logo

Príslušenstvo sú pomocné výrobky používané pri výrobe nábytku.

Bez týchto prvkov je ťažké si predstaviť akékoľvek predmety.

V súčasnosti chýba výroba nábytkových doplnkov vo väčšine podnikov tohto odvetvia, čo nie je prekvapujúce, pretože s jednoduchou zdanlivosťou týchto detailov je to veľmi náročný proces.

Okrem toho existujú tisícky názvov hotových výrobkov. Všeobecne platí, že tento segment trhu nie je mnohými príťažlivými, ale v skutočnosti to tak nie je. Niekedy náklady na príslušenstvo používané pri výrobe nábytku predstavujú 35-40% celého objektu, čo je veľmi dôležité.

Situácia na trhu

V súčasnej dobe je výroba nábytkového kovania kompletne vyvinutý v Rusku, a veľké množstvo predmetov dovážaných. V pravom dolnom cenovom segmente je možno vidieť väčšinou výrobky pochádzajúce z Ázie - je pomerne ťažké súťažiť s nimi, a v horných a stredných základe - Európsky výrobca, takže rozhodnutie usporiadať podnikania sa oplatí zamerať sa na túto časť trhu.

Základné požiadavky

Zvyčajne sa výroba nábytkových doplnkov uskutočňuje v továrňach s veľkým počtom zamestnancov. V stave najmenších podnikov je z päťdesiatich ľudí, to znamená, že pre takýto obchod vyžaduje značné investície. Ak hovoríme o potrebnom vybavení pre prácu, ide o rôzne stroje - frézovanie, sústruženie, vŕtanie a iné.

Ukazuje sa, že pre každé pracovisko je jedna jednotka. Samozrejme, môžete vytvoriť malý podnik, ktorý bude vyrábať nábytkové kovanie. Avšak veľmi malé firmy v takom podnikaní budú veľmi ťažké. Je to spôsobené tým, že väčšinou veľké továrne na nábytok, na ktoré by ste mali byť primárne orientovaní, radšej kupujú väčšinu rozsahu na jednom mieste.

Všeobecne platí, že minimálna investícia sa odhaduje na 8-9 miliónov rubľov, kým môžete hovoriť o ziskovosti podnikov na úrovni 30% a prípad je považovaný za veľmi riskantný. V praxi je potrebné zamerať sa na rozsah 400 až 500 položiek.

Aké sú príslušenstvo?

Prostredníctvom týchto produktov je zabezpečené pevné a pohyblivé spojenie častí nábytku, ako aj interakcia objektov s osobou a bývaním. Existuje mnoho typov, a ak spĺňate priemyselné normy, potom viac ako 110.

Sú to upevňovacie a predné kovania, rôzne závesy, držiaky na poličky, kravaty, zámky, kľučky, všetky druhy dekoračných prvkov, otočné a podpery kolies, transformačné mechanizmy, kovové a plastové kontajnery, zrkadlá, umývačky riadu a ďalšie výrobky, kit.

Nábytkové kovanie je vyrobené z rôznych materiálov: plast, drevo, kov a ich kombinácie. Povrchy výrobkov môžu byť leštené, lakované, niekedy dokonca aj práškové farby, metalizované pomocou vákuového nanášania, elektroformovania a iných technológií.

Význam hardvéru

Použitím tohto konštrukčného prvku spojeného so všetkými fázami návrhu a výroby nábytku. Ak sú príslušenstvo správne zvolené, má to pozitívny vplyv na architektonické a umelecké riešenie výrobkov, organizáciu technologického procesu, trvanlivosť a pevnosť hotového výrobku a jednoduché používanie.

A ak dobré prvky nie sú schopné ušetriť zle navrhnutý nábytok, potom ten správny môže priniesť výrobok novému dizajnérovi, a teda cenovej úrovni. Dôležitosť armatúr a ich podielu na nákladovej štruktúre hotových výrobkov, kde to trvá od 10-12 do 40%, sa potvrdzuje.

Trochu histórie

Až do začiatku osemdesiatych rokov bola potreba štrukturálnych prvkov takmer úplne uspokojená domácimi výrobkami. Následne sa výroba nábytkových kovaní uskutočnila v 700 závodoch všetkých oddelení a ministerstiev, ktoré boli v súčasnosti v únii.

Vedenie priemyslu venovalo veľkú pozornosť rozvoju tohto segmentu. Prideľovanie finančných prostriedkov na rozvojovú prácu, ako aj na klasifikáciu, štandardizáciu a vývoj priemyselných noriem sa neustále uskutočňovalo.

Napriek skutočnosti, že podniky neustále vykonávali prácu súvisiacu so zlepšením samotného výrobku a jeho výrobnej technológie, domáce výrobky boli v mnohých smeroch stále nižšie ako ich protějšky zo západu. To bolo zvyčajne vysvetlené skutočnosťou, že v podmienkach nedostatku nábytku mali organizácie istý konzervativizmus, ktorý bol vyjadrený v prípade, že nijaké túžby z ich strany nevyužívali nové, modernejšie výrobky.

Možno poznamenať aj skutočnosť, že mnohé podniky v tomto odvetví nemali čas zhromažďovať určité skúsenosti v hromadnej výrobe, pretože mali len 8-12 rokov v tejto oblasti. To je napriek skutočnosti, že vedúci výrobcovia Talianska a Nemecka mali skúsenosti už v 40-50 rokoch.

Treba poznamenať, že výroba nábytkových doplnkov v súčasnosti naberá dynamiku, keďže dopyt po ňom výrazne vzrástol na ruskom trhu. To súvisí so zvýšením blahobytu obyvateľstva a nárastom bytovej výstavby. Ak chcete vytvoriť vlastnú produkčnú spoločnosť, musíte prejsť niekoľkými fázami.

Vybrať miesto

Všetky podniky, ktoré sa zaoberajú výrobou nábytkových doplnkov, je možné rozdeliť do troch skupín: malých, stredných a veľkých. Stojí za to zvážiť prvé dve. Malé podniky, ktorých počet zamestnancov je až 400, sú zamerané na výrobu výrobkov, ktoré budú vykonávať maloobchod, malý veľkoobchod a prácu s individuálnymi objednávkami.

Stredné podniky majú zvyčajne až 1 000 zamestnancov. Úzko spolupracujú s výrobcami nábytku a len malé časti príslušenstva sa zvyčajne posielajú na predaj. Keď sa určí rozsah budúceho podnikania, rovnako ako jeho špecializácia, je potrebné prejsť na ďalšiu fázu.

Úvod do výrobného procesu

Technológia výroby nábytku predpokladá, že nábytok je najprv navrhnutý na počítači. Prvá vec, ktorá sa robí, je skica budúceho produktu. Po dohode s zákazníkom sa vypracuje výkres, ktorý sa prenesie do dielne na vykonanie aktuálnej objednávky. Výroba nábytkových kovaní je ukončená v dielni špeciálnym vybavením.

