu cestovného ruchu v% v roku 2009,% Graf 13. Štruktúra ruského odchodu do zahraničia pre najväčšie cieľové krajiny v roku 2009,% Graf 14. Zmeny v štruktúre odchodu ruských občanov do zahraničia najväčšími krajinami v rokoch.% 14

15 Graf 15. Štruktúra ruského odchodu do zahraničia podľa účelu výletu v roku 2009,% Obrázok 16. Zmena štruktúry ruského východu v zahraničí podľa účelu výletu za rok, Graf 17. Štruktúra ruského odchodu do zahraničia na účely cestovného ruchu najväčšími cieľovými krajinami v roku 2009 rok,% Graf 18. Zmeny v štruktúre odchodu ruských občanov do zahraničia na účely cestovného ruchu v najväčších krajinách určenia v rokoch% Graf 19. Štruktúra vstupu zahraničných občanov do Ruskej federácie v najväčších krajinách odchodu v roku 2009,% Graf 20. Zmena štruktúry vstupu % Graf 21. Štruktúra vstupu zahraničných občanov na územie Ruskej federácie v roku 2009 Graf 22. Zmena štruktúry vstupu zahraničných občanov na územie Ruskej federácie v rokoch% Graf 23. Štruktúra vstupu zahraničných občanov do Ruskej federácie v% občania na území Ruskej federácie pre turistiku na najväčších krajín pôvodu v roku 2009,% Obrázok 24. Zmeny v štruktúre zahraničného občanov vstupe do Ruskej federácie pre oblasť cestovného ruchu na najväčšej vysielajúcej krajiny v rokoch.,% Obrázok 25. štruktúra predaja nahrávok v smere vnútorného m urizma v federálny okruh z kvantitatívneho hľadiska v roku 2008,% Graf 26. Štruktúra predaja nahrávok v smere domáceho cestovného ruchu v najväčších regiónoch Ruskej federácie v kvantitatívneho hľadiska v roku 2008,% Obrázok 27. Segmentácia turistických podnikov v Rusku podľa druhu poskytovanej služby v roku 2008, % Graf 28. Distribučná štruktúra cestovných spoločností v Rusku podľa federálnych okresov Ruskej federácie v roku 2008,% Graf 29. Regionálna štruktúra distribúcie cestovných spoločností v Rusku v roku 2008,% Graf 30. Podiel predajných poukážok v segmente cestovného ruchu vo všetkých kupóroch predávaných v Ruskej federácii v roku 2008 z kvantitatívneho hľadiska% Graf 31. Podiel poukážok predávaných v segmente cestovného ruchu vo všetkých cestovných poukážkach predávaných v Ruskej federácii v roku 2008 v hodnotovom vyjadrení Graf 32. Zmena podielu poukážky predávané v segmente cestovného ruchu v cestovnom ruchu vo všetkých kupónoch predávaných v Ruskej federácii v rokoch. v kvantitatívnom vyjadrení% Graf 33. Zmeny v podieloch poukážok predávaných v segmente cestovného ruchu v rámci všetkých poukážok predávaných v Rusku v rokoch. v percentuálnom vyjadrení% Graf 34. Percento poukážok predávaných v segmente prichádzajúceho turizmu vo všetkých poukážkach predávaných v Ruskej federácii v roku 2008 z kvantitatívneho hľadiska% Graf 35. Percento poukážok predávaných v segmente prichádzajúceho turizmu vo všetkých poukážkach predávaných v RF v roku 2008 v hodnotovom vyjadrení,% 15