Aké investície budú potrebné

Ak chcete vytvoriť plnohodnotný podnik, bude to veľa trvať. Najprv by malo ísť o výrobné zariadenie, sklady na skladovanie výrobkov pripravených na predaj, ako aj vybavenie.

Na výrobu nábytkového príslušenstva sú potrebné nasledujúce stroje: frézovanie, valcovanie závitov, ohýbanie, vŕtanie a sústruženie. Spočiatku budete musieť investovať nielen všetko, ale aj kúpiť suroviny pre prvú šaržu výrobkov.

Pri výbere strojov pre aktivity vašej továrne by sa mala zamerať na kvalitné výrobky domácej alebo zahraničnej výroby. Stojí za zmienku, že je lepšie získať nové zariadenia, ale môžete začať svoju činnosť pomocou použitého zariadenia. V takomto prípade môžete na začiatku ušetriť trochu, ale potom, keď dosiahnete určitú úroveň vývoja, musíte stále kupovať nové zariadenia.

Naučiť sa prekonávať ťažkosti

Tento typ podnikania sa vyznačuje priemernými ukazovateľmi rizika. Ale tu môžete čeliť určitým ťažkostiam, napríklad odmietnutie prenájmu, zlyhanie vybavenia, prerušenie dodávok surovín. Riešenie však vždy existuje. Na začiatok je dôležité pochopiť, že musíte mať na sklade dostatočnú dodávku surovín. Nezabudnite sa pozrieť na spoľahlivých majiteľov a zariadenie by malo byť zakúpené dovezené, pretože to zlyhá oveľa menej.

Uskutočňovanie predaja

Nábytkové príslušenstvo sa môže realizovať niekoľkými kanálmi. Prvým z nich sú predajcovia a druhý - podniky, ktoré sa zaoberajú výrobou nábytku. Vaša spoločnosť by mala pracovať nielen s veľkým obehom, ale aj s individuálnymi objednávkami.

Je jasné, že budete potrebovať reklamu. Vykonávate napríklad výrobu plastových doplnkov, potom je pre vás dôležité, aby ste sa na trhu určitým spôsobom umiestnili tak, aby ste prilákali potenciálnych zákazníkov. Pri reklame by ste mali využiť všetky dostupné prostriedky, vrátane miestnych publikácií a internetu, kde sa môžete ohlásiť celému svetu.

Ako viete, je na vás, aby ste sa rozhodli, aké typy nábytku budete vyrábať, ale mali by ste sa zamerať na potreby väčšiny zákazníkov, aby ste zaručili príliv zákazníkov.

Podnikanie od začiatku: výroba nábytkových doplnkov

Nábytok je komplexný produkt s rôznymi funkciami, ktorý môže byť:

 • mobile;
 • vložené;
 • voľne stojace.

Pomocou nábytku, obytných a priemyselných priestorov sú vybavené rôzne zóny, kde sú ľudia plánovaní. Okrem toho je potrebný nábytok na uloženie rôznych predmetov a zdobenie miestnosti, ako aj na pohodlie súvisiace s varením a vykonávaním rôznych prác. Niekedy je nábytok rozdelený na samostatné zóny.

Analýza trhu

Nábytok je klasifikovaný podľa typu:

Výroba nábytku môže byť z akéhokoľvek materiálu. Keďže je to jedna z najvyšších priorít ľudí, obyvateľstvo má záujem o objednávky príslušného príslušenstva a tiež preto, že nábytok sa vyznačuje dlhou životnosťou a možnosťou opakovaných opráv.

Napríklad, ak osoba nie je schopná z akéhokoľvek dôvodu zakúpiť nový nábytok, potom môže ľahko opraviť starý nábytok a predĺžiť dobu jeho používania.

Konkurencia v tejto oblasti podnikania je veľmi vysoká. Existuje veľa výrobcov nábytkových kovaní, pretože buď sú ponúkané na predaj nekvalitné výrobky, ktoré sa neustále rozkladajú, alebo naopak drahé, dovážané od európskych výrobcov, ktoré nie sú dostupné pre mnohých ľudí v krajine.

Ak chcete začať podnikať od začiatku v tejto oblasti, dávajte pozor na nasledujúce nuansy:

 1. Je lepšie dostať sa do hlavného prúdu a vyrábať vysoko kvalitné a zároveň lacné nábytkové doplnky za dobrú cenu.
 2. Vzhľadom k tomu, že počet nomenklatúrnych doplnkov je obrovský a môže dosiahnuť 20 000 pozícií, potom samozrejme nebudete môcť okamžite vytvoriť všetky pozície.
 3. Najlepším riešením by bolo vytvoriť úzku skupinu, v ktorej budete najlepšie.
 4. V budúcnosti, keď obyvateľstvo bude vedieť o vašom podniku, začne fungovať správne a generovať príjem, môžete začať rozširovať výrobu a zahrnúť ešte viac druhov príslušenstva v dosahu.

Dobré predpoklady na začatie podnikania na tomto trhu sú:

 • zvýšenie bohatstva;
 • prednosť rastúceho počtu ľudí k nákupu domáceho modulárneho a prefabrikovaného nábytku.

Registrácia a organizácia podnikania

V záujme usporiadania podniku z právneho hľadiska by spoločnosť spoločností s ručením obmedzeným mala byť založená na spoločnom daňovom systéme. Tento typ umožní spoluprácu s renomovanými veľkoobchodnými organizáciami a zákazníkmi, ako aj jednotlivcami.

Aby ste otvorili firmu, budete musieť zozbierať potrebné doklady, vrátane:

 1. Informácie o názve podniku.
 2. Protokol o vymenovaní zakladateľa.
 3. Informácie o vlastníkovi a účtovníctve.
 4. Údaje o účte, ktoré sú otvorené pre autorizovaný kapitál a bežný účet pre podnikanie.
 5. Platba štátnej dane.
 6. Charta, ktorého veľkosť je viac ako 10 000 rubľov.

Mali by ste tiež zaradiť OKVED:

 • 12 výroba nábytku pre kancelárie a obchodné podniky;
 • 13 výroba kuchynského nábytku;
 • 14 výroba ostatného nábytku;
 • 47.11 predaj hromadného nábytku;
 • 44.1 predaj nábytku v maloobchode;
 • 44.5 predaj nábytku z dreva, korku a prútia;
 • 61.2 predaj nábytku v maloobchode, prostredníctvom televízie, rozhlasu, telefónu a internetu.

V miestnosti

Ak chcete usporiadať malú produkciu napríklad na 800 pozícií, budete si musieť prenajať alebo zakúpiť priestor pre dielňu, ktorej plocha bude 75 metrov štvorcových. Okrem toho budete potrebovať sklad pre hotové výrobky a materiály.

Výrobný proces

Výrobný proces pre nábytkové kovanie zahŕňa:

 1. Vypracovanie projektu na počítači.
 2. Vytvorenie plánovanej šablóny produktu.
 3. Koordinácia so zákazníkom.
 4. Vytvorenie výkresu, ktorý bude neskôr prevedený do obchodu na vykonanie aktuálnej objednávky.

Podrobný opis výrobného procesu závisí od automatizácie a pomeru ručnej a mechanickej práce. Pokročilá výroba sa posudzuje s automatickými linkami, ktorých prevádzkovateľ vyžaduje:

 • zadajte rôzne dáta do špeciálneho počítačového programu;
 • navrhovať potrebné výrobky;
 • zadajte príkaz na spustenie.

V krátkom čase CNC vytvorí budúce príslušenstvo z jasne zaznamenaných materiálov. Odporúča sa zakúpiť predložené linky, ak sa plánuje hromadná výroba. Najlepšou možnosťou by bolo poloautomatické zariadenie, ktoré by sa malo uplatňovať na ručnú prácu.

zariadenie

V podniku na výrobu nábytkových doplnkov by mali byť:

 1. Poloautomatický alebo automatický ohýbač.
 2. Frézka.
 3. Vŕtačka.
 4. Brúska.
 5. Sústruh.
 6. Válcovačka závitov.

Zamestnanci

Zamestnanci musia byť dobre vyškolení a sprevádzať činnosť organizácie od momentu vytvorenia projektu až po predaj hotových výrobkov. Nezabudnite uviesť nasledujúce rámce:

 1. Manažér. Zodpovednosť zahŕňa prijímanie objednávok a spracovanie zmlúv so zákazníkmi.
 2. Výrobný manažér Som povinný kontrolovať štádium tvorby tvaroviek, organizovať pracovníkov.
 3. Pracovníkov. Pre malú dielňu sú potrebné priemerne štyri osoby, od ktorých sa požaduje, aby vykonali výrobné práce kvalitným spôsobom.
 4. Driver. Musí doručiť objednávky do skladu a priniesť potrebné suroviny.

Vo veľmi častých prípadoch je výroba nábytkového vybavenia spojená s úzkou spoluprácou s továrňami. Mnoho objednávok môže byť zameraných konkrétne na továrne na výrobu nábytku. Je možné predávať viac malého veľkoobchodného predaja prostredníctvom:

 • obchodníci;
 • predajne nábytku;
 • domáce hypermarkety.

Finančná zložka podniku

Ak chcete začať podnikať, potrebujete poznať potenciálnu výšku príjmov a výdavkov, či sa bude spájať podnikanie pri výrobe nábytkového vybavenia a ako dlho bude spoločnosť schopná dosiahnuť čistý príjem.

Náklady na zistenie a údržbu

Ak chcete vypočítať potenciálne náklady, ktorým čelíte, mali by ste vypočítať:

 1. Nájomné je 70 000 mesačne.
 2. Získavanie strojov pre podnik, jeho prepravy a inštalácie - 600 tisíc rubľov.
 3. Oprava dielne, registrácia dokumentov - 300 tisíc rubľov.
 4. Spotrebný materiál - 250 tisíc rubľov.

Teraz vypočítavame náklady, ktoré sa objavia v spoločnosti. Tie môžu zahŕňať:

 1. Úžitkové platby - 30 tisíc rubľov.
 2. Odmeňovanie zamestnancov - 180 tisíc rubľov.
 3. Pravidelná údržba stránky, sociálnych sietí, reklamná kampaň - 20 tisíc rubľov.
 4. Ostatné náklady, vrátane a daňové odpočty - 30 tisíc rubľov.

V dôsledku toho začať prevádzku spoločnosti bude vyžadovať 2,15 miliónov rubľov.

Budúce zárobky

Fungujúci výrobný podnik mesačne predáva nábytkové príslušenstvo za 600-700 tisíc rubľov, zatiaľ čo príjem sa bude pohybovať medzi 350 - 400 tisíc rubľov. mesačne. Z tohto čísla je potrebné odpočítať fixné náklady a ukázalo sa, že organizácia prináša čistý zisk najmenej 100-150 tisíc rubľov.

Doba splácania

So správnym výpočtom potenciálnych strát a ziskov môžete vypočítať dobu návratnosti, bude to 21 mesiacov. Investovanie do podnikania sa môže splácať približne za 1,5 roka, čo prinesie svojmu majiteľovi čistý príjem. Ak sa organizácia otvorí v malom meste, doba návratnosti sa zvýši na 2 roky.

Pred začatím podnikania od začiatku na výrobu nábytkového príslušenstva zvážte nasledujúce skutočnosti:

 1. Pozorne preskúmať trh a analyzovať konkurencieschopné firmy, ako aj ich silné a slabé stránky.
 2. Pri plánovaní otvorenia rozsiahleho workshopu by sa mala venovať osobitná pozornosť hľadaniu veľkoobchodných zákazníkov, ktoré poskytnú vašej spoločnosti stabilný príjem.
 3. V malej miestnosti bude správnejšie splniť jednotlivé objednávky.

Hlavnou výhodou tohto podnikania je to, že nezávisí od sezónnych faktorov. Nábytkové príslušenstvo je medzi obyvateľmi v priebehu celého roka vyhľadávané, preto buďte opatrní a skúste svoju ruku v tejto oblasti.

Ako usporiadať výrobu nábytkového príslušenstva

Nábytkové kovanie je niekoľko desiatok tisíc položiek výrobkov, ktoré sú potrebné pri výrobe rôznych nábytku. Moderná výroba nábytkových doplnkov dodáva trh s množstvom rôznych modelov, od jednoduchých možností plastov až po kovové konštrukcie s tlmiacim systémom a hladkým uzáverom.

Obchodná dôležitosť

Vysoko kvalitné estetické prvky majú pozitívny vplyv na architektonické a umelecké riešenie nábytku, jeho funkčnosť, trvanlivosť a jednoduché používanie. A ak sa nábytok, ktorý je z hľadiska dizajnu nerentabilný, nemôže ušetriť vysokokvalitným príslušenstvom, komfortne navrhnuté a správne zvolené príslušenstvo môže klásť čalúnený nábytok na vyššiu konštrukčnú a prevádzkovú úroveň.

Väčšina podnikov, ktoré vyrábajú nábytok, nemá vlastnú výrobu kovania, pretože je špecifická. Vyžaduje určité vybavenie a vyškolený personál schopný pracovať na technologických linkách.

S pozorovaným trendom vo vývoji výroby nábytku rastie význam prítomnosti rôznych nábytkových doplnkov na trhu. Ale na ruskom trhu sú vedúce pozície obsadené čínskymi dodávateľmi s ich nie vždy vysoko kvalitnými výrobkami. Je to kvalita nábytku nevyhovuje ruským výrobcom nábytku.

Preto sa podnikatelia, ktorí sa rozhodli zapojiť do výroby nábytkového vybavenia, by mali venovať pozornosť nielen rozsahu a dizajnu svojich výrobkov, ale predovšetkým výrobným materiálom a kvalite výrobku.