16 Obrázok 36. Zmena podielu poukážok predávaných v segmente cestovného ruchu vo vśetkých poukážkach predávaných v Ruskej federácii v rokoch. v kvantitatívnom vyjadrení% Graf 37. Zmena podielu poukážok predávaných v segmente cestovného ruchu vo všetkých kupóroch predávaných v Ruskej federácii v rokoch. Graf 38. Podiel poukážok predávaných v domácom sektore cestovného ruchu vo všetkých poukážkach predávaných v Rusku v roku 2008 z kvantitatívneho hľadiska,% Graf 39. Percento poukážok predávaných v segmente domáceho cestovného ruchu vo všetkých poukážkach predávaných v Ruskej federácie v roku 2008 v hodnotovom vyjadrení% Graf 40. Zmena podielu poukážok predávaných v segmente domáceho cestovného ruchu vo všetkých poukážkach predávaných v Ruskej federácii v rokoch. v kvantitatívnom vyjadrení,% Graf 41. Zmena podielu poukážok predávaných v segmente domáceho cestovného ruchu vo všetkých poukážkach predávaných v Ruskej federácii v rokoch. % Graf 42. Ruské preferencie týkajúce sa výberu spoločníkov cestovného ruchu v roku 2010 Graf 43. Faktory ovplyvňujúce výber ruskej dovolenkovej destinácie v roku 2010 Graf 44. Dôvody pre výber Ruskej dovolenky v roku 2010, Predikcia štruktúry predaja turistických trás v Rusku podľa druhov predajcov za rok 2010,% Graf 46. Segmentácia ruského trhu služieb cestovného ruchu z kvantitatívneho hľadiska v rokoch. a predpovede na roky,% Graf 47. Segmentácia ruského trhu služieb cestovného ruchu v hodnotovom vyjadrení v rokoch. a predpoveď na roky,% Zoznam tabuliek: Tabuľka 1. Hodnotenie krajín vo svete, pokiaľ ide o cestovný ruch v miliónoch dolárov Tabuľka 2. Počet Rusov, ktorí odišli do zahraničia podľa krajín určenia v rokoch., Pers. Tabuľka 3. Počet Rusov, ktorí odišli do zahraničia na účel cestovného ruchu, podľa krajiny určenia v rokoch., Pers. Tabuľka 4. Počet zahraničných občanov, ktorí vstúpili na územie Ruskej federácie podľa krajiny odchodu v rokoch., Pers. Tabuľka 5. Počet zahraničných občanov, ktorí vstúpili do Ruskej federácie s cieľom cestovného ruchu, v rokoch. podľa krajín odchodu, osôb. Tabuľka 6. Predaj poukážok v smere domáceho cestovného ruchu vo federálnych okresoch Ruskej federácie v rokoch., Jednotky. Tabuľka 7. Predaj poukážok v smere domáceho cestovného ruchu v regiónoch Ruskej federácie v rokoch., Jednotky Tabuľka 8. Počet cestovných spoločností v najväčších federálnych obvodoch v roku 2008, jednotky Tabuľka 9. Počet cestovných spoločností v hlavných regiónoch Ruskej federácie v roku 2008, jednotky 16

17 Tabuľka 10. Najväčšie cestovné kancelárie s obratom viac ako 300 miliónov rubľov. a finančné zabezpečenie vo výške 1 milión rubľov. v roku 2009 Tabuľka 11. Najväčšie cestovné kancelárie s obratom miliónov rubľov. a finančné zabezpečenie 60 miliónov rubľov. v roku 2009 Tabuľka 12. Hodnotenie najväčších cestovných spoločností v Rusku podľa priemerných nákladov na služby v roku 2009, rub. pre služby Tabuľka 13. Hodnotenie najväčších cestovných spoločností v Rusku podľa počtu kancelárií v roku 2009, jednotky Tabuľka 14. Hodnotenie najväčších cestovných spoločností v Rusku podľa počtu klientov v roku 2009, Tabuľka 15. Počet klientov najväčších cestovných kancelárií v Rusku podľa typu cestovného ruchu v roku 2009, osob. Tabuľka 16. Rating najväčších cestovných spoločností v Rusku podľa tržieb v roku 2009, mil. Tabuľka 17. Hodnotenie najväčších cestovných spoločností v Rusku podľa výnosov z predaja cestovných lístkov v roku 2009, mil. Tabuľka 18. Predaj niektorých typov vstupeniek najväčšími cestovnými spoločnosťami Ruska v roku 2009 v kvantitatívnom a hodnotovom vyjadrení Tabuľka 19. Rating najväčších regionálnych cestovných kancelárií podľa tržieb v roku 2009, milióny rubľov Tabuľka 20. Hodnotenie najväčších regionálnych turistických spoločností v Rusku podľa počtu klientov v ľuďoch. Tabuľka 21. Hodnotenie najväčších regionálnych turistických spoločností v Rusku počtom klientov v tisícoch ľudí Tabuľka 22. Aktuálne regionálne cieľové programy pre rozvoj cestovného ruchu v zložkách Ruskej federácie Tabuľka 23. Akčný plán implementácie stratégie rozvoja cestovného ruchu v Ruskej federácii Zoznam systémov: Schéma 1. Klasifikácia cestovného ruchu podľa typu Schéma 2. Klasifikácia cestovného ruchu podľa účelu cestovného plánu 3. Klasifikácia cestovného ruchu podľa typu Dopravný plán 4. Klasifikácia cestovného ruchu počas cesty 17