Typy nábytkových kovaní

Príslušenstvo - funkčné prvky nábytku. Je nevyhnutné pre skutočné a pohyblivé spojenie nábytkových častí. Rozmanitosť mien možno rozdeliť podľa funkčných vlastností:

 • slučky, držiaky, háky, zámky, vodidlá;
 • spojovací materiál;
 • držadlá, podpery, západky;
 • plastové a kovové kontajnery;
 • transformačné mechanizmy;
 • predné príslušenstvo;
 • ozdobné predmety.

Na výrobu komponentov s použitím rôznych materiálov:

 • kov;
 • plastu;
 • drevo.

Podniková organizácia

Pri realizácii myšlienky organizovania podnikania na výrobu nábytkového kovania je potrebné okrem analýzy trhu predaja dôkladne vypracovať obchodný plán. Za každú fázu stojí za to, aby ste sa podrobne oboznámili so špecifikami výroby tohto výrobku. Pred začatím vývoja podnikateľského projektu je potrebné určiť rozsah budúcej výroby. Existujú tri skupiny podnikov, ktoré vyrábajú nábytkové príslušenstvo:

 • malé dielne s priemerným personálom až 100 osôb. Sú zamerané na výrobu výrobkov pre maloobchod, malý veľkoobchod a na objednávku.
 • Stredná produkcia, poskytujúca až 500 pracovných miest. Takéto podniky nadviažu spoluprácu s malými výrobňami nábytku regionálneho významu s malými a veľkými predajcami.
 • Veľké podniky, ktoré sa zaoberajú výrobou viac ako tisíc ľudí. Úzko spolupracujú s výrobcami nábytku na rôznych úrovniach.

Čo si vybrať? Ak otvoríte malý podnik, potom bude práca s nábytkárňami problematická, pretože vyžadujú sortiment viac ako 2000 položiek. Radšej kupujú príslušenstvo od jedného výrobcu.

Preto je potrebné zvážiť možnosti pre stredné a veľké podniky, ktoré sú zamerané na zisky, ale vyžadujú investície najmenej 10 miliónov rubľov. Tieto finančné prostriedky sa použijú na nákup dovezeného zariadenia a potrebných materiálov. Súčasne bude výroba úspešná s výnosnosťou 30%.

Podnikateľský plán podniku by mal odrážať všetky etapy a výpočty potrebné na organizáciu výroby:

 • Opis projektu.
 • Analýza trhov.
 • Analýza konkurencie.
 • Organizačný plán.
 • Marketingový plán
 • Výrobný plán.
 • Právny plán.
 • Hodnotenie rizika.
 • Finančný plán.

Obchodný dizajn

Pri podnikaní je lepšie určiť stav LLC. Poskytne príležitosť na získanie ďalších príjmov prostredníctvom zavedenia ďalších aktivít a rozšírenia podnikania v budúcnosti.

Poskytuje tiež právo účasti na ziskových verejných súťažiach a spolupráci s veľkými nábytkárskými spoločnosťami a supermarketmi pre nábytok, čo má pozitívny vplyv na príjem podniku. do obsahu ↑

Kanály zásobovania surovinami

Pre širokú škálu armatúr budete potrebovať rôzne materiály. Úspech podniku závisí vo veľkej miere od dodávateľov surovín. Môžu to byť spoločnosti, ktoré sa zaoberajú výrobou výrobkov z kovu, hliníka a plastov. Vzhľadom na skutočnosť, že väčšina nábytkového kovania sa podieľala na plastových prvkoch, je potrebné hľadať dodávateľov plastových surovín. Na výrobu takéhoto príslušenstva je potrebné použiť špeciálne vstrekovacie stroje.

V miestnosti

Približovanie priemernej produkcie bude vyžadovať miestnosť pod obchodom v rozmedzí od 80 metrov štvorcových m, s výškou stropu najmenej 3 metre. Okrem toho potrebujete sklad pre hotové výrobky a materiály. Výrobné priestory musia spĺňať kritériá pre osvetlenie, komunikáciu a bezpečnosť na pracovisku.

zariadenie

Technologické zariadenia by mali byť zastúpené strojmi na rôzne účely:

 • frézovanie;
 • vŕtanie;
 • shlifochnye;
 • ohýbačky, poloautomatické;
 • sústruženie;
 • valcovanie závitov.

Aby ste zabezpečili nepretržitý technologický proces, je lepšie ihneď zakúpiť nové zariadenia (zahraničné alebo ruské). S obmedzenými finančnými zdrojmi je možné použiť použité zariadenia. do obsahu ↑

Zamestnanci

Spoločnosť so štatútom LLC má kritériá pre personálne obsadenie. Podľa personálneho stola spoločnosť musí mať:

 • je menovaný majiteľom podniku.
 • Účtovník, ktorý môže vykonávať funkcie personálneho personálu.
 • Pracovníci: prevádzkovatelia pre údržbu výrobných zariadení; pracovníci skladu; vodičov automobilov.
 • Návrhár, ktorý nemôže pracovať na trvalom základe a súčasne vo viacerých spoločnostiach. V zmluve s ním je zároveň potrebné objasniť doložku o neoznámení plánov práce podniku.
 • Sales Manager, ktorý by mal zriadiť predaj a komunikáciu s veľkoobchodnými kupcami.
 • Obchodník zodpovedný za propagáciu výrobkov na regionálnych a federálnych trhoch.
do obsahu ↑

Výrobná technológia

Technológia výroby hardvéru predpokladá, že je najprv navrhnutá na počítači. Špecialista vykoná počítačový náčrt budúceho produktu. Potom sa vypracuje výkres, ktorý sa prenesie do dielne na splnenie požadovaného poradia. Výrobný proces v dielni je doplnený špeciálnym vybavením.

Marketingové a distribučné kanály

Realizáciu nábytkových doplnkov je možné vykonať v niekoľkých smeroch:

 • nábytkárske spoločnosti;
 • siete predajcov;
 • predajne nábytku;
 • továrenský predaj.

Hlavnými z nich sú predajcovia a podniky, ktoré sa zaoberajú výrobou nábytku. Ale stojí za to zriadiť prácu nielen vo veľkom meradle, ale aj s individuálnymi objednávkami.

Úspech predaja výrobkov do veľkej miery závisí od marketingovej služby podniku. Určitá časť úspechu spočíva v takých faktoroch, ako sú:

 • pozitívne umiestnenie spoločnosti;
 • branding;
 • dobre premyslenú marketingovú stratégiu;
 • efektívne riadenie predaja.

Jedným z efektívnych úspechov marketingu je propagácia produktov na globálnom internete - zdroj informácií pre predaj na federálnej úrovni. Taktiež veľký význam pri úspešnej propagácii produktov sú také udalosti ako:

 • aktívna účasť na výstavách v priemysle;
 • predaj prostredníctvom studených hovorov;
 • rozvoj lojálnych programov pre veľkoobchodných zákazníkov;
 • prístup k optimálnym predajným cenám v súlade s analýzou cien konkurentov.

Obchodné náklady a návratnosť

S cieľom úspešne rozvinúť podnikanie na výrobu nábytkových kovaní, podnikateľ musí investovať najmenej 13-15 miliónov rubľov v ňom. Táto suma bude pokrývať počiatočné náklady a umožní podniku vyrábať najmenej 500 položiek výrobkov.

Skúsenosti ukazujú, že ziskovosť projektu dosahuje v priemere 29-35%. Ak podnikateľ kúpi existujúcu výrobu príslušenstva, vyplatí sa za 2 roky. Podnikanie začaté od nuly prinesie majiteľovi čistý zisk po 3-4 rokoch s úspešným obchodným prípadom. Toto podnikanie sa považuje za priemerné obdobie návratnosti, ale jeho ziskovosť sa stáva stabilnou počas stabilizácie, čo naznačuje možnosť rozšírenia podniku.

Výroba nábytkových kovaní - vaša firma s výnosnosťou 30%

Navrhovanie a výroba akéhokoľvek nábytku priamo súvisí s výberom potrebného vybavenia.

Fitinky sú relatívne jednoduché doplnkové produkty, ktoré sa široko používajú pri výrobe nábytku. Kovania sú súčasti alebo mechanizmy, ktoré musia poskytovať pohyblivé alebo pevné pripojenie častí nábytku.

Spravidla sa pri ich výrobe používajú špeciálne technológie, ktoré sa značne líšia od technológie výroby hlavného nábytku, a preto príslušenstvo dodávajú špecializované podniky.

Často investori ignorujú tento segment nábytkárskeho priemyslu, pretože to považuje za príliš malé a neatraktívne pre veľké investície. Medzitým nábytkové kovanie zahŕňa niekoľko desiatok tisíc položiek výrobkov, ktoré sa používajú pri výrobe nábytku.

Existuje priemyselná norma "Nábytkové kovanie. Všeobecné technické požiadavky ", kde sa uvádza klasifikácia tvaroviek obsahujúcich viac ako 100 položiek.

Zahŕňa predné a montážne prvky, pánty, kravaty, magnety, držiaky pre regály a zrkadlá, zámky, vodidlá, kľučky, dekoračné prvky atď. Okrem príslušenstva sú rôzne rôzne funkčné a dekoratívne prvky používané v nábytkárstve ( zrkadlá atď.), ktoré sú nábytkom.

Na výrobu príslušenstva a komponentov boli použité rôzne materiály - plasty, drevo, kovy.

Nábytkové kovanie je rozdelené na predné (predné a spojovacie) a spojovacie. Ak sú komponenty pomerne drahé a sú dodávané v individuálnych obaloch, príslušenstvo je oveľa lacnejšie a dodáva sa v škatuliach alebo škatuliach s kapacitou 50 a viac jednotiek.

"Lacné" náklady na príslušenstvo sú veľmi relatívne. Napríklad v štruktúre nákladov na skriňový nábytok, príslušenstvo je 10-12%, v kuchyni - až o 25%, a v čalúnenom nábytku s rámovými mechanizmami - až 30, alebo dokonca 40%.

Za posledných 3-4 rokov sa segment trhu s nábytkom rozvíja pomerne rýchlo. Tento nárast je spojený s celkovým priaznivým vývojom nábytkárskeho priemyslu a ruskej výroby nábytku. Tieto trendy sa vyskytujú na pozadí procesov nahradenia dovážaného nábytku a materiálov pre nábytkársky priemysel domácimi výrobkami, nárast bytovej výstavby a postupné zvyšovanie blahobytu obyvateľstva.

Pozitívna dynamika výroby nábytku spôsobuje výrazný dopyt po nábytkových doplnkoch. Podľa oficiálnych štatistík sa tento segment trhu každoročne zvyšuje o 25-30% v porovnaní s úrovňou predchádzajúceho roka.

Napriek tomu je hlavný podiel na ruskom trhu stále obsadený dovážanými výrobkami. To nie je prekvapujúce, pretože zahraničné výrobky sú prospešné domácim zákazníkom nielen v cene a kvalite, ale aj v sortimente.

Väčšina expertov je presvedčená, že vysoká konkurencieschopnosť ruského príslušenstva je ovplyvnená vysokými výrobnými nákladmi. Dovezené výrobky dnes prevládajú takmer vo všetkých segmentoch.

Segment nízkych cien je obsadený čínskymi a taiwanskými produktmi a v segmente vysokých cien prevláda príslušenstvo nemeckej, talianskej alebo španielskej výroby.

Napriek týmto trendom však ruskí výrobcovia s náležitým využitím meniacich sa trhových podmienok majú všetky možnosti tlačiť proti západným konkurentom a dosahovať dobré zisky.

Významné zníženie cien hlavných druhov surovín používaných pri výrobe príslušenstva: hliník, oceľ, mosadz, plast, zinok atď., Čo prispelo k zvýšeniu nákladov na dovezené dovezené výrobky a následne k zvýšeniu ich maloobchodných nákladov. To všetko malo pozitívny vplyv na cenu ruských tvaroviek.

Medzi poprednými domácimi spoločnosťami, ktoré vyrábajú nábytkové doplnky, môžeme rozlíšiť Valmax LLC (Miass), Nábytkové príslušenstvo Nábytok LLC (Moskva), Okulovsky nábytkové armatúry CJSC, Polimerkomplekt LLC (Kursk ), CJSC Elektrogorsky Nábytok Factory, Izhevsk Nábytok Príslušenstvo rastlín, Ozersk Nábytok Company, Boyard a Spectr.

Hoci domáci výrobcovia sa snažia navrhnúť nové modely tvaroviek, zdokonaliť výrobné technológie a zlepšiť kvalitu svojich výrobkov, ale stále sú ďaleko od objektívneho hodnotenia úrovne produktov popredných zahraničných značiek.

Odborníci sa domnievajú, že hlavné dôvody tohto oneskorenia:

 • zastarané strojné zariadenia domácich výrobcov;
 • daňová legislatíva, ktorá bráni rozvoju podnikov a obnove ich fixných aktív;
 • vysoké náklady na nové vybavenie;
 • nízka kvalita domácich materiálov;
 • nedostatok kvalifikovaných pracovníkov;
 • nedostatok súčasnej regulačnej a technickej základne pre štandardizáciu tohto typu výrobku a jeho kontrola kvality.

A napriek tomu je výroba a predaj nábytkových doplnkov výnosným podnikaním. Súťaž na tomto trhu je dosť vysoká. Ale noví hráči tiež majú šancu zaujať svoje miesto v určitom segmente.

Hlavným trendom priemyslu je prechod na výrobu prefabrikovaného nábytku pre MDF a drevotrieskové dosky. Preto je lepšie začať podnikanie s výrobou príslušenstva pre takýto nábytok.

Všetky ruské továrne vyrábajúce nábytkové kovanie môžu byť rozdelené do niekoľkých typov. Najväčšie podniky s pracovnou silou viac ako tisíc ľudí vyrábajú na vlastné drahé zariadenia.