18 INFORMÁCIE O INTESCO RESEARCH GROUP je analytická skupina, ktorej hlavnou činnosťou je vývoj vysoko kvalitných podnikateľských plánov, štúdií uskutočniteľnosti a marketingového prieskumu ruských a regionálnych trhov Ruskej federácie. Poskytujeme našim zákazníkom relevantné a spoľahlivé informácie, odborné rady pre podnikanie. Všetky diela sú založené na osvedčených výskumných technikách. Pri realizácii marketingového prieskumu a pri tvorbe podnikateľských plánov sa spolieha na medzinárodne uznávané metódy hodnotenia efektívnosti investícií, na ruské a medzinárodné štandardy kvality. Finančné analytici sú absolventi popredných univerzít Moskva (MsÚ, MIPT, Plechanov. Plechanov, Vysoká škola ekonomická v FINECO) a majú hlboké znalosti v oblasti marketingu, výskumu metodológie registrácii, hodnotení efektívnosti investičných projektov, príprava analytických správ a obchodné prognózy. Profesionálny prístup a servis, vysoko kvalifikovaní špecialisti, hlboké znalosti rôznych trhov, rozsiahle skúsenosti s projektmi a neustále zlepšovanie umožňujú spoločnosti poskytovať vysokokvalitné služby všetkým svojim zákazníkom. Informácie z našich správ sú zverejnené v najväčších ruských novinách a časopisoch: Vedomosti, Kommersant-Dengi, Rossiyskaya Gazeta a pod. Medzi klientmi sú také veľké organizácie ako Infolink, Russky Spirits, Aladushkin Group, 1. tuková spoločnosť, GK Rusagro, EFKO, Prioskolye, ASTON, Cherkizovo Group, Rosinter reštaurácia Holding, Fizkult, kapitálová prehliadka, Vysoká škola ekonomická, Nodel Produkt, Vipoil Holding Group, ROSGAZTOPLIVO, JM Východná Európa, Metropolis, cukrárenská továreň NEVA, Cukrárske "Čarodejnica", "Agroimport", "Bargus" "Petrova pole", "Ryazanzernoproduct", "Omsk kolienka Factory", "Kinotavr", "Marketing", "Interturizm", "Národná 18

19 oviec Union "Hydina Farm" Kamyshinskaya "Hydina Farm" Pobrežie " Uralbroiler "Myasoptitsekombinat" Penza " Sochi mäso rastlina " Dzerzhinsky mäsokombinát »,« Belgorod slanina " zdravie " Kuban Agro " Selprom -Invest », KelsenBisca," Sochi Bakery "Agro-priemyselné spoločnosti" Agro-2000 ", UK" Proper City "MC" rozvoj-Sibír "," SK Favorit "," LenExpo "," Neoprint "," Business Industry Mira "," Marr Russia "," Ingredient-Logistic "," Nikofarm "," SibZhelDorTrans "," AK BARS Development "," NTB Development ", Fillini," Cr ativnost Agency Type Market »,« World of Flowers "a tak ďalej. Cieľom našej spoločnosti je zabezpečiť úspešnú realizáciu podnikateľských projektov našich klientov 19

Top