Predaj hotového príslušenstva sa uskutočňuje veľkoobchodne prostredníctvom predajnej siete alebo oddelenia predaja. Takéto spoločnosti dodávajú veľké továrne na výrobu nábytku a predajne nábytku.

Stredné podniky majú 400 až 1 000 zamestnancov. Spravidla ide o vysoko špecializovaných výrobcov, ktorí vyrábajú výrobky na rôzne účely.

Často spolupracujú s veľkými sieťami nábytku. Väčšina príslušenstva, ktoré vyrábajú, je vyrobená pre konkrétnu spoločnosť a iba malé dávky vstupujú do obehu na voľnom trhu. Používajú tiež moderné zariadenia a vyznačujú sa vysokou výrobnou flexibilitou.

Malé podniky s počtom zamestnancov 40 až 400 sú zamerané predovšetkým na výrobu širokého sortimentu výrobkov pre maloobchod, malý veľkoobchod alebo na objednávku. V takýchto zariadeniach sa nepoužíva vždy nové, ale stále univerzálne vybavenie.

Výrobné zariadenie v minimálnom súbore zahŕňa ohýbačku (poloautomatické), frézku, sústruženie, vŕtanie a valcovanie závitov.

Na vybavenie zariadenia bude potrebná výrobná plocha 80 metrov štvorcových. m a výška stropu 3 m. Okrem toho, potrebné skladovacie zariadenia pre skladovanie surovín a hotových výrobkov.

Najlepšie zo všetkého, ak závod môže vykonávať nielen veľké obehové streaming, ale aj individuálne objednávky. Schopnosť vyrábať jednotlivé vzorky je často hlavnou podmienkou spolupráce výrobcu s hlavnými výrobcami nábytku.

Keďže rozhodnutie o sériovej výrobe príslušenstva sa robí na základe skúšobných vzoriek, možnosť ich výroby je dobrou konkurenčnou výhodou. Etapy a výrobná technológia príslušenstva závisí od konkrétnej objednávky a typu výrobku.

Spočiatku sa na počítači vytvorí náčrt budúcich nábytkových kovaní s použitím špeciálneho výkresového programu. Následne po vykonaní potrebných zmien a schválení vzhľadu časti zákazníkom sa vypracuje výkres, ktorý sa potom prenesie do výrobnej haly. V tomto prípade sú kovania vyrobené s použitím rôznych technológií, v závislosti od použitého materiálu.

Počiatočné náklady na organizáciu vlastného výrobného závodu budú od 10 miliónov rubľov. a vyššie, v závislosti od plánovaných objemov výroby, rozsahu, počtu zamestnancov.

Dodatočné náklady na nákup prvej šarže surovín - z 3 miliónov rubľov.

Táto oblasť podnikania má stredné riziko. Ale stojí za zváženie možných porúch. Napríklad odmietnutie prenájmu už prenajatých priestorov, problémy so zariadením (najmä ak kupujete nové vybavenie a / alebo domáce zariadenia), neposkytnutie surovín alebo získanie surovín neuspokojivej kvality.

Čo sa týka posledných dvoch typov rizík, domáce materiály sa zvyčajne líšia v nízkej kvalite. Aby sa znížilo riziko straty v dôsledku prerušenia dodávok surovín a výpadkov výroby, je potrebné mať v sklade určitú zásobu materiálov.

V segmente nábytkových tvaroviek existuje niekoľko predajných kanálov pre hotové výrobky. Predovšetkým ide o veľkých a malých predajcov.

Predaj tovaru v tomto prípade sa uskutočňuje buď priamo z továrne, alebo prostredníctvom jeho oficiálneho predajcu. Druhá možnosť je menej častá, pretože vo väčšine malých podnikov pôsobiacich v mestách jedného mesta nie je dealerská sieť zvyčajne veľmi rozvinutá. V tomto prípade je výhodnejšie, aby závod a jeho zákazníci priamo spolupracovali.

Priemerný rozsah skupín výrobkov s malým objemom výroby sa pohybuje od 500 článkov s jasným rozdelením na cenové segmenty (stredná / ekonomická a vysoká).

Ziskovosť sa odhaduje na približne 30%. Priemerná doba návratnosti za organizáciu vlastnej produkcie je od začiatku 3-4 roky s nákupom hotového obchodu - od 1,5 roka.

Auto podnikania. Rýchly výpočet ziskovosti podniku v tejto oblasti

Vypočítajte zisk, návratnosť, ziskovosť každej firmy za 10 sekúnd.

Zadajte úvodné prílohy
ďalej

Ak chcete spustiť výpočet, zadajte základný kapitál, kliknite na tlačidlo Ďalej a postupujte podľa ďalších pokynov.

Čistý zisk (za mesiac):

Chcete urobiť podrobný finančný výpočet pre podnikateľský plán? Použite našu bezplatnú aplikáciu pre Android pre firmy v službe Google Play alebo si objednajte profesionálny podnikateľský plán od nášho odborného obchodného plánovača.

Myšlienky pre malé podniky

News:

 • Myšlienky pre malé podniky
 • Otvorenie firmy "
 • Chcem začať takýto obchod. (Moderoval hks74, Irina moderátor, 5566) "
 • Výroba nábytkových doplnkov

Autor Téma: Výroba nábytkových doplnkov (Prečítajte si 2852 krát)

0 Užívatelia a 1 Hosť prehliadajú toto téma.

 • Myšlienky pre malé podniky
 • Otvorenie firmy "
 • Chcem začať takýto obchod. (Moderoval hks74, Irina moderátor, 5566) "
 • Výroba nábytkových doplnkov
 • SMF 2.0.15 | SMF © 2017, Jednoduché stroje
 • Téma od webtiryaki
 • XHTML
 • RSS kanál
 • XML Sitemap
 • Verzia pre mobilné zariadenia

Stránka vygenerovaná za 0.299 sekúnd. Žiadosti: 35.

Priemyselné technické vybavenie Elesa + Ganter

Priemyselné armatúry Elesa + Ganter je obrovská rada vysoko kvalitných štandardných dielov a zostáv od európskeho výrobcu pre Vaše zariadenie. Sortiment komponentov obsahuje nastaviteľné podpery, držadlá, závesy, zámky, páky, ručné kolesá, svorky, svorky, kolíky a ďalšie. Verzie našich komponentov zahŕňajú výrobu nehrdzavejúcej, pozinkovanej a chrómovanej ocele, technopolymérov vysokej pevnosti, zliatin zinku, ako aj hliníka a liatiny.

Kvalita našich výrobkov je potvrdená príslušnými certifikátmi.

Varovanie! Od skladu môžete kúpiť priemyselnú armatúru Elesa + Ganter za špeciálnu cenu. Viac >>

FAM-Drive sa vždy umiestnil ako dodávateľ prvotriednych elitných komponentov pre ruský priemysel. Priemyselné vybavenie taliansko-nemeckej spoločnej výroby ELESA + GANTER® spĺňa požiadavky najnáročnejších dizajnérov, pretože majú k tomu všetky potrebné parametre.


Predovšetkým, značka ELESA + GANTER® hovorí o 70 ročných skúsenostiach s výrobou štandardných armatúr pre strojárstvo. Úroveň výroby výrobkov a kvalita použitých materiálov sú veľmi vysoké. Systémy kontroly kvality ELESA a GANTER sú certifikované podľa normy ISO 9001. Výrobky ELESA + GANTER® sú univerzálne. Kvalifikovaní pracovníci budú vždy prispievať k zmene štandardných produktov, aby sa prispôsobili konkrétnym požiadavkám zákazníkov.


Najdôležitejšou výhodou tejto značky je aj najväčšia produktová rada všetkých, ktorí sú zastúpení na priemyselnom trhu. Štandardné položky sa vyrábajú v rôznych tvaroch a veľkostiach. Zuby, závesy, opierky, držadlá, spony, kardany, svorky, počítadlá otáčok, otočné gombíky, kľučky motýľov, pánty, olejové indikátory, hladinomery, páčky, kolíky sú niektoré z najbežnejších položiek v sortimente ELESA + GANTER®.


Charakteristickou črtou štandardných tvaroviek z ELESA + GANTER® je ich pôvodný dizajn, rozpoznateľný štýl, kombinácia presne vypočítanej ergonómie a špeciálnej citlivosti, čo robí spoluprácu s touto spoločnosťou obzvlášť atraktívnou pre FAM-Drive!

Čo je potrebné vybavenie na výrobu nábytku?

Dopyt ruských spotrebiteľov na dobrý nábytok zostáva na vysokej úrovni napriek tomu, že nie je možné prekvapiť niekoho s jeho produkciou. Na trhu s nábytkom nedochádza k prekročeniu dobrých výrobkov, avšak výroba nábytku v súčasnosti funguje vo vysoko konkurenčnom prostredí.

Nie všetci sú schopní vydržať túto súťaž, ale väčšina výrobcov úspešne rozvíja svoje podnikanie a dosahuje vysoký dopyt po svojich výrobkoch s originálnymi riešeniami v oblasti kvalitných výrobkov a ich dizajnu. Ktokoľvek, kto na trhu s nábytkom neobsadil výklenok, ktorý neustále hľadá nové modely, bude nevyhnutne zbankrotovať.

V súčasnosti môžu začať s nábytkom len rozhodujúci ľudia, ktorí sú presvedčení o úspechu. Tí, ktorí už kúpili drevoobrábacie zariadenia, ktorí dokázali jasne vypočítať všetko a vytvoriť konkrétne plány a programy pre podnikanie, musia dodržiavať všetky body tohto programu, usilovať sa o prísne vykonanie všetkého, čo bolo naplánované.

Vybavenie pre nábytkárstvo

Nie je možné organizovať výrobu kvalitného nábytku bez špeciálnych strojov. Teraz ich nákup nie je problém, podnikateľ by mal mať prostriedky. Ale skôr než investujete peniaze, musíte sa presne rozhodnúť, aký druh vybavenia na výrobu skrinky nábytku kúpiť. Typy strojov a ich výkon možno určiť iba znalosťou rozsahu zamýšľanej výroby.

Hlavným strojovým parkom každého podniku na výrobu nábytku by malo byť:

 • lemovací stroj;
 • formát-raskroyechny stroj;
 • povrchový merací prístroj;
 • štvoruholníkový stroj.

Toto zariadenie na výrobu nábytku predstavuje optimálnu sadu, s ktorou môžete začať s výrobou moderného nábytku "od začiatku". Samozrejme, že v počiatočnej fáze vývoja podnikania nemôžete niečo kúpiť, dúfať, že manuálne pracovné metódy, ale nakoniec, akákoľvek medzera v zariadení linky zníži produktivitu pracovníkov, zníži ziskovosť podniku.

Ak v počiatočnej fáze nie je dostatok finančných prostriedkov na nákup strojov na výrobu nábytku v kompletnej sade, môžete premýšľať o prenájme zariadenia. Bude to premyslenou možnosťou, ktorá umožní zamestnancom pracovníkov dosiahnuť projektovú kapacitu hneď po spustení podniku.

Nie je možné vynechať zo škály podnikania skutočnosť, že existuje málo špecialistov, ktorí vymýšľajú a navrhujú vybavenie na výrobu nábytku vlastnými rukami. Ale v tomto prípade môže byť rozsah výroby len minimálny a zisk, pri zohľadnení závažnosti práce, môže byť nulový.

Menovanie strojov a ich charakteristiky

Zvážte, aby všetky stroje, ktoré sú uvedené v zozname potrebného vybavenia na výrobu nábytku, ich technické a prevádzkové charakteristiky, urobíme približný odhad nákladov.

Ohýbacie stroje na okraje

Stroj na ovíjanie pásov môže byť vyrobený pre manuálnu prácu aj pre prácu v automatickom režime. Používa sa na lepenie okrajov rôzneho zloženia a tvaru na nábytkové panely. Vzhľadom k tomu, že okraje polotovarov môžu byť rovnaké a krivkové, môžu byť stroje navrhnuté tak, aby sa držali ako rovných povrchov polotovarov, tak aj zakrivených. Častejšie môžete nájsť stroje, ktoré dokážu lepiť hrany na povrch oboch typov.

Pásovanie okrajov sa uskutočňuje po tom, čo bol stroj na rezanie formátov vyrobený z plameňového materiálu vyrobený z prírezov pre nábytkové panely. Stroj drží okraj s hrúbkou 0,3 až 5 mm na nálepkách nábytku rôznej hrúbky. Rýchlosť posuvu okraja je zvyčajne od 5 do 8 m / min.

Pri výbere stroja musíte presne vedieť, aký druh nábytku otvorí špecializovanú výrobu.

Postupnosť pracovných operácií stroja:

 • vrstva lepidla zahriateho na požadovanú teplotu sa aplikuje na povrch obrobku;
 • okraj podľa rozmerov hrúbky obrobku je aplikovaný na diel a súčasne s lepením sa vyskytuje jeho presné orezanie vo výške;
 • pri pohybe obrobku sa materiál okraja stlačí na povrch obrobku;
 • aplikovaná hrana prechádza férovým spracovaním - odstraňuje nadbytočné lepidlo, rohy časti sú brúsené a leštené.

Konfigurácia stroja na okrajovanie je zvolená v závislosti od typu vyrobeného nábytku. Patrí medzi potrebné vybavenie pre nábytok z drevotriesky.

Panelové píly

Formát stroja-raskroyechny môže byť vyrobený na základe výkonnosti podniku. Keď má malá výroba týchto strojov malú kapacitu a výkon v porovnaní s výrobkami určenými na veľkosériovú výrobu.

Vďaka obom rezacím jednotkám - hlavné a rezacie polotovary sa získajú bez roztrhnutia. Dokonca aj materiál pokrytý laminátom, perfektne rezaný, obrobok z neho získa vysokú presnosť. Rezacia píla dáva výrez vysokej čistoty, na výrobkoch nie sú žiadne štiepky alebo štiepky.

Existuje niekoľko typov strojov na rezanie formátov na trhu zariadení na výrobu nábytku z dreva a každý z nich má svoje vlastné vlastnosti, má svoj vlastný účel. Z návrhov trhu strojov je dôležité vybrať presne zariadenie, ktoré je vhodné pre zamýšľanú technológiu výroby nábytku dokonalé.

Hlavný rozdiel v konštrukcii strojov - umiestnenie obrobku. Môže byť horizontálne alebo vertikálne. Súčasne sa výrezy listu na prípravkoch vyčnievajú priečne alebo pozdĺžne. Tiež vozíky stroja môžu byť guľové a valčekové.

Pri výbere stroja je potrebné dbať na to, či má navyše stôl. Je veľmi dôležité pri rezaní veľkých formátov zdrojového materiálu. Stroj s tlakovým lúčom a pneumatickou svorkou zaisťuje stabilnú polohu polotovarov, dokonca aj malých rozmerov, čo je dôležité pri výrobe nábytku, ktorý má exkluzívny dizajn s použitím malých dielov.

Tlmiace stroje

Tloušťkovací stroj alebo povrchový gombík vykonáva finálnu prípravu súčastí z poľa, pričom jej hrúbku zahltí. Obrobok nainštalovaný na pracovnom stole s dostupným spracovaným základným povrchom je automaticky privádzaný do mechanizmu otočného noža, obrobok je orezaný do hrúbky.

Tlmiace stroje sa vyrábajú jednostranne aj obojstranne. Ak má jednostranný stroj jeden hriadeľ nožov, v spodnej časti a potom na obojstrannom stroji, sú tam dva také hriadele, hore a dole. Takto sa dokončuje ihneď na oboch stranách časti - spodnej a hornej. Pomocou pohyblivého pracovného stola zariadenie umožňuje dosiahnuť požadovanú hrúbku obrobku. Stroje sa líšia v prípustnom zdvíhaní plochy a pri napájaní. Možné úpravy sú hĺbka a šírka hobľovania.

Je veľmi dôležité venovať pozornosť bezpečnosti práce na tomto stroji. Musí byť vybavená ochrannou jednotkou proti preťaženiu vo forme tepelného relé, ktorý odpojí napájanie elektrickou energiou v momente nadmerného zaťaženia. Čiastočná ochrana proti preťaženiu je zabezpečená mechanizmom prevodu pásu otáčania z motora na bubny na meranie povrchu. Okrem toho stroje poháňané pásmi pracujú pokojnejšie, sú pohodlnejšie. Pri neoprávnenom spustení musí byť zariadenie vybavené špeciálnou funkciou, ktorá aktivuje vypínač.

Ďalšie čítanie:

Štvorstranné stroje

Štvorvrstvový stroj je základným vybavením pre proces technologického spracovania nábytkových polotovarov. Vykonáva profilovanie výrobkov, rozdeľuje dosky na samostatné lamely na výrobu nábytkových panelov. V dielni výroby nábytku je potrebný štvorstranný stroj s vysokou produktivitou a dostatočným výkonom.

Pri výbere tohto zariadenia by ste mali venovať pozornosť veľkosti pracovných telies. Napríklad mlyn s priemerom 100 mm sa môže použiť na výrobu časti so šírkou iba 50 cm. Na obrábanie malých dielov je užitočný stroj, ktorý zlepšuje podávanie. Stabilná práca je možná, ak je pracovná plocha odolná, nie je opotrebovaná.

Univerzálne štvorvrstvové stroje majú schopnosť profilovania, merania povrchu. Hlavné nastavenie, ktoré sa môžu ľahko meniť pri pohybe nožového bubna. Vzhľadom na to, že stroj vykonáva funkciu povrchového rozchodu, môže výrazne znížiť náklady počas počiatočnej investície finančných prostriedkov - po určitý čas môžete vyrábať výrobky bez drahého hobľovacieho stroja. Hoci každej operácii v dielni by sme mali prideliť samostatné zariadenia, iba týmto spôsobom dokážeme vydržať vysoký výkon.

Na zabezpečenie nábytkárskej dielne s plnohodnotnou prácou je potrebné mať veľké množstvo vybavenia, niekoľko drahých strojov. Štyri typy opísaných zariadení sú najdôležitejšie pre nákup. Cena vybavenia na výrobu nábytku vo forme uvedenej súpravy strojov bude približne 2 400 000 rubľov.

Je dôležité mať na pamäti, že existujú spoločnosti, ktoré predávajú použité zariadenia na výrobu nábytku. Nie sú len bežnými sprostredkovateľmi v tomto odvetví, ale vykonávajú aj predprojektovú prípravu zariadení, ich konfiguráciu a opravu. Okrem toho takéto spoločnosti môžu prevziať záväzky vyplývajúce z opravy zariadenia v rámci záruky, ktorá sa vydáva svojim zákazníkom.

Zariadenia na výrobu kuchynského nábytku môžu tiež zahŕňať prídavné zariadenia na pieskovanie častí, tepelnú pec na prácu so sklom. Môžete tiež potrebovať stlačenie na vytvorenie neštandardných frontov nábytku. V skutočnosti, rovnaký kuchynský nábytok - rovnaká skriňa, obsahuje len veľké množstvo zásuviek, skriniek a oddelení. To vyžaduje vysokú presnosť montáže a použitie rôznych nábytkových kovaní vo veľkých počtoch.

Zariadenia na výrobu čalúneného nábytku tiež nie sú bez vlastností. V poslednej dobe sa tieto diela vykonávajú hlavne "na objednávku". Väčšina tejto špecifickej práce sa robí ručne a drahé zariadenia sa nevyžadujú. Čalúnený nábytok zvyčajne vyrábajú malé podniky, ktoré sa dajú ľahko prispôsobiť požiadavkám trhu. Ziskovosť tohto podnikania poskytujú také produkty ako napodobňovače drahých tkaninových náterov s exotickými farbami, rôzne drevené materiály.

Špeciálny okamih témy - vybavenie na výrobu nábytku doma. Jeden z najviac časovo náročných procesov pri práci doma je lepenie okrajov na koncoch polotovarov. Niektorí majstri robia to so žehličkou, iní s priemyselným sušičom vlasov alebo pomocou lepidla Moment. Ale nástroje ako ručná vŕtačka, skrutkovač sú určite potrebné na výrobu nábytku v domácnosti. To všetko je lacné, nemôžete ani porovnať jeho hodnotu s cenou strojného zariadenia.

Nemôžete začať seriózny obchod s nábytkom bez minimálnych obrábacích strojov. Iba súbor zariadení môže priniesť výrobu na vysokú mieru produktivity a ziskov. Ale tiež zlikvidovať malý domáci podnik by tiež nemal byť, má svoje vlastné charakteristiky, svoje vlastné ekonomické ukazovatele.

Top